• Športujeme s úsmevom

   • 16. 6. 2019
   • V piatok 7.6.2019 sa v ŠKD 2. oddelenie uskutočnilo športové popoludnie, v ktorom žiaci súťažili v zábavných disciplínach. Súťaž prebiehala v dvoch družstvách, ktoré si zmerali svoju rýchlosť a obratnosť v štafetovom behu s vedierkom a v disciplíne s kruhom dnu a von. Zvládli úspešne aj skokanské preteky vzad, giga pong, hádzanie kartou, streľbu papučou do bránky a veselo bolo pri hľadaní svojej "labky ". Športové zápolenie sa skončilo remízou a sladkou odmenou.

   • Otvorená hodina pre preškolákov

   • 16. 6. 2019
   • Dňa 13.6.2019 triedu 1.B navštívili naši budúci prváčikovia. Predškolákov privítali ich bývalí spolužiaci a spoločne sa zapojili do vyučovacieho procesu a plnili rôzne úlohy. S úlohami sa popasovali výborne a tak sa tešíme v septembri na šikovných prváčikov :-)

   • X. ročník regionálneho kola Olympijského festivalu detí a mládeže Slovenska

   • 8. 6. 2019
   • Dňa 5.6.2019 sa v materskej škole uskutočnila olympiáda pre deti materských škôl, ktorej sme sa, ako už tradične radi zúčastnili, tentoraz na desiatom ročníku v MŠ Záhor. Našu materskú školu reprezentovali Matej Čisár, Dagmar Butková, Simona Jusková a Adam Hegedüš. Po krátkej rozcvičke si deti zmerali svoje sily na deviatich stanovištiach- prenášanie loptičky s lyžicou, skákanie vo vreci, skákanie s gumou, hod loptičkou na cieľ, slalom pomedzi kuželky, podliezanie prekážky, lezenie tunelom, hod do diaľky tenisovou loptičkou a skákanie „škôlky“ v kruhoch. Deti si domov odniesli peknú kresbu na tvári a dobrý pocit zo športového predpoludnia. Každé z nich sa stalo víťazom a získalo pre seba a svoju materskú školu diplom, balíček prekvapení a zlatú medailu.

   • Fugova domovina

   • 8. 6. 2019
   • 3. júna 2019 sa v Zemplínskom osvetovom stredisku v Michalovciach konalo vyhodnotenie regionálnej literárnej a výtvarnej súťaže Fugova domovina. Medzi ocenenými sú aj výtvarné práce našich žiakov. V II. kategórii žiakov 1. - 3. ročníka ZŠ zvíťazila práca Daniela Kurcíka a 3. miesto obsadila práca Alexandry Balákovej, obidvaja z 3.B. Blahoželáme.

   • Deň detí v MŠ

   • 8. 6. 2019
   • V piatok 31.5.2019 sme na obecnom futbalovom ihrisku s deťmi a ich rodičmi oslavovali „MDD“. Po krátkej rozcvičke si deti zašportovali v zaujímavých súťažiach a potom si pochutnali na grilovaných špekáčikoch. Za odmenu dostali zlaté medaily, balíčky plné prekvapení a čokoládu od starostu obce. Neskôr nás na ihrisku navštívil Sokoliar z Košíc, ktorý nám porozprával o svojich dravých zverencoch a po jednom nám ich predstavil. Bolo to veľmi zaujímavé a poučné. Všetkým deťom aj rodičom ďakujeme za účasť a pomoc pri organizácii Dňa detí.

   • Čistička odpadových vôd v Pavlovciach nad Uhom

   • 8. 6. 2019
   • Dňa 4.6.2019 sa vybraní žiaci 6. ročníka zúčastnili exkurzie na Čističke odpadových vôd v Pavlovciach nad Uhom. Čističkou ich previedol Pán Poľaško,ktorý žiakom priblížil biologické čistenie vody. Ukázal im sedimentáciu vody,uskladňovanie a filtráciu kalu. Previedol ich všetkými časťami čistenia splaškovej vody a ukázal miesto priameho výpustu do rieky Uh.

   • Prednáška pre žiakov 7. ročníka

   • 8. 6. 2019
   • Dňa 29.5.2019 sa žiaci 7. ročníka zúčastnili prednášky, ktorú viedla pani lektorka Ing. Zuzana Šutá. Prednáška bola rozdelená na 2 časti. Prvá časť bola určená dievčatám – Medzi nami dievčatami a druhá časť chlapcom – Na štarte k mužnosti. Prednáška bola venovaná dospievaniu dievčat a chlapcov. Pani lektorka spomenula sebavedomie, ktoré je u dospievajúcich detí na prvom mieste. Taktiež hovorila o telesných zmenách dievčat a chlapcov, o zmenách fyzických, psychických a sociálnych. Vyzdvihla správanie chlapcov a dievčat. Žiakom pripomenula, že v období puberty je veľmi dôležitá intímna hygiena. V závere zdôraznila, že puberta je najťažším obdobím v živote človeka, hlavne pre rodičov. Prednáška bola podaná na veľmi dobrej úrovni, bola zaujímavá a poučná.

   • Matematické popoludnie 1.-2. ročník

   • 8. 6. 2019
   • Dňa 23. mája 2019 si žiaci 1. a 2. ročníka  zasúťažili v matematickom popoludní. Najprv si precvičili svoju pozornosť v hľadaní najväčšieho počtu predmetov. Potom vytvorili dvojice, v ktorých prváci riešili príklady a druháci slovom zapisovali výsledok do tajničky.  Samostatne riešili pracovný list, kde si upevnili sčítanie a odčítanie pri dokresľovaní plodov na stromoch. V závere si vysvetlili význam a dôležitosť matematiky v praktickom živote.

   • Plánovanie rodičovstva a vzťahy v partnerstve

   • 8. 6. 2019
   • Dňa 22.5.2019 sa uskutočnila beseda pre žiakov 9. ročníka Plánovanie rodičovstva a vzťahy v partnerstve. Besedu viedla pracovníčka KC v Pavlovciach nad Uhom Mgr. Klaudia Serenčková. Žiaci si posadali do kruhu a formou diskusie sa rozprávali o láske, partnerstve, žiarlivosti, podvádzaní. Žiaci reagovali na slová , slovné spojenia pani Serenčkovej svojimi zaujímavými odpoveďami. Všetci sa zhodli, že dôležité je rodinné zázemie, rodinná klíma, ktorú vytvárajú priateľské vzťahy rodičov, súdržnosť, spokojnosť a tolerancia v partnerstve. Zároveň prediskutovali pocity spojené s dospievaním. Beseda bola zaujímavá a poučná.

   • Malý futbal

   • 8. 6. 2019
   • Dňa 25.4. 2019 sa žiaci 6. – 9. ročníka zúčastnili obvodového kola v Malom futbale starších žiakov ktoré sa konalo na 6. ZŠ v Michalovciach. Spomedzi štyroch zúčastnených škôl sme sa umiestnili na 2. mieste a postúpili na okresné kolo, ktoré sa konalo dňa 10.5.2019 na 6.ZŠ v Michalovciach. Chlapci získali pekné 2. miesto. Na obvodom a okresnom kole nás reprezentovali títo chlapci :Belák T. 7.B, Belavý M. 8.A, Beňák M 7.A, Cica R. 8.B, Čičák K 8.A, Čičák M.8.A, Čičák M. 9.A, Gaži M. 6.A, Gombár M. 8.A, Makula N.8.A, Novotný B.9.A, Popik J.9.B, Popik M. 8.A, Tancoš P. 8.A. Žiakom srdečne blahoželáme!

   • Spoznávame Európu

   • 26. 5. 2019
   • Dňa 22.5. 2019 sa uskutočnila akcia Spoznávame Európu pre žiakov 7. ročníka. Žiaci sa prostredníctvom prezentácie dozvedeli o rekordoch Európy a sveta. Riešili osemsmerovky, v ktorých boli ukryté štáty Európy, priradzovali hlavné mestá k jednotlivým štátom a pracovali s atlasom. V interaktívnom cvičení hádali, kde sa nachádzajú miesta zobrazené na obrázkoch. Akcia bola spestrením a rozšírením výuky geografie s využitím interaktívnych cvičení a hier.

   • "Na bicykli bezpečne a dobre..."

   • 26. 5. 2019
   • V stredu 15. mája 2019 sa žiaci ŠKD zúčastnili dopravnej akcie „Na bicykli bezpečne a dobre...“

    Po dôkladnej teoretickej príprave a absolvovaní dopravného testu sa žiaci presunuli na šk. ihrisko a absolvovali jazdu zručnosti. Pre žiakov bola pripravená zaujímavá trať (veľký slalom, prejazd cez lievik, prenášanie predmetov, osmička, pomalá jazda, presné zastavenie ...) Žiaci v závere akcie dostali certifikát a osvedčenie cyklistu. Akcie sa zúčastnilo 25 cyklistov a 20 chodcov.

   • Bábkové divadlo Košice, Kaštieľ v Budimíre

   • 26. 5. 2019
   • Dňa 21.5. žiaci prvého a druhého ročníka navštívili Bábkové divadlo v Košiciach. Predstavenie s názvom Hľadá sa snehuliak! bol plný napätia či sa malej nezbedníčke Boni podarí nájsť zmiznutého kamaráta snehuliaka. Po predstavení si žiaci mohli prezrieť historické centrum mesta, a v týchto dňoch pod vplyvom majtrovstiev sveta v hokeji, obohatené o hokejovú atmosféru. Neskor sme sa vybrali do blízkej dediny Budimír, kde nás v kaštieli čakala pracovníčka Slovenského technického múzea Košice. Žiaci videli exporíciu hodín, ale zaujala ich aj starožitná pokladnica a velociped.

   • Vybíjaná

   • 26. 5. 2019
   • Dňa 3.5. 2019 sa žiačky 4. – 6. ročníka zúčastnili obvodového kola vo vybíjanej, ktoré sa konalo na 7. ZŠ v Michalovciach. Spomedzi štyroch zúčastnených škôl sme sa umiestnili na peknom 2. mieste a postúpili na okresné kolo, ktoré sa konalo dňa 10.5.2019 v Strážskom. Spomedzi štyroch najlepších škôl v okrese žiačky získali pekné 3. miesto. Na okresnom kole nás reprezentovali Mihaliková. D. 5.B, Tomčiová N. 5.B, Fedorová N. 6.B, Baňasová T. 6.B, Kuklincová J. 6.B, Lacková D. 6.B, Lešňanská D. 6.B, Spišáková L. 6.B, Bodnárová S. 7.A, Jurasová L. 7.A, Arvayová S. 7.B, Mašlejová P. 7.B. Žiačkam srdečne blahoželáme

   • Môj kontakt so škodlivými látkami

   • 18. 5. 2019
   • Dňa 15.5.2019 sa pre žiakov 4. ročníka uskutočnila beseda pod názvom Môj kontakt so škodlivými látkami, ktorá bola spojená s nácvikom aktivít, ako odolávať škodlivým látkam. V úvode besedy si žiaci pod vedením koordinátorky PP Mgr. T. Kušnírovej pripomenuli všetky škodlivé látky, s ktorými sa oboznámili pri čítaní knihy C. Raynerovej- Nenič svoje múdre telo. Potom sa zahrali hru Povzbudzovač, pri ktorej pozvali k sebe kamaráta a vyzdvihli jeho kladné vlastnosti. V hre ,,Dvaja jednou ceruzou“ si vyskúšali kresliť ľubovoľný obrázok spoločne jednou ceruzou a nakoniec mali napísať,čo ich napadne, ak počujú slovo „Priateľstvo“. Všetky aktivity poslúžili ako dobrý návod, ktorý môžeme ponúknuť všetkým kamarátom, ktorí nevedia, ako využívať svoj voľný čas a preto sa dajú nahovoriť na zlé veci.

   • Chémia zábavne

   • 18. 5. 2019
   • Dňa 15.5. 2019 sa pre  žiakov 7. ročníka uskutočnila akcia Chémia zábavne. Žiaci sa prostredníctvom prezentácie dozvedeli, ako môžu uplatniť vedomosti z chémie v bežnom  živote. Pozorovali zaujímavé pokusy a riešili chemickú tajničku. V rámci Týždňa zdravia sa oboznámili aj s pH niektorých potravín a prakticky zisťovali pH vybraných nápojov. Akcia sa žiakom páčila a možno aj motivovala pre štúdium chémie.

   • Beseda s pracovníčkou CPPPaP

   • 18. 5. 2019
   • V rámci týždňa zdravej výživy sa pre žiakov I. stupňa uskutočnili besedy s p. Mgr. Jarmilou Titkovou, pracovníčkou CPPPaP v Michalovciach. Pre žiakov 3. ročníka bola zorganizovaná beseda na tému: Násilie a šikanovanie na školách, prevencia sociálno-patologických javov, pre žiakov 4. ročníka bola zorganizovaná beseda na tému: Poznám sám seba?, rozvoj sebadôvery.

   • Slávnostná akadémie ku Dňu matiek

   • 18. 5. 2019
   • Dňa 13.3.2019 si hrdé mamičky mohli pozrieť krásny kultúrny program plný tancov, piesni a básni, ktorý si pre ne pripravili žiaci základnej školy, materskej školy a základnej umeleckej školy.

   • TIPSPORT Miniliga hádzaná

   • 18. 5. 2019
   • Dňa 10.5.2019 sa v Michalovciach uskutočnil posledný turnaj TIPSPORT Miniligy v šk.roku 2018/2019. Turnaja sa zúčastnilo 12 družstiev z ôsmich základných škôl. Žiačky boli rozdelené do 2 skupín, kde sa hralo systémom každý s každým. Našim dievčatám sa podarilo vyhrať základnú skupinu, no v ďalších bojoch už neboli úspešné, a tak sme sa umiestnili na peknom 4.mieste. Každá žiačka si odniesla peknú medailu a sladkú odmenu.

   • Pietny akt kladenia vencov

   • 18. 5. 2019
   • Dňa 7.5.2019 sa konala slávnosť pri príležitosti 74. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Slávnosť sa začala pietnym aktom - položením venca k pamätníku v centre obce. Obyvatelia a zamestnanci školy prostredníctvom tejto slávnosti každoročne prejavujú úctu všetkým tým, ktorí položili svoje životy za mierový dnešok. Miestny pamätník je symbolom odvahy a statočnosti známych i neznámych vojakov a tiež niektorých miestnych občanov, ktorí bojovali v bojoch druhej svetovej vojny. Všetkým tým patrí naša vďaka.

 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 9598891