• Týždeň zdravia

      Týždeň zdravia v našej škole patrí už medzi tradičné podujatia projektu Zdravá škola. Aj tohto roku boli aktivity tematicky rozdelené na jednotlivé dni, ale mali spoločný cieľ: propagovať upevňovanie zdravia športom a pohybom na čerstvom vzduchu, zdravým stravovaním, vyjadrením názoru na problematiku zdravia výtvarným prejavom a anketou. Siedmaci a deviataci si nielen teoreticky overili informácie o poskytovaní prvej pomoci, ale tiež pohotovo a zručne predviedli, ako tieto zásady ovládajú v praxi.

     • „Čítajme si...“ 2023

      V týždni od 22. mája do 26. mája 2023 sa naša školská knižnica zapojila do celoslovenského podujatia s názvom „Čítajme si...“ 2023, ktoré organizuje Linka detskej istoty. Cieľom podujatia je zvýšiť povedomie o dôležitosti čítania a posilniť pozitívny postoj detí k čítaniu. Do detského čitateľského maratónu sa zapojilo 46 žiakov našej školy. Veríme, že aj takýmto spôsobom sme motivovali žiakov k častejšiemu čítaniu.

     • Tvoríme komiks

      Dňa 26. mája 2023 sa uskutočnila v školskej knižnici akcia s názvom Tvoríme komiks. Žiaci piateho ročníka sa oboznámili s knihou Nakresli si vlastný komiks a prácou v skupinkách si vyskúšali tvorbu komiksu. Cieľom podujatia bolo pripraviť žiakov na učivo o komikse.

     • Plánovanie rodičovstva a vzťahy v partnerstve

      Dňa 17.05.2023 sa žiaci ôsmeho ročníka zúčastnili besedy na tému: Plánovanie rodičovstva a vzťahy v partnerstve. Cieľom besedy bolo porozprávať sa ako si vybrať správneho partnera, o znakoch harmonického vzťahu ale aj aké problémy môžu vzniknúť vo vzťahu. Besedu viedla Mgr. Klaudia Serenčková , pracovníčka KC v Pavlovciach nad Uhom. Prostredníctvom aktivít žiakov inšpirovala, ako sa vzťahy vytvárajú, o spôsoboch akým sa vzťah buduje, o užitočných informáciách, čo robiť, aby svoje vzťahy prežívali s radosťou a ako ich upevniť. Pani Serenčková na základe ďalšej aktivity zisťovala, ako by sa partner/partnerka mali k sebe správať a mali povedať, čo je na tom dobré, a čo zlé. Veľmi zaujímavo rozprávala o partnerských vzťahoch a láske. Žiaci sa aktívne zapájali do besedy. Beseda bola zaujímavá a poučná.

     • Základný plavecký výcvik

      V mesiaci máj žiaci 3. až 5. ročníka absolvovali základný plavecký výcvik, ktorý prebiehal v Termalparku Šírava SPA RESORT. Počas kurzu si žiaci osvojili základné plavecké techniky ako napr.: splývanie, prsia, kraul a znak. Za úspešné zvládnutie základného plaveckého výcviku boli žiaci odmenení diplomom.  

  • Počet návštev: 396721
  • Staňte sa naším fanúšikom

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

    • Meno školy
    • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
    • Telefón
    • tel: +421 56 649 42 12
    • Adresa školy
    • Školská 3
     Pavlovce nad Uhom
     072 14
     www.zspavlovceuh.sk
     072 14 Pavlovce nad Uhom
     Slovakia
    • IČO
    • 35543825
    • DIČ
    • 2021672015
    • Informácie
    • info@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12
    • Podateľňa
    • podatelna@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12
    • Sťažnosti
    • staznosti@zspavlovceuh.sk
     +421 56 290 80 33
     +421 56 649 42 12 klapka 203
     +421 948 033 093
    • Riaditeľ školy
    • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA
     riaditel.pnu@gmail.com
     riaditel@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl.205
    • Zástupca pre I.stupeň a MŠ
    • Mgr. Erika Bartošová
     Erika.Bartosova@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 206
     +421 948 520 413
     +421 56/649 43 36
     +421 56/649 42 12 kl.200
     +421 56/649 42 12 kl.201
     +421 948 158 553
    • Zástupca pre II.stupeň
    • PhDr. Martina Horňáková
     Martina.Hornakova@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 207
     +421 948 520 417
    • Výchovná poradkyňa
    • PaedDr. Erika Zolotová, PhD.
     vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 klapka 208
    • Kariérová poradkyňa
    • Mgr. Eva Baková
     karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 klapka 208
    • Tajomník
    • Ing. Lukáš Jenčo
     ekonom@zspavlovceuh.sk
     +421 56/290 80 33
     +421 56/649 42 12 klapka 203
     +421 948 033 093
    • PAM
    • Jana Javorová
     pam@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 204
     +421 948 864 090
    • Školská jedáleň
    • Mgr. Jozef Krupa
     skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 202
     +421 948 115 430
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
   • tel: +421 56 649 42 12
   • Školská 3 Pavlovce nad Uhom 072 14 www.zspavlovceuh.sk 072 14 Pavlovce nad Uhom Slovakia
   • 35543825
   • 2021672015
   • info@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • podatelna@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • staznosti@zspavlovceuh.sk +421 56 290 80 33 +421 56 649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA riaditel.pnu@gmail.com riaditel@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl.205
   • Mgr. Erika Bartošová Erika.Bartosova@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 206 +421 948 520 413 +421 56/649 43 36 +421 56/649 42 12 kl.200 +421 56/649 42 12 kl.201 +421 948 158 553
   • PhDr. Martina Horňáková Martina.Hornakova@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 207 +421 948 520 417
   • PaedDr. Erika Zolotová, PhD. vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Mgr. Eva Baková karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Ing. Lukáš Jenčo ekonom@zspavlovceuh.sk +421 56/290 80 33 +421 56/649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • Jana Javorová pam@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 204 +421 948 864 090
   • Mgr. Jozef Krupa skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 202 +421 948 115 430
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje