• Drogy a ich vplyv na duševné zdravie človeka

      Dňa 18.1 2023 sa v priestoroch našej školy uskutočnila beseda s pracovníčkou komunitného centra v Pavlovciach nad Uhom pani Mgr. Klaudiou Serenčkovou. Beseda sa niesla pod názvom: Drogy a ich vplyv na duševné zdravie človeka. Bola určená žiakom 7. a 8. ročníka. Žiakom bolo vysvetlené prečo drogy nebrať, ako poškodzujú ich zdravie, že ich užívanie vedie k psychickej alebo fyzickej závislosti, spúšťajú neprejavené psychické choroby a ovplyvňujú ich psychický vývoj. Upozornila ich, že dôsledky drog sú absolútne ničivé, aj keď sa ich účinky zdajú fantastické. Beseda žiakov zaujala a väčšina z nich sa aktívne zapájala do diskusie.

     • Zábavné popoludnie v knižnici

      Dňa 17. januára sme sa opäť stretli s našimi žiakmi v školskej knižnici. Zábavné popoludnie sme začali aktivitou, v ktorej si žiaci otestovali svoje vedomosti o rozprávkach. Úlohou žiakov bolo na základe emotikonov uhádnuť názvy rozprávok Hansa Christiana Andersena. V ďalšej časti sa žiaci popasovali s knižným bingom. Obe skupiny žiakov boli odmenené sladkosťou a peknou omaľovánkou.

     • Nenič svoje múdre telo

      Dňa 10.januára 2023 pokračovali žiaci 4.B triedy v čítaní knihy od C. Raynerovej- Nenič svoje múdre telo. V druhej kapitole, ktorá mala názov Alkohol a tvoje telo sa oboznámili s negatívnymi účinkami alkoholu na ľudský organizmus. Po prečítaní kapitoly nasledoval kvíz o nápojoch, ktoré mali žiaci rozdeliť na dve skupiny: alkoholické a nealkoholické, spoločne vypracovali pracovný list a vylúštili tajničku .

     • Nenič svoje múdre telo

      Dňa 13.12.2022 sa žiaci 4.B triedy oboznámili s knihou od C. Raynerovej- Nenič svoje múdre telo, ktorá svojim obsahom výborne vykresľuje deťom mladšieho školského veku škodlivosť drog a psychoaktívnych látok v našom organizme. V prvej kapitole, ktorá mala názov Fajčenie a tvoje telo sa oboznámili s negatívami fajčenia. Na základe bohatých a účelne pôsobivých ilustrácií, získali žiaci odpovede na mnohé otázky ,oboznámili sa s rizikami fajčenia ktoré poškodzuje zdravie človeka, naopak pomôžu im naučiť sa zdravšie žiť a ochrániť sa pred škodlivými látkami a zlými návykmi.

     • Problematika AIDS

      Dňa 13.12.2022 sa na našej škole uskutočnila beseda pod názvom Problematika AIDS. Každoročne si na škole pripomíname významné dni a pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS , ktorý bol 01.12.2022 našu školu navštívila pracovníčka Komunitného centra pani Mgr. Klaudia Serenčková. Svojou besedou objasnila problematiku HIV/AIDS žiakom 8. – 9. ročníka. Hlavným poslaním tejto besedy bolo poučiť žiakov o pandémii HIV/AIDS, aby mali dostatok vedomostí a boli schopní sami sa chrániť pred touto chorobou. Podľa reakcií žiakov a otázok sa im beseda páčila a bola pre nich poučná.

     • Riaditeľské voľno a vianočné prázdniny

      Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Pavlovce nad Uhom oznamuje rodičom a žiakom, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a podľa § 3 ods. 9 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách udeľuje v dňoch 21.decembra a 22. decembra 2022, t. j. v stredu a štvrtok žiakom ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom a deťom materskej školy z organizačných dôvodov riaditeľské voľno. Vyučovanie bude pokračovať po vianočných prázdninách 9. januára 2023, t. j. v pondelok.

  • Počet návštev: 198350
  • Staňte sa naším fanúšikom

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

    • Meno školy
    • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
    • Email školy
    • zspavlovceuh@zspavlovceuh.sk
    • Email na správcu obsahu
    • Erika.Zolotova@zspavlovceuh.sk
    • Email na webmastera
    • webmaster@zspavlovceuh.sk
    • Telefón
    • tel: +421 56 649 42 12
    • Adresa školy
    • Školská 3
     Pavlovce nad Uhom
     072 14
     www.zspavlovceuh.sk
     072 14 Pavlovce nad Uhom
     Slovakia
    • IČO
    • 35543825
    • DIČ
    • 2021672015
    • Informácie
    • info@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12
    • Podateľňa
    • podatelna@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12
    • Sťažnosti
    • staznosti@zspavlovceuh.sk
     +421 56 290 80 33
     +421 56 649 42 12 klapka 203
     +421 948 033 093
    • Riaditeľ školy
    • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA
     riaditel.pnu@gmail.com
     riaditel@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl.205
    • Zástupca pre I.stupeň a MŠ
    • Mgr. Erika Bartošová
     Erika.Bartosova@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 206
     +421 948 520 413
     +421 56/649 43 36
     +421 56/649 42 12 kl.200
     +421 56/649 42 12 kl.201
     +421 948 158 553
    • Zástupca pre II.stupeň
    • PhDr. Martina Horňáková
     Martina.Hornakova@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 207
     +421 948 520 417
    • Výchovná poradkyňa
    • PaedDr. Erika Zolotová, PhD.
     vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 klapka 208
    • Kariérová poradkyňa
    • Mgr. Eva Baková
     karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 klapka 208
    • Tajomník
    • Ing. Lukáš Jenčo
     ekonom@zspavlovceuh.sk
     +421 56/290 80 33
     +421 56/649 42 12 klapka 203
     +421 948 033 093
    • PAM
    • Jana Javorová
     pam@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 204
     +421 948 864 090
    • Školská jedáleň
    • Mgr. Jozef Krupa
     skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 202
     +421 948 115 430
    • Školská knižnica
    • skolska.kniznica@zspavlovceuh.sk
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
   • zspavlovceuh@zspavlovceuh.sk
   • Erika.Zolotova@zspavlovceuh.sk
   • webmaster@zspavlovceuh.sk
   • tel: +421 56 649 42 12
   • Školská 3 Pavlovce nad Uhom 072 14 www.zspavlovceuh.sk 072 14 Pavlovce nad Uhom Slovakia
   • 35543825
   • 2021672015
   • info@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • podatelna@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • staznosti@zspavlovceuh.sk +421 56 290 80 33 +421 56 649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA riaditel.pnu@gmail.com riaditel@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl.205
   • Mgr. Erika Bartošová Erika.Bartosova@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 206 +421 948 520 413 +421 56/649 43 36 +421 56/649 42 12 kl.200 +421 56/649 42 12 kl.201 +421 948 158 553
   • PhDr. Martina Horňáková Martina.Hornakova@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 207 +421 948 520 417
   • PaedDr. Erika Zolotová, PhD. vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Mgr. Eva Baková karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Ing. Lukáš Jenčo ekonom@zspavlovceuh.sk +421 56/290 80 33 +421 56/649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • Jana Javorová pam@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 204 +421 948 864 090
   • Mgr. Jozef Krupa skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 202 +421 948 115 430
   • skolska.kniznica@zspavlovceuh.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje