• Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

   • 31. 8. 2022
   • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Pavlovciach nad Uhom Vám oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční v pondelok  5. septembra 2022 o 8.30 v budove školy. Zároveň Vám oznamujeme, že prevádzka  v materskej škole bude od 5. septembra v čase od 7:00 do 16:00. Školské vyučovanie a činnosť v materskej škole bude aj naďalej na základe predloženia vyhlásenia o bezpríznakovosti. Tlačivo Vám odovzdajú triedni učitelia, prípadne si ho môžete stiahnuť TU.

   • Oznam školskej jedálne

   • 25. 8. 2022
   • Vedúci ŠJ oznamuje rodičom, ktorí majú záujem o prihlásenie žiakov na obedy v šk. roku 2022/2023, že je potrebné odovzdať vyplnenú Prihlášku na stravovanie, najneskôr v deň nástupu do školy, t.j. 5.9.2022.

     Zároveň upozorňujeme rodičov na zmenu  zákona o dotáciách: dotácia sa od 01.08.2021 neposkytuje všetkým žiakom navštevujúcim ZŠ. Preto :

    -Žiadame rodičov, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi, alebo ich príjem je najviac vo výške životného minima a chcú, aby sa ich dieťa stravovalo v ŠJ formou štátnej  dotácie, aby odovzdali  úradné potvrdenia o vyššie uvedených skutočnostiach z ÚPSVaR vedúcemu ŠJ najneskôr  do 31.08.2022.

    - Nárok na dotáciu na stravovanie majú aj deti rodičov, z ktorých si ani jeden neuplatnil na dieťa nárok na daňový bonus na vyživované dieťa / deti od dovŕšenia 6 rokov veku a nedovŕšenia 15 rokov veku/ žijúce s ním v domácnosti podľa osobitných predpisov. Rodič sa preukazuje čestným vyhlásením, ktoré odovzdá najneskôr v deň nástupu do školy, t.j. 5.9.2022.
     

    Bez odovzdania uvedených dokladov nie je možné uplatniť si nárok na dotáciu na stravovanie v ŠJ.

    Prihlášku na obedy a čestné vyhlásenie si môžete stiahnuť TU.

   • Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022

   • 30. 6. 2022
   • Posledný júnový deň priniesol už tradičný záver školského roka. Nastal čas zhodnotiť celoročné snaženie žiakov, každý z nich sa mohol obzrieť za rokom svojej práce, zhodnotiť svoje úsilie a možno aj uvedomiť si, v čom musí na sebe ešte zapracovať v ďalšom roku. Žiaci sa slávnostne s pedagógmi zhromaždili v jedálni školy, kde ich privítal riaditeľka školy RNDr. Milan Zolota, PhD. Žiakom sa prihovoril aj starosta obce, Anton Kocela a Mgr. Martina Čisárová, predsedníčka OZ Rodičia a priatelia ZŠ Pavlovce nad Uhom. Nasledovalo oceňovanie žiakov za výborné výchovno-vzdelávacie výsledky, úspešnú reprezentáciu školy v rôznych olympiádach a súťažiach.

   • Rozlúčková slávnosť žiakov deviateho ročníka

   • 30. 6. 2022
   • Po deviatich rokoch posledný krát na základnej škole zazvonil zvonec najstarším žiakom – deviatakom dňa 29.6.2022. Krásnym programom sa rozlúčili so svojimi pedagógmi, kamarátmi, ale aj s celým personálom školy.

   • Rozlúčka predškolákov so škôlou

   • 30. 6. 2022
   • Ani sme sa nenazdali a z našich drobcov vyrástli krásne veľké deti, ktoré sú pripravené na vstup do základnej školy. Čas hier, plačúcich bábik, mrakodrapov zo stavebníc postupne nahradí skoré vstávanie, nosenie školských tašiek na ich útlych chrbátikoch, učenie a písanie domácich úloh. A tak sa dňa 29. 06. 2022 sa spoločne rozlúčili s materskou školou budúci prváčikovia.

   • Prijatie žiakov starostom obce

   • 30. 6. 2022
   • Dňa 28.júna 2022 prijal starosta obce, pán Anton Kocela v obradnej sieni obecného úradu žiakov, ktorí úspešne reprezentovali školu v súťažiach. Všetci z pozvaných žiakov boli odmenení hodnotnou knihou a následne sa podpísali do Pamätnej knihy obce. V závere nechýbalo ani sladké občerstvenie.

   • Antigénové samotesty

   • 25. 6. 2022
   • Vážení rodičia, MŠVVaŠ SR zabezpečuje distribúciu antigénových samotestov na bezpečný návrat do škôl v školskom roku 2022/2023. Rodičia, ktorí v priebehu školského roka mali objednané testy, si ich môžu prísť vyzdvihnúť v dňoch 27.6. – 29.6.2022 do 14:00 hod. Testy sú určené na využívanie pred nástupom do školy (september 2022) podľa usmernení, o ktorých budete včas informovaní.

   • Výlet ŠKD

   • 26. 6. 2022
   • V piatok 24. júna 2022 žiaci Školského klubu detí navštívili filmové predstavenie Tvoja zem. Čakanie na film si spríjemnili chutnou zmrzlinou. Po predstavení si zakúpili suveníry v obchodnom centre Zemplín. Rozlúčkový večer sme ukončili večerou a hrami Na statku. Akcie sa zúčastnilo 38 žiakov, ktorí si z akcie odniesli krásne zážitky a pamätný list ako spomienku na spoločné chvíle strávené v Školskom klube detí.

   • Didaktické hry a Účelové cvičenia

   • 25. 6. 2022
   • Dňa 24. júna sa uskutočnili praktické časti Didaktických hier na 1. stupni, a Účelových cvičení na 2. stupni. V úvode dňa sa precvičila evakuácia školy v prípade ohrozenia. Nasledoval presun na stanovišťa. Žiaci si na stanovištiach upevnili vedomosti, ktoré získali v praktickej časti.

   • Potulky po Michalovciach - Rozlúčkový výlet 4.B

   • 25. 6. 2022
   • V stredu 22.6.2022 žiaci 4.B triedy so svojou učiteľkou strávili deň v Michalovciach. V palacinkárni si všetci pochutnali na palacinkách a vyšantili na ihrisku. Po potulkách mestom Michalovce sa nesmela vynechať „naj“ zmrzlina v meste. Prázdninovú atmosféru bolo cítiť už aj na promenáde po pešej zóne. A samozrejme....nezabudlo sa ani na „naj“ obchodné centrum v meste.

   • Športujeme s úsmevom

   • 25. 6. 2022
   • V piatok 17. júna 2022 sa v ŠKD 2. oddelenie uskutočnilo v školskej telocvični športové popoludnie, na ktorom žiaci absolvovali zábavné športové disciplíny. Žiaci súťažili v dvoch družstvách - oranžové a zelené. Rýchlosť a matematické myslenie spojili v zbieraní rôznych druhov lôpt - kto viac. Svoju zručnosť si vyskúšali pri love pohárov a slalome s loptou v kruhu. Zabavili sa na pretekoch krabov a hode loptičkou naopak. Hravo si poradili aj s čarovným kruhom. Odmenou pre všetkých súťažiacich bola veselá nálada a radosť z pohybu.

   • Zábavné dopoludnie Školská bodka

   • 25. 6. 2022
   • 17.6.2022 sa žiaci 1. a 2. ročníka zišli v komunitnom centre v Pavlovciach nad Uhom na zábavnom dopoludní Školská bodka. Najprv sa  pohrali na hojdačkách, preliezkach, šmýkačkách, v pieskovisku a na trampolíne. Potom všetci s chuťou zjedli grilované párky s chlebom a zeleninou. Po zaslúženom oddychu si pozreli včelie úle, dozvedeli sa zaujímavé veci o chove včiel a urobili pracovný list o včelách. Vo zvyšnom čase pokračovali hry, zábavky a kreslenie.

   • Dejepisná exkurzia

   • 10. 6. 2022
   • Dňa 9.6.2022 sa žiaci druhého stupňa zúčastnili dejepisnej exkurzie do Vihorlatského múzea v Humennom. Pri umelecko- historickej expozícii videli medailóny a obrazy panovníkov od Štefana I. až po Máriu Teréziu. Pozreli si Ornamentálnu a Orientálnu izbu, jedáleň, brnenia, zbrane a knižnicu. Okrem kaštieľa sme navštívili aj skanzen, kde žiaci videli ľudovú architektúru priľahlých obcí a drevený kostolík.

   • Obchodovanie s ľuďmi

   • 10. 6. 2022
   • 7.6.2022 sa žiaci 9. ročníka streli v učebni MU III s pracovníčkou Komunitného centra v Pavlovciach nad Uhom, Mgr. Klaudiou Serenčkovou. Žiaci spolu s pracovníčkou komunitného centra rozprávali na tému Obchodovanie s ľuďmi. V prvej časti besedy praktickými aktivitami pochopili, na čo si majú dávať pozor, aby sa nestali obeťami obchodovania s ľuďmi. V druhej časti besedy si žiaci pozreli krátky film, ktorý zachytával konkrétne prípady obetí obchodovania s ľuďmi a ich ťažký návrat do normálneho života. Cieľom besedy boli praktické rady, ako sa bezpečne a obozretne správať v neznámom prostredí, ako rozpoznať pochybné ponuky práce v cudzine, ako a kam sa efektívne obrátiť so žiadosťou o pomoc - bezplatná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi: 0800 800 818. Beseda bola zaujímavá a poučná.

