• "Na Kračun u Pavlovci"

   • 8. 1. 2022
   • Čas Adventu a čas Vianoc má magický charakter. S tým súvisia rôzne ľudové obyčaje, zvyky, tradície, ktoré nám pomáhajú prežiť tento čas plnšie a aktívnejšie. Nebolo tomu ináč ani v našom I. oddelení ŠKD. Pani vychovávateľka žiakom porozprávala o pečení oblátok, o histórii zdobenia vianočného stromčeka, ale aj o ostatných vianočných zvykoch, ktoré sme si uchovali až do dnes. Žiaci s radosťou porozprávali o svojich vianočných zvykoch, ktoré sa tradujú v ich rodinách. Po večeri príde ta najočakávanejšia chvíľa, zazvoní zvonček a my si pod stromčekom nájdeme darček. Pre žiakov bol darčekom bohatý program plný hier a aktivít. Akcia bola zrealizovaná po skupinách a boli dodržiavané všetky protiepidemiologické opatrenia.

   • Čaro Vianoc

   • 8. 1. 2022
   • Pred odchodom na vianočné prázdniny, v piatok 17. decembra 2021, zavládla v ŠKD 2. oddelenie príjemná vianočná nálada. Žiaci spravili vianočnú výzdobu triedy a spoločne sme pripravili sviatočne prestreté stoly. Najprv žiaci otvárali adventný kalendár s úlohami a hádankami. Pripomenuli sme si vianočné tradície a zvyky, pozreli sme si adventné rozprávanie o štyroch sviecach a hľadali stratené rýmy a symboly Vianoc. Zahrali sme sa aktivitu so snehovou guľou vďaky a pozornosti. Veľa zábavy bolo aj vo vianočnom vláčiku so zaujímavými úlohami, a tak si deti odniesli pekné zážitky na vianočné prázdniny.

   • Vianočné prázdniny

   • 17. 12. 2021
   • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Pavlovciach nad Uhom Vám oznamuje, že od 20.12.2021 budú vianočné prázdniny do 7.1.2022. Vyučovanie pokračuje po prázdninách 10.1.2022. 

   • Oznam

   • 14. 12. 2021
   • Vážení rodičia, 

    objednané AG testy si môžete prísť vyzdvihnúť v dňoch 14.12. – 17.12.2021 do 15:00 hod. Preberanie testov v budove ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom bude prebiehať za prísnych hygienických opatrení. 

   • Oznam - vzdelávanie od 13.12.2021

   • 10. 12. 2021
   • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Pavlovciach nad Uhom Vám oznamuje, že od 13.12.2021 sa obnovuje prevádzka materskej školy a žiaci 1. stupňa základnej školy prechádzajú z dištančného vzdelávania na prezenčné (v škole). Činnosť v ŠKD bude do 14:00. Stravovanie v ŠJ bude v riadnom režime. Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

   • Dištančné vzdelávanie

   • 27. 11. 2021
   • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Pavlovce nad Uhom vám oznamuje, že na základe odporúčania RÚVZ v Michalovciach bude od 29.11.2021 prebiehať vzdelávanie dištančne. Predpokladaný termín začiatku prezenčného vyučovania je 13.12.2021.

    Prosíme, aby ste naďalej sledovali webovú stránku školy, ak by boli nové informácie o prípadných zmenách.

     

   • Obnovenie vyučovania

   • 19. 11. 2021
   • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Pavlovciach nad Uhom Vám oznamuje, že od 22.11.2021 sa obnovuje prevádzka materskej školy a žiaci základnej školy prechádzajú z dištančného vzdelávania na prezenčné. Činnosť v ŠKD bude do 14:00. Stravovanie v ŠJ bude v riadnom režime.

   • Oznam

   • 15. 11. 2021
   • Vážení rodičia, milí žiaci.

    Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Pavlovciach nad Uhom Vám oznamuje, že žiakom, ktorí nemajú prístup na internet, prípadne sa nemohli vzdelávať dištančne pre chorobu a podobne, môžu učebné materiály vyzdvihnúť rodičia každý deň v čase od 12:00 do 13:00 hod. v budove základnej školy. Pracovné listy pre deti materskej školy si môžu rodičia v prípade záujmu vyzdvihnúť v budove základnej školy taktiež každý deň, v čase od 12:00 do 13:00 hod. Preberanie materiálov bude prebiehať za prísnych hygienických opatrení.

   • Oznam o dištančnom vzdelávaní

   • 12. 11. 2021
   • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Pavlovce nad Uhom, Vám po dohode so zriaďovateľom školy oznamuje, že z naďalej pretrvávajúcich organizačných dôvodov pokračuje dištančné vzdelávanie do 19.11.2021.

   • Dištančné vzdelávanie pokračuje

   • 6. 11. 2021
   • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Pavlovce nad Uhom vám oznamuje, že z organizačných dôvodov pokračuje dištančné vzdelávanie do 12.11.2021.

    Prosíme, aby ste naďalej sledovali webovú stránku školy, ak by boli nové informácie o prípadných zmenách.

   • Dôležitý oznam

   • 3. 11. 2021
   • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Pavlovce nad Uhom vám oznamuje, že z dôvodu výskytu respiračných ochorení a nákazy COVID-19 u viacerých zamestnancov a žiakov, bude od 4.11.2021 prebiehať vzdelávanie dištančne z organizačných dôvodov.

   • Oznam pre triedy – 1.B a 4.B

   • 1. 11. 2021
   • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Pavlovce nad Uhom vám oznamuje, že trieda 1.B pokračuje v dištančnom vzdelávaní do 5.11.2021.  Predpokladaný začiatok prezenčného vzdelávania pre 1.B je v pondelok 8.11.2021.

    Trieda 4.B  prechádza od utorka, t. j. od 2.11.2021, na dištančnú výučbu podľa platného rozvrhu hodín (okrem výchovných predmetov). Predpokladaný začiatok prezenčného vzdelávania pre 4.B je v stredu 10.11.2021.

    Prosíme, aby ste naďalej sledovali webovú stránku školy, ak by boli nové informácie o prípadných zmenách.

   • Jesenné šantenie - 2.oddelenie ŠKD

   • 1. 11. 2021
   • V stredu 27. októbra 2021 sa žiaci v ŠKD 2. oddelenie, zmenili na malé strašidlá a príšerky, aby si pripomenuli zvyky a tradície Halloweenu. Žiaci hľadali ukryté sladkosti, tvorili slová z gaštanov a veľa zábavy zažili pri metlobale s balónmi a loptami. Súťažili v tekvicovom bowlingu a rolbale s loptičkami. Zatancovali si tanec strašidiel a zabalili múmiu. Všetci si odniesli na jesenné prázdniny veľa veselých zážitkov a dobrú náladu z pekného popoludnia. Aktivity prebiehali v dvoch skupinách ŠKD a boli dodržiavané všetky protiepidemiologické opatrenia.

   • Jesenné šantenie - 1. oddelenie ŠKD

   • 1. 11. 2021
   • V stredu 27. októbra 2021 bola pre žiakov zo ŠKD 1. oddelenie pripravená akcia „Jesenné šantenie“ - popoludnie plné zaujímavých a hlavne zábavných hier a súťaží. Jednotlivé aktivity sa realizovali iba so žiakmi 2. B triedy. Pre žiakov boli pripravené zábavné hry a aktivity: lietanie na metle, pritiahni si svoju príšerku, nosenie monster očí, hra duch Ducháčik - v ktorej žiaci museli vypiť mlieko, prečítať slovo ukryté na dne pohára, uhádnuť kto je duch a bez pomoci rúk preniesť pohár, hod smradľavou papučou, plávajúce kamene, smradľavé vajce, nakŕm švába Oggyho, hmatačka „Čarovné vrecúško“ a hod smradľavým zemiakov. V závere akcie si zahrali naháňačkovú hru „Zombi“.

   • "Zdravá desiata" – zdravý životný štýl

   • 1. 11. 2021
   • V stredu 20. októbra 2021 sa žiaci zo Školského klubu detí 1. oddelenie zúčastnili akcie "Zdravá desiata". Aktivity prebiehali v skupinkách. Prváci si vypočuli príbeh o tom ako si Janka pripravovala nezdravú desiatu. Spoločne jej vysvetlili, ktoré potraviny sú zdravé a ktoré sú nezdravé. Svoje chuťové poháriky otestovali pri ochutnávke zdravých nátierok cesnakovej a tuniakovej. V zázračnom obchode zase nakupovali za svoje vedomosti a spoločne vyriešili problémovú úlohou. Pri čuchovom teste im robil problém zelerový list, ale ostatné suroviny uhádli. Na interaktívnej tabuli hľadali správnu cestu v jabĺčkovom bludisku. Súťažili vo dvojiciach, kto skôr poskladá rozstrihaný obrázok jesenného jabĺčka. V závere akcie si žiaci vypracovali pripravený pracovný list a s chuťou sa pustili do zdravého olovrantu. Pre druhákov bola tiež pripravená ochutnávka nátierok a na interaktívnej tabuli prezentácia s desiatovými hádankami. V závere akcie si zahrali pohybovú hru „Kompót“ a vypracovali pripravený pracovný list.

   • Týždeň zdravej výživy

   • 1. 11. 2021
   • Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do Týždňa zdravej výživy. V priebehu jedného týždňa zrealizovali množstvo aktivít, ktorými sa zároveň naša škola prihlásila do súťaže Hovorme o jedle. Žiaci druhého i prvého stupňa sa riadili témou Príliš dobré na vyhodenie - stop plytvaniu a  jednotlivé jedlá pripravovali žiaci z toho, čo sa doma zvýšilo. S nasadením a nápadmi žiaci nešetrili, preukázali zručnosť v narábaní nielen s vareškou, ale i s nožom.

   • Týždeň boja proti šikane

   • 1. 11. 2021
   • V dňoch 18.10.- 22  .10. 2021 sa na našej škole uskutočnil  Týždeň boja proti šikane. Žiaci sa prostredníctvom školského rozhlasu a na vyučovacích hodinách dozvedeli o rôznych  formách šikanovania a aj to, ako sa brániť. V utorok všetci žiaci školy podpísali Slávnostnú zmluvu o neútočení. Svojim podpisom, ale aj skutkami potvrdili, že budú rešpektovať spolužiakov, budú k nim ohľaduplní, nebudú nikoho ponižovať ani zosmiešňovať. V stredu žiaci tvorili plagáty na tému šikanovanie, práce boli vystavené vo vestibule školy. Štvrtok sa na 1. stupni  formou dotazníka  uskutočnil prieskum o šikanovaní na našej škole. V piatok sme rozhlasovou reláciou ukončili Týždeň boja proti šikane.

   • Hravé pokusy

   • 1. 11. 2021
   • V stredu 20. októbra 2021 sa v ŠKD 2. oddelenie, uskutočnilo zábavné popoludnie, v ktorom si žiaci vyskúšali hravou formou pokusy s vodou, magnetkami a balónmi. V teoretickej časti riešili šifry, logické a matematické hlavolamy a zabavili sa na jazykolamoch. Čarovnú silu magnetiek využili pri magnetickej cestičke a hľadali prekvapenie v ryži. Z papierových kvetov vytvorili vodnú záhradu, z cukríkov farebnú dúhu a sledovali premenu šišky vo vode. Zahrali sa aj na konštruktérov a vyrobili balónovú raketu. Akcia sa realizovala v dvoch skupinách ŠKD a boli dodržiavané všetky protiepidemiologické opatrenia.

   • „Už je tu jeseň...“

   • 1. 11. 2021
   • V týždni od 18.-22. októbra 2021 sme zrealizovali výstavku jesenného aranžovania z tekvičiek a iných plodov našich záhrad. Akcie sa zúčastnilo 18 žiakov a 2 triedne kolektívy 2. A a 5. A. Veľmi pekne ďakujem tr. učiteľom za spoluprácu pri tejto akcii.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
   • zspavlovceuh@zspavlovceuh.sk
   • Erika.Zolotova@zspavlovceuh.sk
   • webmaster@zspavlovceuh.sk
   • tel: +421 56 649 42 12
   • Školská 3 Pavlovce nad Uhom 072 14 www.zspavlovceuh.sk 072 14 Pavlovce nad Uhom Slovakia
   • 35543825
   • 2021672015
   • info@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • podatelna@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • staznosti@zspavlovceuh.sk +421 56 290 80 33 +421 56 649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA riaditel.pnu@gmail.com riaditel@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl.205
   • Mgr. Erika Bartošová Erika.Bartosova@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 206 +421 948 520 413 +421 56/649 43 36 +421 56/649 42 12 kl.200 +421 56/649 42 12 kl.201 +421 948 158 553
   • PhDr. Martina Horňáková Martina.Hornakova@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 207 +421 948 520 417
   • PaedDr. Erika Zolotová, PhD. vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Mgr. Eva Baková karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Ing. Lukáš Jenčo ekonom@zspavlovceuh.sk +421 56/290 80 33 +421 56/649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • Jana Javorová pam@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 204 +421 948 864 090
   • Mgr. Jozef Krupa skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 202 +421 948 115 430
   • skolska.kniznica@zspavlovceuh.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje