• Športujeme s úsmevom

      V piatok 7.6.2019 sa v ŠKD 2. oddelenie uskutočnilo športové popoludnie, v ktorom žiaci súťažili v zábavných disciplínach. Súťaž prebiehala v dvoch družstvách, ktoré si zmerali svoju rýchlosť a obratnosť v štafetovom behu s vedierkom a v disciplíne s kruhom dnu a von. Zvládli úspešne aj skokanské preteky vzad, giga pong, hádzanie kartou, streľbu papučou do bránky a veselo bolo pri hľadaní svojej "labky ". Športové zápolenie sa skončilo remízou a sladkou odmenou.

     • Otvorená hodina pre preškolákov

      Dňa 13.6.2019 triedu 1.B navštívili naši budúci prváčikovia. Predškolákov privítali ich bývalí spolužiaci a spoločne sa zapojili do vyučovacieho procesu a plnili rôzne úlohy. S úlohami sa popasovali výborne a tak sa tešíme v septembri na šikovných prváčikov :-)

     • X. ročník regionálneho kola Olympijského festivalu detí a mládeže Slovenska

      Dňa 5.6.2019 sa v materskej škole uskutočnila olympiáda pre deti materských škôl, ktorej sme sa, ako už tradične radi zúčastnili, tentoraz na desiatom ročníku v MŠ Záhor. Našu materskú školu reprezentovali Matej Čisár, Dagmar Butková, Simona Jusková a Adam Hegedüš. Po krátkej rozcvičke si deti zmerali svoje sily na deviatich stanovištiach- prenášanie loptičky s lyžicou, skákanie vo vreci, skákanie s gumou, hod loptičkou na cieľ, slalom pomedzi kuželky, podliezanie prekážky, lezenie tunelom, hod do diaľky tenisovou loptičkou a skákanie „škôlky“ v kruhoch. Deti si domov odniesli peknú kresbu na tvári a dobrý pocit zo športového predpoludnia. Každé z nich sa stalo víťazom a získalo pre seba a svoju materskú školu diplom, balíček prekvapení a zlatú medailu.

     • Fugova domovina

      3. júna 2019 sa v Zemplínskom osvetovom stredisku v Michalovciach konalo vyhodnotenie regionálnej literárnej a výtvarnej súťaže Fugova domovina. Medzi ocenenými sú aj výtvarné práce našich žiakov. V II. kategórii žiakov 1. - 3. ročníka ZŠ zvíťazila práca Daniela Kurcíka a 3. miesto obsadila práca Alexandry Balákovej, obidvaja z 3.B. Blahoželáme.

     • Deň detí v MŠ

      V piatok 31.5.2019 sme na obecnom futbalovom ihrisku s deťmi a ich rodičmi oslavovali „MDD“. Po krátkej rozcvičke si deti zašportovali v zaujímavých súťažiach a potom si pochutnali na grilovaných špekáčikoch. Za odmenu dostali zlaté medaily, balíčky plné prekvapení a čokoládu od starostu obce. Neskôr nás na ihrisku navštívil Sokoliar z Košíc, ktorý nám porozprával o svojich dravých zverencoch a po jednom nám ich predstavil. Bolo to veľmi zaujímavé a poučné. Všetkým deťom aj rodičom ďakujeme za účasť a pomoc pri organizácii Dňa detí.

     • Čistička odpadových vôd v Pavlovciach nad Uhom

      Dňa 4.6.2019 sa vybraní žiaci 6. ročníka zúčastnili exkurzie na Čističke odpadových vôd v Pavlovciach nad Uhom. Čističkou ich previedol Pán Poľaško,ktorý žiakom priblížil biologické čistenie vody. Ukázal im sedimentáciu vody,uskladňovanie a filtráciu kalu. Previedol ich všetkými časťami čistenia splaškovej vody a ukázal miesto priameho výpustu do rieky Uh.

  • Počet návštev: 9598962
  • Fotogaléria

   • Športujeme s úsmevom
   • Otvorená hodina pre preškolákov
   • X. ročník regionálneho kola Olympijského festivalu detí a mládeže Slovenska
   • Fugova domovina
   • Deň detí v MŠ
   • Čistička odpadových vôd v Pavlovciach nad Uhom
   • Prednáška pre žiakov 7. ročníka
   • Matematické popoludnie 1.-2. ročník
   • Plánovanie rodičovstva a vzťahy v partnerstve
  • Kontakty

    • Meno školy
    • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
    • Email školy
    • zspavlovceuh@zspavlovceuh.sk
    • Email na správcu obsahu
    • Erika.Zolotova@zspavlovceuh.sk
    • Email na webmastera
    • webmaster@zspavlovceuh.sk
    • Telefón
    • tel: +421 56 649 42 12
    • Adresa školy
    • Školská 3
     Pavlovce nad Uhom
     072 14
     www.zspavlovceuh.sk
    • IČO
    • 35543825
    • DIČ
    • 2021672015
    • Informácie
    • info@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12
    • Podateľňa
    • podatelna@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12
    • Sťažnosti
    • staznosti@zspavlovceuh.sk
     +421 56 290 80 33
     +421 56 649 42 12 klapka 203
     +421 948 033 093
    • Riaditeľ školy
    • RNDr. Milan Zolota, PhD.
     riaditel@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl.205
     +421 948 033 221
    • Zástupca pre predprimárne vzdelávanie
    • Jana Gregušová
     Jana.Gregusova@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 43 36
     +421 56/649 42 12 kl.200
     +421 56/649 42 12 kl.201
     +421 948 158 553
    • Zástupca pre primárne vzdelávanie
    • Mgr. Erika Bartošová
     Erika.Bartosova@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 206
     +421 948 520 413
    • Zástupca pre nižšie stredné vzdelávanie
    • Mgr. Petra Šuličová
     Petra.Sulicova@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 207
     +421 948 520 417
    • Výchovná poradkyňa
    • Mgr. Alena Groningerová
     vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 klapka 208
    • Kariérová poradkyňa
    • PhDr. Martina Horňáková
     karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 klapka 208
    • Ekonóm
    • Ing. Lukáš Jenčo
     ekonom@zspavlovceuh.sk
     +421 56/290 80 33
     +421 56/649 42 12 klapka 203
     +421 948 033 093
    • PAM
    • Jana Javorová
     pam@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 204
     +421 948 864 090
    • Školská jedáleň
    • Jozef Krupa
     skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 202
     +421 948 115 430
    • Školská knižnica
    • skolska.kniznica@zspavlovceuh.sk

 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 9598964