• Okresné kolá v bedmintone

      V dňoch 22. apríla 2024 v kategórii chlapcov a 23. apríla 2024 v kategórii dievčat sa na ZŠ F.J. Fugu vo Vinnom konali okresné kolá v bedmintone. Našu školu v kategórii chlapcov reprezentovali žiaci Jozef Demeter (7.A) a Ján Jambrozy (7.B), ktorí obsadili 4.miesto a v kategórii dievčat nás reprezentovali žiačky Miroslava Štafurová (9.B) a Lenka Tóthová (9.B), ktoré obsadili dokonca 2.miesto.

     • Krásy prírody

      V piatok 26. apríla 2024 sa v ŠKD 1. oddelenie uskutočnilo náučno-zábavné popoludnie o prírode. Žiaci si pozreli prezentáciu o zaujímavostiach zo sveta živočíšnej a rastlinnej ríše. Určovali názvy stromov a lúčnych kvetov. V interaktívnom cvičení poznávali jarné kvety v záhradách a vypracovali pracovné listy. Na školskom dvore hľadali stratených dinosaurov a vytvorili obrazy z kvetov.

     • Beseda s lesníkmi

      Dňa 25.4.2024 sme na besede v našej škole privítali pracovníkov Lesnej správy - Remetské Hámre Ing. Igora Gavulu a Ing. Mareka Sejnu, ktorí žiakom 3.a 4. ročníka porozprávali nielen o zaujímavej, ale aj náročnej práci lesníkov. V úvode besedy si žiaci zábavnou formou zopakovali svoje vedomosti o prírode na témy: Od semienka k stromu, Chránime prírodu, Lesná žatva, Čo ohrozuje les, Pod starostlivým dohľadom a Úžitok z lesa. Beseda pokračovala poznávacími aktivitami, v rámci ktorých mali žiaci priradiť živočíchy žijúce v dutinách stromov, uviesť rozdiely medzi rohom a parohom, vymenovať národné parky, povedať postup prevencie pred napadnutím medveďom, priradiť názvy živočíchov k obrázku a určiť živočícha podľa odtlačku (stopy). Žiaci si hravou i vážnejšou formou priblížili život v lese, za čo boli v závere besedy odmenení magnetkami a maskami (škraboškami) zvierat.

     • Láska a vzťahy v partnerstve

      Dňa 17.04.2024 sa žiaci ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili besedy na tému: Láska a vzťahy v partnerstve. Cieľom besedy bolo porozprávať sa, ako si vybrať správneho partnera, o znakoch harmonického vzťahu, ale aj aké problémy môžu vzniknúť vo vzťahu. Besedu viedla Mgr. Klaudia Serenčková, pracovníčka KC v Pavlovciach nad Uhom. Prostredníctvom aktivít žiakov inšpirovala, ako sa vzťahy vytvárajú, o spôsoboch akým sa vzťah buduje, o užitočných informáciách, čo robiť, aby svoje vzťahy prežívali s radosťou a ako ich upevniť. Počas besedy sa p. Serenčková dotkla mnohých dôležitých tém, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou života každého z nás. Zdôraznila tiež dôležitosť komunikácie a počúvania vo vzťahoch, ako aj schopnosť odpustiť a hľadať harmóniu. Žiaci sa aktívne zapájali do besedy a bola pre všetkých skutočným obohatením.

  • Počet návštev: 828558
  • Staňte sa naším fanúšikom

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

    • Meno školy
    • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
    • Hlavné telefónne číslo
    • tel: +421 56 649 42 12
    • Ďalšie telefónne čísla
    • +421 56 649 42 12
    • Adresa školy
    • Školská 3
     Pavlovce nad Uhom
     072 14
     www.zspavlovceuh.sk
     072 14 Pavlovce nad Uhom
     Slovakia
    • IČO
    • 35543825
    • DIČ
    • 2021672015
    • Informácie
    • info@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12
    • Podateľňa
    • podatelna@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12
    • Sťažnosti
    • staznosti@zspavlovceuh.sk
     +421 56 290 80 33
     +421 56 649 42 12 klapka 203
     +421 948 033 093
    • Riaditeľ školy
    • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA
     riaditel@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl.205
    • Zástupca pre I.stupeň
    • Mgr. Erika Bartošová
     zastupca1@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 206
     +421 948 520 413
    • Zástupca pre II.stupeň
    • PhDr. Martina Horňáková
     zastupca2@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 207
     +421 948 520 417
    • Zástupca pre MŠ
    • Lenka Šlinská
     slinska.lenka@zspavlovceuh.sk
     +421 948 888 249
    • Kariérová poradkyňa
    • Mgr. Mária Hašuľová
     karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 klapka 208
    • Výchovná poradkyňa
    • PaedDr. Erika Zolotová, PhD.
     vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 klapka 208
    • PAM
    • Jana Javorová
     pam@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 204
     +421 948 864 090
    • Školská jedáleň
    • Mgr. Jozef Krupa
     skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 202
     +421 948 115 430
    • Tajomník
    • Ing. Lukáš Jenčo
     ekonom@zspavlovceuh.sk
     +421 56/290 80 33
     +421 56/649 42 12 klapka 203
     +421 948 033 093
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
   • tel: +421 56 649 42 12
   • +421 56 649 42 12
   • Školská 3 Pavlovce nad Uhom 072 14 www.zspavlovceuh.sk 072 14 Pavlovce nad Uhom Slovakia
   • 35543825
   • 2021672015
   • info@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • podatelna@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • staznosti@zspavlovceuh.sk +421 56 290 80 33 +421 56 649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA riaditel@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl.205
   • Mgr. Erika Bartošová zastupca1@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 206 +421 948 520 413
   • PhDr. Martina Horňáková zastupca2@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 207 +421 948 520 417
   • Lenka Šlinská slinska.lenka@zspavlovceuh.sk +421 948 888 249
   • Mgr. Mária Hašuľová karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • PaedDr. Erika Zolotová, PhD. vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Jana Javorová pam@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 204 +421 948 864 090
   • Mgr. Jozef Krupa skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 202 +421 948 115 430
   • Ing. Lukáš Jenčo ekonom@zspavlovceuh.sk +421 56/290 80 33 +421 56/649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje