• 2% z dane

    • Podporte nás 2 % z dane

     Dovoľujeme si Vás osloviť aj v roku 2023, so žiadosťou o poukázanie 2% z dane pre Občianske združenie Rodičia a priatelia ZŠ Pavlovce nad Uhom,  v súvislosti so zákonom č. 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov, ktorý umožňuje fyzickým i právnickým osobám rozhodnúť sa a poukázať 2% zo zaplatenej dane na verejnoprospešné účely.

     Takto získanými finančnými prostriedkami, môžeme našim deťom zabezpečiť v spolupráci so školou, aktivity na skvalitnenie vzdelávacieho procesu, ako aj plnohodnotné trávenie voľného času a podporu realizácie projektov, v súlade so stanovami OZ

     2 % - ako nás môžete podporiť?

     Zamestnanci: do 30. 4. 2023 zaslaním tlačiva  spolu s tlačivom Potvrdenie o zaplatení dane na príslušný daňový úrad podľa bydliska

     Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie, vyplnia príslušnú kolónku v daňovom priznaní a doručia ho na daňový úrad do 31. 3. 2023.

     Tlačivo na rok 2023 (tu si stiahnite tlačivo na darovanie 2% dane za uplynulý rok 2022)

     Všetky potrebné informácie a tlačivá nájdete na www.rozhodni.sk

     Za Vašu ochotu, prípadné návrhy a pripomienky Vám vopred ďakujeme

      

     Kontakt:
     Občianske združenie Rodičia a priatelia ZŠ Pavlovce nad Uhom
     Školská 3
     072 14 Pavlovce nad Uhom
     IČO:  42240051
     Číslo účtu:  0484333177/0900

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
   • tel: +421 56 649 42 12
   • +421 56 649 42 12
   • Školská 3
    Pavlovce nad Uhom
    072 14
    www.zspavlovceuh.sk
    072 14 Pavlovce nad Uhom
    Slovakia
   • 35543825
   • 2021672015
   • info@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12
   • podatelna@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12
   • staznosti@zspavlovceuh.sk
    +421 56 290 80 33
    +421 56 649 42 12 klapka 203
    +421 948 033 093
   • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA
    riaditel@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl.205
   • Mgr. Erika Bartošová
    zastupca1@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl. 206
    +421 948 520 413
   • PhDr. Martina Horňáková
    zastupca2@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl. 207
    +421 948 520 417
   • Lenka Šlinská
    slinska.lenka@zspavlovceuh.sk
    +421 948 888 249
   • Mgr. Mária Hašuľová
    karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 klapka 208
   • PaedDr. Erika Zolotová, PhD.
    vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Jana Javorová
    pam@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl. 204
    +421 948 864 090
   • Mgr. Jozef Krupa
    skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl. 202
    +421 948 115 430
   • Ing. Lukáš Jenčo
    ekonom@zspavlovceuh.sk
    +421 56/290 80 33
    +421 56/649 42 12 klapka 203
    +421 948 033 093
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje