• Rozpočet

    • Návrh rozpočtu pre školský rok 2022/2023

      

     Zostatok spolu na účte 3 001,30 €
     Hotovosť 665,35
     Plánované príjmy  
     Príspevok 1. - 9.ročník 600,00
     Príjmy spolu 4 266,65

      


      

     Výdavky  
     Dotácia plaveckého výcviku 400,00 
     Dotácia školského klubu detí 300,00  €
     Dotácia školy v prírode 400,00  €
     Vecný dar pre deviatakov 300,00  €
     Podpora projektov školy 450,00  €
     Ocenenie najlepších žiakov školy 400,00  €
     Cestovné na súťaže 200,00  €
     Dotácia záujmových útvarov 450,00  €
     Úhrada registrácie na súťaže 0,00  €
     Dotácia lyžiarského výcviku 550,00  €
     Zakúpenie lyžiarskej výbavy 100,00  €
     Zápis do 1. ročníka 100,00  €
     Režijné náklady OZ 316,65,00  €
     Akcie OZ 300,00 

      


      

     Výdaje spolu: 4 266,65 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

     V Pavlovciach nad Uhom 20.11.2022

     Výbor OZ

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
   • tel: +421 56 649 42 12
   • Školská 3 Pavlovce nad Uhom 072 14 www.zspavlovceuh.sk 072 14 Pavlovce nad Uhom Slovakia
   • 35543825
   • 2021672015
   • info@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • podatelna@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • staznosti@zspavlovceuh.sk +421 56 290 80 33 +421 56 649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA riaditel.pnu@gmail.com riaditel@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl.205
   • Mgr. Erika Bartošová Erika.Bartosova@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 206 +421 948 520 413 +421 56/649 43 36 +421 56/649 42 12 kl.200 +421 56/649 42 12 kl.201 +421 948 158 553
   • PhDr. Martina Horňáková Martina.Hornakova@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 207 +421 948 520 417
   • PaedDr. Erika Zolotová, PhD. vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Mgr. Eva Baková karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Ing. Lukáš Jenčo ekonom@zspavlovceuh.sk +421 56/290 80 33 +421 56/649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • Jana Javorová pam@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 204 +421 948 864 090
   • Mgr. Jozef Krupa skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 202 +421 948 115 430
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje