• Správna a Dozorná rada

    • Správna rada:    

     Mgr. Ľubica Adamová – predsedníčka o.z.

     Lenka Šlinská - podpredsedníčka o.z.

     Marián Chytil - hospodár o.z.

     Bc. Alica Salayová - pokladník o.z.

     PaedDr. Gabriela Kičková

     PaedDr. Miroslav Kertés

     Ing. Lukáš Jenčo

      

     Dozorná rada:   

     Božena Mihaliková

     Miriam Šimonová

     Henrieta Dudášová

      

     Triedni dôverníci:        

     Trieda

     Titul, meno, priezvisko

     1.A

     Miriam Šimonová

     2.A

     Juraj Gomár

     3.A

     Lenka Šlinská

     4.A

     Michaela Popiková

     4.B

     Mgr. Ľubica Adamová

     5.A

     Marcela Lacková

     5.B

     Henrieta Dudášová

     6.A

     Jana Tancošová

     6.B

     Alexandra Balogová

     7.A

     Vladimír Čičák

     7.B

     Lenka Šlinská

     8.A

     Juraj Gombár

     8.B

     Mgr. Zuzana Kičková

     9.A

     Marcela Badiová

     9.B

     Mgr. Mária Sijartová

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
   • tel: +421 56 649 42 12
   • +421 56 649 42 12
   • Školská 3 Pavlovce nad Uhom 072 14 www.zspavlovceuh.sk 072 14 Pavlovce nad Uhom Slovakia
   • 35543825
   • 2021672015
   • info@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • podatelna@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • staznosti@zspavlovceuh.sk +421 56 290 80 33 +421 56 649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA riaditel@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl.205
   • Mgr. Erika Bartošová zastupca1@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 206 +421 948 520 413
   • PhDr. Martina Horňáková zastupca2@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 207 +421 948 520 417
   • Lenka Šlinská slinska.lenka@zspavlovceuh.sk +421 948 888 249
   • Mgr. Mária Hašuľová karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • PaedDr. Erika Zolotová, PhD. vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Jana Javorová pam@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 204 +421 948 864 090
   • Mgr. Jozef Krupa skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 202 +421 948 115 430
   • Ing. Lukáš Jenčo ekonom@zspavlovceuh.sk +421 56/290 80 33 +421 56/649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje