• Dejepisná exkurzia

   • 23. 6. 2023
   • Dňa 9.6.2023 sa 44 žiakov 5. až 9. ročníka zúčastnilo dejepisnej exkurzie v Hanušovciach nad Topľou, kde navštívili kaštieľ a archeopark. Žiaci absolvovali komentovanú prehliadku historicko-umeleckej expozície, ktorá sa nachádza v pivničných priestoroch kaštieľa. Mohli vidieť predmety dennej potreby, šperky, rôzne pracovné nástroje, ktoré používali ľudia od praveku až po novovek. Okrem kaštieľa žiaci navštívili aj archeopark. Mali možnosť vidieť rôzne príbytky našich predkov, ich pracovné nástroje, oblečenie či predmety, ktoré v tom čase denne používali. Vyskúšali si streľbu z luku, staroveké zbrane a brnenia, mleli obilie a na hrnčiarskom kruhu vyrábali rôzne predmety. Na cestu domov si vyrobili prstene a náramky priateľstva, a to postupom, ako to robili naši predkovia. Aj napriek daždivému počasiu sa žiakom exkurzia a hlavne aktivity v archeoparku veľmi páčili. Exkurzia splnila svoj cieľ.

   • Škola v prírode

   • 19. 6. 2023
   • V dňoch 5.6. – 9.6.2023 sa 21 žiakov druhého až štvrtého ročníka zúčastnilo ŠVP v Kysaku. Počas pobytu žiaci dopoludnia absolvovali vyučovanie podľa rozvrhu. V popoludňajších hodinách mali pripravené zaujímavé voľnočasové aktivity. Navštívili Ľubovnianske múzeum v Starej Ľubovni, Detskú historickú železnicu a bábkové divadelné predstavenie Neposlušná Linda v Košiciach. Cestou späť zo školy v prírode, žiaci navštívili Jasovskú jaskyňu, v ktorej obdivovali  stalagmity, stalagnáty, „kamenné“ vodopády a zdolali 353 schodov. Mimo uvedených aktivít mali žiaci zorganizovaných množstvo športových a tvorivých aktivít v rámci ŠKD.

   • Školský výlet

   • 15. 6. 2023
   • Dňa 6. júna 2023 učitelia telesnej výchovy a športu pre žiakov športových krúžkov pripravili školský výlet zameraný na spoznávanie histórie dolného Zemplína. Prvým zážitkom bola 1,5 hodinová plavba loďou po rieke Bodrog vo vinohradníckej oblasti Tokaj. Plavba sa začala v lodnom prístave za obcou Viničky. Počas plavby sa žiaci dozvedeli množstvo zaujímavosti o flóre a faune v chránených lokalitách rieky Bodrog.

    Ďalšou zastávkou  bol neďaleký novootvorený kaštieľ Rákócziovcov v Borši, kde sa narodil budúci knieža František (Ferenc) II. Rákóczi. Žiaci sa oboznámilis históriou kaštieľa a s fungovaním rodiny Rákócziho. Výlet sa žiakom páčil, a to aj napriek počasiu, ktoré nám veľmi neprialo.

   • Návšteva filmového predstavenia

   • 15. 6. 2023
   • Žiaci ŠKD sa dňa 30.5.2023 v meste Michalovce zúčastnili filmového predstavenia Mia a ja. Súčasťou bola prechádzka po pešej zóne, kde si všetci pochutnali na zmrzline. Vo vestibule MsKS  sme si pozreli výstavu víťazných výtvarných prác žiakov základných škôl na tému  Zdravá výživa. Žiaci si okrem filmového zážitku odniesli aj rozprávkovú omaľovánku Malá morská víla.

   • Týždeň zdravia

   • 4. 6. 2023
   • Týždeň zdravia v našej škole patrí už medzi tradičné podujatia projektu Zdravá škola. Aj tohto roku boli aktivity  tematicky rozdelené na jednotlivé dni, ale mali spoločný cieľ: propagovať upevňovanie zdravia športom a pohybom na čerstvom vzduchu, zdravým stravovaním, vyjadrením názoru na problematiku zdravia výtvarným prejavom a anketou. Siedmaci a deviataci si nielen teoreticky overili informácie o poskytovaní prvej pomoci, ale tiež pohotovo a zručne predviedli, ako tieto zásady ovládajú v praxi.

   • „Čítajme si...“ 2023

   • 30. 5. 2023
   • V týždni od 22. mája do 26. mája 2023 sa naša školská knižnica zapojila do celoslovenského podujatia s názvom „Čítajme si...“ 2023, ktoré organizuje Linka detskej istoty. Cieľom podujatia je zvýšiť povedomie o dôležitosti čítania a posilniť pozitívny postoj detí k čítaniu. Do detského čitateľského maratónu sa zapojilo 46 žiakov našej školy. Veríme, že aj takýmto spôsobom sme motivovali žiakov k častejšiemu čítaniu.

   • Tvoríme komiks

   • 30. 5. 2023
   • Dňa 26. mája 2023 sa uskutočnila v školskej knižnici akcia s názvom Tvoríme komiks. Žiaci piateho ročníka sa oboznámili s knihou Nakresli si vlastný komiks a prácou v skupinkách si vyskúšali tvorbu komiksu. Cieľom podujatia bolo pripraviť žiakov na učivo o komikse.

   • Plánovanie rodičovstva a vzťahy v partnerstve

   • 30. 5. 2023
   • Dňa 17.05.2023 sa žiaci ôsmeho ročníka zúčastnili besedy na tému: Plánovanie rodičovstva a vzťahy v partnerstve. Cieľom besedy bolo porozprávať sa ako si vybrať správneho partnera, o znakoch harmonického vzťahu ale aj  aké problémy môžu vzniknúť vo vzťahu. Besedu viedla Mgr. Klaudia Serenčková , pracovníčka KC v Pavlovciach nad Uhom. Prostredníctvom aktivít žiakov inšpirovala, ako sa vzťahy vytvárajú, o spôsoboch akým sa vzťah buduje, o užitočných informáciách, čo robiť, aby svoje vzťahy prežívali s radosťou a ako ich upevniť. Pani Serenčková na základe ďalšej aktivity zisťovala, ako by sa partner/partnerka mali k sebe správať a mali povedať, čo je na tom dobré, a čo zlé. Veľmi zaujímavo rozprávala o partnerských vzťahoch a láske. Žiaci sa aktívne zapájali do besedy. Beseda bola zaujímavá a poučná.

   • Základný plavecký výcvik

   • 29. 5. 2023
   • V mesiaci máj žiaci 3. až 5. ročníka absolvovali základný plavecký výcvik, ktorý prebiehal v Termalparku Šírava SPA RESORT. Počas kurzu si žiaci osvojili základné plavecké techniky ako napr.: splývanie, prsia, kraul a znak. Za úspešné zvládnutie základného plaveckého výcviku boli žiaci odmenení diplomom.   

   • Beseda s pracovníčkami Slovenského Červeného kríža

   • 28. 5. 2023
   • Dňa 24.5.2023 sa na našej škole uskutočnila beseda s pracovníčkami Červeného kríža. Cieľom besedy bolo pripomenúť žiakom ako správne poskytnúť prvú pomoc pri úrazoch či náhlych stavoch, zareagovať v nebezpečenstve alebo pri nehodách. Žiaci si zopakovali svoje poznatky pri praktických ukážkach poranení, krvácaní z nosa, stabilizovanej polohy a utvrdili si poznatky o poskytnutí umelého dýchania a ošetrení rezných rán.

   • Finančná gramotnosť

   • 28. 5. 2023
   • Dňa 22.05.2023 sa uskutočnili aktivity zamerané na finančnú gramotnosť. Žiaci piateho ročníka sa dozvedeli informácie o histórii platidiel a aj o dnešnom platidle a mene na Slovensku, eure. Taktiež si osvojili plánovanie a hospodárenie s pridelenými financiami a oboznámili sa s pojmami pravidelný a nepravidelný príjem a výdavok. Znalosti z finančnej gramotnosti si následne preverili pomocou pracovných listov.

   • Na bicykli bezpečne a dobre

   • 28. 5. 2023
   • V ŠKD sa 19.5.2023 uskutočnila dopravná súťaž zameraná na bezpečné správanie v rôznych dopravných situáciách. V teoretickej časti si žiaci zopakovali pravidlá chodcov a cyklistov v cestnej premávke a povinnú výbavu bicykla. Názvy a význam dopravných značiek si precvičili v dopravnom teste na interaktívnej tabuli. Praktická časť sa realizovala na školskom dopravnom ihrisku, kde žiaci súťažili v jazde zručnosti na bicykli a kolobežke. Podľa pravidiel cestnej premávky si vyskúšali aj jazdu na šliapacích motokárach. Všetci žiaci za účasť v dopravnej súťaži získali diplom a sladkú odmenu.

   • Spoznávame svet

   • 28. 5. 2023
   • Dňa 16 .5. 2023 sa uskutočnila akcia Spoznávame svet  pre žiakov 6. ročníka. Žiaci sa prostredníctvom prezentácie dozvedeli o rekordoch jednotlivých kontinentov. Riešili  rôzne úlohy: priradzovali názvy  k obrysom kontinentov, skladali puzzle  pamiatok UNESCO. V interaktívnom cvičení hádali, kde sa nachádzajú miesta zobrazené na obrázkoch. Akcia bola spestrením a rozšírením výuky geografie s využitím interaktívnych cvičení a hier.

   • Zábavné športovanie

   • 28. 5. 2023
   • 12. mája 2023 (piatok) sa v 1. oddelení ŠKD uskutočnilo zábavno-športové  popoludnie. Žiaci súťažili v dvoch družstvách – dievčatá a chlapci. Svoju šikovnosť a rýchlosť si vyskúšali v piatich disciplínach. Pri zbieraní rôznych druhov lôpt podľa počtu bodov, žiaci uplatnili rýchlosť aj logické myslenie. Veselo bolo pri lovení pohárov paličkou, v pretekoch rakov a v lezení cez kruhový tunel na lavičke. Presnosť v triafaní loptičkou si vyskúšali v gigantickom pongu. Odmenou pre všetkých súťažiacich bola veselá nálada a radosť z pohybu.

   • Môj kontakt so škodlivými látkami

   • 28. 5. 2023
   • Dňa 9.mája 2023 sa pre žiakov 4. ročníka uskutočnila beseda pod názvom: Môj kontakt so škodlivými látkami, ktorá bola spojená s nácvikom aktivít, ako odolávať škodlivým látkam. V úvode besedy si žiaci pripomenuli všetky škodlivé látky, s ktorými sa oboznámili pri čítaní knihy C. Raynerovej- Nenič svoje múdre telo. Potom sa zahrali hru Povzbudzovač, pri ktorej pozvali k sebe kamaráta a vyzdvihli jeho kladné vlastnosti. V hre ,,Dvaja jednou ceruzou“ si vyskúšali kresliť ľubovoľný obrázok spoločne jednou ceruzou a nakoniec sa porozprávali o tom, čo by mali v živote robiť, aby boli úspešní a šťastní. Všetky aktivity poslúžili ako dobrý návod, ktorý môžeme ponúknuť všetkým kamarátom, ktorí nevedia, ako využívať svoj voľný čas a preto sa dajú nahovoriť na zlé veci.

   • Slávik Slovenska - okresné kolo

   • 28. 5. 2023
   • Dňa 11. 5. 2023 sa v ZŠ Moskovská 1, Michalovce konalo okresné kolo súťaže v interpretácii ľudovej piesne „Slávik Slovenska“. Víťazi školských kôl súťažili v troch kategóriách. Našu školu reprezentovali žiačky: Anna Adamová (I. kategória), a Paula Sijartová (III. kategória). Hudobne ich sprevádzal pán učiteľ Mgr.Ján Onder  zo ZUŠ Michalovce. Všetci speváci sa predstavili dvomi ľudovými piesňami. Obidve dievčatá sa vrátili bez umiestnenia, aj napriek tomu im ďakujeme za reprezentáciu školy.

   • Deň Zeme

   • 28. 5. 2023
   • Dňa 27.4.2023 sa uskutočnila akcia Deň Zeme, ktorej sa zúčastnili žiaci 7.B a 8.B triedy. V úvode žiaci vyriešili tajničku, neskôr určovali názvy rastlín typických pre naše okolie a potrápili sa aj s poznávaním vtáctva, hmyzu, rýb či iných živočíchov žijúcich na našej planéte. Riešením úloh si žiaci zopakovali, akými spôsobmi môžeme prírodu chrániť, ako správne separovať odpad a vysvetlili sme si aj pojmy súvisiace s ochranou prírody. Na záver žiaci spoločnými silami riešili otázky v EKO -kvíze, kde sa dozvedeli mnoho ďalších zaujímavostí.

   • Pietny akt kladenia vencov

   • 28. 5. 2023
   • Dňa 5.5.2023 sa konala slávnosť pri príležitosti 78. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Slávnosť sa začala pietnym aktom - položením venca k pamätníku v centre obce. Obyvatelia a zamestnanci školy prostredníctvom tejto slávnosti každoročne prejavujú úctu všetkým tým, ktorí položili svoje životy za mierový dnešok. Miestny pamätník je symbolom odvahy a statočnosti známych i neznámych vojakov a tiež niektorých miestnych občanov, ktorí bojovali v bojoch druhej svetovej vojny. Všetkým tým patrí naša vďaka.

   • Slávik Slovenska

   • 28. 5. 2023
   • Dňa 28.4.2023 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Slávik Slovenska. Súťažilo sa v 2 kategóriách. Zúčastnených žiakov bolo 7.  Súťažiaci zaspievali jednu povinnú a jednu ľubovoľnú ľudovú pieseň podľa vlastného výberu.  Do okresného kola postupujú Anna Adamová z 3.B triedy za I. kategóriu a Vanesa Lacková z 5.B triedy za II. kategóriu.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
   • tel: +421 56 649 42 12
   • +421 56 649 42 12
   • Školská 3 Pavlovce nad Uhom 072 14 www.zspavlovceuh.sk 072 14 Pavlovce nad Uhom Slovakia
   • 35543825
   • 2021672015
   • info@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • podatelna@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • staznosti@zspavlovceuh.sk +421 56 290 80 33 +421 56 649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA riaditel@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl.205
   • Mgr. Erika Bartošová zastupca1@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 206 +421 948 520 413
   • PhDr. Martina Horňáková zastupca2@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 207 +421 948 520 417
   • Lenka Šlinská slinska.lenka@zspavlovceuh.sk +421 948 888 249
   • Mgr. Mária Hašuľová karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • PaedDr. Erika Zolotová, PhD. vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Jana Javorová pam@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 204 +421 948 864 090
   • Mgr. Jozef Krupa skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 202 +421 948 115 430
   • Ing. Lukáš Jenčo ekonom@zspavlovceuh.sk +421 56/290 80 33 +421 56/649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje