• Stolček prestri sa!

   • 26. 11. 2023
   • Dňa 9.11.2023 sa v triede 3.A uskutočnila akcia s názvom Stolček prestri sa! Žiaci zábavnou formou riešili rôzne úlohy, ktoré boli zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti. V úvode sme si spoločne zopakovali aké peniaze používame, akú hodnotu pre nás majú a ako s nimi máme zaobchádzať. Neskôr sme sa presunuli do reštaurácie kde sme spoločne zostavili večerné menu aj s cenami jedál pre mamku, ocka a súrodenca. Naučili sme sa orientovať a čítať informácie písané v pokladničnom doklade, faktúre a cestovnom lístku. V závere sme sa zahrali na obchod v ktorom sme si od uja predavača mohli zakúpiť školské pomôcky a hračky. 

   • Okresné kolo stolného tenisu družstiev chlapcov

   • 26. 11. 2023
   • Dňa 7. novembra 2023 sa na Základnej škole v Strážskom konalo okresne kolo stolného tenisu družstiev chlapcov. V silnej konkurencii siedmich škôl nám tesne ušla semifinálová účasť, no žiaci nazbierali cenné skúsenosti do ďalších zápasov. Našu školu reprezentovali žiaci Aleš Lacko (5.A), Marek Tancoš (6.A), Jozef Demeter (7.A) a Daniel Badi (9.A).

   • Učíme sa v knižnici

   • 26. 11. 2023
   • Dňa 7. novembra sa v školskej knižnici uskutočnila akcia s názvom Učíme sa v knižnici. Akcie sa zúčastnili žiaci tretieho, štvrtého a piateho ročníka. Žiaci sa snažili odhaliť rozprávkové postavy ukryté v hádankách či v úryvkoch príbehov. Odhalili pomiešané mená spisovateľov. V závere sa samotní žiaci premenili na rozprávkové postavy, predstavili sa spolužiakom, ktorí museli uhádnuť, o akú rozprávkovú postavu ide a za svoju aktivitu získali sladkú odmenu.

   • Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

   • 26. 11. 2023
   • Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sa naša školská knižnica zapojila do 19. ročníka celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“. Tohtoročné podujatie sme pomenovali „Kam kráčaš školská knižnica?“ a rozdelili sme ho na dve časti. Prvá časť podujatia sa realizovala v priestoroch školskej knižnice a druhá časť v multimediálnej učebni. Žiaci pracovali v duchu hesla: „Pridajte sa k nám, odhaľujeme tajomstvá informácií!“

   • Plenárne a triedne rodičovské združenie

   • 17. 11. 2023
   • Vážení rodičia!

    Pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v utorok 21.11.2023 v čase o 15:30 v školskej jedálni. Na plenárnom rodičovskom združení sa uskutočnia voľby do správnej a dozornej rady Občianskeho združenia Rodičia a priatelia ZŠ Pavlovce nad Uhom . Účasť rodičov je nutná! Po skončení plenárneho rodičovského združenia pokračuje triedne rodičovské združenie do 17:00 formou konzultácií v jednotlivých triedach.

   • Jesenná párty

   • 2. 11. 2023
   • V piatok 27. októbra 2023 sa pred začiatkom jesenných prázdnin, uskutočnila v ŠKD 1. a 2. oddelenie zábavná párty čarodejníc a veselých strašidiel. Veselá zábava začala tekvicovým tancom a pokračovala zábavnými súťažami. Žiaci sa zabávali pri metlobale, lovili papierové tekvičky, zahrali si zemiakový bowling, kŕmili hladnú tekvicu a nechýbali ani strašidelné múmie. Deti tak odchádzali na prázdniny s dobrou náladou a veselými zážitkami.

   • Plody jesene

   • 2. 11. 2023
   • Jeseň je najkrajším ročným obdobím pre pestrosť farieb okolo nás. Prírodné materiály tak ponúkajú veľa nápadov na jesenné aranžovanie.Vychovávateľky ŠKD v spolupráci s koordinátorkou environmentálnej výchovy PaedDr. Gabrielou Kičkovou, zrealizovali v týždni od 23.10.2023 do 27.10.2023 výstavku v aranžovaní jesenných plodov. Do výstavky sa zapojilo 18 žiakov 1. - 5. ročníka a kolektív ŠKD 1. a 2. oddelenie, ktorí boli odmenení vecnými cenami a sladkosťami.

   • Zábavná veda

   • 2. 11. 2023
   • V piatok 20. októbra 2023 si žiaci v ŠKD 1. oddelenie vyskúšali zábavné chemické a fyzikálne pokusy. Objavovali silu magnetu na magnetickej dráhe, lietajúcich duchoch a prekvapení v ryži. V pokuse s vodou vytvorili farebnú dúhu z cukríkov a vodné kvety z papiera. Svoju zručnosť si vyskúšali so slamkou a fľašou. Zistili sme ako nafúknuť balón bez fúkania a zostrojiť balónovú raketu. Tieto pokusy umožnili žiakom zábavnou formou objavovať svet vedy.

   • Môj spolužiak - môj kamarát

   • 2. 11. 2023
   • Vo štvrtok 26.októbra 2023 sa pre žiakov 1.-4.ročníka konala akcia Môj spolužiak – môj kamarát. Žiaci si na nej pomocou rôznych aktivít upevňovali sociálne väzby medzi sebou formou spolupráce a aktívneho počúvania. Pomocou rozhovoru medzi sebou zisťovali v čom sú si podobní a v čom sú odlišní. Na záver prezentovali v čom sú najlepší a prečo.

   • Záložka do knihy spája školy

   • 2. 11. 2023
   • V mesiaci október, ktorý je Medzinárodným mesiacom školských knižníc, sa naša škola zapojila do 14. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Inšpirujúci svet rozprávok, básní a príbehov. Do výroby záložiek sa zapojili žiaci z prvého aj z druhého stupňa. Pod vedením svojich učiteľov žiaci vytvorili zaujímavé záložky, ktoré zobrazujú čarovný svet ich obľúbených rozprávok, básní a príbehov. Tvorbu záložiek realizovali žiaci v školskej knižnici, ale aj na hodinách literárnej a výtvarnej výchovy. Zabalené záložky sme odoslali našej pridelenej partnerskej základnej škole v Českej republike.

   • Informačné návštevy školskej knižnice žiakov 1.-4. ročníka

   • 2. 11. 2023
   • V mesiaci október navštívili školskú knižnicu žiaci 1. až 4. ročníka. Žiaci sa oboznámili s pravidlami správania sa v školskej knižnici, s tým, ako funguje vypožičiavanie a vracanie kníh, no aj s tým, ako sa ku knihám treba správať a ako s nimi zaobchádzať. Každý žiak si mohol vybrať a poprezerať ľubovoľnú knihu. Pre menších žiakov sme si pripravili omaľovánky, tí starší sa zapojili do aktivít v pátraní po informáciách. Žiaci prejavili záujem o prihlásenie sa do knižnice. Dúfame, že návštevy školskej knižnice prispejú k tomu, aby si žiaci rozvíjali pozitívny vzťah ku knihe a k čítaniu.

   • Týždeň boja proti šikane

   • 2. 11. 2023
   • V dňoch od 16.10.do 20.10. 2023 sa na našej škole uskutočnil Týždeň boja proti šikane. Žiaci sa zapojili do rôznych aktivít, ktoré prebiehali celý týždeň. Prostredníctvom školského rozhlasu a na vyučovacích hodinách sa dozvedeli o rôznych formách šikanovania a aj to, ako sa brániť. V utorok všetci žiaci školy podpísali Slávnostnú zmluvu o neútočení, v stredu tvorili plagáty a vo štvrtok sa na 1. a 2. stupni  formou dotazníkov  uskutočnil prieskum o šikanovaní. Pre žiakov 3. a 4. ročníka sa uskutočnila beseda s pracovníčkou KC Mgr. Kladiou Serenčkovou pod názvom Dobré zvyky pre múdre deti. Týždeň boja proti šikane sme ukončili vyhodnotením a poďakovaním prostredníctvom školského rozhlasu. Všetky zúčastnené kolektívy dostali za svoju snahu sladkú odmenu.

   • Moje obľúbené zvieratko

   • 2. 11. 2023
   • 26.10.2023 sme si spolu so žiakmi 1. oddelenia ŠKD pripomenuli Svetový deň zvierat. Každý žiak predstavil a opísal svoje obľúbené zvieratko. Porozprávali sme sa o tom ako sa starať o zvieratká domáce a žijúce v lese. Hravou formou sme si roztriedili zvieratká na voľne žijúce a domáce. Z čarovnej skrinky si naši prváci vyberali rôzne maňušky zvierat a napodobňovali ich zvuk a pohyb. Naši šikovní tretiaci vyrobili krásny plagát. V závere sme sa spolu s kamarátom Kubom menili na rôzne zvieratká a prečítali sme si Maľované čítanie o domácich zvieratkách. Odmenou za aktivity nebol len smiech, hra a radosť, ale aj krásne čelenky zvierat, ktoré si žiaci vyfarbili a zložili.

   • Putovné digitálne planetárium

   • 2. 11. 2023
   • 25. októbra 2023 k nám zavítalo putovné digitálne planetárium z Krajskej hvezdárne Michalovce.  Jej vedúci, RNDr. Igor Parnahaj, PhD.  žiakom 1. stupňa ukázal slnečnú sústavu, Mesiac, Slnko, Mliečnu cestu a súhvezdia. Žiaci cestovali vesmírom k planétam Jupiter a Saturn a pozorovali pohyb Slnka na oblohe, polárnu žiaru, pohyb hviezd na nočnej oblohe, padanie meteoritov a asteroidu na Mesiac. Bol to skvelý zážitok.

   • Jesenné prázdniny

   • 27. 10. 2023
   • Vážení rodičia, milí žiaci!

    V termíne od 30.10.2023 do 1.11.2023 budú jesenné prázdniny. Nástup do školy po prázdninách je vo štvrtok 2.11.2023.

   • Exkurzia do Vihorlatského múzea v Humennom

   • 23. 10. 2023
   • V piatok 20.októbra 2023 žiaci 1. stupňa navštívili Vihorlatské múzeum v Humennom. V dobových priestoroch renesančného kaštieľa sa zoznámili so životom panstva, spoznali jeho majiteľov a uvideli, aký nábytok a riad sa v minulosti používal. Očarila ich najmä ornamentálna a čínska izba a historické zbrane a časti brnení. Najviac však žiakov zaujala prírodovedná expozícia s exponátmi živočíchov Horného Zemplína - okrem vtákov, hmyzu a rýb hlavne diviaky a lane.

   • Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníka

   • 23. 10. 2023
   • Dňa 16. 10. 2023 sa aj na našej škole realizovalo celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníka. Športové disciplíny boli zamerané na vytrvalosť, obratnosť, rýchlosť a orientáciu v priestore. Testovanie prebiehalo v radostnej atmosfére, žiaci boli vo všetkých disciplínach veľmi snaživí a pokúšali sa o dosiahnutie čo najlepšieho výsledku.

   • Účelové cvičenia

   • 18. 9. 2023
   • Dňa 8.septembra 2023 sa uskutočnila praktická časť účelových cvičení
    pre žiakov 5. – 9. ročníka. Cieľom bolo osvojiť a precvičiť praktické zručnosti žiakov v oblastiach, ktoré pomáhajú chrániť zdravie a život ľudí. Žiaci si počas prvej vyučovacej hodiny vyskúšali evakuáciu osôb z budovy školy vyhlásenú prostredníctvom školského rozhlasu. Po návrate z evakuačného priestoru boli
    pre žiakov na školskom dvore pripravené 4 stanovištia. Činnosť žiakov na jednotlivých stanovištiach bola zameraná na riešenie mimoriadnych situácií, pohyb a pobyt v prírode, zdravotnú prípravu a športy. Žiaci k plneniu všetkých úloh pristupovali ochotne, čím naplnili cieľ účelového cvičenia a zároveň spoločne strávili dopoludnie, počas ktorého sa utužili triedne kolektívy.

   • Cvičenia v prírode 1. stupeň

   • 10. 9. 2023
   • Dňa 8.9.2023 sme zrealizovali pre žiakov Cvičenia v prírode pre 1. stupeň ZŠ. Začalo sa nácvikom evakuácie školy v prípade ohrozenia. Po ňom sa žiaci organizovane presunuli po obci na stanovište, ktoré bolo tento rok v Komunitnom a pastoračnom centre v Pavlovciach nad Uhom. Po desiatovej prestávke boli voľné hry, pri ktorých sa deti v vyšantili a potom plnili úlohy na stanovišti ako: štafetový beh, skákanie vo vreci,... Počasie nám prialo a preto celá akcia skončila na výbornú. Spojili sme tak príjemné s užitočným. Na záver sme vyhodnotili celé cvičenie a šťastní sme sa vrátili do školy.

   • Slávnostné otvorenie školského rok a 2023/2024

   • 10. 9. 2023
   • 4. septembra 2023 bol na pôde našej školy slávnostne otvorený nový školský rok 2023/2024. Riaditeľ školy RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA na úvod všetkých čo najsrdečnejšie pozdravil. V krátkom príhovore osobne privítal najmä nových žiakov nastupujúcich do prvého ročníka a ich rodičov, ktorí ich v tento prvý deň doprevádzajú. Slávnostného otvorenia sa zúčastnil aj starosta obce Anton Kocela, ktorý všetkým žiakom, pedagógom, zamestnancom školy a rodičom zaželal úspešný nový školský rok. Po slávnostných príhovoroch sa žiaci pod vedením svojich triednych učiteľov presunuli do tried, kde dostali všetky potrebné informácie o fungovaní výchovno-vzdelávacieho procesu na našej škole.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
   • tel: +421 56 649 42 12
   • +421 56 649 42 12
   • Školská 3 Pavlovce nad Uhom 072 14 www.zspavlovceuh.sk 072 14 Pavlovce nad Uhom Slovakia
   • 35543825
   • 2021672015
   • info@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • podatelna@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • staznosti@zspavlovceuh.sk +421 56 290 80 33 +421 56 649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA riaditel@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl.205
   • Mgr. Erika Bartošová zastupca1@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 206 +421 948 520 413
   • PhDr. Martina Horňáková zastupca2@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 207 +421 948 520 417
   • Lenka Šlinská slinska.lenka@zspavlovceuh.sk +421 948 888 249
   • Mgr. Mária Hašuľová karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • PaedDr. Erika Zolotová, PhD. vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Jana Javorová pam@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 204 +421 948 864 090
   • Mgr. Jozef Krupa skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 202 +421 948 115 430
   • Ing. Lukáš Jenčo ekonom@zspavlovceuh.sk +421 56/290 80 33 +421 56/649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje