• Chémia zábavne

      Dňa 28.11. 2022 sa pre žiakov 6. ročníka uskutočnila akcia Chémia zábavne. Žiaci sa prostredníctvom prezentácie dozvedeli, ako môžu využiť vedomosti z chémie v bežnom živote. Pozorovali zaujímavé pokusy a niektoré si aj sami vyskúšali. Akcia sa žiakom páčila a možno aj motivovala pre štúdium chémie a prírodovedných predmetov.

     • Geografická olympiáda

      23. 11. 2022 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. 19 žiakov 5. – 9. ročníka si overilo svoje vedomosti z geografie a aj praktické zručnosti pri práci s atlasom. Z celkového počtu prihlásených žiakov bolo 14 úspešných riešiteľov. Najúspešnejší žiaci boli: G kategória - Nina Meglesová, Natália Krivosudská, E kategória – Daniel Kurcik, F kategória - M. Komárik, 9.B.

     • Týždeň boja proti drogám

      V jesenných mesiacoch – osobitne v novembri sa viac ako inokedy organizujú aktivity, ktoré v konečnom dôsledku napomáhajú k znižovaniu dopytu po drogách.
      V týždni od 21.11. 2022 na našej škole prebiehali aktivity zamerané na prevenciu proti drogám a iným patologickým javom pod názvom Týždeň boja proti drogám. Žiaci 1. a 2.stupňa sa zapojili do ankiet a besied so sociálnym pedagógom Mgr. Martinom Hricom. Za najemotívnejší zážitok považujeme besedu s ochotným pánom, ktorý bol časť svojho života v osídlach drog. O svojom živote, ktorý prežil ako narkoman, ale aj ktorý prežíva teraz ako šťastný človek nám prišiel porozprávať vo štvrtok s pracovníčkou KC Mgr. Klaudiou Serenčkovou. V tento deň aj policajti v boji proti drogám zorganizovali prednášky a praktické ukážky so špeciálne vycvičeným psom. Šikovnosť triednych kolektívov sa prejavila v tvorbe veľkého množstva plagátov. V rámci dňa zdr

     • Pyramída zdravia

      V rámci Týždňa boja proti drogám sa v stredu 23.11.2022 v ŠKD 1. oddelenie uskutočnilo zábavno-náučné popoludnie, zamerané na zdravý životný štýl. Žiaci si hravou formou overili svoje vedomosti o zdravom stravovaní v dopĺňovačke s tajničkou a zostavili jedálny lístok na celý deň. Prečítali si príbeh o chorom medvedíkovi, ktorého v hre na lekára pomohli vyliečiť. Vypracovali pracovné listy a hľadali zdravé a nezdravé potraviny v potravinovej pyramíde. V priebehu popoludnia si všetci pochutnali aj na zdravom olovrante.

     • "Miluj život a nie drogu"

      V rámci “Európskeho týždňa boja proti drogám“ sa uskutočnila 24.11. v ŠKD aktivita „Miluj život a nie drogu“

      Našim žiakom sme sa snažili priblížiť zdravý životný štýl a viedli sme ich k správnemu rozhodnutiu, aby v živote neprepadli závislostiam a dokázali v správnej chvíli použiť slovo NIE!

      V aktivitách PRAVDA-NEPRAVDA označovali žiaci pravdivé vety o škodlivosti fajčenia, FAJČIACI PRÍSTROJ cieľom bolo ukázať žiakom, ako sa decht okamžite inhaluje do pľúc. Prečítali sme si úryvok z knihy „Nenič svoje múdre telo“ nasledoval rozhovor o skúsenostiach žiakov s alkoholom. Žiaci 2.ročníka kreslili fľaše Alkoholína a Zdravia, skladali rozstrihané obrázky, 4. a 5. ročník v aktivite „HLAVY DOKOPY“ skladali heslo(Alkohol je jed) pomocou príkladov, vyplnili tajničku a dozvedeli sa, ktorému orgánu škodí najviac alkohol. Odmenou za zvládnuté úlohy bol spoločný potlesk.

     • Zábava i poznanie na každý deň

      Dňa 24. októbra sa pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc uskutočnilo podujatie školskej knižnice, ktoré bolo prihlásené do súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. Na realizácii podujatia sa podieľali školská knihovníčka Monika Kovaľová, pani učiteľka Jana Kročková, žiaci ôsmeho, šiesteho, piateho, štvrtého a tretieho ročníka. So žiakmi piateho ročníka pani učiteľka Jana K. nacvičila netradičné divadielko O troch kozliatkach, ktoré svojou humornosťou rozosmialo všetkých divákov. Herci zobrali svoje úlohy vážne a svojim vystúpením otvorili tohtoročné podujatie. Školská knihovníčka Monika K. pripravila pre žiakov rôzne zábavné aktivity a úlohy, ktoré boli zamerané aj na tvorivosť žiakov. Žiaci sa zapotili pri hľadaní správnych trojíc slov, tvorili príbeh, skladali rozprávkové puzzle a veľa iného. Žiakom sa podujatie i aktivity páčili.

  • Počet návštev: 70075
  • Staňte sa naším fanúšikom

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

    • Meno školy
    • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
    • Email školy
    • zspavlovceuh@zspavlovceuh.sk
    • Email na správcu obsahu
    • Erika.Zolotova@zspavlovceuh.sk
    • Email na webmastera
    • webmaster@zspavlovceuh.sk
    • Telefón
    • tel: +421 56 649 42 12
    • Adresa školy
    • Školská 3
     Pavlovce nad Uhom
     072 14
     www.zspavlovceuh.sk
     072 14 Pavlovce nad Uhom
     Slovakia
    • IČO
    • 35543825
    • DIČ
    • 2021672015
    • Informácie
    • info@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12
    • Podateľňa
    • podatelna@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12
    • Sťažnosti
    • staznosti@zspavlovceuh.sk
     +421 56 290 80 33
     +421 56 649 42 12 klapka 203
     +421 948 033 093
    • Riaditeľ školy
    • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA
     riaditel.pnu@gmail.com
     riaditel@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl.205
    • Zástupca pre I.stupeň a MŠ
    • Mgr. Erika Bartošová
     Erika.Bartosova@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 206
     +421 948 520 413
     +421 56/649 43 36
     +421 56/649 42 12 kl.200
     +421 56/649 42 12 kl.201
     +421 948 158 553
    • Zástupca pre II.stupeň
    • PhDr. Martina Horňáková
     Martina.Hornakova@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 207
     +421 948 520 417
    • Výchovná poradkyňa
    • PaedDr. Erika Zolotová, PhD.
     vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 klapka 208
    • Kariérová poradkyňa
    • Mgr. Eva Baková
     karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 klapka 208
    • Tajomník
    • Ing. Lukáš Jenčo
     ekonom@zspavlovceuh.sk
     +421 56/290 80 33
     +421 56/649 42 12 klapka 203
     +421 948 033 093
    • PAM
    • Jana Javorová
     pam@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 204
     +421 948 864 090
    • Školská jedáleň
    • Mgr. Jozef Krupa
     skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 202
     +421 948 115 430
    • Školská knižnica
    • skolska.kniznica@zspavlovceuh.sk
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
   • zspavlovceuh@zspavlovceuh.sk
   • Erika.Zolotova@zspavlovceuh.sk
   • webmaster@zspavlovceuh.sk
   • tel: +421 56 649 42 12
   • Školská 3 Pavlovce nad Uhom 072 14 www.zspavlovceuh.sk 072 14 Pavlovce nad Uhom Slovakia
   • 35543825
   • 2021672015
   • info@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • podatelna@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • staznosti@zspavlovceuh.sk +421 56 290 80 33 +421 56 649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA riaditel.pnu@gmail.com riaditel@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl.205
   • Mgr. Erika Bartošová Erika.Bartosova@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 206 +421 948 520 413 +421 56/649 43 36 +421 56/649 42 12 kl.200 +421 56/649 42 12 kl.201 +421 948 158 553
   • PhDr. Martina Horňáková Martina.Hornakova@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 207 +421 948 520 417
   • PaedDr. Erika Zolotová, PhD. vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Mgr. Eva Baková karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Ing. Lukáš Jenčo ekonom@zspavlovceuh.sk +421 56/290 80 33 +421 56/649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • Jana Javorová pam@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 204 +421 948 864 090
   • Mgr. Jozef Krupa skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 202 +421 948 115 430
   • skolska.kniznica@zspavlovceuh.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje