• 17. - 23. jún

  Trieda:
  Typ:
  • Pon17. 06.
  • IV.A
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Hľadanie, opravovanie chýb
  • IV.A
   ·
   Pridelená DÚ
   Informatika
   :
   Vyhľadávanie na webe
  • IX.A
   ·
   domáca úloha
   Dejepis
   :
   Opakovanie
  • IX.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Opakovanie
  • IX.A, IX.B Chlapci
   ·
   domáca úloha
   Ruský jazyk
   :
   Zopakovať číslovky
  • IX.A, IX.B Dievčatá
   ·
   domáca úloha
   Ruský jazyk
   :
   Zopakovať číslovky
  • IX.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Opakovanie
  • V.A
   ·
   domáca úloha
   Technika
   :
   Popísať pestovanie zeleniny zo semien
  • VI.A
   ·
   domáca úloha
   Dejepis
   :
   Kultúra, veda a umenie v stredoveku
  • VI.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Opakovanie
  • VI.A, VI.B TBR
   ·
   domáca úloha
   Tvorba životného prostredia
   :
   Starostlivosť o ŽP
  • VI.A, VI.B TBR
   ·
   Pridelená DÚ
   Tvorba životného prostredia
   :
   Starostlivosť o ŽP
  • VI.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Opakovanie
  • VII.A
   ·
   Pridelená DÚ
   Informatika
   :
   Cykly
  • VII.A
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Cykly
  • VII.A TBR
   ·
   domáca úloha
   Tvorba životného prostredia
   :
   Starostlivosť o ŽP
  • VII.A, VII.B RUJ
   ·
   domáca úloha
   Ruský jazyk
   :
   Informácie o azbuke str. 97 / 3
  • VII.B
   ·
   Pridelená DÚ
   Informatika
   :
   Hľadanie a opravovanie chýb
  • VII.B
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Vetvenie
  • VII.B TBR
   ·
   domáca úloha
   Tvorba životného prostredia
   :
   úprava areálu
  • VIII.A
   ·
   domáca úloha
   Hudobná výchova
   :
   Spievať intonačne čisto
  • VIII.A
   ·
   Pridelená DÚ
   Hudobná výchova
   :
   Tvorivo pracovať s hlasom
  • VIII.B
   ·
   domáca úloha
   Hudobná výchova
   :
   Spievať intonačne čisto
  • VIII.B
   ·
   Pridelená DÚ
   Hudobná výchova
   :
   Tvorivo pracovať s hlasom
  • Uto18. 06.
  • I.B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Pracovný zošit str. 69/ cv. 6
  • IX.A
   ·
   domáca úloha
   Biológia
   :
   opakovanie
  • IX.B
   ·
   domáca úloha
   Biológia
   :
   opakovanie
  • V.A
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Postupnosť príkazov
  • V.A
   ·
   Pridelená DÚ
   Informatika
   :
   Štruktúry
  • V.B
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Jazyk na zápis riešenia
  • V.B
   ·
   Pridelená DÚ
   Informatika
   :
   Postupnosť príkazov
  • VI.A
   ·
   domáca úloha
   Environmentálna výchova
   :
   Zdôvodniť rozdielne podmienky prostredia na život
  • VI.A
   ·
   Pridelená DÚ
   Environmentálna výchova
   :
   Záverečné opakovanie
  • VI.A
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Práca s webovou stránkou
  • VI.A
   ·
   Pridelená DÚ
   Informatika
   :
   Práca s webovou stránkou
  • VI.A, VI.B ETV
   ·
   domáca úloha
   Etická výchova
   :
   empatia
  • VI.B
   ·
   domáca úloha
   Environmentálna výchova
   :
   Vypracovať jednoduchý projekt
  • VI.B
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   E-mail
  • VII.A TBR
   ·
   domáca úloha
   Tvorba životného prostredia
   :
   Starostlivosť o ŽP
  • VII.A TBR
   ·
   Pridelená DÚ
   Tvorba životného prostredia
   :
   Starostlivosť o ŽP
  • VII.A, VII.B RUJ
   ·
   Pridelená DÚ
   Ruský jazyk
   :
   List
  • VII.A, VII.B RUJ
   ·
   domáca úloha
   Ruský jazyk
   :
   Ruská abeceda - naučiť sa poradie písmen v azbuke
  • VIII.A
   ·
   domáca úloha
   Dejepis
   :
   Opakovanie učiva
  • Str19. 06.
  • IV.B
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Hľadanie a opravovanie chýb
  • Štv20. 06.
  • IX.A, IX.B Chlapci
   ·
   domáca úloha
   Ruský jazyk
   :
   Zopakovať slovesá pohybu a dopravné prostriedky
  • IX.A, IX.B Dievčatá
   ·
   domáca úloha
   Ruský jazyk
   :
   Zopakovať slovesá pohybu a dopravné prostriedky
  • IX.B
   ·
   domáca úloha
   Fyzika
   :
   Elektrické spotrebiče
  • VIII.A
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Opakovanie učiva
  • VIII.A ETV
   ·
   domáca úloha
   Etická výchova
   :
   Význam tajomstva a utajovaných skutočností
  • VIII.B
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Opakovanie učiva
  • Pia21. 06.
  • IX.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Opakovanie
  • IX.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Opakovanie
  • VI.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Opakovanie
  • VI.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Opakovanie
  • VIII.A RUJ
   ·
   domáca úloha
   Ruský jazyk
   :
   Čítanie s porozumením - názov textu
  • VIII.A TBR
   ·
   domáca úloha
   Tvorba životného prostredia
   :
   Starostlivosť o ŽP
  • VIII.B
   ·
   domáca úloha
   Tvorba životného prostredia
   :
   Starostlivosť o ŽP
 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 9599253