• Beseda o knihe

   • 3. 4. 2022
   • Už roky sa mesiac marec spája nielen s príchodom jari, ale i s knihou: Marec – Mesiac knihy. Pre žiakov 1.-4. ročníka sa uskutočnili besedy o prečítaných knihách.

    Žiaci 1. ročníka sa zahĺbili do príbehov o Meduške a jej kamarátoch chrobáčikoch, v knihe Slniečko na motúze.

    Danka a Janka, dievčatá - dvojičky, ktoré sú ako všetky deti, hašteria sa a pomáhajú si. Nikto ich nevie rozoznať, len rodičia. Sú rovnaké a predsa nie sú. Túto knižku čítali žiaci 2. ročníka.

    Generáciami obľúbené Rozprávky o psíčkovi a mačičke si zvolili žiaci 3. ročníka. Veselé príhody zo života psíčka a mačičky, ktorí spolu gazdovali a všetko chceli robiť ako dospelí, žiakov nielen pobavia, ale aj poučia.

    Vo 4. ročníku žiaci prečítali knihu  Nototo a strašidelná škola Elvíry Múdrej. V škriatkovskej škole učiteľky Elvíry Múdrej sa škriatkovia na vlastnej koži učia, čo je najdôležitejšie pre drobného škriatka a ako sa nenechať zožrať mačkou.

    Prostredníctvom rôznych foriem a aktivít prezentovali vybrané príbehy: rozprávali o zaujímavom momente z prečítaného textu, najlepší čitatelia predviedli hlasné čítanie, reprodukovali prečítaný text, predviedli krátku dramatizáciu príbehu, vypracovali pracovné listy, zhotovili si záložky do knihy.

   • Putovanie rozprávkou

   • 20. 3. 2022
   • V ŠKD 2. oddelenie sa v stredu 16. marca 2022 uskutočnilo zábavné popoludnie, v ktorom žiaci objavovali dobro a čaro vo svete rozprávok. Aktivity pre žiakov sa realizovali v dvoch skupinách ŠKD a žiaci súťažili v družstvách. Hľadali správne názvy pomýlených rozprávok a mená rozprávkových postáv. V rozprávkovom kvíze riešili zábavné úlohy, zahrali sa s Popoluškou, súťažili v stavaní hradnej veže a zabavili sa pri hľadaní rozprávkových dvojíc.

   • Neposlušné písmenká

   • 20. 3. 2022
   • Už tradične mesiac marec spájame s príchodom jari, no tento mesiac nesie ešte jeden pekný prívlastok – mesiac knihy. Aj keď mnohí ho už nevnímajú tak intenzívne, u nás to bolo presne naopak! Mesiac knihy sme si pripomenuli na akcii Neposlušné písmenká. Žiaci navštívili svet rozprávok. Riešili zaujímavé úlohy: triedili hrášok a fazuľu ako Popoluška, skladali puzzle obrázky z rozprávky o Janíčkovi a Marienke, v tajničke zistili čo je ukryté v rozprávkach, vypracovali si pripravený pracovný list a v závere akcie si vyrobili záložku do knihy.

   • Z poviedky do poviedky

   • 20. 3. 2022
   • Dňa 15.3.2022 sa uskutočnilo podujatie školskej knižnice s názvom Z poviedky do poviedky. Podujatie bolo rozdelené na dve časti. Prvá časť prebiehala zábavnou formou, v ktorej sme pomocou pantomímy hádali názvy rôznych príbehov z literatúry. V druhej časti sme spoločne vypracovali pracovný list, v ktorom sme si zopakovali pojmy z literatúry a priblížili známe poviedky.

   • Príroda a my

   • 16. 3. 2022
   • Dňa 10.3.2022 sa uskutočnila akcia pre žiakov 3.B triedy v rámci II. oddelenia ŠKD s názvom Príroda a my. Diskutovali sme o tom, ako vplýva činnosť človeka na prírodu a zároveň ako môžeme prírodu chrániť. Formou prezentácie sa žiaci dozvedeli ako sa triedi odpad podľa druhov materiálu, čo si následne skúsili aj na vlastnej koži – a to formou online cvičenia aj praktickej úlohy. Žiaci si zmerali sily v EKO-hre, na ktorú bol použitý odpadový materiál. Na záver zhotovili poster, v ktorom získané poznatky správne uplatnili. Počas akcie boli dodržané všetky protiepidemiologické opatrenia.

   • Hviezdny vesmír

   • 13. 3. 2022
   • Dňa 9.3.2022 sa uskutočnila prednáška pod názvom Hviezdny vesmír. Táto prednáška bola venovaná žiakom 2. stupňa, konkrétne sa  jej zúčastnili žiaci 8. a 9. ročníka. Pohľad na vesmír od dávno minulých dôb  až po súčasnosť im prerozprával pán Komárik z Hvezdárne Michalovce. Obohatil žiakov množstvom informácií o základných charakteristikách a vzdialenosti hviezd, o slnku a o najväčších satelitoch Galaxie. V závere mali žiaci možnosť zistiť odpovede na otázky, ktoré ich zaujímali. Prednáška sa im páčila a bola zrealizovaná po triedach s dodržanými protiepidemiologickými opatreniami.

   • Nenič svoje múdre telo

   • 13. 3. 2022
   • Dňa 9.3.2022 pokračovali žiaci 4.B triedy v čítaní knihy  od C. Raynerovej- Nenič svoje múdre telo. V tretej kapitole, ktorá mala názov Chemikálie a tvoje telo  sa oboznámili s rôznymi chemickými látkami, ktoré majú  rozličné praktické využitie, avšak nepriaznivo vplývajú na ľudský organizmus a poškodzujú zdravie človeka. Po prečítaní kapitoly sa porozprávali o chemických látkach, s ktorými sa už v živote stretli a v dvojiciach vypracovali pracovný list.

   • Celoslovenské testovanie deviatakov

   • 10. 3. 2022
   • Dňa 6.4.2022 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (Testovanie 9 2022 alebo T9 2022) z predmetov:

    · matematika

    · slovenský jazyk a literatúra

    Ciele testovania:

    · získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe z nižšieho stredného vzdelávania

    · porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl

    · poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší prehľad o testovaných predmetoch

    · výsledok testu bude pre prijímacie skúšky na strednú školu

    Povolené pomôcky:

    · kalkulačky, rysovacie pomôcky, pero, ktoré píše namodro

    Nepovolené pomôcky:

    · mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

    Testové úlohy z matematiky, slovenského jazyka a literatúry budú v tomto školskom roku 2021/2022 zadané v listinnej podobe.

   • OZNAM - AG testy

   • 10. 3. 2022
   • Vážení rodičia,

    objednané AG testy si môžete prísť vyzdvihnúť v dňoch 10.3. – 18.3.2022 do 15:00 hod. Preberanie testov v budove ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom bude prebiehať za prísnych hygienických opatrení.

   • OZNAMY - Dištančné vzdelávanie a jarné prázdniny

   • 16. 2. 2022
   • Vážení rodičia, milí žiaci!

     

    Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Pavlovce nad Uhom vám oznamuje, že zo závažných prevádzkových dôvodov prechádza materská aj základná škola v dňoch 17. – 18. februára 2022 na dištančnú výučbu. Deti materskej školy a žiaci 1. – 9. ročníka zostávajú doma. Vyučovanie pokračuje podľa rozvrhu hodín pre dištančné vyučovanie.

     

    Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Pavlovce nad Uhom vám zároveň oznamuje, že jarné prázdniny budú podľa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky od 21. februára 2022 do 25. februára 2022. Školské vyučovanie sa začne v pondelok, 28. februára 2022.

   • OZNAM pre triedy 1.A, 2.B, 3.A, 5.A

   • 15. 2. 2022
   • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Pavlovce nad Uhom vám oznamuje, že triedy 1.A, 2.B, 3.A, 5.A prechádzajú od 16.02.2022 na dištančnú výučbu. Vyučovanie v 1.A, 2.B, 3.A, 5.A prebieha podľa platného rozvrhu hodín (okrem výchovných predmetov).

    Prezenčné vyučovanie začne 28.02.2022 (po jarných prázdninách).

    Prosíme všetkých, aby ste naďalej sledovali webovú stránku školy, ak by boli nové informácie o prípadných zmenách.

   • OZNAM – AG testy

   • 11. 2. 2022
   • Vážení rodičia, 
    objednané AG testy si môžete prísť vyzdvihnúť v dňoch 14.2. – 18.2.2022 do 15:00 hod. Preberanie testov v budove ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom bude prebiehať za prísnych hygienických opatrení.

     

   • Oznam - vzdelávanie od 14.2.2022

   • 11. 2. 2022
   • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Pavlovciach nad Uhom Vám oznamuje, že od 14.2.2022 sa obnovuje prevádzka materskej školy a žiaci základnej školy prechádzajú z dištančného vzdelávania na prezenčné (v škole). Činnosť v ŠKD bude do 16:00. Stravovanie v ŠJ bude v riadnom režime. Tlačivo na písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti si môžete stiahnuť TU

   • OZNAM - DIŠTANČNÉ VYUČOVANIE

   • 31. 1. 2022
   • Vážení rodičia!

    Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Pavlovce nad Uhom vám oznamuje, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy a odporúčaní RÚVZ Michalovce od utorka 1.2.2022 prechádza ZŠ na dištančnú výučbu. Deti MŠ a žiaci 1. – 9. ročníka zostávajú doma, vyučovanie pokračuje online formou podľa rozvrhu hodín pre dištančné vyučovanie. Predbežné ukončenie dištančného vyučovania je stanovené na 11.2.2022. Prezenčné vyučovanie začne 14.2.2022.

    V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte triednych učiteľov svojich detí a vyučujúcich jednotlivých predmetov.

    Prosíme všetkých, aby ste naďalej sledovali webovú stránku školy, ak by boli nové informácie o prípadných zmenách.

   • OZNAM pre triedy 2.A, 3.A, 5.A, 8.A, 8.B

   • 30. 1. 2022
   • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Pavlovce nad Uhom vám oznamuje, že triedy 2.A, 3.A, 5.A, 8.A, 8.B prechádzajú na dištančnú výučbu od 31.1.2022, na základe výskytu pozitívne testovanej osoby na COVID-19 v uvedených triedach. Predpokladaný termín začiatku prezenčného vyučovania bude zverejnený v najbližších dňoch podľa odporúčaní RÚVZ v Michalovciach. Vyučovanie v 2.A, 3.A, 5.A, 8.A, 8.B prebieha podľa platného rozvrhu hodín (okrem výchovných predmetov).

   • OZNAM pre triedy 5.B, 6.B a 9.B

   • 30. 1. 2022
   • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Pavlovce nad Uhom vám oznamuje, že triedy 5.B, 6.B a 9.B prechádzajú na dištančnú výučbu od 31.1.2022, na základe výskytu pozitívne testovanej osoby na COVID-19 v uvedených triedach. Predpokladaný termín začiatku prezenčného vyučovania bude zverejnený v najbližších dňoch podľa odporúčaní RÚVZ v Michalovciach. Vyučovanie v 5.B, 6.B a 9.B prebieha podľa platného rozvrhu hodín (okrem výchovných predmetov).

    Prosíme, aby ste naďalej sledovali webovú stránku školy, ak by boli nové informácie o prípadných zmenách.

   • Zimné radovánky

   • 31. 1. 2022
   • Zima ani mráz nie sú dôvodom na zaháľanie. A keďže tohtoročná zima bola bohatá na snehovú nádielku, žiaci 1. stupňa nelenili a poriadne sa vyšantili pri stavaní snehuliakov, robení anjelov, kreslení do snehu a guľovaní.

   • Svet jazykov - zábavne a vážne na polroka

   • 30. 1. 2022
   • Dňa 26.1.2022 sa uskutočnilo zábavné popoludnie zamerané na výučbu cudzích jazykov, ktoré sa nieslo pod názvom Svet jazykov - zábavne a vážne na polroka. Akcia bola venovaná žiakom 2. stupňa, konkrétne sa tejto akcie zúčastnili žiaci 6. ,8. a 9. ročníka. Vyučujúci pripravili zaujímavé, zábavné a poučné aktivity. Žiaci v triede 6.A a 8.A v spolupráci s pánom učiteľom Mgr. Jozefom Pastírom pracovali s interaktívnou tabuľou, kde si zopakovali anglickú slovnú zásobu, v ktorej správne priradzovali anglické slová k obrázkom. Žiaci 6. B triedy pod vedením pani učiteľky Mgr. Márie Hašuľovej si hravou formou zopakovali slovnú zásobu. Najprv vyriešili tajničku, potom im boli rozdelené kartičky s názvom zvierat – ak sa ako zviera na obrázku spoznali, tak vystúpili pred triedu a ukázali svoju kartičku. Formou triedenia si zopakovali názvy dní a mesiacov. Na záver triedili dopravné prostriedky k spôsobom prepravy (vodná, cestná, vzdušná). Žiaci 9.B triedy spolu s vyučujúcimi Mgr. Gabrielou Gencovou a Ing. Mgr. Antonom Kocelom si zábavnou formou podľa obrázkov zopakovali slovnú zásobu z ruského a anglického jazyka. Tvorili otázky v ruštine a naopak. Nechýbali ani anglicko-ruské pozdravy. Akcia bola zrealizovaná po triedach a boli dodržiavané všetky protiepidemiologické opatrenia.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
   • zspavlovceuh@zspavlovceuh.sk
   • Erika.Zolotova@zspavlovceuh.sk
   • webmaster@zspavlovceuh.sk
   • tel: +421 56 649 42 12
   • Školská 3 Pavlovce nad Uhom 072 14 www.zspavlovceuh.sk 072 14 Pavlovce nad Uhom Slovakia
   • 35543825
   • 2021672015
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje