• Správa o hospodárení

    • Správa o hospodárení Občianskeho združenia pri ZŠ Pavlovce nad Uhom

     školský rok 2021/2022

      

     Príjmy za školský rok 2021/2022 spolu: 5 335,71 €

     Zostatok na účte 3 002,30
     Hotovosť   979,31 €
     Členský príspevok do OZ 0,00 €
     Školský príspevok na fond hmotnej núdze 0,00 €
     Príjmy 2% z dane 1 354,10 €

                                                                                                                                          

     Výdaje za školský rok 2021/2022: 1 403,61 €

     Dotácia plaveckého výcviku 0,00 €
     Dotácia lyžiarského výcviku 0,00 €
     Dotácia školy v prírode 0,00 €
     Vecný dar pre deviatakov a ocenenie najlepších žiakov 603,82 €
     Zakúpenie pomôcok pre telesnú výchovu 0,00 €
     Zakúpenie lyžiarskej výbavy 0,00 €
     Podpora projektov školy 160,00 €
     1. Klokanko 100,00 €
     2. Deň detí 60,00 €
        
     Cestovné náklady na súťaže 39,20 €
     Fond hmotnej núdze 0,00 €
     Dotácia ŠKD 300,00 €
     Zápis do 1.ročníka 88,20 €
     Režijné náklady Občianskeho združenia 212,39 €
     1. Registrácia 2% dane 57,73 €
     2. Dar na záver školského roka 40,00 €
     3. Poplatok za výpis registra 0,00 €
     4. Poštovné 0,00 €
     5. Bankové poplatky + poštovné 89,65 €
     6. Pohonné hmoty 25,01 €
     7. E-kolok 0,00 €
     8. Webinár k OZ 0,00 €
     Akcie Občianskeho združenia 0,00 €

      

     Zostatok v školskom roku 2021/2022:

     Zostatok na účte 3 001,30  €
     Zostatok v pokladni 575,70  €
     Zostatok spolu 3 5 77,00  €

      

     V Pavlovciach nad Uhom  31.08.2022       

      

        

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
   • tel: +421 56 649 42 12
   • Školská 3 Pavlovce nad Uhom 072 14 www.zspavlovceuh.sk 072 14 Pavlovce nad Uhom Slovakia
   • 35543825
   • 2021672015
   • info@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • podatelna@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • staznosti@zspavlovceuh.sk +421 56 290 80 33 +421 56 649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA riaditel.pnu@gmail.com riaditel@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl.205
   • Mgr. Erika Bartošová Erika.Bartosova@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 206 +421 948 520 413 +421 56/649 43 36 +421 56/649 42 12 kl.200 +421 56/649 42 12 kl.201 +421 948 158 553
   • PhDr. Martina Horňáková Martina.Hornakova@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 207 +421 948 520 417
   • PaedDr. Erika Zolotová, PhD. vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Mgr. Eva Baková karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Ing. Lukáš Jenčo ekonom@zspavlovceuh.sk +421 56/290 80 33 +421 56/649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • Jana Javorová pam@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 204 +421 948 864 090
   • Mgr. Jozef Krupa skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 202 +421 948 115 430
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje