• Správna a Dozorná rada

    • Správna rada:    

     Mgr. Martina Čisárová – predsedníčka o.z.

     Bc. Ľubica Adamová - podpredsedníčka o.z.

     Marián Chytil - hospodár o.z.

     Bc. Alica Salayová - pokladník o.z.

     PaedDr. Gabriela Kičková

      

      

     Dozorná rada:   

     Lenka Šlinská

     Miriam Šimonová

     Henrieta Dudášová

      

     Triedni dôverníci:        

     Trieda

     Titul, meno, priezvisko

     1.A

     Veronika Čuláková

     2.A

     Lenka Šlinská

     3.A

     Michaela Popíková

     3.B

     Bc. Ľubica Adamová

     4.A

     Helena Lacková

     4.B

     Jana Mondoková

     5.A

     Mária Davidová

     5.B

     Lenka Meglesová

     6.A

     Helena Tokárová

     6.B

     Lenka Šlinská

     7.A

     Juraj Gombár

     7.B

     Mgr. Zuzana Kičková

     8.A

     Marcela Badiová

     8.B

     Mgr. Mária Sijartová

     9.A

     Žaneta Lacková

     9.B

     Mgr. Mária Sijartová

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
   • tel: +421 56 649 42 12
   • Školská 3 Pavlovce nad Uhom 072 14 www.zspavlovceuh.sk 072 14 Pavlovce nad Uhom Slovakia
   • 35543825
   • 2021672015
   • info@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • podatelna@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • staznosti@zspavlovceuh.sk +421 56 290 80 33 +421 56 649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA riaditel.pnu@gmail.com riaditel@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl.205
   • Mgr. Erika Bartošová Erika.Bartosova@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 206 +421 948 520 413 +421 56/649 43 36 +421 56/649 42 12 kl.200 +421 56/649 42 12 kl.201 +421 948 158 553
   • PhDr. Martina Horňáková Martina.Hornakova@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 207 +421 948 520 417
   • PaedDr. Erika Zolotová, PhD. vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Mgr. Eva Baková karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Ing. Lukáš Jenčo ekonom@zspavlovceuh.sk +421 56/290 80 33 +421 56/649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • Jana Javorová pam@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 204 +421 948 864 090
   • Mgr. Jozef Krupa skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 202 +421 948 115 430
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje