• Jesenná dielnička v materskej škole

   • 6. 11. 2022
   • 26. októbra bola brána materskej školy otvorená nielen pre deti, ale aj pre rodičov či starých rodičov. Na spoločnej akcii sa zapojili do jesenného aranžovania. Výsledkom boli krásne košíky a ikebany. V škôlkarskej čajovni nechýbal jablkový koláč a ochutnávka ovocia. Na záver rodičovská porota vyhodnotila výsledky aranžovania, no bez peknej ceny neodišiel nikto. Tie do akcie zasponzoroval starosta obce Anton Kocela.

   • Jesenná párty- 1.oddelenie ŠKD

   • 6. 11. 2022
   • V stredu 26. októbra 2022 sa v ŠKD 1. oddelenie konala zábavná párty malých čarodejníc, duchov a rôznych príšerok. Žiaci si vyzdobili triedu a spolu s vychovávateľkou a asistentkami prichystali sladké a slané pochúťky na občerstvenie. Veselá zábava začala hľadaním ukrytých cukríkov a stratených strašidiel. Žiaci sa zabavili v pavúčich pretekoch, dyňovom bowlingu, gaštanovom slalome a metlobale s balónmi. Zatancovali si stoličkový tanec a vytvorili strašidelné múmie. Navštívila nás aj pani zástupkyňa Mgr. Bartošová, ktorá priniesla deťom cukríky. Deti si tak odniesli na jesenné prázdniny veľa pekných zážitkov.

   • Jesenné šantenie - 2.oddelenie ŠKD

   • 6. 11. 2022
   • V stredu 26. októbra 2022 bola zrealizovaná akcia Jesenné šantenie - popoludnie plné zaujímavých a hlavne zábavných hier a súťaží. Pre žiakov ŠKD 2. oddelenie boli pripravené zábavné hry a aktivity: metlobal - lietanie na metle, pritiahni si svoju príšerku, nosenie monster očí, hra duch Ducháčik - v ktorej žiaci museli nájsť stratené oko, chytanie sladkostí do ježibabského klobúka, nakŕmiť švába Oggyho a pavúka Ervina muchami, vyriešiť hlavolam a pomocou slonieho chobota zhodiť kuželky. Svoje tanečné schopnosti a šikovnosť ukázali v strigônskom tanci. Pre žiakov boli pripravené sladké odmeny a pohostenie.

   • To sme my

   • 6. 11. 2022
   • To sme my. Pod týmto názvom sa uskutočnilo dňa 25.10.2022 podujatie PK jazykovedných predmetov pre žiakov druhého stupňa. Aktivity, ktoré pre žiakov pripravili naši „jazykári“ boli nielen o vedomostiach. Práve naopak. Boli o zábave, spolupráci, kamarátstve, ale i zručnosti. Žiaci dávali názvy „dielam v galérii“, hľadali nesprávne slová v slovnej skupine, skladali obrázky, počúvali, ilustrovali. Najlepšie sa darilo skupine zostavenej zo žiakov 6.B triedy.

   • Vzdelávacia cesta - správna voľba

   • 6. 11. 2022
   • Dňa 25.10.2022 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili besedy Vzdelávacia cesta – správna voľba 1. časť. Besedu viedla pani Mgr. Klaudia Serenčková, pracovníčka KC v Pavlovciach nad Uhom. V prvej časti besedy podala stručné informácie o vzdelaní, o voľbe povolania, o celoživotnom vzdelávaní a samovzdelávaní. V druhej časti besedy vystúpila pani Jarka Popíková, asistentka pre rómsku komunitu, ktorá žiakov zaujala svojím životným príbehom, príbehom obyčajnej rómskej ženy, ktorá sa v dospelosti odhodlala študovať a doplniť si vzdelanie. Beseda žiakov zaujala, žiaci sa už teraz tešia na ďalšie stretnutie.

   • Knihy pre malých i veľkých – informačné návštevy v ŠK 1. – 4. ročník

   • 6. 11. 2022
   • V mesiaci október navštívili školskú knižnicu žiaci 1. až 4. ročníka. Všetci žiaci boli oboznámení s pravidlami správania sa v školskej knižnici, priblížili sme si, ako funguje vypožičiavanie a vracanie kníh, ale aj to, ako sa máme ku knihám správať. Každý žiak si mohol vybrať a poprezerať knihu, ktorá sa mu páčila. Žiaci prejavili záujem o prihlásenie sa do knižnice a dúfame, že návštevy knižnice prispejú k tomu, aby si žiaci rozvíjali pozitívny vzťah ku knihe a k čítaniu.

   • Jesenné prázdniny

   • 27. 10. 2022
   • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom oznamuje, že od zajtra 28.10. do 1.11.2022 budú jesenné prázdniny. Nástup do školy po prázdninách je 2.11.2022 (v stredu).

   • Exkurzia do Múzea v Trebišove

   • 24. 10. 2022
   • 21. októbra 2022 sa žiaci 2. - 4. ročníka zúčastnili exkurzie do Múzea v Trebišove. V múzeu žiaci absolvovali komentovanú prehliadku expozície Poľovníctvo a ochrana zveri, pri ktorej ich múzejná pedagogička zoznámila s typickými živočíchmi jednotlivých kontinentov a ich životom v rôznych prostrediach – les, savana, prales a pohoria. Žiaci si mohli nadobudnuté poznatky overiť v rôznych hrách a aktivitách. Následne si ešte pozreli expozície Remeslá a Etnografia Dolného Zemplína a poľnohospodárske stroje rodiny Andrássyovcov. Poslednou zastávkou v Trebišove bol obchod s detskými hračkami Dráčik. 

   • Testovanie pohybových predpokladov žiakov

   • 24. 10. 2022
   • Dňa 20. 10. 2022 sa uskutočnilo Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníka. Cieľom projektu testovania pohybových predpokladov žiakov je informovať rodičov o stave pohybových predpokladov dieťaťa v porovnaní s deťmi, ktoré boli otestované v rámci celého populačného ročníka v SR. Zároveň poradiť/nasmerovať deti na športy, kde môžu uplatniť vrodené predpoklady.

   • Týždeň zdravej výživy

   • 24. 10. 2022
   • Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do Týždňa zdravej výživy. V priebehu jedného týždňa zrealizovali množstvo aktivít, ktorými sa zároveň naša škola prihlásila do súťaže Hovorme o jedle 2022. Žiaci druhého i prvého stupňa sa riadili témou Potraviny - zdroj života. Jednotlivé aktivity boli zverejnené v školskom rozhlase a prebiehali v dvoch častiach - teoretickej a praktickej. Aktivity zohľadňovali ústrednú tému, pričom každý deň v týždni mal vlastný názov aktivity. Do aktivít sa zapojilo 106 žiakov našej školy.

   • Spoznávaj svet naokolo

   • 24. 10. 2022
   • Dňa 14.10.2022 sa pre žiakov 1.oddelenia ŠKD uskutočnila akcia s názvom Spoznávaj svet naokolo. Najprv sme si povedali, čo všetko tvorí prírodu a následne žiaci z popletených slovíčok určovali názvy zástupcov a zložiek prírody. Potom na obrázkoch spoznávali a vyfarbovali zvieratká, ktoré neskôr prilepili na plagát podľa prostredia, v ktorom žijú. Na záver si žiaci zhotovovali vtáčikov, na výrobu ktorých boli použité prírodniny - fazuľa, hrach či šošovica.

   • Čáry máry alebo záhada strateného prútika

   • 24. 10. 2022
   • 12.10.2022 žiaci mali 1. až 5. ročníka divadelné predstavenie kočovného divadla Portál. Predstavenie malo názov Čáry máry alebo záhada strateného prútika. Detektívna rozprávka o hľadaní strateného prútika bola príbehom o čarodejnici, ktorá pri svojom pátraní stretla zaujímavých ľudí.

   • Týždeň boja proti šikane

   • 17. 10. 2022
   • V dňoch 10.10.- 14  .10. 2022 sa na našej škole uskutočnil  Týždeň boja proti šikane. Žiaci sa prostredníctvom školského rozhlasu a na vyučovacích hodinách dozvedeli o rôznych  formách šikanovania a aj to, ako sa brániť. V utorok všetci žiaci školy podpísali Slávnostnú zmluvu o neútočení. Svojim podpisom, ale aj skutkami potvrdili, že budú rešpektovať spolužiakov, budú k nim ohľaduplní, nebudú nikoho ponižovať ani zosmiešňovať. V stredu žiaci tvorili plagáty na tému šikanovanie, práce boli vystavené vo vestibule školy. Štvrtok sa na 1. stupni a na 2. Stupni  formou dotazníkov  uskutočnil prieskum o šikanovaní na našej škole. V piatok sa uskutočnila beseda s pracovníčkou Komunitného centra Mgr. Klaudiou Serenčkovou  na tému Slušné správanie so žiakmi 4. ročníka. Týždeň boja proti šikane sme vyhodnotili a žiakov za súťaž o najlepšie plagáty odmenili sladkými cukríkmi.

   • Deň otvorených dverí 2022

   • 17. 10. 2022
   • Október  prináša veľmi veľa sviatkov a medzi ne patrí aj Európsky deň rodičov a škôl, ktorý si pripomína celá Európa. Na Slovensku má tradíciu od roku 2002 a jeho cieľom je zapojiť rodičov do výchovno-vzdelávacieho procesu ich detí, vytvoriť nové partnerské vzťahy medzi rodičmi, pedagógmi a deťmi, otvoriť školu rodičom. Po dvoch rokoch pandémie sa dvere našej školy otvorili dokorán dňa 8.10.2022. Všetci sa mohli zapojiť do rôznych športových hier a súťaží pre malých aj veľkých, futbal, aerobik, outdorové cvičenia. Nechýbalo občerstvenie, pestrý program a tombola.

   • Piataci v školskej knižnici

   • 10. 10. 2022
   • Dňa 22. septembra navštívili školskú knižnicu žiaci 5.A a 5.B triedy. Návšteva knižnice sa uskutočnila v rámci vyučovania na hodine literatúry, ktorej témou bola práve návšteva knižnice. Žiaci si zopakovali pravidlá správania sa v školskej knižnici a pripomenuli si ako funguje výpožičný poriadok. Vysvetlili sme si, podľa čoho sú jednotlivé knihy usporiadané a ako si knihu vyhľadať. Okrem toho sme si povedali, aké typy knižníc existujú, a tiež to, aký je rozdiel medzi knižnicou a kníhkupectvom. Žiaci vyjadrili pozitívny vzťah ku knihám i to, že školskú knižnicu určite opäť navštívia.

   • Digitálne planetárium Hvezdárne Michalovce

   • 10. 10. 2022
   • 28. septembra 2022 žiaci 1. - 4. ročníka navštívili prenosné digitálne planetárium, ktoré k nám priviezli zamestnanci Hvezdárne Michalovce. Žiakom ukázali slnečnú sústavu, Mesiac, Slnko, Mliečnu dráhu a súhvezdia. Žiaci cestovali vesmírom k planétam Jupiter a Saturn, cestou stretli kométu, ocitli sa na medzinárodnej vesmírnej stanici a pozorovali pohyb Slnka na oblohe, polárnu žiaru, pohyb hviezd na nočnej oblohe, padanie meteoritov a asteroidu na Mesiac. Bol to fantastický zážitok.

   • Účelové cvičenia a Cvičenia v prírode

   • 11. 9. 2022
   • Dňa 8. septembra 2022 sa uskutočnila teoretická časť ÚČELOVÝCH CVIČENÍ. 9. septembra 2022 sa uskutočnila praktická časť pre žiakov 5. – 9. ročníka a CVIČENIA V PRÍRODE pre žiakov 1. stupňa. Činnosť so žiakmi bola zameraná na riešenie mimoriadnych situácií, pohyb a pobyt v prírode, zdravotnú prípravu a šport.

   • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

   • 5. 9. 2022
   • Nový školský rok 2022/2023 sme otvorili  v školskej jedálni našej školy. Pre rodičov prvákov sa týmto výnimočným dňom začali nové radosti a povinnosti na ceste za poznaním. Aj tento rok sa k žiakom, pedagógom a rodičom prihovoril riaditeľ školy RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA, starosta obce Anton Kocela a za Občianske združenie rodičov a priateľov školy Mgr. Martina Čisárová. Všetkým žiakom zaželali výborné študijné výsledky a veľa trpezlivosť v nadchádzajúcich desiatich mesiacoch.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
   • tel: +421 56 649 42 12
   • Školská 3 Pavlovce nad Uhom 072 14 www.zspavlovceuh.sk 072 14 Pavlovce nad Uhom Slovakia
   • 35543825
   • 2021672015
   • info@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • podatelna@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • staznosti@zspavlovceuh.sk +421 56 290 80 33 +421 56 649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA riaditel.pnu@gmail.com riaditel@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl.205
   • Mgr. Erika Bartošová Erika.Bartosova@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 206 +421 948 520 413 +421 56/649 43 36 +421 56/649 42 12 kl.200 +421 56/649 42 12 kl.201 +421 948 158 553
   • PhDr. Martina Horňáková Martina.Hornakova@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 207 +421 948 520 417
   • PaedDr. Erika Zolotová, PhD. vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Mgr. Eva Baková karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Ing. Lukáš Jenčo ekonom@zspavlovceuh.sk +421 56/290 80 33 +421 56/649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • Jana Javorová pam@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 204 +421 948 864 090
   • Mgr. Jozef Krupa skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 202 +421 948 115 430
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje