• Matematické popoludnie

      21. 5. 2018

      Dňa 15.5.2018 žiaci 3 a 4 ročníka hravým spôsobom si zahrali rôzne matematické hry. Súťažili v dvoch družstvách . Precvičili si hravou formou násobenie a delenie, spočítavali spamäti. Hádali čísla, priraďovali ku prikladom správne odpovede . Pracovali aj s interaktívnou tabuľou. Na konci vypracovali PL. Šikovné družstvá boli odmenené . Žiakom sa akcia páčila.

     • Posedenie pri čítaní

      21. 5. 2018

      Čítanie textu v akejkoľvek podobe je súčasťou každodenného života žiaka v škole. Ako sa s čítaním popasovali po vyučovaní žiaci 5. a 6. ročníka, dokázalo podujatie s názvom Posedenie pri čítaní /18.5.2018/. Pre žiakov boli pripravené rôzne úlohy, ktoré preverili niektoré schopnosti žiakov – čítanie s porozumením, správnosť čítania, výslovnosť, tempo čítania a iné. Žiaci, ktorí sa zúčastnili podujatia, dokázali, že s textom vedia pracovať. Správne odpovedali na otázky k textu, skladali časti textu, tvorili básnický text pomocou kľúčových slov. V závere podujatia predviedli krátku dramatizáciu rozprávky O zlatej rybke.

     • Týždeň zdravia

      21. 5. 2018

      O problematike zdravia sa žiaci našej školy dozvedajú nielen na vyučovacích hodinách, ale aj prostredníctvom inej zábavnej a poznávacej činnosti, ktorá s touto problematikou súvisí. V rámci podujatia Týždeň zdravia /2.5. – 7.5.2018/ sa žiaci 1. a 2. stupňa zapojili do rôznych aktivít s témou zdravie. Mladší žiaci vyfarbovali omaľovanky a písali krátke básničky, z ktorých si najlepšie umiestnili na panel vo vestibule školy. Pre žiakov bolo pripravené tiež pohybové a športové popoludnie, beseda či anketa, v ktorej na otázky o zdraví odpovedali aj niektorí učitelia.

     • Plánovanie rodičovstva a vzťahy v partnerstve

      21. 5. 2018

      Dňa 15.5.2018 sa žiaci deviateho a 6 žiaci ôsmeho ročníka zúčastnili besedy na tému: Plánovanie rodičovstva a vzťahy v partnerstve. Cieľom besedy bolo porozprávať sa so žiakmi o rozdieloch medzi chlapcami a dievčatami, o znakoch zdravého partnerského vzťahu. Besedu viedla Mgr. K. Serenčková, pracovníčka KC v Pavlovciach nad Uhom. Prostredníctvom aktivít so žiakmi hovorila o tom, ako sa vzťahy vytvárajú, o spôsoboch akými sa vzťah buduje, o dôvere, komunikácií, úprimnosti, príťažlivosti, ale aj o rizikách predčasného sexuálneho života, o AIDS a HIV víruse. Pani Serenčková na základe aktivít zisťovala, ako dievčatá a chlapci vnímajú samých seba a svoje okolie. Veľmi zaujímavo rozprávala o partnerstve a láske. Žiaci sa aktívne zapájali do besedy. Beseda bola zaujímavá a poučná.

     • Hospodárenie v rodine

      21. 5. 2018

      Dňa 17.5.2018 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili zábavno-vedomostného popoludnia Hospodárenie v rodine. Cieľom bolo uvedomiť si ťažkú pozíciu rodičov pri zabezpečovaní základných životných potrieb, zorientovať sa vo svete financií. Poznať hodnotu svojej práce, dokázať hospodáriť s peniazmi. Vedieť odpovedať na otázky, čo sa musí zaplatiť ako prvé a prečo, čo sa musí kúpiť, čo si môžem odpustiť. Žiaci na základe aktivít zostavili rodinný rozpočet a zistili, čo patrí k príjmom v domácnosti a čo k výdavkom. Zamýšľali sa nad tým, kde by sa mohli výdavky znížiť, prípadne, čo by sa nemuselo kupovať vôbec. Úlohy, ktoré žiaci vypracovali boli motiváciou k tomu, aby sa z nich stali zodpovední mladí ľudia nielen v oblasti financií. Iba finančne gramotný človek sa vie zodpovedne rozhodovať.

     • Výberové konanie

      18. 5. 2018

      Viac o výberovom konaní v tomto dokumente: VYBEROVE_KONANIE-A.pdf

      Obec Pavlovce nad Uhom vyhlasuje podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa ZS s MŠ Pavlovce nad Uhom.

  • Počet návštev: 5617991
  • Zvonenia

   Utorok 22. 5. 2018
  • Fotogaléria

   • Matematické popoludnie
   • Posedenie pri čítaní
   • Týždeň zdravia
   • Plánovanie rodičovstva a vzťahy v partnerstve
   • Hospodárenie v rodine
   • Vybíjaná - obvodové kolo
   • Obchodovanie s ľuďmi
   • Pietny akt kladenia vencov
   • Gymnastický štvorboj žiačok Kategória A,C
  • Kontakty

    • Meno školy
    • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
    • Email školy
    • zspavlovceuh@zspavlovceuh.sk
    • Email na správcu obsahu
    • Erika.Zolotova@zspavlovceuh.sk
    • Email na webmastera
    • webmaster@zspavlovceuh.sk
    • Telefón
    • tel: +42156 64 94 212
    • Adresa školy
    • Školská 3
     Pavlovce nad Uhom
     072 14
     www.zspavlovceuh.sk
    • IČO
    • 35543825
    • DIČ
    • 2021672015
    • Informácie
    • info@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12
    • Podateľňa
    • podatelna@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12
    • Sťažnosti
    • staznosti@zspavlovceuh.sk
     +421 56 290 80 33
     +421 56 649 42 12 klapka 203
     +421 948 033 093
    • Riaditeľ školy
    • RNDr. Milan Zolota, PhD.
     riaditel@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl.205
     +421 948 033 221
    • Zástupca pre predprimárne vzdelávanie
    • Jana Gregušová
     Jana.Gregusova@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 43 36
     +421 56/649 42 12 kl.200
     +421 56/649 42 12 kl.201
     +421 948 158 553
    • Zástupca pre primárne vzdelávanie
    • Mgr. Jozefína Kočanová
     Jozefina.Kocanova@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 206
     +421 948 520 413
    • Zástupca pre nižšie stredné vzdelávanie
    • Ing. Eva Grajcárová
     Eva.Grajcarova@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 207
     +421 984 520 417
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Erika Bartošová
     vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 klapka 208
    • Kariérová poradkyňa
    • PhDr. Martina Horňáková
     karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 klapka 208
    • Ekonóm
    • Ing. Lukáš Jenčo
     ekonom@zspavlovceuh.sk
     +421 56/290 80 33
     +421 56/649 42 12 klapka 203
     +421 948 033 093
    • PAM
    • Jana Javorová
     pam@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 204
     +421 948 864 090
    • Školská jedáleň
    • Jozef Krupa
     skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 202
     +421 948 115 430
    • Školská knižnica
    • skolska.kniznica@zspavlovceuh.sk

 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 5617993