• Otvorená hodina v 1.B

      Dňa 15.3. sa v 1.B triede uskutočnila otvorená hodina pre rodičov. Žiaci sa zmenili na malých indiánov a statočne plnili všetky úlohy. Rodičom ukázali čo všetko sa už naučili a akí sú šikovní. V závere zaspievali indiánsku pieseň a hľadali indiánsky poklad.

     • Čas premien

      V rámci Výchovy k manželstvu a rodičovstvu sa dňa 13.3.2019 v MU III uskutočnila pre dievčatá 6. a 7. ročníka beseda na tému Čas premien. Dievčatá sa dozvedeli základné informácie o dospievaní, ochrane zdravia, telesnej a duševnej hygiene. Mali možnosť uvedomiť si, že fyzické a psychické zmeny, ktorými budú prechádzať alebo už prechádzajú, sú bežnou súčasťou ich vývinu. Dievčatá dostali užitočné rady a zrozumiteľnou formou im bola predstavená puberta ako úplne normálna a prirodzená súčasť života, ktorou si musel prejsť každý z nás. Beseda sa dievčatám páčila.

     • Vesmír očami detí v MŠ

      V dňoch od 11. 3. 2019 do 15. 3. 2019 sa v materskej škole konal projekt „Vesmír očami detí“, pri ktorom sa deti zábavnou formou a zážitkovým učením učili o vesmíre s využitím aktivít „Putovanie vesmírom“, „Farby Zeme“, „Vesmírne počítanie“, „Naša Zem je guľatá“, „Na kozmonautov“.

     • Beseda o knihe

      Dňa 15.3.2019 sa pre žiakov 4. ročníka uskutočnila beseda o prečítanej knihe Tri múdre kozliatka. V úvode besedy si žiaci pripomenuli ako vzniká kniha a oboznámili sa so spisovateľom Jozefom Cígerom Hronským- autorom knihy. Spoločne si prečítali príbeh z knihy -Na záhradníckom remesle, dobre sa im povodilo, zahrali hru- otázky z klobúka a vypĺňali pracovné listy. Za aktivitu dostal každý žiak záložku do knihy .Beseda splnila svoj účel, dôkazom čoho boli aj veľmi dobré vedomosti o prečítanej knihe.

     • Putovanie rozprávkami

      Dňa 14.3.2019 sa žiaci v ŠKD 2. oddelenie vybrali do sveta rozprávok. Hádali názvy rozprávok a rozprávkových postáv, vytvorili živú rozprávku o Vlkovi a kozliatkach. Pozreli si prezentáciu o slovenských spisovateľoch pre deti a mládež a svoje vedomosti si overili v literárnom kvíze. Zahrali sa na pomocníkov Popolušky a spravili si aj kráľovské koruny.

     • Hviezdoslavov Kubín 2. stupeň

      14. marca 2019 sme zorganizovali školské kolo súťažnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnili sa ho najlepší recitátori triednych kôl, osobitne súťažili v prednese poézie a v prednese prózy.

      Víťazi školského kola:

      2. kategória

      POÉZIA

      1. miesto – Hana Moščáková (6. B), 2. miesto – Daniel Horňák (6. B), 3. miesto – Noema Vargová (5. B)

  • Počet návštev: 8748537
  • Fotogaléria

   • Otvorená hodina v 1.B
   • Čas premien
   • Vesmír očami detí v MŠ
   • Beseda o knihe
   • Putovanie rozprávkami
   • Hviezdoslavov Kubín 2. stupeň
   • Hviezdoslavov Kubín I. kategória
   • V krajine "Písmenkovo"
   • Finančná gramotnosť 5. a 6. ročník
  • Kontakty

    • Meno školy
    • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
    • Email školy
    • zspavlovceuh@zspavlovceuh.sk
    • Email na správcu obsahu
    • Erika.Zolotova@zspavlovceuh.sk
    • Email na webmastera
    • webmaster@zspavlovceuh.sk
    • Telefón
    • tel: +421 56 649 42 12
    • Adresa školy
    • Školská 3
     Pavlovce nad Uhom
     072 14
     www.zspavlovceuh.sk
    • IČO
    • 35543825
    • DIČ
    • 2021672015
    • Informácie
    • info@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12
    • Podateľňa
    • podatelna@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12
    • Sťažnosti
    • staznosti@zspavlovceuh.sk
     +421 56 290 80 33
     +421 56 649 42 12 klapka 203
     +421 948 033 093
    • Riaditeľ školy
    • RNDr. Milan Zolota, PhD.
     riaditel@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl.205
     +421 948 033 221
    • Zástupca pre predprimárne vzdelávanie
    • Jana Gregušová
     Jana.Gregusova@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 43 36
     +421 56/649 42 12 kl.200
     +421 56/649 42 12 kl.201
     +421 948 158 553
    • Zástupca pre primárne vzdelávanie
    • Mgr. Erika Bartošová
     Erika.Bartosova@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 206
     +421 948 520 413
    • Zástupca pre nižšie stredné vzdelávanie
    • Mgr. Petra Šuličová
     Petra.Sulicova@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 207
     +421 948 520 417
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Alena Groningerová
     vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 klapka 208
    • Kariérová poradkyňa
    • PhDr. Martina Horňáková
     karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 klapka 208
    • Ekonóm
    • Ing. Lukáš Jenčo
     ekonom@zspavlovceuh.sk
     +421 56/290 80 33
     +421 56/649 42 12 klapka 203
     +421 948 033 093
    • PAM
    • Jana Javorová
     pam@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 204
     +421 948 864 090
    • Školská jedáleň
    • Jozef Krupa
     skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 202
     +421 948 115 430
    • Školská knižnica
    • skolska.kniznica@zspavlovceuh.sk

 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 8748539