• Pátrame v encyklopédiách

      Dňa 16.4.2024 bola pre žiakov pripravená akcia v školskej knižnici s názvom Pátrame v encyklopédiách. Žiaci sa oboznámili s pojmom encyklopédia, heslo a register. Vymenovali, aké encyklopédie už mali možnosť vidieť alebo čítať, a ktorá oblasť v encyklopédiách ich najviac zaujíma. Ich úlohou bolo priradiť informácie k správnej encyklopédii, vyriešiť bludisko po políčkach, ktoré sa viažu k encyklopédii, správne odpovedať na otázky súvisiace s textom o Slovensku. V závere si každý žiak vybral ľubovoľnú encyklopédiu a vyhľadal v nej zaujímavú informáciu, ktorú prečítal svojim spolužiakom.

     • Beseda s príslušníkmi OO HZ

      Dňa 12.04.2024 sme do našej školy pozvali členov hasičského a záchranného zboru z Veľkých Kapušian, ktorí žiakom priblížili ich náročnú a zodpovednú prácu. V prvej - teoretickej časti hasiči predstavili žiakom celú svoju činnosť a poučili ich, ako používať čísla na tiesňové volanie, čo by mali robiť, aby nevznikol požiar a ako ošetriť drobné poranenia. Zaujímavá bola ukážka pomôcok, ktoré používajú hasiči pri zásahu - termovízna kamera, vysielačka, hasičská helma a zásahový odev, ktoré si žiaci mohli pozrieť a vyskúšať. V druhej časti na školskom dvore si žiaci spolu s pani učiteľkami prezreli najnovšiu techniku a ukázali nám nástroje, ktoré hasiči pri svojej práci používajú. Žiakom predviedli aj sirény a majáky na hasičskom vozidle a s neskrývanou radosťou si vyskúšali vyjsť na hasičské vozidlo. V závere sme sa hasičom poďakovali za čas, ktorý nám venovali a za vedomosti, ktoré deťom od

     • Jarná lúka

      Dňa 4.4.2024 sa uskutočnila v školskej knižnici akcia s názvom Jarná lúka. Žiaci štvrtého ročníka si pomocou internetu vyhľadali jarné kvety. Následne vyhľadali v školskej knižnici knihy o rastlinách a kvetoch. Informácie o jednotlivých kvietkoch z internetu si žiaci porovnali s informáciami z kníh. Cieľom tejto akcie bolo žiakom ukázať, ako si vyhľadať informácie pomocou googlu, ale aj prostredníctvom kníh. V závere si žiaci nakreslili vybraný kvietok a porozprávali o ňom.

     • Školské kolá turnaja v bedmintone

      V dňoch 8. apríla (chlapci) a 11. apríla (dievčatá) sa konali školské turnaje v bedmintone. V kategórii chlapcov sa turnaja zúčastnili žiaci 4.-8.ročníka a víťazom sa stal žiak 7.A triedy Jozef Demeter, na 2.mieste sa umiestnil Ján Jambrozy (7.B) a 3.miesto získal Erik Popovič (8.B). V kategórii dievčat sa zúčastnili žiačky 4.-9.ročníka a víťazkou sa stala žiačka 9.B triedy Miroslava Štafurová, na striebornej priečke sa umiestnila Lenka Tóthová (9.B) a bronzovú medailu si odniesla žiačka 4.B Karin Baňasová.

     • Návrat k tradíciám – Veľká noc

      Dňa 26.3.2024 bola pre žiakov 2. stupňa pripravená akcia s názvom Návrat k tradíciám – Veľká noc. Žiačky deviateho ročníka si pre svojich spolužiakov pripravili zaujímavé informácie o Veľkej noci, báseň o jari a čas spríjemnili aj peknou piesňou. Jednotlivé triedy si zasúťažili v rôznych disciplínach. Svoju šikovnosť ukázali pri ozdobovaní i hľadaní veľkonočných vajíčok, museli sa popasovať s rozpadnutou vetou, no aj uhádnuť odpovede na pripravené hádanky. Veselé popoludnie sme ukončili tradičnou oblievačkou.

  • Počet návštev: 790788
  • Staňte sa naším fanúšikom

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

    • Meno školy
    • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
    • Hlavné telefónne číslo
    • tel: +421 56 649 42 12
    • Ďalšie telefónne čísla
    • +421 56 649 42 12
    • Adresa školy
    • Školská 3
     Pavlovce nad Uhom
     072 14
     www.zspavlovceuh.sk
     072 14 Pavlovce nad Uhom
     Slovakia
    • IČO
    • 35543825
    • DIČ
    • 2021672015
    • Informácie
    • info@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12
    • Podateľňa
    • podatelna@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12
    • Sťažnosti
    • staznosti@zspavlovceuh.sk
     +421 56 290 80 33
     +421 56 649 42 12 klapka 203
     +421 948 033 093
    • Riaditeľ školy
    • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA
     riaditel@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl.205
    • Zástupca pre I.stupeň
    • Mgr. Erika Bartošová
     zastupca1@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 206
     +421 948 520 413
    • Zástupca pre II.stupeň
    • PhDr. Martina Horňáková
     zastupca2@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 207
     +421 948 520 417
    • Zástupca pre MŠ
    • Lenka Šlinská
     slinska.lenka@zspavlovceuh.sk
     +421 948 888 249
    • Kariérová poradkyňa
    • Mgr. Mária Hašuľová
     karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 klapka 208
    • Výchovná poradkyňa
    • PaedDr. Erika Zolotová, PhD.
     vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 klapka 208
    • PAM
    • Jana Javorová
     pam@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 204
     +421 948 864 090
    • Školská jedáleň
    • Mgr. Jozef Krupa
     skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 202
     +421 948 115 430
    • Tajomník
    • Ing. Lukáš Jenčo
     ekonom@zspavlovceuh.sk
     +421 56/290 80 33
     +421 56/649 42 12 klapka 203
     +421 948 033 093
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
   • tel: +421 56 649 42 12
   • +421 56 649 42 12
   • Školská 3 Pavlovce nad Uhom 072 14 www.zspavlovceuh.sk 072 14 Pavlovce nad Uhom Slovakia
   • 35543825
   • 2021672015
   • info@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • podatelna@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • staznosti@zspavlovceuh.sk +421 56 290 80 33 +421 56 649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA riaditel@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl.205
   • Mgr. Erika Bartošová zastupca1@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 206 +421 948 520 413
   • PhDr. Martina Horňáková zastupca2@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 207 +421 948 520 417
   • Lenka Šlinská slinska.lenka@zspavlovceuh.sk +421 948 888 249
   • Mgr. Mária Hašuľová karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • PaedDr. Erika Zolotová, PhD. vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Jana Javorová pam@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 204 +421 948 864 090
   • Mgr. Jozef Krupa skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 202 +421 948 115 430
   • Ing. Lukáš Jenčo ekonom@zspavlovceuh.sk +421 56/290 80 33 +421 56/649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje