• Beseda s poľovníkmi

      12. 6. 2018

      Deň 12. jún 2018 bol pre nás, žiakov prvého a druhého ročníka opäť zaujímavý a poučný. Prišli medzi nás pán Ján Pavlovič, Ján Sisák, Slavomír Hudák a Martin Gröninger - poľovníci a niektorí aj zanietení rybári. Najprv nám p. Sisák porozprával veľa o prírode, zvieratkách, ako sa máme správať v lese, čo s nájdeným vtáčikom, či malou srnkou. Priblížil nám „ lesnú etiketu správania“. Taktiež dával rady ako sa správať pri stretnutí s agresívnou zverou, pričom nám vysvetlil dôvod takéhoto správania.. Potom p. Pavlovič vysvetlil, prečo vlastne poľovníci strieľajú zver a doniesol aj konkrétne náboje na rôzne druhy zveri. Popýšil sa trofejou a ozdobeným poľovníckym klobúkom. P. Hudák si priviedol aj poľovného psa, ktorý preukázal poslušnosť a oddanosť svojmu pánovi. Najmladší z poľovníkov M. Gröninger porozprával o dôležitosti psa a o jeho význame pri love. V priebehu 2 vyučovacích hodín bolo zo

     • Olympiáda trochu inak

      12. 6. 2018

      Dňa 8.6.2018 sa uskutočnilo v 2.oddelení ŠKD športové popoludnie, kde si žiaci vyskúšali svoju šikovnosť a rýchlosť v zábavných disciplínach - žabie preteky, klokanie skoky, klobúčik hop, sloní futbal, papučový basketbal a veľký pong. Pri súťažiach bolo veľa zábavy a nechýbala ani sladká odmena.

     • Vyhodnotenie plaveckého výcviku

      10. 6. 2018

      1.skupina

      Chlapci: 1.Marko Cisár, 2. Milan Komárik, 3. Alex Salay

      Dievčatá: 1. Nina Fedorová, 2. Lucia Spišáková, 3. Daniela Lešňanská

      2.skupina

      Chlapci: 1. Patrik Adam, 2. Samuel Varga, 3. Samuel Tancoš

      Dievčatá: 1. Sára Popiková, 2. Alexandra Baláková, 3. Hana Moščáková

      3. skupina

      1.Nikola Tomčiová, 2. Katarína Kukráková, 3. Ivana Nistorová

     • Beseda s pracovníčkou Červeného kríža

      5. 6. 2018

      Dňa 5.6.20108 sa na našej škole uskutočnila beseda s pracovníčkou Slovenského Červeného kríža p. Alenou Kniežovou a jej pomocníkmi zo Strednej zdravotníckej školy- Lenkou a Patrikom. Cieľom besedy bolo pripomenúť žiakom ako správne poskytnúť prvú pomoc a postupovať pri ošetrení drobných rezných rán a poranení.

     • Zber papiera

      5. 6. 2018

      Milí žiaci.

      22.apríl je Dňom Zeme. Pri tejto príležitosti vyhlásila Detská organizácia Pionier súťaž v zbere papiera. Súťaž trvá už dlhšiu dobu a priebežné výsledky sú nasledovné:

      1. miesto 4.B-514 kg

      2. miesto: Bajany- 507 kg

      3. miesto: 9.A-332 kg

      4. miesto 3.B-224 kg

      5.miesto: 2.B-222kg

      6. miesto: 5.B-214 kg

     • Rodičovské združenie

      4. 6. 2018

      Vážení rodičia!

      Pozývame Vás na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 7.6.2018 v jednotlivých triedach formou konzultácií od 13.00 do 15.00 hod.

  • Počet návštev: 5796084
  • Fotogaléria

   • Beseda s poľovníkmi
   • Olympiáda trochu inak
   • Triedy v školskom roku 2017/2018
   • Vyhodnotenie plaveckého výcviku
   • Beseda s pracovníčkou Červeného kríža
   • Vychádzka Chráneným vtáčím územím Senianske rybníky
   • Poľnohospodárske družstvo Gama- exkurzia žiakov 1. a 2. ročníka
   • Školská športová olympiáda
   • OFDM – „Olympijské hviezdičky „
  • Kontakty

    • Meno školy
    • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
    • Email školy
    • zspavlovceuh@zspavlovceuh.sk
    • Email na správcu obsahu
    • Erika.Zolotova@zspavlovceuh.sk
    • Email na webmastera
    • webmaster@zspavlovceuh.sk
    • Telefón
    • tel: +42156 64 94 212
    • Adresa školy
    • Školská 3
     Pavlovce nad Uhom
     072 14
     www.zspavlovceuh.sk
    • IČO
    • 35543825
    • DIČ
    • 2021672015
    • Informácie
    • info@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12
    • Podateľňa
    • podatelna@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12
    • Sťažnosti
    • staznosti@zspavlovceuh.sk
     +421 56 290 80 33
     +421 56 649 42 12 klapka 203
     +421 948 033 093
    • Riaditeľ školy
    • RNDr. Milan Zolota, PhD.
     riaditel@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl.205
     +421 948 033 221
    • Zástupca pre predprimárne vzdelávanie
    • Jana Gregušová
     Jana.Gregusova@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 43 36
     +421 56/649 42 12 kl.200
     +421 56/649 42 12 kl.201
     +421 948 158 553
    • Zástupca pre primárne vzdelávanie
    • Mgr. Jozefína Kočanová
     Jozefina.Kocanova@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 206
     +421 948 520 413
    • Zástupca pre nižšie stredné vzdelávanie
    • Ing. Eva Grajcárová
     Eva.Grajcarova@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 207
     +421 984 520 417
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Erika Bartošová
     vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 klapka 208
    • Kariérová poradkyňa
    • PhDr. Martina Horňáková
     karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 klapka 208
    • Ekonóm
    • Ing. Lukáš Jenčo
     ekonom@zspavlovceuh.sk
     +421 56/290 80 33
     +421 56/649 42 12 klapka 203
     +421 948 033 093
    • PAM
    • Jana Javorová
     pam@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 204
     +421 948 864 090
    • Školská jedáleň
    • Jozef Krupa
     skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 202
     +421 948 115 430
    • Školská knižnica
    • skolska.kniznica@zspavlovceuh.sk

 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 5796086