• Slávnostné ukončenie školského roka 2022/2023

   • 30. 6. 2023
   • V piatok 31. júna 2023 si žiaci našej základnej školy odniesli dlhoočakávané koncoročné vysvedčenie. Za nami je ďalší školský rok naplnený usilovnou prácou, starosťami, ale i radosťami. Za výborné výsledky boli ocenení žiaci, ktorí úspešne reprezentovali našu školu a ktorí dosiahli v tomto školskom roku výborný prospech.


    Milí žiaci, prajeme Vám veselé prázdniny, veľa slnečných lúčov a krásnych zážitkov. Vráťte sa do školy zdraví, oddýchnutí, plní elánu a krásnych zážitkov.

   • Rozlúčková slávnosť deviatakov

   • 29. 6. 2023
   • „Keď je ťažké lúčiť sa, znamená to, že všetko, čo sme prežili, bolo krásne.“ 

    Deň 29. jún bol pre našich deviatakov posledný deň školského roka 2022/2023. Dňom odovzdávania vysvedčení, ale i dňom ich slávnostnej rozlúčky s učiteľmi, spolužiakmi  a so školou.

    My im želáme úspešný štart do ďalšieho školského roka na stredných školách a do budúcnosti veľa lásky, šťastia a úspechov.

   • Didaktické hry a účelové cvičenia

   • 29. 6. 2023
   • Dňa 23.06.2023 sa uskutočnili didaktické hry pre 1. stupeň a praktické účelové cvičenia pre žiakov druhého stupňa. Činnosť so žiakmi bola zameraná na riešenie mimoriadnych situácií, pohyb a pobyt v prírode, zdravotnú prípravu a šport. Žiaci prešli viacerými stanovišťami, kde ich čakali rôzne úlohy. Naučili sa, ako pracovať s raneným, ako správne volať číslo 112, ako sa maskovať. Pripravené boli aj úlohy na logiku a pamäť.

   • Školská bodka

   • 29. 6. 2023
   • 26. júna 2023 žiaci 1. stupňa strávili v komunitnom centre v Pavlovciach nad Uhom veselé dopoludnie na rozlúčku so školským rokom. Už od rána sa v skupinkách hrali na hojdačkách, preliezkach, šmýkačkách, v pieskovisku a na trampolíne. Nesmel chýbať ani futbal. O 9.30 všetci s chuťou zjedli grilované párky s chlebom a zeleninou. Vo zvyšnom čase pokračovali hry, zábavky a kreslenie  - až do návratu do školy.

   • Rozlúčková slávnosť predškolákov

   • 28. 6. 2023
   • Dovidenia milá škôlka, my už nie sme malí.
    Preč sú chvíle, keď sme všetci poobede spali.
    Nesmiete sa na nás hnevať, nás už čaká škola.
    Utekajme, veď nás leto volá !

    Čas neúprosne letí vpred a nastal opäť koniec školského roka a čas rozlúčky s predškolákmi, ktorí opustia MŠ a v septembri nastúpia do prvého ročníka ZŠ.  Naši predškoláci sa rozlúčili so svojimi kamarátmi pekným rozlúčkovým programom 28.júna 2023.  Po úvodnej časti nechýbalo ani sladké občerstvenie a tanečná zábava. Naši už budúci žiaci zažili nezabudnuteľné dopoludnie, ktorým sa pre ne končí čas " iba hrania" a začína čas učenia a zodpovednosti za svoje dosiahnuté vedomosti a zručnosti. 

   • Prijatie najlepších žiakov starostom obce

   • 28. 6. 2023
   • Prišlo leto, školský zvonček pomaly odzváňa na posledné minútky v škole a to je znak, že prichádza vytúžený čas prázdnin. Byť usilovný po celý školský rok sa však určite oplatí, pretože práve pre tých najlepších slávnostnou bodkou za školským rokom 2022/2023 bolo stretnutie so starostom obce Antonom Kocelom. Stalo sa tak 27. júna 2023 v obradnej sieni obecného úradu, kde boli pri tejto príležitosti ocenení najšikovnejší žiaci. Po slávnostnom príhovore a programe si 16 najlepších žiakov prevzalo z rúk pána starostu pekné ceny, ktoré si zaslúžili za výborné študijné výsledky a vzornú reprezentáciu našej školy a obce.

   • Dejepisná exkurzia

   • 23. 6. 2023
   • Dňa 9.6.2023 sa 44 žiakov 5. až 9. ročníka zúčastnilo dejepisnej exkurzie v Hanušovciach nad Topľou, kde navštívili kaštieľ a archeopark. Žiaci absolvovali komentovanú prehliadku historicko-umeleckej expozície, ktorá sa nachádza v pivničných priestoroch kaštieľa. Mohli vidieť predmety dennej potreby, šperky, rôzne pracovné nástroje, ktoré používali ľudia od praveku až po novovek. Okrem kaštieľa žiaci navštívili aj archeopark. Mali možnosť vidieť rôzne príbytky našich predkov, ich pracovné nástroje, oblečenie či predmety, ktoré v tom čase denne používali. Vyskúšali si streľbu z luku, staroveké zbrane a brnenia, mleli obilie a na hrnčiarskom kruhu vyrábali rôzne predmety. Na cestu domov si vyrobili prstene a náramky priateľstva, a to postupom, ako to robili naši predkovia. Aj napriek daždivému počasiu sa žiakom exkurzia a hlavne aktivity v archeoparku veľmi páčili. Exkurzia splnila svoj cieľ.

   • Škola v prírode

   • 19. 6. 2023
   • V dňoch 5.6. – 9.6.2023 sa 21 žiakov druhého až štvrtého ročníka zúčastnilo ŠVP v Kysaku. Počas pobytu žiaci dopoludnia absolvovali vyučovanie podľa rozvrhu. V popoludňajších hodinách mali pripravené zaujímavé voľnočasové aktivity. Navštívili Ľubovnianske múzeum v Starej Ľubovni, Detskú historickú železnicu a bábkové divadelné predstavenie Neposlušná Linda v Košiciach. Cestou späť zo školy v prírode, žiaci navštívili Jasovskú jaskyňu, v ktorej obdivovali  stalagmity, stalagnáty, „kamenné“ vodopády a zdolali 353 schodov. Mimo uvedených aktivít mali žiaci zorganizovaných množstvo športových a tvorivých aktivít v rámci ŠKD.

   • Školský výlet

   • 15. 6. 2023
   • Dňa 6. júna 2023 učitelia telesnej výchovy a športu pre žiakov športových krúžkov pripravili školský výlet zameraný na spoznávanie histórie dolného Zemplína. Prvým zážitkom bola 1,5 hodinová plavba loďou po rieke Bodrog vo vinohradníckej oblasti Tokaj. Plavba sa začala v lodnom prístave za obcou Viničky. Počas plavby sa žiaci dozvedeli množstvo zaujímavosti o flóre a faune v chránených lokalitách rieky Bodrog.

    Ďalšou zastávkou  bol neďaleký novootvorený kaštieľ Rákócziovcov v Borši, kde sa narodil budúci knieža František (Ferenc) II. Rákóczi. Žiaci sa oboznámilis históriou kaštieľa a s fungovaním rodiny Rákócziho. Výlet sa žiakom páčil, a to aj napriek počasiu, ktoré nám veľmi neprialo.

   • Návšteva filmového predstavenia

   • 15. 6. 2023
   • Žiaci ŠKD sa dňa 30.5.2023 v meste Michalovce zúčastnili filmového predstavenia Mia a ja. Súčasťou bola prechádzka po pešej zóne, kde si všetci pochutnali na zmrzline. Vo vestibule MsKS  sme si pozreli výstavu víťazných výtvarných prác žiakov základných škôl na tému  Zdravá výživa. Žiaci si okrem filmového zážitku odniesli aj rozprávkovú omaľovánku Malá morská víla.

   • Týždeň zdravia

   • 4. 6. 2023
   • Týždeň zdravia v našej škole patrí už medzi tradičné podujatia projektu Zdravá škola. Aj tohto roku boli aktivity  tematicky rozdelené na jednotlivé dni, ale mali spoločný cieľ: propagovať upevňovanie zdravia športom a pohybom na čerstvom vzduchu, zdravým stravovaním, vyjadrením názoru na problematiku zdravia výtvarným prejavom a anketou. Siedmaci a deviataci si nielen teoreticky overili informácie o poskytovaní prvej pomoci, ale tiež pohotovo a zručne predviedli, ako tieto zásady ovládajú v praxi.

   • „Čítajme si...“ 2023

   • 30. 5. 2023
   • V týždni od 22. mája do 26. mája 2023 sa naša školská knižnica zapojila do celoslovenského podujatia s názvom „Čítajme si...“ 2023, ktoré organizuje Linka detskej istoty. Cieľom podujatia je zvýšiť povedomie o dôležitosti čítania a posilniť pozitívny postoj detí k čítaniu. Do detského čitateľského maratónu sa zapojilo 46 žiakov našej školy. Veríme, že aj takýmto spôsobom sme motivovali žiakov k častejšiemu čítaniu.

   • Tvoríme komiks

   • 30. 5. 2023
   • Dňa 26. mája 2023 sa uskutočnila v školskej knižnici akcia s názvom Tvoríme komiks. Žiaci piateho ročníka sa oboznámili s knihou Nakresli si vlastný komiks a prácou v skupinkách si vyskúšali tvorbu komiksu. Cieľom podujatia bolo pripraviť žiakov na učivo o komikse.

   • Plánovanie rodičovstva a vzťahy v partnerstve

   • 30. 5. 2023
   • Dňa 17.05.2023 sa žiaci ôsmeho ročníka zúčastnili besedy na tému: Plánovanie rodičovstva a vzťahy v partnerstve. Cieľom besedy bolo porozprávať sa ako si vybrať správneho partnera, o znakoch harmonického vzťahu ale aj  aké problémy môžu vzniknúť vo vzťahu. Besedu viedla Mgr. Klaudia Serenčková , pracovníčka KC v Pavlovciach nad Uhom. Prostredníctvom aktivít žiakov inšpirovala, ako sa vzťahy vytvárajú, o spôsoboch akým sa vzťah buduje, o užitočných informáciách, čo robiť, aby svoje vzťahy prežívali s radosťou a ako ich upevniť. Pani Serenčková na základe ďalšej aktivity zisťovala, ako by sa partner/partnerka mali k sebe správať a mali povedať, čo je na tom dobré, a čo zlé. Veľmi zaujímavo rozprávala o partnerských vzťahoch a láske. Žiaci sa aktívne zapájali do besedy. Beseda bola zaujímavá a poučná.

   • Základný plavecký výcvik

   • 29. 5. 2023
   • V mesiaci máj žiaci 3. až 5. ročníka absolvovali základný plavecký výcvik, ktorý prebiehal v Termalparku Šírava SPA RESORT. Počas kurzu si žiaci osvojili základné plavecké techniky ako napr.: splývanie, prsia, kraul a znak. Za úspešné zvládnutie základného plaveckého výcviku boli žiaci odmenení diplomom.   

   • Beseda s pracovníčkami Slovenského Červeného kríža

   • 28. 5. 2023
   • Dňa 24.5.2023 sa na našej škole uskutočnila beseda s pracovníčkami Červeného kríža. Cieľom besedy bolo pripomenúť žiakom ako správne poskytnúť prvú pomoc pri úrazoch či náhlych stavoch, zareagovať v nebezpečenstve alebo pri nehodách. Žiaci si zopakovali svoje poznatky pri praktických ukážkach poranení, krvácaní z nosa, stabilizovanej polohy a utvrdili si poznatky o poskytnutí umelého dýchania a ošetrení rezných rán.

   • Finančná gramotnosť

   • 28. 5. 2023
   • Dňa 22.05.2023 sa uskutočnili aktivity zamerané na finančnú gramotnosť. Žiaci piateho ročníka sa dozvedeli informácie o histórii platidiel a aj o dnešnom platidle a mene na Slovensku, eure. Taktiež si osvojili plánovanie a hospodárenie s pridelenými financiami a oboznámili sa s pojmami pravidelný a nepravidelný príjem a výdavok. Znalosti z finančnej gramotnosti si následne preverili pomocou pracovných listov.

   • Na bicykli bezpečne a dobre

   • 28. 5. 2023
   • V ŠKD sa 19.5.2023 uskutočnila dopravná súťaž zameraná na bezpečné správanie v rôznych dopravných situáciách. V teoretickej časti si žiaci zopakovali pravidlá chodcov a cyklistov v cestnej premávke a povinnú výbavu bicykla. Názvy a význam dopravných značiek si precvičili v dopravnom teste na interaktívnej tabuli. Praktická časť sa realizovala na školskom dopravnom ihrisku, kde žiaci súťažili v jazde zručnosti na bicykli a kolobežke. Podľa pravidiel cestnej premávky si vyskúšali aj jazdu na šliapacích motokárach. Všetci žiaci za účasť v dopravnej súťaži získali diplom a sladkú odmenu.

   • Spoznávame svet

   • 28. 5. 2023
   • Dňa 16 .5. 2023 sa uskutočnila akcia Spoznávame svet  pre žiakov 6. ročníka. Žiaci sa prostredníctvom prezentácie dozvedeli o rekordoch jednotlivých kontinentov. Riešili  rôzne úlohy: priradzovali názvy  k obrysom kontinentov, skladali puzzle  pamiatok UNESCO. V interaktívnom cvičení hádali, kde sa nachádzajú miesta zobrazené na obrázkoch. Akcia bola spestrením a rozšírením výuky geografie s využitím interaktívnych cvičení a hier.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
   • tel: +421 56 649 42 12
   • +421 56 649 42 12
   • Školská 3
    Pavlovce nad Uhom
    072 14
    www.zspavlovceuh.sk
    072 14 Pavlovce nad Uhom
    Slovakia
   • 35543825
   • 2021672015
   • info@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12
   • podatelna@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12
   • staznosti@zspavlovceuh.sk
    +421 56 290 80 33
    +421 56 649 42 12 klapka 203
    +421 948 033 093
   • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA
    riaditel@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl.205
   • Mgr. Erika Bartošová
    zastupca1@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl. 206
    +421 948 520 413
   • PhDr. Martina Horňáková
    zastupca2@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl. 207
    +421 948 520 417
   • Lenka Šlinská
    slinska.lenka@zspavlovceuh.sk
    +421 948 888 249
   • Mgr. Mária Hašuľová
    karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 klapka 208
   • PaedDr. Erika Zolotová, PhD.
    vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Jana Javorová
    pam@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl. 204
    +421 948 864 090
   • Mgr. Jozef Krupa
    skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl. 202
    +421 948 115 430
   • Ing. Lukáš Jenčo
    ekonom@zspavlovceuh.sk
    +421 56/290 80 33
    +421 56/649 42 12 klapka 203
    +421 948 033 093
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje