• V zdravom tele zdravý duch

   • 1. 5. 2023
   • Dňa 13.4.2023 sa žiaci 5.B zúčastnili akcie V zdravom tele zdravý duch. V úvode žiaci jednotlivo odpovedali na rôzne otázky aby zistili, či majú zdravý životný štýl. Potom sme sa rozprávali o tom, čo všetko by sme mali robiť pre naše zdravie a naopak, čomu by sme sa mali vyhýbať. Pomocou potravovej pyramídy sme si vysvetlili, v akom pomere by mali byť v našom jedálničku zastúpené jednotlivé zložky potravy. Následne si žiaci vypracovali ,,zdravý" pracovný list. Potom sme sa presunuli na školský dvor, kde sa žiaci venovali športovým aktivitám - hrali futbal, loptové hry a zajazdili si na kolobežkách.

   • Nenič svoje múdre telo

   • 12. 4. 2023
   • Dňa 4.4.2023 pokračovali žiaci 4.ročníka v čítaní knihy  od C. Raynerovej- Nenič svoje múdre telo. V tretej a vo štvrtej kapitole, ktoré mali názov Chemikálie, Drogy  a tvoje telo  sa oboznámili s drogami a s rôznymi chemickými látkami, ktoré majú  rozličné praktické využitie, avšak nepriaznivo vplývajú na ľudský organizmus a poškodzujú zdravie človeka. Po prečítaní kapitoly si v dvojiciach vypracovali pracovný list a vylúštili tajničku.

   • Veľkonočné tvorivé dielne

   • 12. 4. 2023
   • 29. marca 2023 sa žiaci 1. stupňa stretli, aby si pripomenuli prichádzajúce veľkonočné sviatky. Panie učiteľky im pripravili všelijaký materiál a pomôcky. A tak žiakom nič nebránilo v tvorení veľkonočných dekorácií, ktoré si samozrejme zobrali domov. 

   • Beseda o knihe

   • 12. 4. 2023
   • Marec už tradične patrí knihe a ani tento rok sme nevynechali príležitosť prečítať si zaujímavé príbehy:

    V 1. ročníku sa žiaci zoznámili s chrobáčikmi, ktoré pomáhali Meduške. Vymaľovali si ich a vyrobili veľké slniečko na motúze, ktoré im bude pripomínať názov knihy Eleny Čepčekovej.

    Druháci pri čítaní knihy Márie Ďuríčkovej Danka a Janka stretli podarené dvojičky a spolu s nimi zažili všelijaké veselé príhody - napríklad tú s Gevenduchou. Žiaci si zasúťažili v kvíze, urobili si pracovný list a za odmenu získali záložku do knihy.

    Žiaci 3. ročníka spoznali kamarátky Mimi a Lízu. Pretože Mimi je nevidiaca a vidí len ušami a rukami, pokúsili sa čítať ako nevidiaci a naučili sa napísať svoje meno braillovým písmom. Pri hľadaní rozdielov na dvoch obrázkoch zistili rozdiel medzi slovami pozerať a vidieť.

    Štvrtáci si názov kniha Dany Hlavatej Čo si šiši? pripomenuli vylúštením tajničky. Potom si na príbehy afrických zvierat spomenuli pri skladaní puzzle a pri omaľovánkach.

   • Vytvárame leporelo

   • 12. 4. 2023
   • Dňa 27.3.2023 sa uskutočnila v školskej knižnica akcia s názvom Vytvárame leporelo. Žiaci tretieho ročníka si vyskúšali tvorbu leporela, ktoré pomenovali Obľúbené rozprávky tretiakov. Leporelo vytvorili zo šiestich strán. Na každej strane leporela je obrázkom a názvom znázornená nejaká rozprávka. Svoje miesto si tu našli rozprávky ako Mimi a Líza, Ako išlo vajce na vandrovku, Mačky vo vreci, Tri múdre kozliatka a ďalšie. Sme radi, že sa žiakom takáto aktivita páčila a tešíme sa na ďalšie stretnutia v školskej knižnici.

   • Deň vody

   • 12. 4. 2023
   • Dňa 29.3.2023 bola pre žiakov 6.B zorganizovaná akcia Deň vody. Najprv žiaci do pojmovej mapy vpisovali slová, ktoré s vodou súvisia, potom sme si vysvetlili dôležitosť vody pre žijúce organizmy a pre náš každodenný život. Neskôr uvažovali, akými spôsobmi môžeme k šetreniu vody prispieť my v našich domácnostiach. Následne žiaci vypracovali pracovný list, v ktorom si upevnili a doplnili svoje znalosti o vode, takisto sa dozvedeli mnoho zaujímavostí. V závere si pripravili obrázky, ktoré boli umiestnené na nástenku nad umývadlom vo všetkých triedach 2.stupňa, aby žiakom pripomenuli, že každá zastavená kvapka prispieva k šetreniu vody.

   • Pomáhame prírode

   • 12. 4. 2023
   • Dňa 17.3 2023 sa konala akcia Pomáhame prírode, ktorej sa zúčastnili žiaci 7.B a 9.B triedy. V úvode sme diskutovali o tom, čo všetko znečisťuje prírodu, o následkoch znečisťovania, no venovali sme sa najmä spôsobom, ktorými môžeme prírode aspoň čiastočne pomôcť. Následne žiaci riešili osemsmerovku,v ktorej hľadali pojmy súvisiace s danou tematikou. V závere sme sa presunuli do vonkajšieho areálu školy, kde žiaci pozberali odpadky znečisťujúce naše okolie.

   • Veľkonočné prázdniny

   • 5. 4. 2023
   • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom oznamuje, že veľkonočné prázdniny budú od 6. apríla do 11. apríla 2023. Vyučovanie pokračuje v stredu 12.apríla 2023.

   • Rozprávkovo

   • 31. 3. 2023
   • V rámci mesiaca knihy, sa 20. marca 2023 v ŠKD 1. oddelenie uskutočnilo rozprávkové popoludnie. Žiaci sa zapojili do aktivít, ktoré podporujú záujem o detskú literatúru a rozprávky. V zábavnom kvíze si vyskúšali svoje vedomosti o literárnej tvorbe pre deti, knihe a hľadali rozprávkové postavy. Určovali názvy rozprávok podľa úryvku a ilustrácie. Zahrali sa aj na Popolušku a súťažili v stavaní veže.

   • Aktuálne problémy spoločnosti

   • 31. 3. 2023
   • V mesiaci marec sa pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka uskutočnili aktivity pod názvom „Aktuálne problémy spoločnosti“, ktoré prebiehali počas hodín etickej výchovy: 7. ročník (Mgr. G. Gencová), 8.ročník (Mgr. P. Králik), 9. ročník (Mgr. J. Pastír).  Najprv žiaci vysvetlili pojem problém a určili aké problémy môžu byť (osobné, lokálne, globálne, veľké, malé,....). Prostredníctvom tvorivých aktivít žiaci diskutovali o aktuálnych problémoch spoločnosti: najmä extrémizmus, imigrácia, rasizmus, vplyv médií a osobitne sociálnych médií na vytváranie postojov, korupcia a klientelizmus, a tým si rozvíjali kritické myslenie a občianske kompetencie s dôrazom na budovanie osobnostných postojov a hodnôt v duchu humanizmu, tolerancie a demokracie.

   • Základný lyžiarsky kurz

   • 31. 3. 2023
   • V dňoch od 13. – 17 . 02. 2020 sa už tradične v Kežmarských Žľaboch – Ždiar Strednica uskutočnil Základný lyžiarsky kurz pre žiakov 7. až 9. ročníka. Cieľom kurzu bolo osvojiť sa základy v zjazdovom lyžovaní pre začiatočníkov. Žiaci si pod vedením PaedDr. Renaty Tomkovej, Mgr. Márii Hašuľovej a Mgr. Jozefa Pastíra osvojili: pripínanie a odopínanie lyží, obraty na lyžiach na rovine a svahu, chôdzu na lyžiach, zjazd po spádnici z mierneho svahu, brzdenie na záver zjazdu obojstranným prívratom, striedané brzdenie počas jazdy, oblúky v kĺzavom prívrate na záver zjazdu do zastavenia, prechod menších terénnych nerovností, prenášanie hmotnosti na vonkajšiu lyžu, nácvik zosúvania šikmo a prechod na oblúk z prívratu hornej lyže.

    Základného lyžiarskeho kurzu sa zúčastnilo 24 žiakov. Na tretí deň žiaci navštívili bazén, vírivku a saunu v priestoroch wellnessu ubytovne CROCUS. V štvrtok sa žiaci mali možnosť prihlásiť sa súťaž v zjazde na lyžiach. Súťažilo sa v dvoch kategóriách.

    Umiestnenie za 1. kategóriu:

    1 miesto – Matej Stanko

    2. miesto – Milan Komárik

    3. miesto – Noema Vargová

    Umiestnenie za 2. kategóriu:

    1. miesto – Jozef Balák

    2. miesto – Daniel Kurcík

    3. miesto – Nikola Tomčiová

    Špeciálnu cenu za húževnatosť, odhodlanie a trpezlivosť získal Ivan Adam z 9.B triedy. V posledný deň kurzu žiaci navštívili Tatranskú Lomnicu.

    Základný lyžiarsky kurz splnil naše očakávania, tešíme sa opäť na budúci rok 2023-2024.

   • Hravé čítanie v ŠKD

   • 24. 3. 2023
   • Hravé čítanie si žiaci  vyskúšali v ŠKD II. prezentovali sa nielen v čítaní, ale najmä v schopnosti čítaný text pochopiť a vyhľadať potrebné informácie v aktivitách. Najzaujímavejšia bola práca s interaktívnou tabuľou pri riešení rébusu a hľadaní rozprávkových postav. Všetkým patrí pochvala za usilovnosť.

   • Kreatívna knižnica – čítanie spojené s tvorivou dielňou

   • 24. 3. 2023
   • Marec – mesiac knihy. Aj pri tejto príležitosti sme sa dňa 13.3. opäť stretli s našimi žiakmi v knižnici. Naše stretnutie sme viedli v kreatívnom duchu. Úlohou žiakov bolo vytvoriť 3D lietajúci balón, ktorý by ich preniesol do ich obľúbenej rozprávky, k obľúbenej knižnej postave či do rozprávkovej krajiny. Pri tvorbe pracovali žiaci v skupinkách. Na výkres si nakreslili kôš balóna, ktorý všelijako vyzdobili. Z nastrihaného farebného papiera vytvorili samotný balón. V závere akcie každý žiak predniesol svoju predstavu o tom, kde ho čarovný balón má zaniesť.

   • Beseda s hasičmi

   • 24. 3. 2023
   • Dňa 17.3.2023 sa pre žiakov 4. a 5. ročníka uskutočnila beseda s členmi hasičského zboru z Veľkých Kapušian. V teoretickej časti sa žiaci dozvedeli informácie o práci hasičov, čo býva najčastejšou príčinou požiarov, ako rýchlo po ohlásení požiaru musí hasičské auto vyraziť na zásah a nechýbala ani ukážka pomôcok pri zásahu. V praktickej časti hasiči na školskom dvore predviedli žiakom hasičskú techniku a vysvetlili ako prebieha záchranná akcia. Veľkým zážitkom pre žiakov bola možnosť zblízka si obzrieť hasičské auto, všetky pomôcky a techniku, ktorú hasiči pri svojej neľahkej práci využívajú. Deťom sa páčila hasičská prilba i špeciálny ochranný oblek. Prekvapil ich aj vysúvací rebrík s reflektormi, pretože hasiči pracujú i v noci. Cieľom tohto podujatia bolo predstaviť žiakom zaujímavé a náročné povolanie hasičov a tiež prevencia pred požiarmi.

   • Hviezdoslavov Kubín

   • 24. 3. 2023
   • V piatok 17.3.2023 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín v kategórii žiakov 2. - 4 ročníka. 11 súťažiacich veľmi úspešne prekonalo trému a predviedlo to najlepšie zo svojho recitačného umenia. Za svoj výkon boli ocenení v bronzovom, striebornom a aj zlatom pásme. Najlepšie si počínali Karin Baňasová - poézia a Lukáš Szalay - próza, obaja žiaci 3.B, ktorí budú našu školu reprezentovať na regionálnom kole v Michalovciach.

   • Optika a optické prístroje

   • 24. 3. 2023
   • Dňa 16. 03. 2023 sa ôsmaci a deviataci zúčastnili odbornej prednášky z fyziky na tému: „Optika a optické prístroje“. Prednášku viedol odborný zamestnanec z hvezdárne RNDr. Zdeněk Komárek. Žiaci okrem toho, že si zopakovali nadobudnuté vedomosti, dozvedeli sa veľa nových poznatkov, najmä o rôznych druhoch ďalekohľadov, ktorými sa pozoruje obloha. Podľa reakcií sa žiaci z prednášky dozvedeli nové informácie a bola pre nich zaujímavá.

   • Finančná gramotnosť

   • 24. 3. 2023
   • Dňa 15.03.2023 sa uskutočnili aktivity zamerané na finančnú gramotnosť. Žiaci siedmeho ročníka sa prostredníctvom prezentácie oboznámili so základnými pojmami finančnej matematiky, ako sú úrok, úroková miera a istina.  Prostredníctvom pracovných listov si zopakovali úlohy na percentá z bežného života.

   • Riaditeľské voľno 22.3.2023

   • 21. 3. 2023
   • Vážení rodičia, milí žiaci! 

    Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Pavlovce nad Uhom oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov  udeľuje dňa 22. marca 2023, t. j. v stredu  žiakom 1. – 8. ročníka ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom z dôvodu organizačného zabezpečenia Testovania  9 2023 riaditeľské voľno.

    Vyučovanie bude pokračovať 23. marca 2023, t. j. vo štvrtok. 

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
   • tel: +421 56 649 42 12
   • Školská 3 Pavlovce nad Uhom 072 14 www.zspavlovceuh.sk 072 14 Pavlovce nad Uhom Slovakia
   • 35543825
   • 2021672015
   • info@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • podatelna@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • staznosti@zspavlovceuh.sk +421 56 290 80 33 +421 56 649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA riaditel.pnu@gmail.com riaditel@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl.205
   • Mgr. Erika Bartošová Erika.Bartosova@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 206 +421 948 520 413 +421 56/649 43 36 +421 56/649 42 12 kl.200 +421 56/649 42 12 kl.201 +421 948 158 553
   • PhDr. Martina Horňáková Martina.Hornakova@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 207 +421 948 520 417
   • PaedDr. Erika Zolotová, PhD. vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Mgr. Eva Baková karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Ing. Lukáš Jenčo ekonom@zspavlovceuh.sk +421 56/290 80 33 +421 56/649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • Jana Javorová pam@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 204 +421 948 864 090
   • Mgr. Jozef Krupa skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 202 +421 948 115 430
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje