• Zdravá výživa

      18. 10. 2018

      V stredu 17. októbra 2018 sa žiaci Školského klubu detí 1. oddelenie zúčastnili akcie „Zdravá výživa“. V úvode si žiaci pozreli prezentáciu, v ktorej sa dozvedeli zásady zdravej výživy, vhodné zloženie jedálnička, vyberali si aký životný štýl im viac vyhovuje, zahrali si ovocníčkové pexeso. V hre „Jesenné jabĺčko“ mali za úlohu správne poskladať obrázok. V ďalšej aktivite si potrápili svoje zmysly. Za úlohu mali určiť podľa vône o aký druh ovocia ide. Úlohu zvládli celkom pekne, len s exotickou mučenkou sladkou (granadillou) mali problém, ale tá im najviac chutila. V závere akcie si žiaci vypracovali pracovné listy a odmenou im bola ochutnávka ovocia (jablko, hruška, hrozno, kiwi, banán, granadilla ...)

     • Týždeň boja proti šikane

      17. 10. 2018

      Pod týmto názvom sa niesol celý týždeň od 15.10 – do 19.10 2018. Žiaci sa cez školský rozhlas podrobnejšie dozvedeli, čo je šikanovanie. Rozhlasové vysielanie bolo spestrené skutočnými príbehmi o šikanovaní. V utorok všetci žiaci školy podpísali Slávnostnú zmluvu o neútočení. Svojim podpisom, ale aj skutkami potvrdili, že budú rešpektovať svojich spolužiakov, budú k nim ohľaduplní, nebudú nikoho ponižovať ani zosmiešňovať. Streda bola venovaná tvorbe plagátov proti šikanovaniu, štvrtok bol prieskumovo-dotazníkový a v piatok sa pre žiakov 4. ročníka uskutočnila beseda pod názvom: Slušné správanie, pod vedením p. Klaudie Serenčkovej z Komunitného centra v Pavlovciach nad Uhom. Žiaci si pripomenuli dôležitosť úctivého správania ku všetkým ľuďom, čo je rešpekt, slušné správanie, čestnosť a ohľaduplnosť. V závere besedy sa pre žiakov uskutočnili aktivity ako správne telefonovať, ako správne

     • Exkurzia do Východoslovenskej galérie Košice

      16. 10. 2018

      V stredu 10. októbra 2018 navštívili žiaci 6. ročníka Východoslovenskú galériu v Košiciach. V galérii sme najprv absolvovali komentovanú prehliadku výstavy Krajina nového typu s jej kurátorom PhDr. Miroslavom Klebanom. Pútavo nám porozprával o živote a diele akademického maliara Františka Veselého, ktorý vo svojej tvorbe dokumentoval meniace sa mesto a jeho okolie vplyvom technického pokroku a aj jeho dopad na ekológiu súčasnej krajiny. Potom sme pod vedením galerijnej pedagogičky Mgr. Petry Filipiakovej pátrali po rôznych detailoch výstavy a po informáciách ukrytých v obrazoch. Nakoniec sme sa pokúsili sami vytvoriť krajinu nového typu. Na Hlavnej ulici sme si ešte poobzerali Dóm sv. Alžbety. Spoznali sme vonkajšie znaky gotickej architektúry a prehliadli si aj interiér katedrály.

     • Svet okolo nás

      10. 10. 2018

      Dňa 10.10. 2018 sa žiaci 1. oddelenia ŠKD zúčastnili akcie Svet okolo nás. Pod vedením koordinatorky environmentálnej výchovy si v skupine vypracovali krátky pracovný list, na tému jeseň. Každý žiak si pomocou vosku a pasteliek vytvoril svoj vlastný jesenný list, ktorý spoločne pripli na nástenku. Neskôr si zasúťažili v prenášaní žaluďov a gaštanov pomocou lyžičky. Žiaci sa zabavili a za odmenu dostali omaľovánku a sladkú odmenu.

     • Detské dopravné ihrisko Sobrance

      9. 10. 2018

      Dňa 9. októbra si žiaci 1. až 4. ročníka pútavou formou zdokonalili svoje vedomosti z dopravnej výchovy. Žiaci odpovedali na kladené otázky a praktické zručnosti predviedli na dopravnom ihrisku. Boli účastníkmi cestnej premávky ako chodci a vodiči. Mohli si vyskúšať aj okuliare simulujúce opitosť. Žiaci zažili dopoludnie plné aktivít a hier.

     • Testovanie pohybových predpokladov žiakov

      4. 10. 2018

      Dňa 4.10. sa uskutočnilo v telocvični školy testovanie pohybových predpokladov žiakov. Žiaci 1. ročníka boli testovaní podľa metodiky testovania k identifikáciu športového talentu z týchto disciplín: predklon v sede s dosahovaním, opakovaná zostava s tyčou, výdrž v zhybe nadhmatom, skok do diaľky z miesta, ľah-sed, kotúľanie 3 lôpt, člnkový beh 4x10m, viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20m, vlajková naháňačka. Testovanie pohybových predpokladov slúži ako dôležitá informácia pri nasmerovaní detí tam, kde môžu uplatniť vrodené predpoklady. Osvedčenie, ktoré dieťa dostane, hovorí o druhoch, resp. okruhu športov z pohľadu ich charakteru (silové, vytrvalostné, ...). Žiaci počas testovania boli snaživí, pokúšali sa o čo najlepší výsledok. V závere ich čakala sladká odmena za náročný deň a výborné výsledky.

  • Počet návštev: 6745032
  • Fotogaléria

   • Zdravá výživa
   • Exkurzia do Východoslovenskej galérie Košice
   • Svet okolo nás
   • Detské dopravné ihrisko Sobrance
   • Testovanie pohybových predpokladov žiakov
   • Návšteva školskej knižnice
   • Deň otvorených dverí vo vojenských kasárňach v Michalovciach
   • Beseda s včelárom
   • Cvičenia v prírode a účelové cvičenia
  • Kontakty

    • Meno školy
    • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
    • Email školy
    • zspavlovceuh@zspavlovceuh.sk
    • Email na správcu obsahu
    • Erika.Zolotova@zspavlovceuh.sk
    • Email na webmastera
    • webmaster@zspavlovceuh.sk
    • Telefón
    • tel: +421 56 649 42 12
    • Adresa školy
    • Školská 3
     Pavlovce nad Uhom
     072 14
     www.zspavlovceuh.sk
    • IČO
    • 35543825
    • DIČ
    • 2021672015
    • Informácie
    • info@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12
    • Podateľňa
    • podatelna@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12
    • Sťažnosti
    • staznosti@zspavlovceuh.sk
     +421 56 290 80 33
     +421 56 649 42 12 klapka 203
     +421 948 033 093
    • Riaditeľ školy
    • RNDr. Milan Zolota, PhD.
     riaditel@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl.205
     +421 948 033 221
    • Zástupca pre predprimárne vzdelávanie
    • Jana Gregušová
     Jana.Gregusova@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 43 36
     +421 56/649 42 12 kl.200
     +421 56/649 42 12 kl.201
     +421 948 158 553
    • Zástupca pre primárne vzdelávanie
    • Mgr. Erika Bartošová
     Erika.Bartosova@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 206
     +421 948 520 413
    • Zástupca pre nižšie stredné vzdelávanie
    • Mgr. Petra Šuličová
     Petra.Sulicova@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 207
     +421 948 520 417
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Alena Groningerová
     vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 klapka 208
    • Kariérová poradkyňa
    • PhDr. Martina Horňáková
     karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 klapka 208
    • Ekonóm
    • Ing. Lukáš Jenčo
     ekonom@zspavlovceuh.sk
     +421 56/290 80 33
     +421 56/649 42 12 klapka 203
     +421 948 033 093
    • PAM
    • Jana Javorová
     pam@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 204
     +421 948 864 090
    • Školská jedáleň
    • Jozef Krupa
     skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 202
     +421 948 115 430
    • Školská knižnica
    • skolska.kniznica@zspavlovceuh.sk

 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 6745034