• Všetky dobré veci sa rodia z láskavosti

    a láskavosť sa rodí z umenia

    a umenie sa nerodí ľahko.

     

    Norman Maclean

    heart

   • Je to časopis o nás, preto v ňom dominujú aktuality, ktorými žije naša škola. Sleduje úspechy našich žiakov v rôznych súťažiach, prináša rozhovory s učiteľmi a žiakmi i to, čo sa šepká v laviciach, ankety a ďalšie zaujímavé postrehy. Je dobrým spoločníkom na chvíle oddychu, pretože obsahuje vtipy, hádanky a hlavolamy pre mladších i starších. Svoje miesto v ňom má literárna a výtvarná tvorba žiakov, aj keď je to len zlomok z toho, čo všetko by sme chceli uverejniť. 

   • 2022/2023-1
    • 2022/2023-1

    • 26.09.2023 22:01
    • Pavlovský školák 2022/2023-1
    • Pavlovský školák

     Príloha Pavlovského školáka

     Pavlovský školák • štvrťročník pre žiakov i rodičov • ročník XVIII • školský rok 2022/2023 • č. 1 • vydáva ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom • e-mail: pavlovsky.skolak@zspavlovceuh.sk • Šéfredaktorka: Paula Sijartová (8.B) • Predseda redakčnej rady: Nina Meglesová (5.B) • Redakčná rada: Natalia Krivosudská (5.B) • Vanesa Lacková (5.B) • Liliana Popovičová (5.B) • Viktória Tomášová (5.B) • Viktória  Kešeľová (8.B) •  Miroslava Štafurová (8.B) • Timea Vasiľová (8.B) • Jazyková a grafická úprava: Mgr. Monika Kovaľová • Foto: www.zspavlovceuh.sk • www.facebook.com/zspavlovceuh • Copyright©Pavlovský školák 2023

      

    • Naspäť na zoznam článkov
   • O nás

   •  

     

     

     

     

     

    Pavlovský školák 

    štvrťročník pre žiakov i rodičov

     

    Vydáva:

    ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom

    Školská 3

     

    E-mail:

    pavlovsky.skolak@zspavlovceuh.sk

     

    Redakčná rada:

    Alexandra Krivosudská (7.B)

    Natalia Krivosudská (6.B)

    Patrik Maňák (6.B)

    Petra Molnárová (7.B)

    Jarmila Oraveková (6.B)

    Viktória Tomášová (6.B)

     

    Jazyková a grafická úprava:

    Mgr. Monika Kovaľová

     

    www.zspavlovceuh.sk

    www.facebook.com/zspavlovceuh

     

    Copyright © Pavlovský školák 2024

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
   • tel: +421 56 649 42 12
   • +421 56 649 42 12
   • Školská 3 Pavlovce nad Uhom 072 14 www.zspavlovceuh.sk 072 14 Pavlovce nad Uhom Slovakia
   • 35543825
   • 2021672015
   • info@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • podatelna@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • staznosti@zspavlovceuh.sk +421 56 290 80 33 +421 56 649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA riaditel@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl.205
   • Mgr. Erika Bartošová zastupca1@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 206 +421 948 520 413
   • PhDr. Martina Horňáková zastupca2@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 207 +421 948 520 417
   • Lenka Šlinská slinska.lenka@zspavlovceuh.sk +421 948 888 249
   • Mgr. Mária Hašuľová karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • PaedDr. Erika Zolotová, PhD. vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Jana Javorová pam@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 204 +421 948 864 090
   • Mgr. Jozef Krupa skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 202 +421 948 115 430
   • Ing. Lukáš Jenčo ekonom@zspavlovceuh.sk +421 56/290 80 33 +421 56/649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje