Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra dokladu Text dokladu s DPH objednávk zmluvy prijatia
Faktúra dokladu Text dokladu s DPH objednávk zmluvy prijatia
Faktúra Číslo Obnos s DPH Číslo Číslo Dátum
Faktúra Číslo Obnos s DPH Číslo Číslo Dátum
Faktúra 175 FA preplatné aSc agenda Komplet ZŠ 2020 429,00 s DPH 14.06.2019 ASC Applied Software Consultants, s.r.o 14.06.2019
Faktúra 174 FA vš.materiál 266,06 s DPH 14.06.2019 Nistor Miroslav 14.06.2019
Faktúra 173 FA údrž.mat. na trakt.kosačku 86,00 s DPH 14.06.2019 Ing. Štefan Šesták - LONATER 14.06.2019
Faktúra 171 FA Minet - tel. služby 5/2019 62,75 s DPH 12.06.2019 Minet SLovakia s.r.o. 12.06.2019
Faktúra 170 FA serv.služby v kotolni MŠ 119,35 s DPH 12.06.2019 Miloš Pirkovský 12.06.2019
Faktúra 172 FA O2 - tel. služby 5/2019 40,55 s DPH 12.06.2019 O2 Slovakia, s.r.o 12.06.2019
Faktúra 169 FA nedoplatok el.energie 5/19 4,30 s DPH 12.06.2019 Vychodoslov.energetika as 12.06.2019
Faktúra 166 FA údržb.mat. ZŠ 43,63 s DPH 07.06.2019 BOLONI, s.r.o. 07.06.2019
Faktúra 165 FA tlač+kopir. 5/2019 79,78 s DPH 07.06.2019 XEROX LIMITED 07.06.2019
Faktúra 167 FA udržb. mat. ZŠ 60,66 s DPH 07.06.2019 BOLONI, s.r.o. 07.06.2019
Faktúra 168 FA čist. mat. MŠ 436,03 s DPH 07.06.2019 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 07.06.2019
Faktúra 164 FA preprava žiakov na plavecký výcvik 720,00 s DPH 05.06.2019 Krusa Trading, spol. s.r.o 05.06.2019
Faktúra 163 FA ST internet 6/19 25,54 s DPH 05.06.2019 Slovak Telekom, a.s. 05.06.2019
Faktúra 162 FA VT+sl.poč.technika 930,00 s DPH 05.06.2019 MICOMP spol. s.r.o. 05.06.2019
Faktúra 161 FA projektor + sl.poč.technika 945,00 s DPH 05.06.2019 MICOMP spol. s.r.o. 05.06.2019
Faktúra 160 FA vš.mat. k VT, údržba VT 420,18 s DPH 05.06.2019 MICOMP spol. s.r.o. 05.06.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4984
  • Počítadlo návštev

    Počet návštev: 9599283