• Putovanie rozprávkami

   • 17. 3. 2019
   • Dňa 14.3.2019 sa žiaci v ŠKD 2. oddelenie vybrali do sveta rozprávok. Hádali názvy rozprávok a rozprávkových postáv, vytvorili živú rozprávku o Vlkovi a kozliatkach. Pozreli si prezentáciu o slovenských spisovateľoch pre deti a mládež a svoje vedomosti si overili v literárnom kvíze. Zahrali sa na pomocníkov Popolušky a spravili si aj kráľovské koruny.

   • Hviezdoslavov Kubín 2. stupeň

   • 17. 3. 2019
   • 14. marca 2019 sme zorganizovali školské kolo súťažnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnili sa ho najlepší recitátori triednych kôl, osobitne súťažili v prednese poézie a v prednese prózy.

    Víťazi školského kola:

    2. kategória

    POÉZIA

    1. miesto – Hana Moščáková (6. B), 2. miesto – Daniel Horňák (6. B), 3. miesto – Noema Vargová (5. B)

    PRÓZA 

    1. miesto – Michaela Antonyová (6. B), 2. miesto – Sarah Popíková (6. B), 3. miesto – Denisa Mihaliková (5. B)

    3. kategória

    POÉZIA

    1. miesto – Lívia Jurasová (7. A), 2. miesto – Karin Vargová (7. A), 3. miesto – Michaela Vaľová (9. A)

    PRÓZA 

    1. miesto – Matej Repka (8. A), 2. miesto – Alexandra Salayová (8. A), 3. miesto – Simona Pihuličová (9. A)

    Všetkým srdečne blahoželáme!

   • Hviezdoslavov Kubín I. kategória

   • 17. 3. 2019
   • V stredu  13. marca 2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy "Hviezdoslavov Kubín". Touto súťažou si pripomíname slovenského básnika, prozaika, dramatika a prekladateľa Pavla Országha Hviezdoslava a význam jeho diel.

     V prednese prózy je poradie nasledovné:

    1. miesto – Paula Sijartová 4.B

    2. miesto –  Elia Fedorová 2.B

    3. miesto –  Oliver Imrich 3.B

     

     V prednese poézie:

    1. miesto – Alexandra Baláková 4.B

    2. miesto – Petra Molnárová 2.B a Sofia Adamová 3.B

    3. miesto – Tiffany Nistorová 2.B a Dávid Halajčik 3.B

     

    Tento rok do okresného kola za 1. kategóriu postúpili Paula Sijartová a Alexandra Baláková. Po umeleckom prednese žiaci riešili rôzne jazykolamy, tajničky, hádanky a osemsmerovky.

   • V krajine "Písmenkovo"

   • 17. 3. 2019
   • V stredu 6. marca 2019 sa žiaci ŠKD 1. oddelenie zúčastnili akcie „V krajine Písmenkovo“. Na úvod si žiaci zvolili kráľovnú hláskovania, ktorú si hneď v prvej úlohe vyskúšali. Najlepšie sa darilo Ninke Meglesovej, ktorá čarovným prútikom premenila celú triedu na krajinu, v ktorej vie každý hláskovať, rozdeliť slová na slabiky a tvoriť vety - Písmenkovo. V osemsmerovke žiaci zistili, že čarovné víly najradšej pijú rannú rosu. Preto sa vybrali na lúku, zberať kvety. V každom kvietku bolo ukryté písmenko, na ktoré žiaci tvorili slová. Na interaktívnej tabuli vypracovali pripravené úlohy - hľadali stratené mäkké spoluhlásky, dopĺňali dvojhlásky a hádali v akej rozprávke sa nachádzajú. Vypracovali si pripravené pracovné listy a v závere akcie sa zahrali hru „V kráľovstve múdrej Liliany“, kde plnili zaujímavé úlohy.

   • Finančná gramotnosť 5. a 6. ročník

   • 17. 3. 2019
   • Dňa 13.3.2019 sa uskutočnilo zábavno- vedomostné popoludnie o finančnej gramotnosti, určené žiakom 5. a 6. ročníka s názvom  "Dvakrát meraj a raz rež"  zamarené na precvičenie a upevňovanie kompetencii z finančnej gramotnosti .Cieľom stretnutia bolo vysvetliť žiakom , ako by mali hospodáriť a naplánovať si výdavky ( v ich prípade vreckové ). Úlohy ,ktoré žiaci plnili boli pre nich veľmi pútavé a poučné.

   • Lyžiarsky výcvikový kurz 2019

   • 15. 3. 2019
   • Základný lyžiarsky výcvik sa uskutočnil v dňoch 4.2. – 8.2.2019  v lyžiarskom stredisku Ždiar - Strednica.  Žiaci boli ubytovaní v rekreačnom zariadení Crocus – Kežmarské Žľaby. Lyžiarský výcvikový kurz bol zameraný na získanie poznatkov a zručností základov zjazdového lyžovania. Snehové podmienky boli výborne ako aj upravené zjazdovky.

   • Nenič svoje múdre telo

   • 10. 3. 2019
   • Dňa 6.3.2019 žiaci 4. ročníka pod vedením koordinátorky Primárnej prevencie Mgr. T. Kušnírovej čítali 3. kapitolu z  knihy od C. Raynerovej- Nenič svoje múdre telo a besedovali na tému: Chemikálie a tvoje telo. Po jej prečítaní sa dozvedeli, aké sú chemikálie nebezpečné a ako vážne ničia ľudský organizmus.

   • Русское слово - Ruské slovo

   • 10. 3. 2019
   • 6. marca 2019 sa na ZŠ J.T. Moussona v Michalovciach uskutočnilo krajské kolo súťaže  Ruské slovo. Zúčastnilo sa ho 150 žiakov z 22 škôl. Aj naša škola mala zastúpenie v kategórii próza a kategórii spev. Naši žiaci si počínali veľmi dobre. V kategórii próza naša žiačka Antónia Lacková získala 2. miesto a v kategórii spev – Antónia Lacková, Marek Gombár, Katarína Hrešová  sa umiestnili na 1. mieste a čaká ich reprezentácia našej školy na celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční 5. apríla v Košiciach. Blahoželáme a držíme palce!

   • Z rozprávky do rozprávky

   • 10. 3. 2019
   • V dňoch od 4.3. 2019 do 8. 3. 2019 sme spolu s deťmi v materskej škole hravou formou a zážitkovým učením pracovali na projekte „Z rozprávky do rozprávky“, kde deti preukázali svoju zručnosť, tvorivosť, kreativitu a fantáziu pri jednotlivých aktivitách: „Čo všetko v sebe kniha skrýva“, „Na spisovateľov“, „Bodkovaná lienka“, „Minútové príbehy“, „Palček a obor“.

   • Hvezdáreň v materskej škole

   • 10. 3. 2019
   • Dňa 7. 3. 2019 nás v materskej škole navštívili pracovníci hvezdárne z Michaloviec a zábavnou formou nám porozprávali o vesmíre, hviezdach a planétach. Názorne predviedli ako po Veľkom tresku vznikol mesiac a galaxie, čo tvorí galaxie a koľko planét sa nachádza na Mliečnej dráhe. Deti sa so záujmom zapájali do diskusie, určovali farby na povrchoch planét a mesiacov, ale aj o tom, kto bol prvý vo vesmíre, ktoré zvieratká a akým dopravným prostriedkom sa tam dopravili.

   • Modré z neba

   • 10. 3. 2019
   • Dňa 6.3.2019 sa pod vedením koordinátorky environmentálnej výchovy uskutočnila akcia Modré z neba pre žiakov druhého stupňa. Akcia bola zameraná na Deň vody a preto si žiaci zopakovali svoje vedomosti v klik teste o vode, nakreslili si malé plagáty a žiačky 9. ročníka pripravili ostatným chutnú citronádu. Následne si priblížili vznik dažďa pomocou pokusu s ľadom a horúcou parou. Ďalším príkladom bola krajinka dažďa na okne. Všetci žiaci sa aktívne zapájali a za to dostali sladkú odmenu v podobe Modrého z neba.

   • Exkurzia do Zemplínskej knižnice G. Zvonického a galérie ZOS Michalovce

   • 3. 3. 2019
   • V utorok 26. februára 2019 žiaci 3 a 4. ročníka navštívili Zemplínsku knižnicu Gorazda Zvonického a galériu Zemplínskeho osvetového strediska v Michalovciach. Žiaci sa zoznámili s priestormi knižnice a vzápätí sa ponorili do pútavého príbehu Johannesa Jensena, ktorý mal pocit, že je iný. Zamestnanci knižnice pripravili žiakom zážitkové čítanie z knihy Henrika Hovlanda a Torill Kove so zaujímavými aktivitami. Žiaci postupne prišli na to, že byť iný je prirodzené a väčšine ľudí to neprekáža. V galérii si prezreli výstavu výtvarných prác a fotografií z plenéru pri kaštieli a vtáčom raji v Sennom Od vtáčieho raja. 

   • Školské kolo chemickej olympiády

   • 3. 3. 2019
   • Dňa 26.2. 2019 sa uskutočnilo školské kolo chemickej olympiády, kde si žiaci overili svoje vedomosti z chémie. Teoretické úlohy boli zamerané na základy chémie, skúmanie prvkov a ich zlúčenín a chemické výpočty. Školského kola sa zúčastnili  4 žiaci 9. ročníka. Úspešní boli traja žiaci. V okresnom kole nás budú reprezentovať Kritián Mondok a Beáta Beláková z 9.A triedy. Želáme im veľa úspechov.

   • Aktuálne problémy spoločnosti

   • 3. 3. 2019
   • 27. februára sa pre žiakov 6. a 7. ročníka uskutočnila akcia pod názvom „Aktuálne problémy spoločnosti“. Najprv žiaci vysvetlili pojem problém a určili aké problémy môžu byť (osobné, lokálne, globálne, veľké, malé,....). Prostredníctvom tvorivých aktivít žiaci diskutovali o aktuálnych problémoch spoločnosti: najmä extrémizmus, imigrácia, vplyv médií a osobitne sociálnych médií na vytváranie postojov, korupcia a klientelizmus, a tým si rozvíjali kritické myslenie a občianske kompetencie s dôrazom na budovanie osobnostných postojov a hodnôt v duchu humanizmu, tolerancie a demokracie.

   • Chránime našu Zem

   • 3. 3. 2019
   • Dňa 27. 2. 2019 sme v našej materskej škole uskutočnili edukačnú aktivitu „Chránime našu Zem“. Deti si obliekli tričká od firmy KOSIT a snažili sme sa hravou formou splniť ciele projektu „Ježko Separko“. Oboznámili sa so základnými pravidlami separácie odpadu a aký má význam pre človeka a prírodu. Za dobré vykonanú prácu si deti pochutnali na sladkej odmene.

   • Karneval masiek

   • 26. 2. 2019
   • Dňa 15. februára 2019 sa žiaci premenili na princezné, kovbojov či rôzne iné rozprávkové bytosti. Spoločne si zašantili na karnevale masiek. Mali pripravené rôzne hry a aktivity. Všetci sa zabavili, zasúťažili a v závere boli odmenení peknými cenami.

   • Návšteva ochrancov prírody

   • 26. 2. 2019
   • Dňa 26. 2. 2019 našu materskú školu navštívili ochrancovia prírody, ktorí nám porozprávali o rôznych druhoch vtákov, cicavcov, rýb a hmyzu. Svoje rozprávanie oživili aj fotkami zvierat v ich prirodzenom prostredí. Deti si z tejto návštevy odniesli príjemný zážitok a za odmenu dostali zaujímavé kartičky zvierat.

   • Valentínsky karneval v MŠ

   • 26. 2. 2019
   • K jedným z najočakávanejších podujatí v našej materskej škole neodmysliteľne patrí aj Karneval. Tento rok sa konal presne v deň sv. Valentína 14.2.2019. Dievčatá sa prezliekli za víly, princezné, lienky, motýle, chlapci zasa za rytierov, pirátov, či futbalistov. Karneval začal predstavením každej masky a pri veselých detských pesničkách sa deti vyšantili, pohostili chutnými maškrtami, ktoré pripravili rodičia. V závere karnevalu bola každá maska odmenená diplomom, omaľovánkou a balíčkom sladkostí. 

   • Generálna skúška E-TESTOVANIA 9

   • 13. 2. 2019
   • 13. februára 2019 si 19 deviatakov preverilo svoje vedomosti pred blížiacim sa Testovaním 9-2019. Úlohy dali zabrať, keďže ich bolo viac, no žiaci všetko stihli v stanovenom časovom limite. Výsledky povzbudili, už len treba dúfať, že aj v ostrom testovaní to pôjde podľa predstáv.

   • Chrípkové prázdniny

   • 7. 2. 2019
   • Vážení rodičia, riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Pavlovciach nad Uhom oznamuje, že vzhľadom na vysokú chorobnosť žiakov budú v dňoch 8.2.2019 - 12.2.2019 chrípkové prázdniny. Riadna prevádzka školy bude obnovená 13.2.2019.

 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 9598879