• Chrípkové prázdniny

      Riaditeľstvo ZŠ s MŠ oznamuje, že v dňoch od piatku 7.12. do utorka 11.12.2018 sú chrípkové prázdniny. Nástup do školy je v stredu 12.12.2018.

     • Turnaj v minifutbale

      Dňa 5.12.2018 sa v priestoroch telocvične školy uskutočnil turnaj v minifutbale o putovný pohár riaditeľa školy . Turnaj prebiehal v dvoch kategóriách: žiaci 5.6. ročníka – žiaci 7.8-9 ročníka. Umiestnenie žiakov : V 1. Kategórii sa na 1.mieste umiestnili žiaci 6.ročníka , na 2.mieste sa umiestnili žiaci 5.ročníka.

     • Geografická olympiáda

      Dňa 4.decembra sa uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. Zúčastnilo sa ho 25 žiakov 5. – 9.ročníka. V prvej časti žiaci vypracovali otázky a úlohy s hodnotou 60 b. z monotematického celku, z tém stanovených v Metodicko-organizačných pokynoch a z poznatkov o miestnej krajine bez atlasu. V druhej časti žiaci riešili úlohy zamerané na preverenie zručnosti v práci s atlasom a mapou s hodnotou 40 b. Najlepšie si počínali títo žiaci: Kategória G (5.ročník): Samuel Sijarto, Jozef Balák, Milan Komárik, Kategória F (6. a 7.ročník): Kristína Michalcová (7.A) a Daniel Horňák (6.B), Kategória E (8. a 9.ročník): Kristián Mondok (9.A), Matej Repka (8.A), Beáta Beláková (9.A). Úspešným riešiteľom blahoželáme a držíme palce v okresnom kole, ktoré sa uskutoční 7.februára 2019!

     • Matematické popoludnie

      Vo štvrtok 22. novembra 2018 sa žiaci 3. a 4. ročníka zišli na matematickom popoludní. Vytvorili 4 zmiešané družstvá a spolu si zmerali sily v riešení netradičných matematických úloh. Ani v jednej úlohe nemuseli sčítavať či odčítavať, ba ani násobiť a deliť. Potrebovali len dobrý postreh, bystré myslenie a presnú predstavivosť. Každé družstvo nazbieralo dosť snehových vločiek za svoju šikovnosť, preto boli všetci účastníci matematického popoludnia sladko odmenení.

     • Pavlovský talent

      Dňa 28.11.2018 sme po druhý krát pripravili podujatie“ Pavlovský talent.“Predstavili sa žiaci z 1 až 4 ročníka. Žiaci prejavili svoje talenty: nechýbali moderné tance, ľudové tance a rómsky tanec, prednes prózy a spev. Všetci účinkujúci boli ocenení diplomom:“ Pavlovský talent 2018-2019“. Žiakom sa akcia páčila.

     • Imatrikulácia do cechu prvákov

      Milou a veselou udalosťou na našej škole bola Imatrikulácia do cechu prvákov, ktorú sme zrealizovali v spolupráci s tr. učiteľkami 1. ročníka v stredu 28. novembra 2018. Naši najmenší chlapci a dievčatá boli prijatí do radov žiakov našej školy slávnostným pasovaním. Pre novopečených žiakov boli pripravené úlohy, ktoré museli zvládnuť. Slávnostným sľubom, pasovaním a vypitím elixíru múdrosti sa stali riadnymi žiakmi našej školy. Za spoluprácu na tejto akcii ďakujem vedeniu našej školy a triednym učiteľkám 1. ročníka.

  • Počet návštev: 7420262
  • Fotogaléria

   • Turnaj v minifutbale
   • Geografická olympiáda
   • Matematické popoludnie
   • Pavlovský talent
   • Imatrikulácia do cechu prvákov
   • Som ochranár
   • 2. turnaj minihádzanárskej ligy
   • Beseda s poľovníkmi
   • Testovanie 5-2018
  • Kontakty

    • Meno školy
    • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
    • Email školy
    • zspavlovceuh@zspavlovceuh.sk
    • Email na správcu obsahu
    • Erika.Zolotova@zspavlovceuh.sk
    • Email na webmastera
    • webmaster@zspavlovceuh.sk
    • Telefón
    • tel: +421 56 649 42 12
    • Adresa školy
    • Školská 3
     Pavlovce nad Uhom
     072 14
     www.zspavlovceuh.sk
    • IČO
    • 35543825
    • DIČ
    • 2021672015
    • Informácie
    • info@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12
    • Podateľňa
    • podatelna@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12
    • Sťažnosti
    • staznosti@zspavlovceuh.sk
     +421 56 290 80 33
     +421 56 649 42 12 klapka 203
     +421 948 033 093
    • Riaditeľ školy
    • RNDr. Milan Zolota, PhD.
     riaditel@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl.205
     +421 948 033 221
    • Zástupca pre predprimárne vzdelávanie
    • Jana Gregušová
     Jana.Gregusova@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 43 36
     +421 56/649 42 12 kl.200
     +421 56/649 42 12 kl.201
     +421 948 158 553
    • Zástupca pre primárne vzdelávanie
    • Mgr. Erika Bartošová
     Erika.Bartosova@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 206
     +421 948 520 413
    • Zástupca pre nižšie stredné vzdelávanie
    • Mgr. Petra Šuličová
     Petra.Sulicova@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 207
     +421 948 520 417
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Alena Groningerová
     vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 klapka 208
    • Kariérová poradkyňa
    • PhDr. Martina Horňáková
     karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 klapka 208
    • Ekonóm
    • Ing. Lukáš Jenčo
     ekonom@zspavlovceuh.sk
     +421 56/290 80 33
     +421 56/649 42 12 klapka 203
     +421 948 033 093
    • PAM
    • Jana Javorová
     pam@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 204
     +421 948 864 090
    • Školská jedáleň
    • Jozef Krupa
     skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 202
     +421 948 115 430
    • Školská knižnica
    • skolska.kniznica@zspavlovceuh.sk

 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 7420264