• Na bicykli bezpečne a dobre

   • 30. 5. 2022
   • Dieťa je najzraniteľnejším účastníkom cestnej premávky, preto sme sa rozhodli v ŠKD venovať tejto téme podrobnejšie na akcii s dopravným zameraním. Cieľ akcie bol splnený a žiaci si v teoretickej časti osvojili základné návyky správania sa v rôznych dopravných situáciách, zopakovali si dopravné značky a časti bicykla. Pozreli si prezentáciu o bezpečnej jazde na bicykli, zahrali si dopravné pexeso a vyrobili dopravné značky. V stredu 25. mája 2022 si žiaci precvičili svoje zručnosti v jazde na bicykli. Zvládli slalom pomedzi kužele, prejazd lievikom, osmičku, tunel, prenášanie kuželky a pomalú jazdu s presným zastavením. Akcie sa zúčastnilo 23 cyklistov a 6 kolobežkárov. Najúspešnejšími v jazde zručnosti na bicykli boli Justin Kula a Matej Čisár. V jazde na kolobežke boli najrýchlejší Lukáš Szalay a Dagmar Butková, na elektrickej kolobežke súťažila Sarah Kešeľová. Odmenou pre všetkých súťažiacich boli získané vedomosti a preukaz cyklistu.

   • Týždeň zdravia

   • 25. 5. 2022
   • Týždeň zdravia v našej škole sa niesol v duchu myšlienky, že zdravie máme len jedno, patrí len nám a je len na nás, ako s ním budeme zaobchádzať. V priebehu týždňa (16.5.-20.5.2022) projekt Zdravá škola pripravil pre žiakov rôzne aktivity, ktoré boli zamerané na propagáciu upevňovania zdravia športom, pohybom v prírode, zdravým stravovaním. Štvrtáci a piataci predviedli, ako ovládajú zásady prvej pomoci a starší žiaci sa zapojili do podujatia  vytváraním letáčikov s tematikou zdravia.

   • Plánovanie rodičovstva a vzťahy v partnerstve

   • 25. 5. 2022
   • Láska a vzťahy v partnerstve v mnohom predurčujú budúci manželský život, rodičovstvo a výchovu detí. Spoločné názory partnerov, emočné prežívanie, komunikácia a pochopenie toho druhého, sú základom zdravého vzťahu. O tom a ešte o mnohých ďalších aspektoch spolunažívania v rodine so žiakmi 9. ročníka rozprávala Mgr. K. Serenčková, pracovníčka komunitného centra v Pavlovciach nad Uhom. Beseda sa uskutočnila 19. 5. 2022.

   • ČOV Pavlovce nad Uhom

   • 23. 5. 2022
   • 19.5.2022 žiaci 6.B triedy v rámci predmetu Environmentálna výchova navštívili miestnu čističku odpadových vôd, ktorá zabezpečuje odvádzanie a čistenie  splaškových odpadových vôd z obcí Pavlovce nad Uhom, Vysoká nad Uhom, Bajany a Veľké Kapušany. Celou prehliadkou nás sprevádzali vedúci prevádzky Ing. Igor Šoltés a technologička Ing. Poláková.  Podrobne a primeraným spôsobom vysvetlili žiakom ako prebieha biologický a chemický proces čistenia odpadových vôd, čo žiaci mali možnosť aj vidieť. Navštívili aj riadiacu miestnosť (velín), kde na monitoroch videli celú kanalizačnú sieť. V prípade poruchy systém dáva signál a riadiaci pracovník vysiela zamestnancov na odstránenie poruchy. V závere exkurzie žiaci boli odmenení sladkosťou a drobnými darčekmi.

   • Beseda o vtákoch

   • 23. 5. 2022
   • Dňa 12.5.2022 sa pre žiakov 5. ročníka uskutočnila beseda o vtákoch s ornitológom p. Ing. Repelom. Žiakom podal zaujímavé informácie o národnej prírodnej rezervácii Senné rybníky, zároveň konkrétne predstavil jednotlivé druhy vtákov, ktoré toto územie obývajú alebo cez neho tiahnu. Žiaci si tak zopakovali nadobudnuté vedomosti z hodín biológie a súčasne sa dozvedeli mnoho zaujímavostí  zo života vtákov.

   • Môj kontakt so škodlivými látkami

   • 23. 5. 2022
   • Dňa 11.5.2022 sa pre žiakov 4. ročníka uskutočnila beseda pod názvom Môj kontakt so škodlivými látkami, ktorá bola spojená s nácvikom aktivít, ako odolávať škodlivým látkam. V úvode besedy si žiaci pod vedením koordinátorky PP Mgr. T. Kušnírovej pripomenuli všetky škodlivé látky, s ktorými sa oboznámili pri čítaní knihy C. Raynerovej- Nenič svoje múdre telo. Potom sa zahrali hru Povzbudzovač, pri ktorej pozvali k sebe kamaráta a vyzdvihli jeho kladné vlastnosti. V hre ,,Dvaja jednou ceruzou“ si vyskúšali kresliť ľubovoľný obrázok spoločne jednou ceruzou a nakoniec sa porozprávali o tom, čo by mali v živote robiť, aby boli úspešní a šťastní. Všetky aktivity poslúžili ako dobrý návod, ktorý môžeme ponúknuť všetkým kamarátom, ktorí nevedia, ako využívať svoj voľný čas a preto sa dajú nahovoriť na zlé veci.

   • Pietny akt kladenia vencov

   • 8. 5. 2022
   • Dňa 6.5.2022 sa konala slávnosť pri príležitosti 77. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Slávnosť sa začala pietnym aktom - položením venca k pamätníku v centre obce. Obyvatelia, zamestnanci obecného úradu, zamestnanci školy a žiaci si prostredníctvom tejto slávnosti každoročne prejavujú úctu všetkým tým, ktorí položili svoje životy za mierový dnešok. Všetkým tým patrí naša vďaka.

   • „S batohom do lesa“

   • 2. 5. 2022
   • Príroda a les zvlášť je pre nás tým najlepším zdrojom poučenia, a knihou, ktorú by sme mali čítať pomaly a dôkladne, pretože nikde inde nenájdeme lepší zdroj poznania a múdrosti. V utorok 26. apríla 2022 sme zrealizovali akciu s prírodovedným zameraním pod názvom S bahotom do lesa. Keďže les je pre náš život nesmierne dôležitý, aj pripravené aktivity pre žiakov sa niesli v tomto duchu. Na úvod sme sa rozprávali čo je les, aké má funkcie, aké pravidlá v lese dodržiavame. Žiaci v teoretickej časti spoznávali stromy a zvieratá, riešili zaujímavé úlohy, hľadali byliny v štvorsmerovke, nestratili sa ani v labyrinte. Najviac ich zaujali nahrávky hlasu jednotlivých zvierat. Hlavnou časťou aktivity bolo vypracovanie pracovných listov a v praktickej časti rozoznávali jednotlivé stromy, kry a byliny. Zaujali ich sadrové odliatky zvieracích stôp. Záver bol kreatívny a tvorivý, pretože mali možnosť pozorovať ako sa z bielej chryzantémy stane modrá a mali možnosť si vyskúšať umeleckú techniku frotáž – kopírovanie (prenášanie) reliéfnej štruktúry kôry na papier. Akcia bola zrealizovaná po skupinách.

   • Svet prírody

   • 1. 5. 2022
   • V stredu 27. apríla 2022 sa v ŠKD 2. oddelenie uskutočnilo prírodovedno-zábavné popoludnie, v ktorom žiaci objavovali krásy a zaujímavosti prírody. Pozreli si prezentáciu o lesnom spoločenstve a zaujímavých rekordoch zo sveta zvierat. Určovali názvy stromov, lúčnych kvetov, poznávali spev vtákov a svoje vedomosti si vyskúšali v prírodovednom kvíze.

   • Nebezpečenstvo elektronickej šikany

   • 1. 5. 2022
   • Dňa 26.4.2022 sa pre žiakov 5. ročníka uskutočnila beseda Nebezpečenstvo elektronickej šikany. Besedu viedla pani učiteľka Ing. Eva Grajcárová. V úvode so žiakmi rozprávala o pojme šikana. Na základe známej rozprávky „Ovce“ žiakom vysvetlila, že používanie internetu je niekedy veľmi nebezpečné. Pri svojej neopatrnosti sa informácie a fotografie môžu dostať na nesprávne miesto a môžu byť zneužité. Pani učiteľka upozornila žiakov na nevhodné správanie sa na internete, ktoré môže vyústiť až do obťažovania, vyhrážania a vydierania. V závere, na základe získaných vedomostí, žiaci vyberali správne tvrdenia o vhodnom  správaní sa  na internete.

   • Poznaj a chráň

   • 1. 5. 2022
   • Dňa 25.4.2022 sa uskutočnila školská akcia zo žiakmi 3.B triedy pod názvom Poznaj a chráň. Deti si vypracovali pracovné listy pripravené na túto tému. Zahrali sa na koberci triedením rastlín podelených do skupín na liečivé rastliny, úžitkové rastliny, stromy a kríky. Nasledovali pripravené zábavné cvičenia na tabuli, kde sme si zopakovali pomocou kvízov poznatky o prírode a rastlinách. Na záver sme urobili plagát  o rastlinách a počasí v jarných mesiacoch. Deti sa naučili ako chrániť prírodu a ako sa o ňu treba starať. Podujatie sa deťom veľmi páčilo a fotodokumentácia  je zverejnená na stránke školy.

   • TESTOVANIE 5 2022

   • 1. 5. 2022
   • Vážení rodičia piatakov,

    dovoľte nám, aby sme Vás informovali o významnej udalosti v škole, ktorú navštevuje vaše dieťa.

    Dňa 18. mája 2022 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 5  2022. Žiaci budú testovaní z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

    • žiaci prídu do školy 7:45
    • administrácia testovania je 8:00
    • povolené pomôcky – pero, ktoré píše namodro, pomocné papiere na matematiku
    • nepovolené pomôcky – pravítka, kalkulačky, zošity, učebnice, výpisky, študijné materiály
   • Technická olympiáda

   • 1. 5. 2022
   • V tomto školskom roku sa v okresnom kole Technickej olympiády žiaci 8.B triedy

    Milan Komárik a Samuel Sijarto umiestnili na veľmi peknom druhom mieste. Žiakov

    pripravovala pani učiteľka Ing. Anna Adamová. Iuventa odmenila žiakov diplomami

    a peknými vecnými cenami. Blahoželáme!

   • Hospodárenie v rodine

   • 25. 4. 2022
   • Dňa 22.4.2022 sa pre žiakov 6.B triedy uskutočnila akcia pod názvom „Hospodárenie v rodine“. V úvode diskutovali o tom, či sú peniaze dôležité v živote človeka a prečo, či si môžeme všetko kúpiť. Následne prostredníctvom prezentácie sa oboznámili s problematikou hospodárenia v rodine - s rodinným rozpočtom, a potom si to prakticky vyskúšali formou aktivít na interaktívnej tabuli ( A1 – Čo sa nedá kúpiť?, A2 – Rozdeľte pojmy na príjmy a výdavky)  a vypracovaním pracovného listu (A3 – Zostavte modelový rodinný rozpočet).

   • Básne pre malých i veľkých

   • 13. 4. 2022
   • Dňa 22. marca sa pre žiakov 3. ročníka uskutočnila akcia školskej knižnice s názvom Básne pre malých i veľkých. V úvode sme porovnávali básne pre „malých“ a „veľkých“ čitateľov, pokračovali sme čítaním básničiek podľa výberu žiakov a v závere akcie sme si spoločne vypracovali pracovný list s básničkou, ktorý obsahoval aj otázky vyplývajúce z básničky. Žiaci sa pri práci s textom nielen niečo naučili, ale aj zabavili. 

   • V zdravom tele zdravý duch

   • 13. 4. 2022
   • Dňa 7.4.2022 sa uskutočnila akcia s názvom V zdravom tele zdravý duch, ktorej sa zúčastnili žiaci 5.B triedy. Najprv sme diskutovali o tom, čo všetko by sme mali robiť pre naše zdravie a naopak, čomu by sme sa mali vyhýbať. Na základe potravovej pyramídy sme si vysvetlili, v akom množstve by mali byť v našom jedálničku zastúpené jednotlivé zložky potravy. Následne si žiaci vypracovali ,,zdravý" pracovný list. Potom sme sa presunuli do telocvične, kde boli pre žiakov pripravené rôzne športové aktivity a súťaže. 

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
   • tel: +421 56 649 42 12
   • Školská 3 Pavlovce nad Uhom 072 14 www.zspavlovceuh.sk 072 14 Pavlovce nad Uhom Slovakia
   • 35543825
   • 2021672015
   • info@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • podatelna@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • staznosti@zspavlovceuh.sk +421 56 290 80 33 +421 56 649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA riaditel.pnu@gmail.com riaditel@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl.205
   • Mgr. Erika Bartošová Erika.Bartosova@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 206 +421 948 520 413 +421 56/649 43 36 +421 56/649 42 12 kl.200 +421 56/649 42 12 kl.201 +421 948 158 553
   • PhDr. Martina Horňáková Martina.Hornakova@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 207 +421 948 520 417
   • PaedDr. Erika Zolotová, PhD. vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Mgr. Eva Baková karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Ing. Lukáš Jenčo ekonom@zspavlovceuh.sk +421 56/290 80 33 +421 56/649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • Jana Javorová pam@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 204 +421 948 864 090
   • Mgr. Jozef Krupa skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 202 +421 948 115 430
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje