• Účelové cvičenia

      Dňa 8.septembra 2023 sa uskutočnila praktická časť účelových cvičení
      pre žiakov 5. – 9. ročníka. Cieľom bolo osvojiť a precvičiť praktické zručnosti žiakov v oblastiach, ktoré pomáhajú chrániť zdravie a život ľudí. Žiaci si počas prvej vyučovacej hodiny vyskúšali evakuáciu osôb z budovy školy vyhlásenú prostredníctvom školského rozhlasu. Po návrate z evakuačného priestoru boli
      pre žiakov na školskom dvore pripravené 4 stanovištia. Činnosť žiakov na jednotlivých stanovištiach bola zameraná na riešenie mimoriadnych situácií, pohyb a pobyt v prírode, zdravotnú prípravu a športy. Žiaci k plneniu všetkých úloh pristupovali ochotne, čím naplnili cieľ účelového cvičenia a zároveň spoločne strávili dopoludnie, počas ktorého sa utužili triedne kolektívy.

     • Cvičenia v prírode 1. stupeň

      Dňa 8.9.2023 sme zrealizovali pre žiakov Cvičenia v prírode pre 1. stupeň ZŠ. Začalo sa nácvikom evakuácie školy v prípade ohrozenia. Po ňom sa žiaci organizovane presunuli po obci na stanovište, ktoré bolo tento rok v Komunitnom a pastoračnom centre v Pavlovciach nad Uhom. Po desiatovej prestávke boli voľné hry, pri ktorých sa deti v vyšantili a potom plnili úlohy na stanovišti ako: štafetový beh, skákanie vo vreci,... Počasie nám prialo a preto celá akcia skončila na výbornú. Spojili sme tak príjemné s užitočným. Na záver sme vyhodnotili celé cvičenie a šťastní sme sa vrátili do školy.

     • Slávnostné otvorenie školského rok a 2023/2024

      4. septembra 2023 bol na pôde našej školy slávnostne otvorený nový školský rok 2023/2024. Riaditeľ školy RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA na úvod všetkých čo najsrdečnejšie pozdravil. V krátkom príhovore osobne privítal najmä nových žiakov nastupujúcich do prvého ročníka a ich rodičov, ktorí ich v tento prvý deň doprevádzajú. Slávnostného otvorenia sa zúčastnil aj starosta obce Anton Kocela, ktorý všetkým žiakom, pedagógom, zamestnancom školy a rodičom zaželal úspešný nový školský rok. Po slávnostných príhovoroch sa žiaci pod vedením svojich triednych učiteľov presunuli do tried, kde dostali všetky potrebné informácie o fungovaní výchovno-vzdelávacieho procesu na našej škole.

     • Školské potreby pre prváčikov

      Zošity:

      zošit 511 – 3 ks

      zošit 512 – 2 ks

      zošit 510 – 3 ks

      zošit 511 s pomocnou linajkou – 1 ks

      zošit 420 – 1 ks

      Na VYV: plastelína, nožnice detské so zaobleným hrotom, vodové farby, voskovky, fixky, umelohmotný pohár na vodu, výkres A4 – 20 ks, sada farebných papierov, lep tyčinka, guľatý štetec č. 6 alebo 8, plochý štetec č. 6 alebo 8, handrička na utieranie, väčšie tričko na prezlečenie pri maľovaní – všetko označiť menom a uložiť do kufríka, škatule od topánok a pod./.

  • Počet návštev: 526036
  • Staňte sa naším fanúšikom

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

    • Meno školy
    • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
    • Telefón
    • tel: +421 56 649 42 12
    • Adresa školy
    • Školská 3
     Pavlovce nad Uhom
     072 14
     www.zspavlovceuh.sk
     072 14 Pavlovce nad Uhom
     Slovakia
    • IČO
    • 35543825
    • DIČ
    • 2021672015
    • Informácie
    • info@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12
    • Podateľňa
    • podatelna@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12
    • Sťažnosti
    • staznosti@zspavlovceuh.sk
     +421 56 290 80 33
     +421 56 649 42 12 klapka 203
     +421 948 033 093
    • Riaditeľ školy
    • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA
     riaditel.pnu@gmail.com
     riaditel@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl.205
    • Zástupca pre I.stupeň a MŠ
    • Mgr. Erika Bartošová
     Erika.Bartosova@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 206
     +421 948 520 413
     +421 56/649 43 36
     +421 56/649 42 12 kl.200
     +421 56/649 42 12 kl.201
     +421 948 158 553
    • Zástupca pre II.stupeň
    • PhDr. Martina Horňáková
     Martina.Hornakova@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 207
     +421 948 520 417
    • Výchovná poradkyňa
    • PaedDr. Erika Zolotová, PhD.
     vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 klapka 208
    • Kariérová poradkyňa
    • Mgr. Eva Baková
     karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 klapka 208
    • Tajomník
    • Ing. Lukáš Jenčo
     ekonom@zspavlovceuh.sk
     +421 56/290 80 33
     +421 56/649 42 12 klapka 203
     +421 948 033 093
    • PAM
    • Jana Javorová
     pam@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 204
     +421 948 864 090
    • Školská jedáleň
    • Mgr. Jozef Krupa
     skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk
     +421 56/649 42 12 kl. 202
     +421 948 115 430
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
   • tel: +421 56 649 42 12
   • Školská 3 Pavlovce nad Uhom 072 14 www.zspavlovceuh.sk 072 14 Pavlovce nad Uhom Slovakia
   • 35543825
   • 2021672015
   • info@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • podatelna@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • staznosti@zspavlovceuh.sk +421 56 290 80 33 +421 56 649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA riaditel.pnu@gmail.com riaditel@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl.205
   • Mgr. Erika Bartošová Erika.Bartosova@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 206 +421 948 520 413 +421 56/649 43 36 +421 56/649 42 12 kl.200 +421 56/649 42 12 kl.201 +421 948 158 553
   • PhDr. Martina Horňáková Martina.Hornakova@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 207 +421 948 520 417
   • PaedDr. Erika Zolotová, PhD. vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Mgr. Eva Baková karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Ing. Lukáš Jenčo ekonom@zspavlovceuh.sk +421 56/290 80 33 +421 56/649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • Jana Javorová pam@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 204 +421 948 864 090
   • Mgr. Jozef Krupa skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 202 +421 948 115 430
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje