• Finančná gramotnosť

   • 11. 12. 2018
   • Dňa 28.11.2018 sa pre žiakov 7. ročníka uskutočnilo matematické popoludnie pod názvom ´´Nakupovať výhodne sa oplatí´´ zamerané na precvičenie a upevnenie vedomostí z finančnej gramotnosti. Žiaci sa oboznámili s dôležitosťou správneho hospodárenia s financiami a prečo je potrebné plánovať si výdavky. Riešili úlohy zamerané na výhodné hospodárenie s financiami pri nakupovaní. Osvojili si pojmy spotrebiteľ, ´´fejk´´. Popoludnie sa žiakom páčilo .

   • Chrípkové prázdniny

   • 6. 12. 2018
   • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ oznamuje, že v dňoch od piatku 7.12. do utorka 11.12.2018 sú chrípkové prázdniny. Nástup do školy je v stredu 12.12.2018.

   • Turnaj v minifutbale

   • 6. 12. 2018
   • Dňa 5.12.2018 sa v priestoroch telocvične školy uskutočnil turnaj v minifutbale o putovný pohár riaditeľa školy . Turnaj prebiehal v dvoch kategóriách: žiaci 5.6. ročníka – žiaci 7.8-9 ročníka. Umiestnenie žiakov : V 1. Kategórii sa na 1.mieste umiestnili žiaci 6.ročníka , na 2.mieste sa umiestnili žiaci 5.ročníka.

    V 2. Kategórii sa na 1.mieste umiestnili žiaci 9.ročníka, na 2.mieste žiaci 8.ročníka a na 3.mieste žiaci 7.ročnika. Všetkým žiakom Blahoželáme .

   • Geografická olympiáda

   • 6. 12. 2018
   • Dňa 4.decembra sa uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. Zúčastnilo sa ho 25 žiakov 5. – 9.ročníka. V prvej časti žiaci vypracovali otázky a úlohy s hodnotou 60 b. z monotematického celku, z tém stanovených v Metodicko-organizačných pokynoch a z poznatkov o miestnej krajine bez atlasu. V druhej časti žiaci riešili úlohy zamerané na preverenie zručnosti v práci s atlasom a mapou s hodnotou 40 b. Najlepšie si počínali títo žiaci: Kategória G (5.ročník): Samuel Sijarto, Jozef Balák, Milan Komárik, Kategória F (6. a 7.ročník): Kristína Michalcová (7.A) a Daniel Horňák (6.B), Kategória E (8. a 9.ročník): Kristián Mondok (9.A), Matej Repka (8.A), Beáta Beláková (9.A). Úspešným riešiteľom blahoželáme a držíme palce v okresnom kole, ktoré sa uskutoční 7.februára 2019!

   • Matematické popoludnie

   • 4. 12. 2018
   • Vo štvrtok 22. novembra 2018 sa žiaci 3. a 4. ročníka zišli na matematickom popoludní. Vytvorili 4 zmiešané družstvá a spolu si zmerali sily v riešení netradičných matematických úloh. Ani v jednej úlohe nemuseli sčítavať či odčítavať, ba ani násobiť a deliť. Potrebovali len dobrý postreh, bystré myslenie a presnú predstavivosť. Každé družstvo nazbieralo dosť snehových vločiek za svoju šikovnosť, preto boli všetci účastníci matematického popoludnia sladko odmenení. 

   • Pavlovský talent

   • 4. 12. 2018
   • Dňa 28.11.2018 sme po druhý krát pripravili podujatie“ Pavlovský talent.“Predstavili sa žiaci z 1 až 4 ročníka. Žiaci prejavili svoje talenty: nechýbali moderné tance, ľudové tance a rómsky tanec, prednes prózy a spev. Všetci účinkujúci boli  ocenení diplomom:“ Pavlovský talent 2018-2019“. Žiakom sa akcia páčila.

   • Imatrikulácia do cechu prvákov

   • 4. 12. 2018
   • Milou a veselou udalosťou na našej škole bola Imatrikulácia do cechu prvákov, ktorú sme zrealizovali v spolupráci s tr. učiteľkami 1. ročníka v stredu 28. novembra 2018. Naši najmenší chlapci a dievčatá boli prijatí do radov žiakov našej školy slávnostným pasovaním. Pre novopečených žiakov boli pripravené úlohy, ktoré museli zvládnuť. Slávnostným sľubom,  pasovaním a vypitím elixíru múdrosti sa stali riadnymi žiakmi našej školy. Za spoluprácu na tejto akcii ďakujem vedeniu našej školy a triednym učiteľkám 1. ročníka.

   • Som ochranár

   • 2. 12. 2018
   • Dňa 29.11 sa uskutočnila v II. oddeleni ŠKD akcia Som ochranár s koordinátorkou environmentálnej výchovy. Žiaci si vypočuli rozprávku o neporiadnej princeznej, naučili sa správne recyklovať odpad a vyrobili si krásne papierové taštičky na malé sladké odmeny.

   • 2. turnaj minihádzanárskej ligy

   • 28. 11. 2018
   • Dňa 23.11.2018 sa žiačky 3. a 4. ročnika zúčastnili druhého turnaja minihádzanárskej ligy, ktorý sa konal v Chemkostav aréne v Michalovciach. Turnaja sa zúčastnilo 8 družstiev. Naše žiačky absolvovali 6 zápasov s 50% úspešnosťou, tj. 3 výhry a 3 prehry. Na konci turnaja prebiehalo vyhodnotenie a ocenenie najlepších hráčok. Túto cenu si odniesli aj 2 naše žiačky a to Miroslava Štafurová a Paulína Sijartová, ktoré boli odmenené medajlou a tričkom. Tréner každého družstva tiež odovzdal magnetky pre najbojovnejšie hráčky. Z nášho družstva to boli Alexandra Budišová a Laura Štafurová. Ďalší turnaj nás čaká už onedlho v decembri aj s malým prekvapením.

   • Beseda s poľovníkmi

   • 28. 11. 2018
   • Aj v tomto školskom roku dňa 20.11.2018 sme pre žiakov 1. a 2. ročníka zorganizovali besedu s poľovníkmi. Naše pozvanie prijal p. Ján Pavlovič a p. Ján Sisák. Najprv nám porozprávali ako sa máme v zime starať o vtáčiky, čím ich môžeme kŕmiť a čím by sme im mohli ublížiť. Za asistencie žiakov vyrobili jednoduché kŕmidlá z plastových fliaš, ktoré sme naplnili rôznymi semienkami a zavesili na stromy v okolí školy. Dostali sme aj darček – poľovníci nám vyrobili aj drevené kŕmidlo, ktoré je umiestnené na múriku školy. Takto môžu žiaci dopĺňať semienka, mak, či orechy a pozorovať vtáčiky cez okno.

   • Testovanie 5-2018

   • 21. 11. 2018
   • 21. novembra 2018 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 5-2018. Žiaci boli testovaní papierovou formou z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Naši piataci majú svoju prvú dôležitú skúšku za sebou a netrpezlivo očakávame výsledky.

   • Malé čierne perličky

   • 21. 11. 2018
   • V 15. ročníku regionálnej súťaže Malé čierne perličky v umeleckej tvorivosti žiakov sme získali hneď niekoľko ocenení:

    V prednese:

    1. miesto Sofia Adamová 3.B,

    2. miesto Tiffany Nistorová 2.B

    Vo výtvarnej tvorbe:

    1. miesto Sarah Popiková 6.B,

    2. miesto Paula Sijartová 4.B

    V speve:

    3.miesto Antónia Lacková a Marek Gombár 8.A

    Všetkým srdečne blahoželáme.

   • Beseda „Miluj život a nie drogu!“

   • 19. 11. 2018
   • V rámci Týždňa boja proti drogám žiaci ŠKD 1. oddelenie zhotovili plagát „Tu sa nefajčí“. V stredu 14. novembra 2018 sa konala v ŠKD beseda „Miluj život a nie drogu!“ Úvod patril dvom kamarátkam Emke a Zorke, ktoré pozvali našich ŠKoDákov k nim na návštevu. Žiaci si vypočuli ich príbeh a aktívne sa zapájali do pripravovaných aktivít. Hľadali rozdiely medzi dobrom a zlom, riešili problémové úlohy a tajničku, vypracovali si zaujímavé pracovné listy, hľadali si kamarátov a v závere si zahrali pohybovú hru „Kompót“. Tak ako v živote si hľadáme tú správnu cestu, tak aj žiaci si v závere akcie hľadali sladkú odmenu.

   • Sláviček z materskej školy

   • 18. 11. 2018
   • Dňa 14.11.2018 sa naša materská škola zapojila do 11. ročníka obvodnej prehliadky v speve ľudových piesní „Sláviček z materskej školy“, ktorá sa uskutočnila v Základnej škole s materskou školou Štefana Ďurovčíka v Palíne. Slávika sa zúčastnili Emmka Šlinská , Matej Čisár a za svoje spevácke výkony boli odmenené darčekom.

   • Obvodové kolo vo florbale

   • 18. 11. 2018
   • V stredu 14.novembra sa v telocvični ZŠ Pavla Horova v Michalovciach odohralo obvodové kolo vo florbale žiakov. O postup na okresné kolo bojovali tri školy, organizátorská ZŠ P. Horova, ktorá sa po dvoch výhrach umiestnila na 1. mieste a postupuje na okresné kolo. ZŠ Pavlovce nad Uhom sa po jednej výhre a jednej prehre umiestnila na peknom 2. mieste. ZŠ Drahňov sa po dvoch prehrách umiestnila na 3. mieste. Medzi najproduktívnejších hráčov zápasu patrili: Rastislav Cica 8.B, Marcel Beňák 7.A, Marek Gombár 8.A, Mário Čičák 9.A, Kevin Adam 8.B a Tomáš Belák 7.B. Víťazom blahoželáme a tešíme sa na ďalšie turnaje.

   • Týždeň boja proti drogám

   • 18. 11. 2018
   • V dňoch od 12.-16. novembra 2018, prebiehal na pôde našej školy Európsky týždeň boja proti drogám. Žiaci 1. a 2.stupňa sa pod vedením svojich vyučujúcich zapojili do ankiet, besied, literárnej a výtvarnej tvorby. Šikovnosť triednych kolektívov sa prejavila v tvorbe veľkého množstvo plagátov, z ktorých koordinátorky primárnej prevencie vybrali tieto najlepšie.

    Na 1. stupni sa na 1. mieste umiestnili 1.oddelenie ŠKD, 3.B a žiaci 1. ročníka. Na 2. mieste sa umiestnili triedy: 4.A, 4.B a 2.oddelenie ŠKD. Na 3. mieste sa umiestnili: žiaci 2. ročníka, 3.A a žiak 2.oddelenia ŠKD - Dávid Halajčík.

    Na 2. stupni sa na 1. mieste umiestnili žiaci 9.A triedy. Na 2. mieste sa umiestnili žiaci 6.A triedy. Na 3. mieste sa umiestnili žiaci 5.B triedy.

    Všetky zapojené triedy boli ocenené.

    V rámci dňa zdravej výživy si žiaci pochutnali na zdravom tanieri a zdravej desiate, pripravili vitamínovú bombu a ovocný šalát, žiaci 2. oddelenia ŠKD mali aktivitu pod názvom- Žijeme zdravo. Žiaci 2. stupňa si v žiackej cvičnej kuchynke pripravili zdravé jedlo a nie drogy.

    Európsky týždeň boja proti drogám sme zakončili športovými aktivitami, ktoré prebiehali v telocvični. Žiaci 1. stupňa si zmerali svoje sily v pohybových aktivitách a vo vybíjanej. Žiaci 2. stupňa si v telocvični zahrali vybíjanú a volejbal. Keďže súťažili zmiešané družstvá, cieľom hry bolo zašportovať si, pričom všetci odchádzali s dobrým pocitom, že nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. Vďaka všetkým aktivitám v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám je zrejmé, že problematika drog nebola nikomu z nás ľahostajná a že vieme, ako proti nim bojovať.

   • Žijeme zdravo

   • 18. 11. 2018
   • Vo štvrtok 15.11.2018 deti v ŠKD 2. oddelenie vymenili sladkosti a chipsy za vitamíny na tanieri. V doplňovačke hľadali správne odpovede o zdravom stravovaní. Pozreli si prezentáciu o potravinovej pyramíde a riešili zábavné úlohy zamerané na zdravý životný štýl.

   • Komparo

   • 18. 11. 2018
   • 15. novembra 2018 sa deviataci zúčastnili testovania Komparo. Pokiaľ ide o 9. ročník, testy KOMPARO sa zámerne veľmi podobajú na Testovanie 9 – testujú rovnaké učivo, obsahujú rovnaké typy otázok, žiaci majú na ich vypracovanie povolené rovnaké pomôcky. Každý účastník testovania KOMPARO dostane podrobnú informáciu o svojich výsledkoch. Dozvie sa, ako je na tom v porovnaní s rovesníkmi z celého Slovenska, ktoré úlohy mu robia problémy a ktoré učivo si ešte musí zopakovať. Výsledky budú známe v decembri.

   • Divadelné predstavenie Pyšná princezná

   • 18. 11. 2018
   • 14.11. našu školu navštívili herci komorného divadla PORTÁL z Prešova. Pe žiakov si pripravili veselé rozprávanie s pesničkami o tvrdohlavej princeznej, ktorá neposlúcha svojho kráľovského otca a odmieta pytačov z celého sveta. No len do chvíle, kým sa na zámku neobjaví múdry a vynaliezavý kráľ, ktorý si svojim odvážnym plánom získa srdce pyšnej princeznej.

   • Návšteva žiakov 1.B v MŠ

   • 18. 11. 2018
   • Dňa 9.11.2018 žiaci 1.B triedy navštívili mateskú školu. Žiaci si obzreli budovu novej škôlky a spoločne so žiakmi materskej školy sa zahrali rôzne hry, vymaľovali omáľovanky. V závere dostali všetci sladkú odmenu.

 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 9598909