• Tvorivé inšpirácie v MŠ

   • 12. 11. 2018
   • Dňa 7.11.2019 sa v našej materskej škole uskutočnili tvorivé dielne. Tejto akcie sa zúčastnili aj rodičia, kde spoločne s deťmi zhotovovali krásne jesenné dekorácie z prírodného materiálu a papiera.

    Ďakujeme zúčastneným mamičkám za inšpiratívne nápady a taktiež za príjemne strávený čas.

   • Deň otvorených dverí 2018

   • 28. 10. 2018
   • Dňa 27.10.2018 sa v našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí. Zároveň sme oslávili aj malé jubileum, budova našej školy sa pre žiakov prvýkrát otvorila pred 25. rokmi. Pre žiakov, rodičov, starých rodičov a priateľov školy boli prichystané pútavé aktivity ako napríklad: výroba jesenných girlánd, náramkov, tatoo. Návštevníci si mohli pozrieť učebne, v ktorých nechýbali aktivity: chémiu, knižnicu, telocvičňu, cvičnú kuchynku. Nechýbal ani kultúrny program, občerstvenie a tombola.

   • Týždeň Zdravej výživy a Zdravého životného štýlu

   • 5. 11. 2018
   • Už šesť rokov sa úspešne zapájame do celonárodného projektu s názvom Hovorme o jedle. Z ponúknutých tém sme si tento rok vybrali Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek. Podujatie, ktoré sme venovali spomínanej téme, sme spoločne nazvali Po stopách mlieka. Počas jedného týždňa sme pod taktovkou projektu Zdravá škola zrealizovali niekoľko aktivít, v rámci ktorých sme sa rôznymi spôsobmi snažili priblížiť žiakom i zamestnancom školy význam konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov. Všetky aktivity mali nielen poučný a praktický charakter, ale boli tiež zábavné, o čom svedčí aj vysoký počet zapojených žiakov. Aktivity:  beseda s výživovým poradcom, mliečne raňajky, jogurtová desiata, exkurzia na miestne PD, pohybové a športové popoludnie, zasadnutie  parlamentu žiakov našej školy, príprava jedla z mlieka.

   • „Halloween párty“ ŠKD 1. oddelenie

   • 5. 11. 2018
   • V piatok 26. októbra 2018 po kvalitnej príprave, prezliekaní a maskovaní sa konečne mohla začať Halloween párty v ŠKD 1. oddelenie. Strašidielka, kostry a iné príšerky sa pomaly zakrádali tajnými chodbičkami našej školy a k smrti vystrašili nič netušiacich. Na svojich potulkách navštívili kamarátov z 2. oddelenia. Za svoje strašenie si vyslúžili sladkú odmenu od obidvoch zástupkýň a v zábave pokračovali v ŠKD. Hádzali oči do čarovného klobúka, svoju rýchlosť a obratnosť dokazovali v metlobale, vypitím bielej tekutiny sa z nich stali duchovia, z močiara sa mohli dostať iba po plávajúcich kameňoch a otravné muchy prenášali z taniera na tanier. Nechýbala ani diskotéka a pohostenie.

   • Spomienka na zosnulých

   • 5. 11. 2018
   • Vo štvrtok 25. októbra 2018 si žiaci ŠKD 1. oddelenie uctili pamiatku všetkých zosnulých návštevou cintorína a zapálením sviečok.

   • „Jesenné inšpirácie“

   • 5. 11. 2018
   • Školský klub detí v spolupráci s koordinátorkou ENV Mgr. Gavalovou vyhlásil súťaž v aranžovaní z tekvíc a iných plodov našich záhrad „Jesenné inšpirácie“. Do akcie sa zapojilo 25 žiakov a žiaci z krúžku Receptár nápadov. Tieto práce boli vystavené v priestoroch školy a mohli ich obdivovať nielen žiaci, ale aj rodičia. Všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto peknej akcie ďakujeme.

   • Stravovacia komisia

   • 5. 11. 2018
   • Na skvalitnenie školského stravovania a presadzovania záujmov zákonných zástupcov detí a žiakov zriadil riaditeľ Základnej školy s materskou školou Pavlovce nad Uhom ako iniciatívny a  poradný orgán stravovaciu komisiu, ktorá pracuje na našej škole od roku 2014. V utorok 23. októbra 2018 zasadala stravovacia komisia v tomto zložení: Mgr. Petra Šuličová, Mgr. Jana Kročková, Jana Gregušová, Jozef Krupa, Anna Treľová, Bc. Alica Salayová, Adriana Imreová. Hosťom na zasadnutí stravovacej komisie bol RNDr. Milan Zolota, PhD. - riaditeľ školy.

   • Halloween party

   • 5. 11. 2018
   • Vo štvrtok 25.10. 2018 sa v ŠKD 2. oddelenie, uskutočnila veselá párty strašidiel, čarodejníkov a rôznych čudesných tvorov. Skvelú atmosféru dotvárala aj pekná výzdoba a chutné občerstvenie, ktoré sme spoločne pripravili. Žiaci súťažili v rôznych zábavných disciplínach - metlobal, zemiakový bowling, čarovné klobúky, balónová strelnica, stoličkový tanec a nechýbali ani strašidelné múmie.

   • Turnaj TIPSPORT minihádzanárskej ligy

   • 24. 10. 2018
   • Dňa 24.10.2018 sa žiačky 3. a 4. ročníka zúčastnili prvého turnaja TIPSPORT minihádzanárskej ligy, ktorý sa konal v Chemkostav aréne v Michalovciach. Turnaja sa zúčastnilo 7 základných škôl a 15 družstiev, ktoré boli rozdelené do 2 skupín. Naše žiačky absolvovali 5 zápasov s bilanciou 1 výhra, 1 remíza a 3 prehry, čo je na prvý turnaj veľmi dobrý výsledok. Turnaj sa dievčatám páčil a už teraz sa tešia na ďalšie stretnutie so svojimi súpermi.

   • Zábavné pokusy

   • 21. 10. 2018
   • Dňa 18.10.2018 sa v ŠKD 2.oddelenie uskutočnilo zábavné popoludnie, v ktorom žiaci riešili logické hádanky, slovné a matematické hlavolamy. Vyskúšali si pokusy s vodou, balónom a slamkou, pri ktorých sa zabavili a dozvedeli niečo nové zo sveta vedy. Zahrali sme sa aj na balónových pretekárov s papierovým autíčkom.

   • Zdravá výživa

   • 18. 10. 2018
   • V stredu 17. októbra 2018 sa žiaci Školského klubu detí 1. oddelenie zúčastnili akcie „Zdravá výživa“. V úvode si žiaci pozreli prezentáciu, v ktorej sa dozvedeli zásady zdravej výživy, vhodné zloženie jedálnička, vyberali si aký životný štýl im viac vyhovuje, zahrali si ovocníčkové pexeso. V hre „Jesenné jabĺčko“ mali za úlohu správne poskladať obrázok. V ďalšej aktivite si potrápili svoje zmysly. Za úlohu mali určiť podľa vône o aký druh ovocia ide. Úlohu zvládli celkom pekne, len s exotickou mučenkou sladkou (granadillou) mali problém, ale tá  im najviac chutila. V závere akcie si žiaci vypracovali pracovné listy a odmenou im bola ochutnávka ovocia (jablko, hruška, hrozno, kiwi, banán, granadilla ...)

   • Týždeň boja proti šikane

   • 17. 10. 2018
   • Pod týmto názvom sa niesol celý týždeň od 15.10 – do 19.10 2018. Žiaci sa cez školský rozhlas podrobnejšie dozvedeli, čo je šikanovanie. Rozhlasové vysielanie bolo spestrené skutočnými príbehmi o šikanovaní. V utorok všetci žiaci školy podpísali Slávnostnú zmluvu o neútočení.  Svojim podpisom, ale aj skutkami potvrdili, že budú rešpektovať svojich spolužiakov, budú k nim ohľaduplní, nebudú nikoho ponižovať ani zosmiešňovať. Streda bola venovaná tvorbe plagátov proti šikanovaniu, štvrtok bol prieskumovo-dotazníkový a v piatok sa pre žiakov 4. ročníka uskutočnila beseda pod názvom: Slušné správanie, pod vedením p. Klaudie Serenčkovej z Komunitného centra v Pavlovciach nad Uhom. Žiaci si pripomenuli dôležitosť úctivého správania ku všetkým ľuďom, čo je rešpekt, slušné správanie, čestnosť a ohľaduplnosť. V závere besedy sa pre žiakov uskutočnili aktivity ako správne telefonovať, ako správne vstúpiť do miestnosti a tiež ako sa správať v triede. Patrime ku škole, kde sa šikanovanie netoleruje.

   • Exkurzia do Východoslovenskej galérie Košice

   • 16. 10. 2018
   • V stredu 10. októbra 2018 navštívili žiaci 6. ročníka Východoslovenskú galériu v Košiciach. V galérii sme najprv absolvovali komentovanú prehliadku výstavy Krajina nového typu s jej kurátorom PhDr. Miroslavom Klebanom. Pútavo nám porozprával o živote a diele akademického maliara Františka Veselého, ktorý vo svojej tvorbe dokumentoval meniace sa mesto a jeho okolie vplyvom technického pokroku a aj jeho dopad na ekológiu súčasnej krajiny. Potom sme pod vedením galerijnej pedagogičky Mgr. Petry Filipiakovej pátrali po rôznych detailoch výstavy a po informáciách ukrytých v obrazoch. Nakoniec sme sa pokúsili sami vytvoriť krajinu nového typu. Na Hlavnej ulici sme si ešte poobzerali Dóm sv. Alžbety. Spoznali sme vonkajšie znaky gotickej architektúry a prehliadli si aj interiér katedrály.

   • Svet okolo nás

   • 10. 10. 2018
   • Dňa 10.10. 2018 sa žiaci 1. oddelenia ŠKD zúčastnili akcie Svet okolo nás. Pod vedením koordinatorky environmentálnej výchovy si v skupine vypracovali krátky pracovný list, na tému jeseň. Každý žiak si pomocou vosku a pasteliek vytvoril svoj vlastný jesenný list, ktorý spoločne pripli na nástenku. Neskôr si zasúťažili v prenášaní žaluďov a gaštanov pomocou lyžičky. Žiaci sa zabavili a za odmenu dostali omaľovánku a sladkú odmenu.

   • Detské dopravné ihrisko Sobrance

   • 9. 10. 2018
   • Dňa 9. októbra si žiaci 1. až 4. ročníka pútavou formou zdokonalili svoje vedomosti z dopravnej výchovy. Žiaci odpovedali na kladené otázky a praktické zručnosti predviedli na dopravnom ihrisku. Boli účastníkmi cestnej premávky ako chodci a vodiči. Mohli si vyskúšať aj okuliare simulujúce opitosť. Žiaci zažili dopoludnie plné aktivít a hier.

   • Testovanie pohybových predpokladov žiakov

   • 4. 10. 2018
   • Dňa 4.10. sa uskutočnilo v telocvični školy testovanie pohybových predpokladov žiakov. Žiaci 1. ročníka boli testovaní podľa metodiky testovania k identifikáciu športového talentu z týchto disciplín: predklon v sede s dosahovaním, opakovaná zostava s tyčou, výdrž v zhybe nadhmatom, skok do diaľky z miesta, ľah-sed, kotúľanie 3 lôpt, člnkový beh 4x10m, viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20m, vlajková naháňačka. Testovanie pohybových predpokladov slúži ako dôležitá informácia pri nasmerovaní detí tam, kde môžu uplatniť vrodené predpoklady. Osvedčenie, ktoré dieťa dostane, hovorí o druhoch, resp. okruhu športov z pohľadu ich charakteru (silové, vytrvalostné, ...). Žiaci počas testovania boli snaživí, pokúšali sa o čo najlepší výsledok. V závere ich čakala sladká odmena za náročný deň a výborné výsledky.

   • Návšteva školskej knižnice

   • 1. 10. 2018
   • Tak ako každoročne, aj tohto roku naša školská knižnica otvorila bránu tiež  pre najmladších  čitateľov.  Stalo sa to v piatok 28.9.2018. Žiaci 1.B a 2.B sa pod vedením triednych učiteliek zúčastnili informatívnej hodiny v školskej knižnici. Privítali ich postavy zo známych rozprávok a previedli ich po zákutiach knižnice. Zároveň si pre nich rozprávkové bytosti pripravili  rôzne úlohy a hádanky. Za správne odpovede získali  najmladší  žiaci sladkú odmenu. V závere hodiny im školská knihovníčka, pani učiteľka Kročková, vysvetlila zásady správania sa v knižnici a oboznámila ich s výpožičným poriadkom  školskej knižnice.

   • Deň otvorených dverí vo vojenských kasárňach v Michalovciach

   • 24. 9. 2018
   • Dňa 21.9.2018 sa žiaci 6. a 7.ročníka zúčastnili dňa otvorených dverí v 22.mechanizovanom prápore v Michalovciach. Žiaci mohli vidieť rôzne druhy vojenských automobilov, ktoré si mohli poobzerať aj z vnútra. Žiaci mali možnosť pozrieť si takisto aj rôzne druhy vojenských zbraní a inej vojenskej techniky. Vo vojenských kasárňach sa žiakom veľmi páčilo.

   • Beseda s včelárom

   • 19. 9. 2018
   • Dňa 19.9.2018 sa uskutočnila beseda s včelárom pre žiakov 6. ročníka. Žiaci sa dozvedeli veľa informácií o živote včely, ale aj práci včelára. Mali možnosť vidieť prácu včiel naživo vo vzorovom úli. Ochutnali 3 druhy medu, vyrobili si sviečky z medových plastov a vyskúšali si včelársky odev.

   • Cvičenia v prírode a účelové cvičenia

   • 6. 9. 2018
   • Dňa 6.septembra sa uskutočnili CVIČENIA V PRÍRODE (1. – 4. ročník) a praktická časť ÚČELOVÝCH CVIČENÍ (5. – 9. ročník). Činnosť so žiakmi bola zameraná na riešenie mimoriadnych situácií, pohybu a pobytu v prírode, ochrany zdravia, dopravnú výchovu a zdravotnú prípravu.

 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 9598877