• Čítanie z knihy Nenič svoje múdre telo

      Dňa 16.1.2019 žiaci 4. ročníka pod vedením koordinátorky Primárnej prevencie Mgr. T. Kušnírovej čítali 2. kapitolu z knihy od C. Raynerovej- Nenič svoje múdre telo a besedovali na tému: Alkohol a tvoje telo. Po jej prečítaní sa dozvedeli, aký je alkohol nebezpečný a ako vážne ničí ľudský organizmus. Spoločne sa zhodli na tom, že najlepšie je s pitím alkoholu vôbec nezačať.

     • Radovánky na snehu

      V tomto mesiaci sa v popoludňajších hodinách, sa žiaci 1. stupňa zišli na akcii Radovánky na snehu. Deti sa zahrali vonku na snehu, robili gule, z ktorých bol neskôr postavený snehuliak. Snehové gule sa použili aj na výrobu bunkra. Žiaci v snehu vytvárali snežných anjelov. Zasúťažili si skokmi do veľkého snehu, naháňačka po školskom ihrisku. Šantenie na zasneženom školskom dvore sa deťom veľmi páčilo. Aj keď sme trochu zmrzli, akcia sa vydarila a každý odišiel spokojný, mokrý, ale s úsmevom na tvári.

     • Návšteva policajnej stanice

      Dňa 11.1.2019 sme so žiakmi 1. a 2. ročníka navštívili Obvodné oddelenie PZ v Pavlovciach nad Uhom. V úvode nás privítal kpt. Ing. Bc. Marek Ľoch, zástupca riaditeľa OO PZ Pavlovce nad Uhom. Celou budovou policajnej stanice nás sprevádzal por. Jozef Majoroš. Žiaci mali možnosť vidieť prácu policajtov na stanici, zbrane, vyhľadávanie informácií, zadržiavaciu miestnosť. Pán por. Jozef Majoroš rozprával žiakom nielen o práci policajtov, ale aj o dodržiavaní predpisov cestnej premávky. Zopakovali si dôležité telefónne čísla a dopravné značky. V závere dostali pekné propagačné materiály. Žiakom sa návšteva policajnej stanice páčila.

     • Vianočná akadémia 2018

      V čase predvianočného zhonu, posledných nákupov a veľkého upratovania ponúkli žiaci Materskej školy, Základnej školy a Základnej umeleckej školy možnosť na chvíľu sa zastaviť a prísť 20.12.2018 medzi nich do Kultúrneho domu v Pavlovciach nad Uhom. Tí, ktorí prijali ich pozvanie určite neoľutovali a v takmer 2 hodinovom programe ocenili talenty svojich detí, ako aj trpezlivosť a prácu ich pedagógov. V závere všetci spoločne za svetla sviečok zaspievali pieseň Tichá noc.

     • " Na Kračun u Pavlovci"

      V stredu 19. decembra 2018 žiaci ŠKD 1. oddelenie obedovali spoločne so svojimi kamarátmi z 2. oddelenia. Vianočnú atmosféru v klube spríjemňovali počas akcie vianočné koledy. Žiaci si umyli ruky vo vode s mincami, pohostili sa oblátkou s medom a cesnakom. Vypočuli si príbeh o tom ako slávili Štedrý deň naši starí rodičia. Zaužívaným zvykom je aj rozrezanie jablka, ktoré ukáže zdravie rodiny v najbližšom roku, či šupina z kapra, ktorú si vkladáme do peňaženky. Nohy stola sme uviazali silnou reťazou, aby sme držali ako rodina všetci spolu. A na záver ešte jeden vinš: „Vinšujem, vinšujem, na to bože narodzeňe hojňejši pokojňejši ročki dočekac, ňe taki smutni, ale vešeli, že by vaša pľevenka tak stala medzi stoškami jak jasni mešačok medzi hvizdočkami. To želame Vám i celej familii.“

  • Počet návštev: 8033147
  • Fotogaléria

   • Čítanie z knihy Nenič svoje múdre telo
   • Radovánky na snehu
   • Návšteva policajnej stanice
   • " Na Kračun u Pavlovci"
   • Čaro Vianoc
   • Problematika AIDS
   • Vianočná akadémia 2018
   • Olympiáda ľudských práv
   • Čítanie z knihy C. Raynerovej
  • Kontakty

    • Meno školy
    • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
    • Email školy
    • zspavlovceuh@zspavlovceuh.sk
    • Email na správcu obsahu
    • Erika.Zolotova@zspavlovceuh.sk
    • Email na webmastera
    • webmaster@zspavlovceuh.sk
    • Telefón
    • tel: +421 56 649 42 12
    • Adresa školy
    • Školská 3
     Pavlovce nad Uhom
     072 14
     www.zspavlovceuh.sk
    • IČO
    • 35543825
    • DIČ
    • 2021672015
    • Informácie
    • info@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12
    • Podateľňa
    • podatelna@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12
    • Sťažnosti
    • staznosti@zspavlovceuh.sk
     +421 56 290 80 33
     +421 56 649 42 12 klapka 203
     +421 948 033 093
    • Riaditeľ školy
    • RNDr. Milan Zolota, PhD.
     riaditel@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl.205
     +421 948 033 221
    • Zástupca pre predprimárne vzdelávanie
    • Jana Gregušová
     Jana.Gregusova@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 43 36
     +421 56/649 42 12 kl.200
     +421 56/649 42 12 kl.201
     +421 948 158 553
    • Zástupca pre primárne vzdelávanie
    • Mgr. Erika Bartošová
     Erika.Bartosova@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 206
     +421 948 520 413
    • Zástupca pre nižšie stredné vzdelávanie
    • Mgr. Petra Šuličová
     Petra.Sulicova@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 207
     +421 948 520 417
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Alena Groningerová
     vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 klapka 208
    • Kariérová poradkyňa
    • PhDr. Martina Horňáková
     karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 klapka 208
    • Ekonóm
    • Ing. Lukáš Jenčo
     ekonom@zspavlovceuh.sk
     +421 56/290 80 33
     +421 56/649 42 12 klapka 203
     +421 948 033 093
    • PAM
    • Jana Javorová
     pam@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 204
     +421 948 864 090
    • Školská jedáleň
    • Jozef Krupa
     skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 202
     +421 948 115 430
    • Školská knižnica
    • skolska.kniznica@zspavlovceuh.sk

 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 8033149