• Deň Zeme

   • 18. 5. 2019
   • Dňa 26.4.2019 sa na našej škole uskutočnila akcia pod názvom „Deň zeme, Poznaj a chráň“. Akcia bola celodenná, žiaci boli rozdelený do viacerých skupín. Podelené skupiny pracovali v jednotlivých oddeleniach , kde používali pracovné listy, vyrábali z prírodných materiálov, vysádzali a vysievali  petržlenovú vňať , semená cibuľky, cukety, fazule do pripravených téglikov. V tom istom čase starší žiaci pripravili a vyrobili „SEPARKA“. Ďalej hľadali v školskej knižnici  informácie  o rastlinách, stromoch, názvy kníh, kde sa nachádzajú rastliny. Starší i mladší žiaci pracovali na školskom pozemku, kde vysádzali muškáty, sadenice jahôd, bol nainštalovaný vláčik z prírodných materiálov na skrášlenie priestorov „ mini záhradky“. Nakoniec boli vyhlásené výsledky celodennej aktivity „ deň v zelenej farbe“. Akcia splnila svoj účel a žiakom sa veľmi páčila.

   • Slávik Slovenska

   • 18. 5. 2019
   • Dňa  25.4.2019 sa uskutočnilo školské kolo Slávik Slovenská. Žiaci si zaspievali dve ľudové piesne podľa výberu a súťažili v troch kategóriách .

    V prvej kategórii sa umiestnila na prvom mieste A.Budišová z 3.B, v druhej kategórii na prvom mieste sa umiestnila P. Sijartová z 4.B, v tretej kategórii na prvom mieste sa umiestnila žiačka K.Hrešová z 8.B. Títo žiaci budú reprezentovať našu školu v Michalovciach. Blahoželáme naším slávikom a zároveň prajeme dobre umiestnenie na súťaži.

   • Nebezpečenstvo elektronickej šikany

   • 29. 4. 2019
   • Dňa 24.4.2019 sa pre žiakov 5. ročníka uskutočnila beseda Nebezpečenstvo elektronickej šikany. Besedu viedla Mgr. Klaudia Serenčková, pracovníčka KC v Pavlovciach nad Uhom. V úvode spolu so žiakmi rozprávala o pojme šikana. Na základe známej rozprávky Ovce žiakom vysvetlila, že používanie internetu je niekedy naozaj veľmi nebezpečné. Pri svojej neopatrnosti sa informácie a fotografie môžu dostať na nesprávne miesto a môžu byť zneužité. Pracovníčka KC, Mgr. Klaudia Serenčková, upozornila žiakov na nevhodné správanie sa na internete, ktoré môže vyústiť až do obťažovania, vyhrážania a nepochybne až do vydierania. Beseda bola zaujímavá a poučná.

   • Beseda o knihe 3. ročník

   • 29. 4. 2019
   • Dňa 16.4.2019 sa žiaci 3. ročníka zišli na besede o knihe českého spisovateľa Josefa Čapka „Rozprávky o psíčkovi a mačičke“. V úvode besedy sa v prezentácii oboznámili so životom Josefa Čapka od detstva až po jeho smrť v koncentračnom tábore. Dozvedeli sa, že kniha“ Rozprávky o psíčkovi a mačičke“ je jeho najznámejšia, bola prvýkrát vydaná pred 90 rokmi a príbehy majú v sebe aj výchovné ponaučenia. Žiakov zaujalo, že spisovateľ si túto knihu ilustroval sám. Po prečítaní jednej rozprávky žiaci vypracovali pracovný list, odpovedali na otázky a besedovali o priateľstve psíčka a mačičky, ktorí chceli žiť tak, ako ľudia. V závere besedy si všetci zamaškrtili na mačacích jazýčkoch z čokolády a každý žiak dostal obrázky na vymaľovanie. Potešili sa, že si túto knihu môžu vypožičať zo školskej knižnice.

   • AMARO KHELIBEN - Naše tance

   • 29. 4. 2019
   • Dňa 10.4.2019 sme zorganizovali 4. ročník súťaže rómskych tancov AMARO KHELIBEN – NAŠE TANCE, ktorej sa zúčastnilo rekordne 7 základných škôl a 3 komunitné centrá z Košického a Prešovského kraja. Pripravené tanečné vystúpenia boli na vysokej úrovni a diváci mali bohatý umelecký zážitok.

    V bronzovom pásme sa umiestnili ZŠ s MŠ Žbince, ZŠ Malčice a ZŠ Laškovce.

    V striebornom pásme sa umiestnili Komunitné centrum Pavlovce nad Uhom, ZŠ s MŠ Trhovište a ZŠ Drahňov.

    V zlatom pásme sa umiestnili Komunitné centrum Hanušovce nad Topľou, ZŠ Šamudovce,  Komunitné centrum Veľký Šariš a ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom.

     Všetci získali medaily, trofeje a diplomy. Novinkou tohto ročníka bol aj titul najlepšia  tanečnica a najlepší tanečník z každého súboru, ktorí boli zvlášť ocenení porotou. Zo srdca im blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník.

   • "Buďme fit"

   • 28. 4. 2019
   • Dňa 4.4.2019 sa žiaci 7.ročníka zúčastnili akcie s názvom "Buďme fit". V úvode sa žiaci oboznámili s medzinárodným dňom zdravia, ktorý sa koná každoročne 7.apríla s danou témou. Diskutovali sme o tom, čo je to zdravý životný štýl a čo všetko ho ovplyvňuje. Žiaci nahrádzali nezdravé potraviny zdravšou alternatívou, ochutnávali ovocie a zeleninu naslepo a nakoniec sa pohybovo zdokonaľovali vo volejbale.

   • Beseda s lesníkom p.Karnišom a exkurzia do obce Leles

   • 28. 4. 2019
   • Dňa 17.4.2019 sa pre žiakov 3. a 4. ročníka uskutočnila beseda s lesníkom, p. Karnišom , na tému „Čaro lesa" , v ktorej žiakom porozprával zaujímavé informácie o lese. Súčasťou besedy bola ukážka zaujímavej prezentácie a pre žiakov prichystané hádanky o zvieratkách. Za aktivitu na besede boli žiaci odmenení omaľovánkami. Po besede sa žiaci pod vedením svojich vyučujúcich presunuli školským autobusom na exkurziu do obce Leles, ktorá bola spojená s prehliadkou kaplnky sv. archanjela Michaela v premonštrátskom kláštore a prezreli si Prepoštský chrám sv. Kríža, ktorý bol spojený s prednáškou o histórii chrámu. Po prehliadke sa žiaci sa prešli po náučnom chodníku, kde si prezreli krásy prírody a poznávali stromy, až ku kamennému mostu. Beseda a exkurzia sa žiakom páčila a splnila svoj účel.

   • Beseda s hasičmi

   • 23. 4. 2019
   • Dňa 12.4.2019 sa pre žiakov 4. a 5. ročníka uskutočnila beseda s členmi hasičského zboru z Veľkých Kapušian. V teoretickej časti sa žiaci dozvedeli niečo o činnosti hasičov formou krátkych videí a nechýbala ani ukážka ochranných odevov a pomôcok prvej pomoci pri zásahu. Hasiči žiakom predviedli použitie dýchacieho prístroja a termokamery, na vyhľadávanie osôb v silno zadymených priestoroch. Z radov žiakov bol vybratý jeden figurant, na ktorom hasiči predviedli vyprostenie a zaistenie osoby z havarovaného vozidla. V praktickej časti hasiči na školskom dvore predviedli žiakom hasičskú techniku, vysvetlili ako prebieha záchranná akcia a niekoľkí žiaci si vyskúšali prácu so striekacou hadicou. Táto beseda žiakov zaujala a splnila svoj účel.

   • Človek a príroda

   • 23. 4. 2019
   • V stredu 10. apríla 2019 sa žiaci ŠKD 1. oddelenie zúčastnili akcie „Človek a príroda“. Na úvod si žiaci vypočuli hlasy prírody a pozorne rozlišovali jednotlivé zvuky. Spoznávali vtáctvo, faunu a flóru našich lesov a lúk, riešili záhadu dvoch zvieracích tiel, zahrali sa hru „Na bociana a žabky“ a v osemsmerovke zistili, že majú spoznať a chrániť rastliny Slovenska. V praktickej časti rozdeľovali rastliny na byliny, kry a stromy, spoznávali dreviny podľa listov. Príjem organických látok cievnymi zväzkami si žiaci overili pokusom s bielymi kvetmi, ktoré sa zafarbili. V závere akcie si vyrobili šiltovku, modelovali z plastelíny svoje obľúbené zvieratko a zahrali si hru „Hmatačka“.

   • Veľkonočné prázdniny

   • 16. 4. 2019
   • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom oznamuje, že dňoch od 18.4. 2019 do 23.4.2019 budú veľkonočné prázdniny. Vyučovanie pokračuje v stredu 24.4.2019.

   • Volejbal žiačok

   • 23. 4. 2019
   • Dňa 14.3.2019 sa v Mestskej športovej hale Michalovce konalo okresné kolo vo volejbale žiačok. Súťažilo sa v dvoch skupinách. V skupine „A“ sme sa umiestnili na 4. mieste. Reprezentovali nás ( Andrejová Lucia, Bérešová Jana , Mašlejová Paulína, Brišová Kristína, Matyiová Táňa, Spišáková Lucia, Šebová Tatiana)

   • Jar v materskej škole

   • 14. 4. 2019
   • Dňa 10. 4. 2019 sa v materskej škole uskutočnili tvorivé dielne so zameraním na veľkonočnú výzdobu, kde deti v spolupráci svojich rodičov a učiteliek s nadšením vyrobili krásne veľkonočné a jarné dekorácie- maľovali kraslice, aranžovali kvetinové záhony, vyrábali ovečky, vytvárali veľkonočné pohľadnice, polystyrénové zajačiky, kytice a mnoho ďalších pestrofarebných nápadov. Všetkým ďakujeme za účasť a želáme krásne prežitie Veľkej noci.

   • Zber papiera v MŠ

   • 14. 4. 2019
   • V dňoch od 1. 2. 2019 do 31. 3. 2019 sa v našej materskej škole uskutočnil zber papiera. Vyzbieralo sa 1549,6 kg. Deti, ktoré priniesli papier boli odmenené vecnými cenami. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili a prispeli tým k zlepšeniu životného prostredia, v ktorom žijeme.

   • Nenič svoje múdre telo

   • 14. 4. 2019
   • Dňa 10.4.2019 žiaci 4. ročníka pod vedením koordinátorky Primárnej prevencie Mgr. T. Kušnírovej čítali 4. kapitolu z  knihy od C. Raynerovej- Nenič svoje múdre telo a besedovali na tému: Drogy a tvoje telo. Po jej prečítaní sa dozvedeli, aké sú drogy nebezpečné a ako vážne ničia ľudský organizmus.

   • Zaujímavosti prírody

   • 14. 4. 2019
   • Vo štvrtok 11.4.2019 sa v ŠKD 2. oddelenie uskutočnil prírodovedný kvíz, v ktorom si žiaci vyskúšali svoje vedomosti o prírode. Súťažili v troch družstvách - tulipány, margarétky a zvončeky. V úvode spoločne vyplnili doplňovačku a pozreli si prezentáciu o lese a jeho význame pre človeka. Vypracovali aprílový test, určovali názvy rastlín lesov a lúk, živočíchov, listnatých a ihličnatých stromov a ich plodov a v osemsmerovke s tajničkou hľadali názvy kvetov a stromov.

   • Medzníky druhej svetovej vojny

   • 14. 4. 2019
   • Dňa 11.4.2019 sa uskutočnila súťaž Medzníky druhej svetovej vojny na základnej škole Krymská 5 v Michalovciach. Súťaže sa zúčastnilo 8 družstiev z okresu Michalovce. Naši žiaci sa umiestnili na peknom 4 mieste kde v rozstrele o tretie miesto stratili 2.5 boda. Našu školu reprezentovali Kristián Mondok, Tatiana Matyiová a Simona Pihuličová.

   • Obvodové kolo vo volejbale žiakov

   • 14. 4. 2019
   • Dňa 4.4.2019 sa na VI. ZŠ  v Michalovciach konalo obvodové kolo vo volejbale žiakov. Reprezentovali nás (Novotný Bohumil, Tancoš Peter, Čičák Kevin, Belák Tomáš, Čičák Michael, Popik Milan, Gombár Marek, Adam Kevin, Čičák Mário, Pužo Aleš). Žiaci sa umiestnili na 3. mieste.

   • Okresné kolo gymnastického štvorboja dievčat kat.A,C

   • 14. 4. 2019
   • Dňa 20.3. 2019 sa na ZŠ v Strážskom konala okresná súťaž v gymnastickom štvorboji žiačok kategórie A, C. Našu školu reprezentovali:

    V kategórii A:  Adamová Simona, Adamová Sofia, Badiová Nella, Luková Veronika, Molnárová Petra, Zamutovská Sofia.

    V kategórii C: Arvayová Stanislava, Bérešová Jana, Jurasová Lívia, Mašlejová Simona , Pihuličová Simona.

    Žiačky sa umiestnili na 3. mieste

   • Okresné kolo gymnastický štvorboj žiačok kat.B

   • 14. 4. 2019
   • Dňa 19.3. 2019 sa na našej škole konala okresná súťaž v gymnastickom štvorboji žiačok kategórie „B“. Našu školu reprezentovali (Spišáková Lucia, Mihaliková Denisa , Štafurová Miroslava, Baňasová Tamara, Fedorová Nina). V kategórii družstiev sa žiačky sa umiestnili na peknom 2. mieste. V kategórii jednotlivcov sa Lucia Spišáková umiestnila na 4. mieste. Tešíme sa z ich úspechu a držíme im palce aj na budúci rok.

 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 9599245