• Všetky dobré veci sa rodia z láskavosti

    a láskavosť sa rodí z umenia

    a umenie sa nerodí ľahko.

     

    Norman Maclean

    heart

   • Je to časopis o nás, preto v ňom dominujú aktuality, ktorými žije naša škola. Sleduje úspechy našich žiakov v rôznych súťažiach, prináša rozhovory s učiteľmi a žiakmi i to, čo sa šepká v laviciach, ankety a ďalšie zaujímavé postrehy. Je dobrým spoločníkom na chvíle oddychu, pretože obsahuje vtipy, hádanky a hlavolamy pre mladších i starších. Svoje miesto v ňom má literárna a výtvarná tvorba žiakov, aj keď je to len zlomok z toho, čo všetko by sme chceli uverejniť. 

   • 2017/2018-3
    • 2017/2018-3

    • 21.06.2020 21:28
    • Pavlovský školák 2017/2018-3
    • Pavlovský školák

     Príloha Pavlovského školáka

     Pavlovský školák • štvrťročník pre žiakov i rodičov • ročník XV • školský rok 2017/2018 • č. 3 • vydáva ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom • e-mail: pavlovsky.skolak@gmail.com • Šéfredaktor: Kristián Krištof (9.A) • Predseda redakčnej rady: Terézia Kiš-Kováčová (9.A) • Redakčná rada: Michaela Antonyová (5.B) • Nina Fedorová (5.B) • Dominik Hruščák (7.A) • Terézia Kiš-Kováčová (9.A) • Kristián Krištof (9.A) • Denis Oros (9.A) • Matej Repka (7.A) •  Alexandra Salayová (7.A) •  Matej Šeba (9.A) •  Dominik Tóth (9.A) • Jazyková a grafická úprava: PhDr. Martina Horňáková • Foto: www.zspavlovceuh.sk • www.facebook.com/zspavlovceuh • Copyright©Pavlovský školák 2018

    • Naspäť na zoznam článkov
   • O nás

   •  

     

     

     

     

     

    Pavlovský školák 

    štvrťročník pre žiakov i rodičov

     

    Vydáva:

    ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom

    Školská 3

     

    E-mail:

    pavlovsky.skolak@zspavlovceuh.sk

     

    Redakčná rada:

    Alexandra Krivosudská (7.B)

    Natalia Krivosudská (6.B)

    Patrik Maňák (6.B)

    Petra Molnárová (7.B)

    Jarmila Oraveková (6.B)

    Viktória Tomášová (6.B)

     

    Jazyková a grafická úprava:

    Mgr. Monika Kovaľová

     

    www.zspavlovceuh.sk

    www.facebook.com/zspavlovceuh

     

    Copyright © Pavlovský školák 2024

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
   • tel: +421 56 649 42 12
   • +421 56 649 42 12
   • Školská 3
    Pavlovce nad Uhom
    072 14
    www.zspavlovceuh.sk
    072 14 Pavlovce nad Uhom
    Slovakia
   • 35543825
   • 2021672015
   • info@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12
   • podatelna@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12
   • staznosti@zspavlovceuh.sk
    +421 56 290 80 33
    +421 56 649 42 12 klapka 203
    +421 948 033 093
   • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA
    riaditel@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl.205
   • Mgr. Erika Bartošová
    zastupca1@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl. 206
    +421 948 520 413
   • PhDr. Martina Horňáková
    zastupca2@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl. 207
    +421 948 520 417
   • Lenka Šlinská
    slinska.lenka@zspavlovceuh.sk
    +421 948 888 249
   • Mgr. Mária Hašuľová
    karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 klapka 208
   • PaedDr. Erika Zolotová, PhD.
    vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Jana Javorová
    pam@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl. 204
    +421 948 864 090
   • Mgr. Jozef Krupa
    skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl. 202
    +421 948 115 430
   • Ing. Lukáš Jenčo
    ekonom@zspavlovceuh.sk
    +421 56/290 80 33
    +421 56/649 42 12 klapka 203
    +421 948 033 093
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje