• Zber papiera

   • 27. 4. 2018
   • V dňoch od 23.4.2018 do 31.5.2018 sa na našej škole uskutoční zber papiera. Papier sa bude odoberať a vážiť v čase od 7,30 do 7,45 hod. ráno alebo v popoludňajších hodinách od 13,00 do 14,30 hod. Najúspešnejší jednotlivci aj kolektívy budú odmenené peknými cenami.

   • Zápis detí do materskej školy

   • 27. 4. 2018
   • Zápis detí   na školský rok 2018/2019 sa uskutoční v termíne od 2. mája do 25. mája 2018.

    Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie  si rodič vyzdvihne v materskej škole. Vypísanú žiadosť s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast je potrebné priniesť  so sebou na zápis  osobne.

    V prípade, že sa jedná o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je potrebné k žiadosti priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

   • Odhalenie pamätnej tabule Štefanovi Butkovi

   • 24. 4. 2018
   • Dňa 21.4.2018 sa konala spomienková slávnosť venovanú statočnému slovenskému obrancovi, jednému z Hrdinov Malej vojny z marca 1939 a rodákovi z Pavloviec nad Uhom - poddôstojníkovi Štefanovi Butkovi. Súčasťou podujatia bolo aj odhalenia pamätnej tabule v centre obce pri pamätníku druhej svetovej vojne. Podujatie organizovala Matica slovenská a obec Pavlovce nad Uhom na 80. výročie začatia Malej vojny 1938 až 1939 a 80. výročie tzv. Viedenskej arbitráže.

   • Poznaj a chráň

   • 24. 4. 2018
   • Dňa 23.4.2018 sa v elokovanej triede Bajany uskutočnila akcia – Poznaj a chráň. Žiaci v tejto triede pracovali v pracovných listoch. Ešte predtým si pozreli prezentáciu -  „Lesy naše pľúca“. V nej sa žiaci oboznámili s rôznymi druhmi drevín, ale i obyčajných rastlín, ktoré  ľudia  poznáme ako bylinky. Druhá časť bola uskutočnená v prírode. Prešli sme sa po lúkach v okolí obce a prezreli si rastliny a dreviny,  ktoré sme poznávali v prezentácií. Deťom sa akcia veľmi páčila. Táto akcia mala viacero významov. Jedným z nich bolo prechádzať sa po čerstvom vzduchu a tá druhá poznávanie drevín, krov a rastlín.

   • Deň Zeme

   • 24. 4. 2018
   • 23. apríla sa uskutočnia akcia pre žiakov druhého stupňa venovaná Dňu Zeme.  Jej cieľom bolo pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch, ktoré sú nám prostredníctvom Zeme poskytované. Zároveň, aby sme si čoraz hlbšie uvedomovali, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné  a rovnováha všetkého živého na tejto planéte je vzácna, obdivuhodná, no veľmi krehká. Žiaci prostredníctvom environmentálnych aktivít prejavili svoje ekologické zmýšľanie a tak vzdali úctu našej Zemi. Riešili interaktívny kvíz, určovali toky energie od zdroja až po elektrospotrebič a nakoniec vypracovali  zoznam rád a tipov, aby každý deň bol Dňom Zeme.

   • Odhalenie pamätnej tabule Štefanovi Butkovi

   • 17. 4. 2018
   • Vážení spoluobčania,

    srdečne Vás pozývame na spomienkovú slávnosť venovanú statočnému slovenskému obrancovi, jednému z Hrdinov Malej vojny z marca 1939 a rodákovi z Pavloviec nad Uhom - poddôstojníkovi Štefanovi Butkovi. 

    Podujatie sa začína o 9,00 hod. položením vencov na hroby vojakov a obetí Malej vojny (padlého desiatnika Štefana Butku, umučeného Jána Mattu a padlého pilota Gustava Pažického)

    Neskôr o 9,30 hod. pokračuje  svätou omša v kostole v Pavlovciach nad Uhom za obete Malej vojny.

    O 10,00 hod. sála domu kultúry - umelecký kolektív v troch častiach predstaví v dramatickej divadelnej scénke pohnuté udalosti Malej vojny a osud Štefana Butku. Na záver programu sa uskutoční odhalenie pamätnej tabule nášmu rodákovi.

    O 12,30 hod. v parku sa uskutoční vojenská historická rekonštrukcia Klubu vojenskej histórie Trnavská posádka a Mladej Matice z priebehu bojov o východné Slovensko.

    Srdečne Vás pozývame na spomienkovú slávnosť venovanú statočnému slovenskému obrancovi, jednému z Hrdinov Malej vojny z marca 1939 a rodákovi z Pavloviec nad Uhom - poddôstojníkovi Štefanovi Butkovi. Súčasťou podujatia bude aj odhalenia pamätnej tabule v centre obce pri pamätníku druhej svetovej vojne. Podujatie organizuje Matica slovenská a obec Pavlovce nad Uhom na 80. výročie začatia Malej vojny 1938 až 1939 a 80. výročie tzv. Viedenskej arbitráže.

     

   • Beseda o knihe

   • 18. 4. 2018
   • Dňa 17.4.2017 sa pre žiakov 4. ročníka uskutočnila beseda o prečítanej knihe Tri múdre kozliatka. V úvode besedy si žiaci pripomenuli ako vzniká kniha a oboznámili sa so spisovateľom Jozefom Cígerom Hronským- autorom knihy. Spoločne si prečítali príbeh z knihy -Na záhradníckom remesle, dobre sa im povodilo, zahrali hru- otázky z klobúka a vyplnili pracovný list. Za aktivitu dostal každý žiak omaľovánku , záložku do knihy a sladkú odmenu. Beseda splnila svoj účel, dôkazom čoho boli aj veľmi dobré vedomosti o prečítanej knihe.

   • Nenič svoje múdre telo

   • 10. 4. 2018
   • Dňa 10.4.2018 žiaci 4. ročníka pod vedením koordinátorky Primárnej prevencie Mgr. T. Kušnírovej pokračovali v čítaní knihy od C. Raynerovej- Nenič svoje múdre telo a besedovali na témy: Chemikálie, drogy a tvoje telo. Dozvedeli sa z nej, aké sú chemikálie a drogy nebezpečné a ako vážne ničia ľudský organizmus, škodia ľudskému zdraviu a zabíjajú milióny ľudí na svete. Spoločne sa zhodli na tom, že dobrí priatelia a voľnočasové aktivity sú pre ich život dôležitejšie ako nejaké chemikálie a drogy.

   • Beseda s lesníkom

   • 10. 4. 2018
   • Dňa 10.4.2018 sa pre žiakov 3. a 4. ročníka uskutočnila beseda pod názvom "Čaro lesa". Naše pozvanie prijal lesník, pán Pavol Karniš, ktorý deťom porozprával o význame lesa, o zvieratkách, stromoch a plodoch, ktoré môžeme v lese nájsť. Žiaci si pozreli zaujímavú prezentáciu o lese, kládli pánovi lesníkovi otázky a hádali hádanky o lesných plodoch a rastlinách. Nakoniec vybrali pani učiteľky najšikovnejších a najaktívnejších žiakov, ktorých pán lesník odmenil lesnými omaľovánkami. Beseda sa deťom veľmi páčila a preto nám pán lesník prisľúbil, že nás o rok opäť navštívi.

   • Okresné kolo v gymnastickom štvorboji- žiačky kategória B

   • 10. 4. 2018
   • Dňa 27.3. 2018 sa na ZŠ v Strážskom konala okresná súťaž v gymnastickom štvorboji žiačok kategórie B. Našu školu reprezentovali  Mihaliková Denisa 4.B, Fedorová Nina 5.B, Spišáková Lucia 5.B, Jurasová Lívia 6.A, Arvayová Stanislava 6.B, Mašlejová Paulína 6.B. Zo štyroch zúčastnených škôl sa naše žiačky v kategórii družstiev umiestnili na 2. mieste  a v kategórii jednotlivcov sa Lucia Spišáková umiestnila na 3. mieste. Tešíme sa z ich úspechu a držíme im palce aj na budúci rok. Video zo súťaže

   • Otvorená hodina pre predškolákov v Bajanoch

   • 4. 4. 2018
   • Dňa 28.3.2018 sa v elokovanej triede Bajany uskutočnila hodina pre deti  z materskej školy v Bajanoch. Naši predškoláci nás navštívili počas tretej hodiny, ktorá bola zameraná na predmety: slovenský jazyk, čítanie, matematika, niečo z hudobnej a výtvarnej výchovy. Vypracovali si z jednotlivých predmetov vopred pripravené pracovné listy.  Predškoláci sa oboznámili ako to funguje na vyučovacej hodine a čo všetko je potrebné počas hodiny urobiť, ako sa pripraviť. Deťom sa hodina veľmi páčila. I napriek tomu prišiel záver kde sme sa poďakovali a rozlúčili.

   • Beseda s hasičmi

   • 4. 4. 2018
   • Dňa 28.3.2018 sa pre žiakov 4. a 5. ročníka uskutočnila beseda s členmi hasičského zboru. V teoretickej časti sa žiaci dozvedeli niečo o činnosti hasičov a nechýbala ani ukážka ochranných odevov a pomôcok prvej pomoci pri zásahu. V praktickej časti hasiči na školskom dvore predviedli žiakom hasičskú techniku a vysvetlili ako prebieha záchranná akcia. Táto beseda žiakov zaujala, o čom svedčilo aj množstvo kladených otázok.

   • Otvorené hodiny pre rodičov

   • 4. 4. 2018
   • V mesiaci marec boli otvorené hodiny pre rodičov a priateľov školy. Žiaci prvého a druhého ročníka ukázali, čo všetko sa už v škole naučili. Vyriešili niekoľko zaujímavých úloh z matematiky, slovenského jazyka a nedali sa zahanbiť ani v prvouke. O veľkom záujme rodičov o takéto hodiny svedčí ich početná účasť.

   • Nakupovať výhodne sa oplatí

   • 4. 4. 2018
   • Dňa 28.3.2018 sa pre žiakov 8. a 9. ročníka uskutočnilo matematické popoludnie pod názvom „Nakupovať výhodne sa oplatí“ zamerané na precvičenie a upevnenie kompetencii z finančnej gramotnosti. Žiaci sa oboznámili s dôležitosťou správneho hospodárenia s financiami a prečo je potrebné plánovať si výdavky. Riešili úlohy zamerané na výhodné hospodárenie s financiami pri nákupe dovolenky. Osvojili si pojmy spotrebiteľ, „fejk“.

   • Beseda o knihe Trojruža

   • 4. 4. 2018
   • Dňa 27.3.2018 sa konala beseda o knihe Trojruža, ktorej sa zúčastnili žiaci 3. ročníka a žiaci 2.oddelenia ŠKD. Pod vedením pani učiteľky Adamovej sa žiaci rozprávali o tom, že ľudové rozprávky v tejto knihe zozbieral a napísal Pavol Dobšinský a celú knihu ilustroval Ľudovít Fulla. Po zhliadnutí prezentácie žiaci porozprávali obsah rovnomennej rozprávky Trojruža, potom v skupinách súťažili v zostavovaní textu rozprávky z častí textu ukrytých v zázračnom klobúku, vypracovali pracovný list, súťažili vo viazaní ruží do trojruže a nakoniec vyrábali kvety z drôtu. Žiaci prezentovali veľmi dobré vedomosti o prečítanej knihe rozprávok a tiež zručnosť pri plnení úloh, za ktoré získali sladkú odmenu.

   • Vtáctvo nášho regiónu

   • 4. 4. 2018
   • Dňa 27.3.2018 sa na našej škole uskutočnila beseda s ornitológom Ing. Matejom Repelom PhD na tému Vtáctvo nášho regiónu. Žiaci si na dvoch vyučovacích hodinách priblížili vtáky žijúce na našom území. Oboznámili sa s chráneným vtáčím územím na Senianskych rybníkoch a medzibodroži a tiež sa dozvedeli ako oni môžu pomôcť voľne žijúcim vtákom.

   • Noc s Andersenom

   • 4. 4. 2018
   • Už tradičnou obľúbenou akciou v závere marca je Noc s Andersenom. Žiaci našej školy, v počte 72, sa zúčastnili už 11 ročníka podujatia, ktoré je venované jednému z najväčších svetových rozprávkarov - H.CH. Andersenovi. Počas večera a noci si žiaci užívali pestrý program, ktorý pre nich pripravila PK SJL. Ten bol rozdelený do troch blokov. Do prezentácie malých javiskových foriem sa zapojili žiaci 5.,6. a 9. ročníka. Podali výborné herecké výkony a zožali potlesk svojich spolužiakov. Ďalšia časť večera bola venovaná zábavným hrám a súťažiam. Zvíťazilo družstvo 2 na čele s N. Fedorovou z 5.B, ktoré získalo 248 bodov. Krátko pred večierkou si starší žiaci pozreli filmovú podobu upravenej rozprávky. Podujatie sa nieslo v duchu posolstva rozprávky Statočný cínový vojačik a potvrdilo, že kde je dobrá vôľa, tam všetko dopadne dobre.

   • Deň vody

   • 26. 3. 2018
   • 22. marca sa žiaci 5.- 9. ročníka stretli, aby prostredníctvom environmentálnych aktivít oslávili Svetový deň vody. Akcia sa niesla pod názvom „Vodné plánovanie“. Žiaci si pripomenuli význam vody pre život a dôležitosť jej ochrany. Vymýšľali aká môže byť voda, na čo potrebujeme vodu, riešili tajničku, hľadali skupenstvá vody ukryté vo vetách. Skladali lodičky, zahrali si vodné pexeso, hasili smäd pitím vody z pohárika cez slamku na rýchlosť a prečerpávali vodu s nádobky polievkovými lyžicami.

   • Zdobenie veľkonočných baránkov

   • 25. 3. 2018
   • V dňoch 19. a 20.3.2018 si v rámci predmetu náboženská výchova žiaci 5. a 6. ročníka zdobili svojich veľkonočných baránkov. Touto aktivitou sme si hlbšie priblížili duchovnú symboliku blížiacich sa sviatkov Veľkej noci. Zároveň si tu žiaci mali možnosť vyskúšať cukrárenskú techniku zdobenia z tzv. snehu z bielkov vajíčok. Každý zo zúčastnených sa tak bude môcť na Veľkú noc doma tešiť zo svojho vlastného veľkonočného baránka, ktorý symbolicky poukazuje na Ježiša Krista ako Božieho Baránka, ktorý svojou obetou za naše hriechy porazil smrť a víťazne vstal z mŕtvych.

   • Beseda o knihe

   • 25. 3. 2018
   • Dňa 21.3.2018 sa uskutočnila Beseda o knihe Tri prasiatka. Bola určená pre žiakov prvého a druhého ročníka. V úvode sa žiaci dozvedeli, prečo je Marec mesiacom kníh. Diskutovali sme o tom, kto má rád aké knihy a o čom najradšej číta. Následne sme si spoločne prečítali rozprávku a rozdelili sa do skupín. Žiaci v skupinách postupne plnili úlohy v pracovných listoch, usporiadali obrázky podľa priebehu príbehu a na interaktívnej tabuli si mali možnosť poskladať puzzle s obrázkom troch prasiatok.

 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 9598889