• Kontakt, poplatky, prevádzka

   •  

    Zástupkyňa riaditeľa školy  pre materskú školu

    Lenka Šlinská
    Mobil: +421 948 888 249
     

    Trieda Včielky

    Triedna učiteľka: Jana Gregušová  (Jana.Gregusova@zspavlovceuh.sk)
                 učiteľka: Lenka Šlinská      (Lenka.Slinska@zspavlovceuh.sk)           
     

     

    Prevádzka materskej školy

    Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch v dobe od 7.00 do 16.00 hod.

    Poplatky materskej školy:

    Za pobyt dieťaťa v materskej škole podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2011 zo dňa 20.05.2011.

    Obec v Pavlovciach nad/Uhom ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou určuje výšku poplatku:

    ·         Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole mesačne na jedno dieťa je 5 EUR.

    ·         Príspevok sa uhrádza vopred do 10-tého dňa v kalendárnom mesiaci 

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
   • tel: +421 56 649 42 12
   • +421 56 649 42 12
   • Školská 3
    Pavlovce nad Uhom
    072 14
    www.zspavlovceuh.sk
    072 14 Pavlovce nad Uhom
    Slovakia
   • 35543825
   • 2021672015
   • info@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12
   • podatelna@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12
   • staznosti@zspavlovceuh.sk
    +421 56 290 80 33
    +421 56 649 42 12 klapka 203
    +421 948 033 093
   • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA
    riaditel@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl.205
   • Mgr. Erika Bartošová
    zastupca1@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl. 206
    +421 948 520 413
   • PhDr. Martina Horňáková
    zastupca2@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl. 207
    +421 948 520 417
   • Lenka Šlinská
    slinska.lenka@zspavlovceuh.sk
    +421 948 888 249
   • Mgr. Mária Hašuľová
    karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 klapka 208
   • PaedDr. Erika Zolotová, PhD.
    vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Jana Javorová
    pam@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl. 204
    +421 948 864 090
   • Mgr. Jozef Krupa
    skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl. 202
    +421 948 115 430
   • Ing. Lukáš Jenčo
    ekonom@zspavlovceuh.sk
    +421 56/290 80 33
    +421 56/649 42 12 klapka 203
    +421 948 033 093
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje