• Môj kontakt so škodlivými látkami

      Dňa 15.5.2019 sa pre žiakov 4. ročníka uskutočnila beseda pod názvom Môj kontakt so škodlivými látkami, ktorá bola spojená s nácvikom aktivít, ako odolávať škodlivým látkam. V úvode besedy si žiaci pod vedením koordinátorky PP Mgr. T. Kušnírovej pripomenuli všetky škodlivé látky, s ktorými sa oboznámili pri čítaní knihy C. Raynerovej- Nenič svoje múdre telo. Potom sa zahrali hru Povzbudzovač, pri ktorej pozvali k sebe kamaráta a vyzdvihli jeho kladné vlastnosti. V hre ,,Dvaja jednou ceruzou“ si vyskúšali kresliť ľubovoľný obrázok spoločne jednou ceruzou a nakoniec mali napísať,čo ich napadne, ak počujú slovo „Priateľstvo“. Všetky aktivity poslúžili ako dobrý návod, ktorý môžeme ponúknuť všetkým kamarátom, ktorí nevedia, ako využívať svoj voľný čas a preto sa dajú nahovoriť na zlé veci.

     • Chémia zábavne

      Dňa 15.5. 2019 sa pre žiakov 7. ročníka uskutočnila akcia Chémia zábavne. Žiaci sa prostredníctvom prezentácie dozvedeli, ako môžu uplatniť vedomosti z chémie v bežnom živote. Pozorovali zaujímavé pokusy a riešili chemickú tajničku. V rámci Týždňa zdravia sa oboznámili aj s pH niektorých potravín a prakticky zisťovali pH vybraných nápojov. Akcia sa žiakom páčila a možno aj motivovala pre štúdium chémie.

     • Beseda s pracovníčkou CPPPaP

      V rámci týždňa zdravej výživy sa pre žiakov I. stupňa uskutočnili besedy s p. Mgr. Jarmilou Titkovou, pracovníčkou CPPPaP v Michalovciach. Pre žiakov 3. ročníka bola zorganizovaná beseda na tému: Násilie a šikanovanie na školách, prevencia sociálno-patologických javov, pre žiakov 4. ročníka bola zorganizovaná beseda na tému: Poznám sám seba?, rozvoj sebadôvery.

     • Slávnostná akadémie ku Dňu matiek

      Dňa 13.3.2019 si hrdé mamičky mohli pozrieť krásny kultúrny program plný tancov, piesni a básni, ktorý si pre ne pripravili žiaci základnej školy, materskej školy a základnej umeleckej školy.

     • TIPSPORT Miniliga hádzaná

      Dňa 10.5.2019 sa v Michalovciach uskutočnil posledný turnaj TIPSPORT Miniligy v šk.roku 2018/2019. Turnaja sa zúčastnilo 12 družstiev z ôsmich základných škôl. Žiačky boli rozdelené do 2 skupín, kde sa hralo systémom každý s každým. Našim dievčatám sa podarilo vyhrať základnú skupinu, no v ďalších bojoch už neboli úspešné, a tak sme sa umiestnili na peknom 4.mieste. Každá žiačka si odniesla peknú medailu a sladkú odmenu.

     • Pietny akt kladenia vencov

      Dňa 7.5.2019 sa konala slávnosť pri príležitosti 74. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Slávnosť sa začala pietnym aktom - položením venca k pamätníku v centre obce. Obyvatelia a zamestnanci školy prostredníctvom tejto slávnosti každoročne prejavujú úctu všetkým tým, ktorí položili svoje životy za mierový dnešok. Miestny pamätník je symbolom odvahy a statočnosti známych i neznámych vojakov a tiež niektorých miestnych občanov, ktorí bojovali v bojoch druhej svetovej vojny. Všetkým tým patrí naša vďaka.

  • Počet návštev: 9316577
  • Fotogaléria

   • Môj kontakt so škodlivými látkami
   • Chémia zábavne
   • Beseda s pracovníčkou CPPPaP
   • Slávnostná akadémie ku Dňu matiek
   • TIPSPORT Miniliga hádzaná
   • Pietny akt kladenia vencov
   • Deň Zeme
   • Slávik Slovenska
   • Nebezpečenstvo elektronickej šikany
  • Kontakty

    • Meno školy
    • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
    • Email školy
    • zspavlovceuh@zspavlovceuh.sk
    • Email na správcu obsahu
    • Erika.Zolotova@zspavlovceuh.sk
    • Email na webmastera
    • webmaster@zspavlovceuh.sk
    • Telefón
    • tel: +421 56 649 42 12
    • Adresa školy
    • Školská 3
     Pavlovce nad Uhom
     072 14
     www.zspavlovceuh.sk
    • IČO
    • 35543825
    • DIČ
    • 2021672015
    • Informácie
    • info@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12
    • Podateľňa
    • podatelna@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12
    • Sťažnosti
    • staznosti@zspavlovceuh.sk
     +421 56 290 80 33
     +421 56 649 42 12 klapka 203
     +421 948 033 093
    • Riaditeľ školy
    • RNDr. Milan Zolota, PhD.
     riaditel@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl.205
     +421 948 033 221
    • Zástupca pre predprimárne vzdelávanie
    • Jana Gregušová
     Jana.Gregusova@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 43 36
     +421 56/649 42 12 kl.200
     +421 56/649 42 12 kl.201
     +421 948 158 553
    • Zástupca pre primárne vzdelávanie
    • Mgr. Erika Bartošová
     Erika.Bartosova@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 206
     +421 948 520 413
    • Zástupca pre nižšie stredné vzdelávanie
    • Mgr. Petra Šuličová
     Petra.Sulicova@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 207
     +421 948 520 417
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Alena Groningerová
     vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 klapka 208
    • Kariérová poradkyňa
    • PhDr. Martina Horňáková
     karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 klapka 208
    • Ekonóm
    • Ing. Lukáš Jenčo
     ekonom@zspavlovceuh.sk
     +421 56/290 80 33
     +421 56/649 42 12 klapka 203
     +421 948 033 093
    • PAM
    • Jana Javorová
     pam@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 204
     +421 948 864 090
    • Školská jedáleň
    • Jozef Krupa
     skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 202
     +421 948 115 430
    • Školská knižnica
    • skolska.kniznica@zspavlovceuh.sk

 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 9316579