   • Školská športová olympiáda

   • 6. 6. 2022
   • Tradične pri príležitostí Dňa detí vymenia naši žiaci so svojimi pedagógmi školské lavice za priestory športového areálu, aby si zmerali sily v rôznych disciplínach Školskej športovej olympiády. Aj v dopoludnie 3.6.2022 sa na školskom dvore zišli žiaci 1.-9. ročníka, aby si overili svoje fyzické i psychické danosti v rôznych druhoch športu. Slávnostný nástup so vztýčením olympijskej vlajky prispel k sviatočnej atmosfére a dosahovaniu výborných športových výkonov súťažiacich. Žiaci mohli navštíviť  Výtvarný kútik, kde ich čakalo maľovanie na tvár a mladší žiaci si oddýchli pri rôznych hrách. V Stánku prvej pomoci sa ošetrili drobné úrazy.  Najlepší športovci boli v závere podujatia odmenení nielen potleskom, ale aj medailami. Víťazmi sa však stali všetci, ktorí sa tejto športovej olympiády zúčastnili.

     

    Video Školská športová olympiáda 2022 - YouTube

   • Ako vzniká kniha

   • 6. 6. 2022
   • Dňa 25.5.2022 sa v školskej knižnici uskutočnilo podujatie, ktoré bolo venované knihám. V prvej časti podujatia sme sa porozprávali o vzniku, vývoji a tvorbe knihy. Žiaci zistili, že napísať knihu nie je vôbec ľahké. Na jej tvorbe sa podieľa mnoho ľudí, ktorí vykonávajú mnoho práce. V druhej časti sme si vyskúšali viazanie knihy, tvorbu obálky a záložky do knihy.

   • Európsky deň parkov

   • 2. 6. 2022
   • Dňa 24.5.2022 sme si v popoludňajších hodinách so žiačkami 6.B triedy pripomenuli Európsky deň parkov. Vysvetlili sme si, čo je to národný park a akému stupňu ochrany podlieha. S použitím IKT žiačky vyhľadávali názvy slovenských národných parkov a do pracovných listov dopĺňali s nimi spojené zaujímavosti. Potom na základe určenej polohy v slepej mape zisťovali, o aký konkrétny národný park ide. Následne sme absolvovali vychádzku do miestneho parku, kde sme si vychutnali pobyt v príjemnom prostredí. 

   • Finančná gramotnosť

   • 30. 5. 2022
   • V dňoch 24.5.a 26.5.2022 sa uskutočnili aktivity zamerané na finančnú gramotnosť. Žiaci piateho ročníka sa oboznámili  s funkciou a používaním peňazí prostredníctvom prezentácie. Matematické zručnosti si precvičovali nakupovaním, interaktívnymi cvičeniami a riešením pracovných listov. Žiaci šiesteho ročníka sa taktiež prostredníctvom prezentácie oboznámili s funkciou, formou a hodnotou peňazí. Zopakovali si prácu s desatinnými číslami. Pomocou aktivity – Odhadni ceny jednotlivých výrobkov a vytvoreného letáku si rozvíjali finančnú gramotnosť, porovnávali ceny, určovali čo je drahšie, čo je lacnejšie, čo sa viac oplatí a koľko ušetria. V závere si vypracovali pracovné listy.

   • Spoznávame Európu

   • 30. 5. 2022
   • Dňa 25.5. 2022 sa uskutočnila akcia Spoznávame Európu  pre žiakov 7. ročníka. Žiaci sa prostredníctvom prezentácie dozvedeli o rekordoch Európy a sveta. Riešili osemsmerovky, v ktorých boli ukryté štáty Európy, priradzovali hlavné mestá k jednotlivým štátom a pracovali s atlasom. V interaktívnom cvičení hádali, kde sa nachádzajú miesta zobrazené na obrázkoch. Akcia bola spestrením a rozšírením výuky geografie s využitím interaktívnych cvičení a hier.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
   • tel: +421 56 649 42 12
   • Školská 3 Pavlovce nad Uhom 072 14 www.zspavlovceuh.sk 072 14 Pavlovce nad Uhom Slovakia
   • 35543825
   • 2021672015
   • info@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • podatelna@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • staznosti@zspavlovceuh.sk +421 56 290 80 33 +421 56 649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA riaditel.pnu@gmail.com riaditel@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl.205
   • Mgr. Erika Bartošová Erika.Bartosova@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 206 +421 948 520 413 +421 56/649 43 36 +421 56/649 42 12 kl.200 +421 56/649 42 12 kl.201 +421 948 158 553
   • PhDr. Martina Horňáková Martina.Hornakova@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 207 +421 948 520 417
   • PaedDr. Erika Zolotová, PhD. vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Mgr. Eva Baková karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Ing. Lukáš Jenčo ekonom@zspavlovceuh.sk +421 56/290 80 33 +421 56/649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • Jana Javorová pam@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 204 +421 948 864 090
   • Mgr. Jozef Krupa skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 202 +421 948 115 430
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje