• Beseda - Poskytovanie prvej pomoci

      Dňa 29.5.2024 sa uskutočnila beseda zameraná na poskytovanie prvej pomoci pre žiakov 3.,4.,5. a 6 ročníka. Lektorkou bola inštruktorka Územného spolku Červeného kríža Mgr. Marcela Vincová. Žiaci si precvičili ako sa zachovať, keď sa nám, alebo niekomu stane úraz. Zopakovali si dôležité telefónne čísla a cez modelové situácie si overili svoje vedomosti z prvej pomoci. Vyskúšali si uloženie zraneného do stabilizovanej polohy, použitie izotermickej fólie, defibrilátora a ako správne masírovať srdce. Hravou formou zvládli základy prvej pomoci. Beseda bola zaujímavá a my dúfame, že vedomosti, ktoré získali im môžu pomôcť pri záchrane ľudského života.

     • Medzinárodný deň detí 2024

      V našej škole sme našim žiakom materskej a základnej školy pripravili deň plný športu, zábavy, tanca a smiechu. Žiaci si mohli vyskúšať jazdu na koni a tí menší jazdili na poníkovi. Súťažilo sa v Dopravnom labyrinte a v hľadaní pokladu. Každý, kto mal záujem, si mohol dať na tvár niečo namaľovať, a tak sme mali školský areál plný Spidermanov a víl. Veľkí žiaci si zmerali sily aj vo futbale. Pohybovo zdatnejší sa zapojili do Zumby. Nafukovací hrad bola atrakcia nielen pre malých, ale poriadne sa v ňom vyšantili aj veľkí. Nechýbal aj Fotokútik a samozrejme občerstvenie. Deň detí sme ukončili tombolou. Veselé a usmievavé tváre našich detí boli znamením, že tieto akcie sa vydarili. Už teraz sa tešíme na budúci rok.

     • Plavecký výcvik

      V dňoch od 15.05.2024 – 17.05.2024 žiaci 3. až 6. ročníka absolvovali základný a zdokonaľovací plavecký výcvik. Hodiny plávania prebiehali v mestskej plavárni Michalovce a následne v Thermalparku Zemplínska Šírava. Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín. Počas troch dní si plavci precvičovali už získané zručnosti v jednotlivých štýloch plávania: kraul, prsia a znak. Začiatočníci (neplavci) si osvojovali základy plávania: dýchanie do vody a splývanie. Účastníci plaveckého výcviku boli na záver za svoje výkony a usilovnosť odmenení mokrým diplomom.

     • Spoznávame Európu

      Dňa 21.5. 2024 sa uskutočnila akcia Spoznávame Európu pre žiakov 7. ročníka. Žiaci sa prostredníctvom prezentácie dozvedeli o rekordoch jednotlivých kontinentov. Riešili rôzne úlohy: osemsmerovku s názvami európskych štátov, skladali puzzle Európy. V interaktívnom cvičení hádali, kde sa nachádzajú miesta zobrazené na obrázkoch. Akcia bola spestrením a rozšírením výuky geografie s využitím interaktívnych cvičení a hier.

     • Finančná gramotnosť

      Dňa 14.05.2025 sa uskutočnili aktivity zamerané na finančnú gramotnosť. Žiaci piateho ročníka si precvičili a upevnili kompetencie z finančnej gramotnosti. Cieľom stretnutia bolo vysvetliť žiakom, ako by mali hospodáriť a naplánovať si výdavky ( v ich prípade vreckové ). Úlohy, ktoré žiaci plnili boli pre nich veľmi pútavé a poučné.

  • Počet návštev: 859018
  • Staňte sa naším fanúšikom

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

    • Meno školy
    • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
    • Hlavné telefónne číslo
    • tel: +421 56 649 42 12
    • Ďalšie telefónne čísla
    • +421 56 649 42 12
    • Adresa školy
    • Školská 3
     Pavlovce nad Uhom
     072 14
     www.zspavlovceuh.sk
     072 14 Pavlovce nad Uhom
     Slovakia
    • IČO
    • 35543825
    • DIČ
    • 2021672015
    • Informácie
    • info@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12
    • Podateľňa
    • podatelna@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12
    • Sťažnosti
    • staznosti@zspavlovceuh.sk
     +421 56 290 80 33
     +421 56 649 42 12 klapka 203
     +421 948 033 093
    • Riaditeľ školy
    • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA
     riaditel@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl.205
    • Zástupca pre I.stupeň
    • Mgr. Erika Bartošová
     zastupca1@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 206
     +421 948 520 413
    • Zástupca pre II.stupeň
    • PhDr. Martina Horňáková
     zastupca2@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 207
     +421 948 520 417
    • Zástupca pre MŠ
    • Lenka Šlinská
     slinska.lenka@zspavlovceuh.sk
     +421 948 888 249
    • Kariérová poradkyňa
    • Mgr. Mária Hašuľová
     karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 klapka 208
    • Výchovná poradkyňa
    • PaedDr. Erika Zolotová, PhD.
     vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 klapka 208
    • PAM
    • Jana Javorová
     pam@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 204
     +421 948 864 090
    • Školská jedáleň
    • Mgr. Jozef Krupa
     skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 202
     +421 948 115 430
    • Tajomník
    • Ing. Lukáš Jenčo
     ekonom@zspavlovceuh.sk
     +421 56/290 80 33
     +421 56/649 42 12 klapka 203
     +421 948 033 093
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
   • tel: +421 56 649 42 12
   • +421 56 649 42 12
   • Školská 3
    Pavlovce nad Uhom
    072 14
    www.zspavlovceuh.sk
    072 14 Pavlovce nad Uhom
    Slovakia
   • 35543825
   • 2021672015
   • info@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12
   • podatelna@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12
   • staznosti@zspavlovceuh.sk
    +421 56 290 80 33
    +421 56 649 42 12 klapka 203
    +421 948 033 093
   • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA
    riaditel@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl.205
   • Mgr. Erika Bartošová
    zastupca1@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl. 206
    +421 948 520 413
   • PhDr. Martina Horňáková
    zastupca2@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl. 207
    +421 948 520 417
   • Lenka Šlinská
    slinska.lenka@zspavlovceuh.sk
    +421 948 888 249
   • Mgr. Mária Hašuľová
    karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 klapka 208
   • PaedDr. Erika Zolotová, PhD.
    vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Jana Javorová
    pam@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl. 204
    +421 948 864 090
   • Mgr. Jozef Krupa
    skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl. 202
    +421 948 115 430
   • Ing. Lukáš Jenčo
    ekonom@zspavlovceuh.sk
    +421 56/290 80 33
    +421 56/649 42 12 klapka 203
    +421 948 033 093
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje