• Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

   • 20. 8. 2018
   • Nový školský rok 2018/2019 sme otvorili  v školskej jedálni našej školy. Pre rodičov prvákov sa týmto výnimočným dňom začali nové radosti a povinnosti na ceste za poznaním. V úvode slávnostného otvorenia školského roka predniesla báseň žiačka 8.A triedy Alexandra Salayová.  K žiakom, pedagógom a rodičom sa prihovorili: Mgr. Petra Šuličová, zástupkyňa riaditeľa školy, riaditeľ školy RNDr. Milan Zolota, PhD., starosta obce Anton Kocela, za Občianske združenie rodičov a priateľov školy Bc. Martina Čisárová a Mgr. Erika Bartošová, zástupkyňa riaditeľa školy. Všetkým žiakom zaželali výborné študijné výsledky a veľa trpezlivosť v nadchádzajúcich desiatich mesiacoch.

  • Čo potrebuje prvák do školy
   • Čo potrebuje prvák do školy

   • 25. 8. 2017
   • Vážení rodičia tohtoročných prvákov!

    Vaše dieťa je začiatočníkom vo veľkej škole, preto bude potrebovať školské pomôcky. Aby ste sa vyhli problémom s ich zabezpečovaním, prinášame vám nasledujúci zoznam:

    Zošity: č. 513 – 5 ks, č. 511 – 3 ks, č. 512 – 5 ks, č. 510 – 5 ks, č. 624 – 1 ks  ( slovníček), veľký hrubý čistý zošit – 2 ks

    Písacie potreby: ceruza č. 2 – 2 ks, farbičky, strúhadlo, guma, atramentové pero (až neskôr), pravítko

    Výtvarná výchova: výkresy: A3 – 20 ks, A4 – 20 ks, vodové farby, plastelína, voskovky, lepidlo na papier, farebný papier – 1 sada, štetce 2 ks – tenší, hrubší, nožnice so zaobleným koncom, nádoba na vodu (nie malé mištičky), plášť alebo stará košeľa ( tričko )

    TO VŠETKO V PEVNEJ KRABICI S MENOVKOU !!!

    Telesná výchova: tepláky a mikina, tričko s krátkym rukávom, ponožky, tenisky (botasky) s bielou podrážkou: TO VŠETKO VO VRECÚŠKU OZNAČENÉ MENOM

    Hygienické potreby:  uterák, pohár, mydlo, toaletný papier, hygienické vreckovky

    Prezúvky: pevná obuv

   • Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018

   • 30. 6. 2018
   • 29. júna 2018 sme sa všetci stretli v jedálni našej školy, kde sme slávnostne ukončili školský rok. Po básni, ktorú predniesla žiačka Paula Sijartová, príhovore riaditeľa školy RNDr. Milana Zolotu, PhD.,  starostu obce Antona Kocelu a zástupkyne Občianskeho združenia Bc. Martiny Čisárovej, riaditeľ školy odovzdal vecné ceny žiakom, ktorí dosiahli výborný prospech a úspešne reprezentovali školu.

   • Rozlúčková slávnosť žiakov 9.ročníka

   • 30. 6. 2018
   • Dňa 28.júna 2018 sa uskutočnila už tradičná Rozlúčková slávnosť žiakov deviateho ročníka. V jedálni našej školy sa stretli nielen sviatočne oblečení žiaci, ale aj učitelia, rodičia žiakov, kamaráti a nepedagogickí zamestnanci školy. Žiaci sa so školou rozlúčili krátkym programom, ktorým sa poďakovali za všetko, čo im škola dala. Všetci mali zmiešané pocity. Radosť z toho, že ich čaká niečo nové a smútok, že sa skončilo jedno z ich najkrajších období života – detstvo.

   • Prijatie najlepších žiakov starostom obce Antonom Kocelom

   • 30. 6. 2018
   • Dňa 27.6.2018 prijal starosta obce Anton Kocela v obradnej sieni Obecného úradu v Pavlovciach nad Uhom žiakov našej školy, ktorí v školskom roku 2017/2018 dosiahli výborný prospech alebo reprezentovali našu školu v okresných, krajských a celoslovenských súťažiach. Tohto roku bolo prijatých 39 žiakov, ktorí boli ocenení a zapísaní do obecnej kroniky.

  • Rozlúčka s predškolákmi v MŠ
   • Rozlúčka s predškolákmi v MŠ

   • 14. 8. 2017
   • K poslednému mesiacu školského roka už neodmysliteľne patrí aj rozlúčka s predškolákmi. Ani teraz tomu nebolo inak. Deti si pre rodičov pripravili zaujímavý program. Mnohým sa na tvárach objavili aj slzičky dojatia a smútku, ale stará známa pravda hovorí, že kde sa niečo končí, tam sa niečo nové začína. Úsmevy na tváre sa vrátili pri ohňostroji, krájaní chutnej torty a voľnej zábavy, ktorá potom nasledovala.

  • Olympijský festival detí a mládeže Slovenska
   • Olympijský festival detí a mládeže Slovenska

   • 14. 8. 2017
   • 16. júna 2017 sa v našej škole zišlo 42 nadšených malých športovcov zo 6 ďalších škôl: Bežovce, Palín, Zemplínska Široká, Iňačovce, Vysoká nad Uhom a Záhor. Na úvod bola za zvukov olympijskej hymny vztýčená olympijská vlajka a zapálený olympijský oheň. Žiaci súťažili v člnkovom a vytrvalostnom behu, v skoku do diaľky z miesta a v hode kriketovou loptičkou a basketbalovou loptou. Všetci súťažiaci získali medailu a tí najlepší aj diplom olympijského festivalu detí a mládeže Slovenska. Najviac bodov získala a na 1. mieste sa umiestnila ZŠ s MŠ Palín, na 2. mieste ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom a na 3. mieste ZŠ Iňačovce.

  • Slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017
   • Slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017

   • 14. 8. 2017
   • 30. júna 2017 sme sa všetci stretli v jedálni našej školy, kde sme slávnostne ukončili školský rok. Po básni, ktorú predniesol žiačka Sarah Popíková, príhovore riaditeľa školy RNDr. Milana Zolotu, starostu obce Antona Kocelu a zástupkyne Občianskeho združenia Bc. Martiny Čisárovej, riaditeľ školy odovzdal vecné ceny žiakom, ktorí dosiahli výborný prospech a úspešne reprezentovali školu. Je potešiteľné, že ocenených žiakov bolo v tomto školskom roku 97. Potom sa všetci žiaci rozbehli zobrať si svoje vysvedčenia a hurá na prázdniny.

   • Návšteva filmového predstavenia - Luis a ufóni

   • 30. 6. 2018
   • V piatok 22. júna 2018 sa žiaci Školského klubu detí zúčastnili akcie „Návšteva filmového predstavenia – Luis a ufóni“. I napriek nepriazni počasia si žiaci výlet užívali. Po návšteve filmového predstavenia si žiaci zakúpili suveníry a poprechádzali sa po pešej zóne v Michalovciach. Prezreli si výstavu určenú pamiatke židovských mužov, žien a detí odvlečených do koncentračných táborov počas 2. sv. vojny. Po návrate z výletu sme spoločne večerali chutnú pizzu, hamburgery a iné dobroty.

   • Morské oko

   • 25. 6. 2018
   • Dňa 11.6.2018 sa uskutočnil v poradí štvrtý ročník turistickej vychádzky pre žiakov športových krúžkov. V tomto roku 86 žiakov a 8 pedagógov navštívilo náučný chodník Morské oko. Po príchode na Morské oko žiaci navštívili poľovnícku chatu, kde mali možnosť na pripravenom ohnisku buď opekať špekáčiky či slaninku alebo si nakúpiť dobroty v otvorenom bufete. Po výdatnom občerstvení žiaci 1. až 4. ročníka spoznávali krásy náučného chodníka Morské oko a žiaci 5. až 9. ročníka sa vydali na turistický pochod k Malému Morskému oku. Počasie nám prialo, nechýbala dobrá nálada a spokojný úsmev. Žiakom sa výlet páčil a už teraz sa tešia na turistickú vychádzku v budúcom školskom roku.

   • Beseda s poľovníkmi

   • 12. 6. 2018
   • Deň 12. jún 2018 bol pre nás, žiakov prvého a druhého ročníka opäť zaujímavý a poučný. Prišli medzi nás pán Ján Pavlovič, Ján Sisák, Slavomír Hudák a Martin Gröninger - poľovníci a niektorí aj zanietení rybári. Najprv nám p. Sisák porozprával veľa o prírode, zvieratkách, ako sa máme správať v lese, čo s nájdeným vtáčikom, či malou srnkou. Priblížil nám „ lesnú etiketu správania“. Taktiež dával rady ako sa správať pri stretnutí s agresívnou zverou, pričom nám vysvetlil dôvod takéhoto správania.. Potom p. Pavlovič vysvetlil, prečo vlastne poľovníci strieľajú zver a doniesol aj konkrétne náboje na rôzne druhy zveri. Popýšil sa trofejou a ozdobeným poľovníckym klobúkom. P. Hudák si priviedol aj poľovného psa, ktorý preukázal poslušnosť a oddanosť svojmu pánovi. Najmladší z poľovníkov M. Gröninger porozprával o dôležitosti psa a o jeho význame pri love. V priebehu 2 vyučovacích hodín bolo zo strany žiakov, najmä chlapcov druhákov, položených neskutočne veľa otázok  Snáď nám vyrastie nová generácia poľovníkov, rybárov a milovníkov prírody.

   • Olympiáda trochu inak

   • 12. 6. 2018
   • Dňa 8.6.2018 sa uskutočnilo v 2.oddelení ŠKD športové popoludnie, kde si žiaci vyskúšali svoju šikovnosť a rýchlosť v zábavných disciplínach - žabie preteky, klokanie skoky, klobúčik hop, sloní futbal, papučový basketbal a veľký pong. Pri súťažiach bolo veľa zábavy a nechýbala ani sladká odmena.

   • Vyhodnotenie plaveckého výcviku

   • 10. 6. 2018
   • 1.skupina

    Chlapci: 1.Marko Cisár, 2. Milan Komárik, 3. Alex Salay

    Dievčatá: 1. Nina Fedorová, 2. Lucia Spišáková, 3. Daniela Lešňanská

    2.skupina

    Chlapci: 1. Patrik Adam, 2. Samuel Varga, 3. Samuel Tancoš

    Dievčatá: 1. Sára Popiková, 2. Alexandra Baláková, 3. Hana Moščáková

    3. skupina

    1.Nikola Tomčiová, 2. Katarína Kukráková, 3. Ivana Nistorová

    Žiaci boli ocenení medailami, sladkosťami, mokrým diplomom  a vecnými cenami (1. miesto 1a2 kategória  plavecké čiapky)

   • Beseda s pracovníčkou Červeného kríža

   • 5. 6. 2018
   • Dňa 5.6.20108 sa na našej škole uskutočnila beseda s pracovníčkou Slovenského Červeného kríža p. Alenou Kniežovou a jej pomocníkmi zo Strednej zdravotníckej školy- Lenkou a Patrikom. Cieľom besedy bolo pripomenúť žiakom ako správne poskytnúť prvú pomoc a postupovať pri ošetrení drobných rezných rán a poranení.

   • Zber papiera

   • 5. 6. 2018
   • Milí žiaci.

    22.apríl je Dňom Zeme. Pri tejto príležitosti vyhlásila Detská organizácia Pionier súťaž v zbere papiera. Súťaž trvá už dlhšiu dobu a priebežné výsledky sú nasledovné:

    1. miesto 4.B-514 kg

    2. miesto: Bajany- 507 kg

    3. miesto: 9.A-332 kg

    4. miesto 3.B-224 kg

    5.miesto: 2.B-222kg

    6. miesto: 5.B-214 kg

    7. miesto 1.B-183 kg

    8. miesto: 8.A-151kg

    9. miesto: 8.B-52kg

    10. miesto 7.B- 48kg

    11. miesto: 6.A- 35kg

    12. miesto: 6.B- 15kg

    13. miesto: 3.A- 12kg

    14. miesto: 2.A-10kg

     

    Ešte stále sú však aj také kolektívy, ktoré sa do súťaže nezapojili. Aj z toho dôvodu je termín zberu predĺžený do 15. júna. Kolektívy, ale aj jednotlivci tak ešte majú možnosť zapojiť sa a zmeniť aktuálne poradie.

   • Rodičovské združenie

   • 4. 6. 2018
   • Vážení rodičia!

    Pozývame Vás na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 7.6.2018 v jednotlivých triedach formou konzultácií od 13.00 do 15.00 hod.

   • Školská športová olympiáda

   • 3. 6. 2018
   • 1. júna 2018 sa uskutočnila na pôde našej školy Školská športová olympiáda. Olympiádu otvoril sľub za rozhodcov i športovcov a príhovor starostu obce Antona Kocelu. Po slávnostnom otvorení začali jednotlivé súťaže. Medzi súťažné kategórie patrili: skok do diaľky, hod plnou loptou a kriketovou loptičkou, štafetový beh. Malé odreniny a iné boliestky boli ošetrené v kútiku prvej pomoci. V školskej telocvični prebiehal volejbalový turnaj, ktorý si zahrali starší žiaci, prehadzovaná a  vybíjaná, v ktorej si zmerali sily mladší žiaci. Po ukončení športových disciplín bol slávnostný ceremoniál odovzdávania medailí najlepším športovcom. Video

   • Poľnohospodárske družstvo Gama- exkurzia žiakov 1. a 2. ročníka

   • 4. 6. 2018
   • Dňa 24.5.2018 sa 38 žiakov 1. a 2. ročníka, zúčastnilo exkurzie na PD GAMA v Pavlovciach nad Uhom. Počas presunu po uliciach Školská, Hlavná a Družstevná žiaci pozorovali dopravné značky, účastníkov cestnej premávky a dodržiavali pravidlá bezpečného pohybu po cestnej komunikácii. Po príchode na PD sa žiaci oboznámili s históriou i súčasnými aktivitami družstva. Najväčšiu pozornosť žiakov si získala živočíšna výroba. Tu mali žiaci možnosť vidieť malé teliatka- ešte prikrmované mliekom a suchou stravou, jalovice, kravy, býkov a moderne vybavenú dojáreň. Pozornosti žiakov neunikli ani prívesy a rôzne pluhy, nákladné autá a kombajny. Exkurzia bola poučná, žiaci si odniesli veľa zážitkov aj pekné darčeky, za ktoré ĎAKUJEME.

   • Vychádzka Chráneným vtáčím územím Senianske rybníky

   • 4. 6. 2018
   • Dňa 30. mája boli žiaci prvého stupňa na vychádzke v okolí Senianskych rybníkov. Za slnečného počasia prešli časť náučného chodníka vtáčím rajom. Voľným okom, ale aj ďalekohľadom pozorovali lyžičiara bieleho, ktorý je symbolom chráneného územia, belušu veľkú, žeriava popolavého, kaňu močiarnu a pod. Veľkým zážitkom pre žiakov bol aj pohľad z pozorovacej veže a označovanie vtáčikov (krúžkovanie) pred vypustením do voľnej prírody.

 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 9599148