• Výlet ŠKD

   • 26. 6. 2022
   • V piatok 24. júna 2022 žiaci Školského klubu detí navštívili filmové predstavenie Tvoja zem. Čakanie na film si spríjemnili chutnou zmrzlinou. Po predstavení si zakúpili suveníry v obchodnom centre Zemplín. Rozlúčkový večer sme ukončili večerou a hrami Na statku. Akcie sa zúčastnilo 38 žiakov, ktorí si z akcie odniesli krásne zážitky a pamätný list ako spomienku na spoločné chvíle strávené v Školskom klube detí.

   • Didaktické hry a Účelové cvičenia

   • 25. 6. 2022
   • Dňa 24. júna sa uskutočnili praktické časti Didaktických hier na 1. stupni, a Účelových cvičení na 2. stupni. V úvode dňa sa precvičila evakuácia školy v prípade ohrozenia. Nasledoval presun na stanovišťa. Žiaci si na stanovištiach upevnili vedomosti, ktoré získali v praktickej časti.

   • Potulky po Michalovciach - Rozlúčkový výlet 4.B

   • 25. 6. 2022
   • V stredu 22.6.2022 žiaci 4.B triedy so svojou učiteľkou strávili deň v Michalovciach. V palacinkárni si všetci pochutnali na palacinkách a vyšantili na ihrisku. Po potulkách mestom Michalovce sa nesmela vynechať „naj“ zmrzlina v meste. Prázdninovú atmosféru bolo cítiť už aj na promenáde po pešej zóne. A samozrejme....nezabudlo sa ani na „naj“ obchodné centrum v meste.

   • Športujeme s úsmevom

   • 25. 6. 2022
   • V piatok 17. júna 2022 sa v ŠKD 2. oddelenie uskutočnilo v školskej telocvični športové popoludnie, na ktorom žiaci absolvovali zábavné športové disciplíny. Žiaci súťažili v dvoch družstvách - oranžové a zelené. Rýchlosť a matematické myslenie spojili v zbieraní rôznych druhov lôpt - kto viac. Svoju zručnosť si vyskúšali pri love pohárov a slalome s loptou v kruhu. Zabavili sa na pretekoch krabov a hode loptičkou naopak. Hravo si poradili aj s čarovným kruhom. Odmenou pre všetkých súťažiacich bola veselá nálada a radosť z pohybu.

   • Zábavné dopoludnie Školská bodka

   • 25. 6. 2022
   • 17.6.2022 sa žiaci 1. a 2. ročníka zišli v komunitnom centre v Pavlovciach nad Uhom na zábavnom dopoludní Školská bodka. Najprv sa  pohrali na hojdačkách, preliezkach, šmýkačkách, v pieskovisku a na trampolíne. Potom všetci s chuťou zjedli grilované párky s chlebom a zeleninou. Po zaslúženom oddychu si pozreli včelie úle, dozvedeli sa zaujímavé veci o chove včiel a urobili pracovný list o včelách. Vo zvyšnom čase pokračovali hry, zábavky a kreslenie.

   • Dejepisná exkurzia

   • 10. 6. 2022
   • Dňa 9.6.2022 sa žiaci druhého stupňa zúčastnili dejepisnej exkurzie do Vihorlatského múzea v Humennom. Pri umelecko- historickej expozícii videli medailóny a obrazy panovníkov od Štefana I. až po Máriu Teréziu. Pozreli si Ornamentálnu a Orientálnu izbu, jedáleň, brnenia, zbrane a knižnicu. Okrem kaštieľa sme navštívili aj skanzen, kde žiaci videli ľudovú architektúru priľahlých obcí a drevený kostolík.

   • Obchodovanie s ľuďmi

   • 10. 6. 2022
   • 7.6.2022 sa žiaci 9. ročníka streli v učebni MU III s pracovníčkou Komunitného centra v Pavlovciach nad Uhom, Mgr. Klaudiou Serenčkovou. Žiaci spolu s pracovníčkou komunitného centra rozprávali na tému Obchodovanie s ľuďmi. V prvej časti besedy praktickými aktivitami pochopili, na čo si majú dávať pozor, aby sa nestali obeťami obchodovania s ľuďmi. V druhej časti besedy si žiaci pozreli krátky film, ktorý zachytával konkrétne prípady obetí obchodovania s ľuďmi a ich ťažký návrat do normálneho života. Cieľom besedy boli praktické rady, ako sa bezpečne a obozretne správať v neznámom prostredí, ako rozpoznať pochybné ponuky práce v cudzine, ako a kam sa efektívne obrátiť so žiadosťou o pomoc - bezplatná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi: 0800 800 818. Beseda bola zaujímavá a poučná.

   • Školská športová olympiáda

   • 6. 6. 2022
   • Tradične pri príležitostí Dňa detí vymenia naši žiaci so svojimi pedagógmi školské lavice za priestory športového areálu, aby si zmerali sily v rôznych disciplínach Školskej športovej olympiády. Aj v dopoludnie 3.6.2022 sa na školskom dvore zišli žiaci 1.-9. ročníka, aby si overili svoje fyzické i psychické danosti v rôznych druhoch športu. Slávnostný nástup so vztýčením olympijskej vlajky prispel k sviatočnej atmosfére a dosahovaniu výborných športových výkonov súťažiacich. Žiaci mohli navštíviť  Výtvarný kútik, kde ich čakalo maľovanie na tvár a mladší žiaci si oddýchli pri rôznych hrách. V Stánku prvej pomoci sa ošetrili drobné úrazy.  Najlepší športovci boli v závere podujatia odmenení nielen potleskom, ale aj medailami. Víťazmi sa však stali všetci, ktorí sa tejto športovej olympiády zúčastnili.

     

    Video Školská športová olympiáda 2022 - YouTube

   • Ako vzniká kniha

   • 6. 6. 2022
   • Dňa 25.5.2022 sa v školskej knižnici uskutočnilo podujatie, ktoré bolo venované knihám. V prvej časti podujatia sme sa porozprávali o vzniku, vývoji a tvorbe knihy. Žiaci zistili, že napísať knihu nie je vôbec ľahké. Na jej tvorbe sa podieľa mnoho ľudí, ktorí vykonávajú mnoho práce. V druhej časti sme si vyskúšali viazanie knihy, tvorbu obálky a záložky do knihy.

   • Európsky deň parkov

   • 2. 6. 2022
   • Dňa 24.5.2022 sme si v popoludňajších hodinách so žiačkami 6.B triedy pripomenuli Európsky deň parkov. Vysvetlili sme si, čo je to národný park a akému stupňu ochrany podlieha. S použitím IKT žiačky vyhľadávali názvy slovenských národných parkov a do pracovných listov dopĺňali s nimi spojené zaujímavosti. Potom na základe určenej polohy v slepej mape zisťovali, o aký konkrétny národný park ide. Následne sme absolvovali vychádzku do miestneho parku, kde sme si vychutnali pobyt v príjemnom prostredí. 

   • Finančná gramotnosť

   • 30. 5. 2022
   • V dňoch 24.5.a 26.5.2022 sa uskutočnili aktivity zamerané na finančnú gramotnosť. Žiaci piateho ročníka sa oboznámili  s funkciou a používaním peňazí prostredníctvom prezentácie. Matematické zručnosti si precvičovali nakupovaním, interaktívnymi cvičeniami a riešením pracovných listov. Žiaci šiesteho ročníka sa taktiež prostredníctvom prezentácie oboznámili s funkciou, formou a hodnotou peňazí. Zopakovali si prácu s desatinnými číslami. Pomocou aktivity – Odhadni ceny jednotlivých výrobkov a vytvoreného letáku si rozvíjali finančnú gramotnosť, porovnávali ceny, určovali čo je drahšie, čo je lacnejšie, čo sa viac oplatí a koľko ušetria. V závere si vypracovali pracovné listy.

   • Spoznávame Európu

   • 30. 5. 2022
   • Dňa 25.5. 2022 sa uskutočnila akcia Spoznávame Európu  pre žiakov 7. ročníka. Žiaci sa prostredníctvom prezentácie dozvedeli o rekordoch Európy a sveta. Riešili osemsmerovky, v ktorých boli ukryté štáty Európy, priradzovali hlavné mestá k jednotlivým štátom a pracovali s atlasom. V interaktívnom cvičení hádali, kde sa nachádzajú miesta zobrazené na obrázkoch. Akcia bola spestrením a rozšírením výuky geografie s využitím interaktívnych cvičení a hier.

   • Na bicykli bezpečne a dobre

   • 30. 5. 2022
   • Dieťa je najzraniteľnejším účastníkom cestnej premávky, preto sme sa rozhodli v ŠKD venovať tejto téme podrobnejšie na akcii s dopravným zameraním. Cieľ akcie bol splnený a žiaci si v teoretickej časti osvojili základné návyky správania sa v rôznych dopravných situáciách, zopakovali si dopravné značky a časti bicykla. Pozreli si prezentáciu o bezpečnej jazde na bicykli, zahrali si dopravné pexeso a vyrobili dopravné značky. V stredu 25. mája 2022 si žiaci precvičili svoje zručnosti v jazde na bicykli. Zvládli slalom pomedzi kužele, prejazd lievikom, osmičku, tunel, prenášanie kuželky a pomalú jazdu s presným zastavením. Akcie sa zúčastnilo 23 cyklistov a 6 kolobežkárov. Najúspešnejšími v jazde zručnosti na bicykli boli Justin Kula a Matej Čisár. V jazde na kolobežke boli najrýchlejší Lukáš Szalay a Dagmar Butková, na elektrickej kolobežke súťažila Sarah Kešeľová. Odmenou pre všetkých súťažiacich boli získané vedomosti a preukaz cyklistu.

   • Týždeň zdravia

   • 25. 5. 2022
   • Týždeň zdravia v našej škole sa niesol v duchu myšlienky, že zdravie máme len jedno, patrí len nám a je len na nás, ako s ním budeme zaobchádzať. V priebehu týždňa (16.5.-20.5.2022) projekt Zdravá škola pripravil pre žiakov rôzne aktivity, ktoré boli zamerané na propagáciu upevňovania zdravia športom, pohybom v prírode, zdravým stravovaním. Štvrtáci a piataci predviedli, ako ovládajú zásady prvej pomoci a starší žiaci sa zapojili do podujatia  vytváraním letáčikov s tematikou zdravia.

   • Plánovanie rodičovstva a vzťahy v partnerstve

   • 25. 5. 2022
   • Láska a vzťahy v partnerstve v mnohom predurčujú budúci manželský život, rodičovstvo a výchovu detí. Spoločné názory partnerov, emočné prežívanie, komunikácia a pochopenie toho druhého, sú základom zdravého vzťahu. O tom a ešte o mnohých ďalších aspektoch spolunažívania v rodine so žiakmi 9. ročníka rozprávala Mgr. K. Serenčková, pracovníčka komunitného centra v Pavlovciach nad Uhom. Beseda sa uskutočnila 19. 5. 2022.

   • ČOV Pavlovce nad Uhom

   • 23. 5. 2022
   • 19.5.2022 žiaci 6.B triedy v rámci predmetu Environmentálna výchova navštívili miestnu čističku odpadových vôd, ktorá zabezpečuje odvádzanie a čistenie  splaškových odpadových vôd z obcí Pavlovce nad Uhom, Vysoká nad Uhom, Bajany a Veľké Kapušany. Celou prehliadkou nás sprevádzali vedúci prevádzky Ing. Igor Šoltés a technologička Ing. Poláková.  Podrobne a primeraným spôsobom vysvetlili žiakom ako prebieha biologický a chemický proces čistenia odpadových vôd, čo žiaci mali možnosť aj vidieť. Navštívili aj riadiacu miestnosť (velín), kde na monitoroch videli celú kanalizačnú sieť. V prípade poruchy systém dáva signál a riadiaci pracovník vysiela zamestnancov na odstránenie poruchy. V závere exkurzie žiaci boli odmenení sladkosťou a drobnými darčekmi.

   • Beseda o vtákoch

   • 23. 5. 2022
   • Dňa 12.5.2022 sa pre žiakov 5. ročníka uskutočnila beseda o vtákoch s ornitológom p. Ing. Repelom. Žiakom podal zaujímavé informácie o národnej prírodnej rezervácii Senné rybníky, zároveň konkrétne predstavil jednotlivé druhy vtákov, ktoré toto územie obývajú alebo cez neho tiahnu. Žiaci si tak zopakovali nadobudnuté vedomosti z hodín biológie a súčasne sa dozvedeli mnoho zaujímavostí  zo života vtákov.

   • Môj kontakt so škodlivými látkami

   • 23. 5. 2022
   • Dňa 11.5.2022 sa pre žiakov 4. ročníka uskutočnila beseda pod názvom Môj kontakt so škodlivými látkami, ktorá bola spojená s nácvikom aktivít, ako odolávať škodlivým látkam. V úvode besedy si žiaci pod vedením koordinátorky PP Mgr. T. Kušnírovej pripomenuli všetky škodlivé látky, s ktorými sa oboznámili pri čítaní knihy C. Raynerovej- Nenič svoje múdre telo. Potom sa zahrali hru Povzbudzovač, pri ktorej pozvali k sebe kamaráta a vyzdvihli jeho kladné vlastnosti. V hre ,,Dvaja jednou ceruzou“ si vyskúšali kresliť ľubovoľný obrázok spoločne jednou ceruzou a nakoniec sa porozprávali o tom, čo by mali v živote robiť, aby boli úspešní a šťastní. Všetky aktivity poslúžili ako dobrý návod, ktorý môžeme ponúknuť všetkým kamarátom, ktorí nevedia, ako využívať svoj voľný čas a preto sa dajú nahovoriť na zlé veci.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
   • zspavlovceuh@zspavlovceuh.sk
   • Erika.Zolotova@zspavlovceuh.sk
   • webmaster@zspavlovceuh.sk
   • tel: +421 56 649 42 12
   • Školská 3 Pavlovce nad Uhom 072 14 www.zspavlovceuh.sk 072 14 Pavlovce nad Uhom Slovakia
   • 35543825
   • 2021672015
   • info@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • podatelna@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • staznosti@zspavlovceuh.sk +421 56 290 80 33 +421 56 649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA riaditel.pnu@gmail.com riaditel@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl.205
   • Mgr. Erika Bartošová Erika.Bartosova@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 206 +421 948 520 413 +421 56/649 43 36 +421 56/649 42 12 kl.200 +421 56/649 42 12 kl.201 +421 948 158 553
   • PhDr. Martina Horňáková Martina.Hornakova@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 207 +421 948 520 417
   • PaedDr. Erika Zolotová, PhD. vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Mgr. Eva Baková karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Ing. Lukáš Jenčo ekonom@zspavlovceuh.sk +421 56/290 80 33 +421 56/649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • Jana Javorová pam@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 204 +421 948 864 090
   • Mgr. Jozef Krupa skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 202 +421 948 115 430
   • skolska.kniznica@zspavlovceuh.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje