• Mgr. Eva Baková
   • Mgr. Eva Baková
    Eva. Bakova@zspavlovceuh.sk
    Konzultačné hodiny (Messenger, mobilný telefón):
    Streda 13:00 - 14:00
   • Mgr. Erika Bartošová
   • Mgr. Erika Bartošová
    Erika.Bartosova@zspavlovceuh.sk
    MŠ - Streda 14:00 - 15:00
    ZŠ - Pondelok 08:00 - 09:00
   • Mgr. Martina Čisárová
   • Mgr. Martina Čisárová
    Martina.Cisarova@zspavlovceuh.sk
    Konzultačné hodiny (Messenger, Teams):
    Utorok 13:00 - 13:30
    Streda 13:00 - 13:30
   • Mgr. Gabriela Gencová
   • Mgr. Gabriela Gencová
    Gabriela.Gencova@zspavlovceuh.sk
    Konzultačné hodiny (Messenger, Teams, mobil):
    Utorok 13:00 - 13:30
    Štvrtok 13:00 - 13:30
   • Ing. Eva Grajcárová
   • Ing. Eva Grajcárová
    Eva.Grajcarova@zspavlovceuh.sk
    Konzultačné hodiny (Teams, mobil):
    Streda 13:00 - 14:00
   • Mgr. Mária Hašuľová
   • Mgr. Mária Hašuľová
    Maria.Hasulova@zspavlovceuh.sk
    Konzultačné hodiny (Teams, messenger, mobil):
    Utorok 13:30 - 14:00
    Streda 13:00 - 13:30

   • PhDr. Martina Horňáková
   • PhDr. Martina Horňáková
    Martina.Hornakova@zspavlovceuh.sk
    Konzultačné hodiny (Teams, messenger, mobil):
    Utorok 14:00 - 15:00
    Web stránka
   • Ing. Jozef Hrabovský
   • Ing. Jozef Hrabovský
    Jozef.Hrabovsky@zspavlovceuh.sk
    Konzultačné hodiny (Teams, mobil):
    Štvrtok 13:00 - 13:30
    Piatok 13:00 - 13:30
   • PaedDr. Miroslav Kertés
   • PaedDr. Miroslav Kertés
    Miroslav.Kertes@zspavlovceuh.sk
    Konzultačné hodiny (mobilný telefón):
    Pondelok 13:00 - 13:30
    Streda 13:00 - 13:30
   • PaedDr. Gabriela Kičková
   • PaedDr. Gabriela Kičková
    Gabriela.Kickova@zspavlovceuh.sk
    Konzultácie (Messenger, mobil):
    Streda: 13:00-13:30
    Štvrtok: 13:00-13:30
   • Mgr. Ing. Anton Kocela
   • Mgr. Ing. Anton Kocela
    Anton.Kocela@zspavlovceuh.sk
    Konzultačné hodiny (Teams, Messenger):
    Pondelok 13:00 - 13:30
    Utorok 13:00 - 13:30
   • Mgr. Jozefína Kočanová
   • Mgr. Jozefína Kočanová
    Jozefina.Kocanova@zspavlovceuh.sk
    Konzultačné hodiny(Skype, Viber, mobil):
    Utorok 13.00 – 13.30
    Streda 13.00 – 13.30

   • Mgr. Jana Kročková
   • Mgr. Jana Kročková
    Jana.Krockova@zspavlovceuh.sk
    Konzultačné hodiny (Teams, mobilný telefón):
    Utorok 13:00 - 13:30
    Streda 13:00 - 13:30
   • Mgr. Tamara Kušnírová
   • Mgr. Tamara Kušnírová
    Tamara.Kusnirova@zspavlovceuh.sk
    Konzultačné hodiny (Messenger, mobil):
    Utorok 13:00 - 14:00
   • Mgr. Miroslav Nistor
   • Mgr. Miroslav Nistor
    Miroslav.Nistor@zspavlovceuh.sk
    Konzultačné hodiny(Messenger, Teams, mobil):
    Pondelok 13:00 - 14:00
   • Mgr. Jozef Pastír
   • Mgr. Jozef Pastír
    Jozef.Pastir@zspavlovceuh.sk
    Konzultačné hodiny (Teams, Messenger, mobilný telefón):
    Streda 13:30 - 14:00
    Štvrtok 13:30 - 14:00
   • Mgr. Mária Sijartová
   • Mgr. Mária Sijartová
    Maria.Sijartova@zspavlovceuh.sk
    Konzultačné hodiny:
    Utorok 13:00 - 13:30
    Štvrtok 13:00 - 13:30


   • PaedDr. Renata Tomková
   • PaedDr. Renata Tomková
    Renata.Tomkova@zspavlovceuh.sk
    Konzultačné hodiny (mobilný telefón):
    Štvrtok 13:00 - 13:30
    Piatok 13:00 - 13:30
   • PaedDr. Erika Zolotová, PhD.
   • PaedDr. Erika Zolotová, PhD.
    Erika.Zolotova@zspavlovceuh.sk
    Konzultačné hodiny (Messenger)
    Utorok 13.00 – 14.00
   • Mgr. Mária Bandasová
   • Mgr. Mária Bandasová
    Maria.Bandasova@zspavlovceuh.sk
    Vychovávateľka ŠKD
    Konzultácie (Messenger, mobil):
    Pondelok 10:00 – 10:30
    Streda 10:00 – 10:30
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
    • zspavlovceuh@zspavlovceuh.sk
    • Erika.Zolotova@zspavlovceuh.sk
    • webmaster@zspavlovceuh.sk
    • tel: +421 56 649 42 12
    • Školská 3 Pavlovce nad Uhom 072 14 www.zspavlovceuh.sk 072 14 Pavlovce nad Uhom Slovakia
    • 35543825
    • 2021672015
    • info@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
    • podatelna@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
    • staznosti@zspavlovceuh.sk +421 56 290 80 33 +421 56 649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
    • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA riaditel.pnu@gmail.com riaditel@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl.205
    • Mgr. Erika Bartošová Erika.Bartosova@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 206 +421 948 520 413 +421 56/649 43 36 +421 56/649 42 12 kl.200 +421 56/649 42 12 kl.201 +421 948 158 553
    • PhDr. Martina Horňáková Martina.Hornakova@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 207 +421 948 520 417
    • PaedDr. Erika Zolotová, PhD. vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
    • Mgr. Eva Baková karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
    • Ing. Lukáš Jenčo ekonom@zspavlovceuh.sk +421 56/290 80 33 +421 56/649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
    • Jana Javorová pam@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 204 +421 948 864 090
    • Mgr. Jozef Krupa skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 202 +421 948 115 430
    • skolska.kniznica@zspavlovceuh.sk
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje