• Jesenné šantenie - 1. oddelenie ŠKD

   • 1. 11. 2021
   • V stredu 27. októbra 2021 bola pre žiakov zo ŠKD 1. oddelenie pripravená akcia „Jesenné šantenie“ - popoludnie plné zaujímavých a hlavne zábavných hier a súťaží. Jednotlivé aktivity sa realizovali iba so žiakmi 2. B triedy. Pre žiakov boli pripravené zábavné hry a aktivity: lietanie na metle, pritiahni si svoju príšerku, nosenie monster očí, hra duch Ducháčik - v ktorej žiaci museli vypiť mlieko, prečítať slovo ukryté na dne pohára, uhádnuť kto je duch a bez pomoci rúk preniesť pohár, hod smradľavou papučou, plávajúce kamene, smradľavé vajce, nakŕm švába Oggyho, hmatačka „Čarovné vrecúško“ a hod smradľavým zemiakov. V závere akcie si zahrali naháňačkovú hru „Zombi“.

   • "Zdravá desiata" – zdravý životný štýl

   • 1. 11. 2021
   • V stredu 20. októbra 2021 sa žiaci zo Školského klubu detí 1. oddelenie zúčastnili akcie "Zdravá desiata". Aktivity prebiehali v skupinkách. Prváci si vypočuli príbeh o tom ako si Janka pripravovala nezdravú desiatu. Spoločne jej vysvetlili, ktoré potraviny sú zdravé a ktoré sú nezdravé. Svoje chuťové poháriky otestovali pri ochutnávke zdravých nátierok cesnakovej a tuniakovej. V zázračnom obchode zase nakupovali za svoje vedomosti a spoločne vyriešili problémovú úlohou. Pri čuchovom teste im robil problém zelerový list, ale ostatné suroviny uhádli. Na interaktívnej tabuli hľadali správnu cestu v jabĺčkovom bludisku. Súťažili vo dvojiciach, kto skôr poskladá rozstrihaný obrázok jesenného jabĺčka. V závere akcie si žiaci vypracovali pripravený pracovný list a s chuťou sa pustili do zdravého olovrantu. Pre druhákov bola tiež pripravená ochutnávka nátierok a na interaktívnej tabuli prezentácia s desiatovými hádankami. V závere akcie si zahrali pohybovú hru „Kompót“ a vypracovali pripravený pracovný list.

   • Týždeň zdravej výživy

   • 1. 11. 2021
   • Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do Týždňa zdravej výživy. V priebehu jedného týždňa zrealizovali množstvo aktivít, ktorými sa zároveň naša škola prihlásila do súťaže Hovorme o jedle. Žiaci druhého i prvého stupňa sa riadili témou Príliš dobré na vyhodenie - stop plytvaniu a  jednotlivé jedlá pripravovali žiaci z toho, čo sa doma zvýšilo. S nasadením a nápadmi žiaci nešetrili, preukázali zručnosť v narábaní nielen s vareškou, ale i s nožom.

   • Týždeň boja proti šikane

   • 1. 11. 2021
   • V dňoch 18.10.- 22  .10. 2021 sa na našej škole uskutočnil  Týždeň boja proti šikane. Žiaci sa prostredníctvom školského rozhlasu a na vyučovacích hodinách dozvedeli o rôznych  formách šikanovania a aj to, ako sa brániť. V utorok všetci žiaci školy podpísali Slávnostnú zmluvu o neútočení. Svojim podpisom, ale aj skutkami potvrdili, že budú rešpektovať spolužiakov, budú k nim ohľaduplní, nebudú nikoho ponižovať ani zosmiešňovať. V stredu žiaci tvorili plagáty na tému šikanovanie, práce boli vystavené vo vestibule školy. Štvrtok sa na 1. stupni  formou dotazníka  uskutočnil prieskum o šikanovaní na našej škole. V piatok sme rozhlasovou reláciou ukončili Týždeň boja proti šikane.

   • Hravé pokusy

   • 1. 11. 2021
   • V stredu 20. októbra 2021 sa v ŠKD 2. oddelenie, uskutočnilo zábavné popoludnie, v ktorom si žiaci vyskúšali hravou formou pokusy s vodou, magnetkami a balónmi. V teoretickej časti riešili šifry, logické a matematické hlavolamy a zabavili sa na jazykolamoch. Čarovnú silu magnetiek využili pri magnetickej cestičke a hľadali prekvapenie v ryži. Z papierových kvetov vytvorili vodnú záhradu, z cukríkov farebnú dúhu a sledovali premenu šišky vo vode. Zahrali sa aj na konštruktérov a vyrobili balónovú raketu. Akcia sa realizovala v dvoch skupinách ŠKD a boli dodržiavané všetky protiepidemiologické opatrenia.

   • „Už je tu jeseň...“

   • 1. 11. 2021
   • V týždni od 18.-22. októbra 2021 sme zrealizovali výstavku jesenného aranžovania z tekvičiek a iných plodov našich záhrad. Akcie sa zúčastnilo 18 žiakov a 2 triedne kolektívy 2. A a 5. A. Veľmi pekne ďakujem tr. učiteľom za spoluprácu pri tejto akcii.

   • Jesenné prázdniny

   • 27. 10. 2021
   • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Pavlovciach nad Uhom Vám oznamuje, že v dňoch 28.10. a 29.10. 2021 sú jesenné prázdniny. Vyučovanie pokračuje v utorok 2.11.2021. Činnosť v materskej škole bude počas jesenných prázdnin prerušená.

   • Oznam pre triedy – 1.A, 1.B, 2.A, 6.A a 9.A

   • 22. 10. 2021
   • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Pavlovce nad Uhom vám oznamuje, že triedy 1.A, 1.B, 2.A, 6.A a 9.A prechádzajú od pondelka, t. j. od 25.10.2021, na dištančnú výučbu podľa platného rozvrhu hodín (okrem výchovných predmetov). Termín ukončenia dištančného vzdelávania bude oznámený prostredníctvom triednych učiteľov. Predpokladaný začiatok prezenčného vzdelávania je od 2.11.2021. Prosíme, aby ste naďalej sledovali webovú stránku školy, ak by boli nové informácie o prípadných zmenách. 

   • Oznam pre triedy – 6.B, 7.B a 9.B

   • 18. 10. 2021
   • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Pavlovce nad Uhom vám oznamuje, že triedy 6.B, 7.B a 9.B prechádzajú od 19.10.2021 do 29.10.2021 na dištančnú výučbu podľa platného rozvrhu hodín (okrem výchovných predmetov). Predpokladaný začiatok prezenčného vzdelávania je od 2.11.2021. Prosíme, aby ste naďalej sledovali webovú stránku školy, ak by boli nové informácie o prípadných zmenách.

   • Oznam

   • 15. 10. 2021
   • Vážení rodičia,

    ak máte záujem o domáce antigénové samotesty, môžete o ne požiadať v termíne do 19.10.2021 (t. j. do utorka) v čase do 10:00 hod.

    Môžete o ne požiadať nasledovným spôsobom:

    • buď cez Edupage prostredníctom rodičovského konta, akceptovaná bude iba žiadosť rodiča cez rodičovské konto, nie cez konto žiaka,
    • alebo elektronicky (emailom) na mailovú adresu riaditel.pnu@gmail.com vyplnením žiadosti, ktorú nájdete na odkaze: AG Test

    Rodičia, ktorí už prejavili záujem v predošlom kole a testy dostali, nemusia opätovne žiadať o testy, títo žiaci dostanú ďalšie testy automaticky. Žiadame vás o dodržanie stanoveného času.

   • Vedecký kuriér

   • 3. 10. 2021
   • Dňa 24.9.2021 sa na našej škole uskutočnila akcia s názvov Vedecký kuriér, ktorý bol súčasťou festivalu vedy - Európska noc výskumníkov. Celý festival prebiehal kvôli pandémii v interaktívnom online štúdiu a bol doplnený o rôzne aktivity na školách. Naša škola obdŕžala vedecký box chémie pre učiteľa a 20 boxov pre žiakov a box fyziky pre učiteľa. Žiaci 9.B a 8.B si mali možnosť v rámci chémie vyskúšať 3 pokusy zamerané na chromatografiu fixiek, odtlačky prstov a otestovanie slín. Žiaci 6.B triedy si mohli vyskúšať pokusy s kvapalinami zamerané na hustotu kvapalín a žiaci 9.B triedy pokusy zamerané na magnetizmus, tlak vzduchu a elektrický náboj.

   • Verejná zbierka Biela pastelka

   • 22. 9. 2021
   • Dňa 24.9.2021 sa zapojíme do verejnej zbierky Biela pastelka, ktorej cieľom je pomáhať nevidiacim a slabozrakým ľuďom začleniť sa do bežného života.

    Výnos zo zbierky slúži na:

    · nácvik samostatnej chôdze s bielou palicou,

    · výučbu čítania a písania Braillovým písmom,

    · kurzy práce s kompenzačnými, optickými a technicky náročnými pomôckami,

    · nácvik sebaobslužných činností – varenie, pranie, žehlenie, upratovanie,

    · špecializované sociálne poradenstvo a pod.

     

    Kúpou drevenej pastelky môžeme zmeniť ľudské osudy.

   • Účelové cvičenia a Cvičenia v prírode

   • 19. 9. 2021
   • Dňa 9. septembra 2021 sa uskutočnila teoretická časť ÚČELOVÝCH CVIČENÍ. 10. septembra 2021 sa uskutočnila praktická časť pre žiakov 5. – 9. ročníka a Cvičenia v prírode pre žiakov 1. stupňa. Činnosť so žiakmi bola zameraná na riešenie mimoriadnych situácií, pohyb a pobyt v prírode, zdravotnú prípravu a šport.

   • MŠ-trieda Lienky a Včielky v karanténe

   • 11. 9. 2021
   • Na základe pozitívných RT-PCR výsledkov testov pedagogických zamestnancov, prechádza materská škola do oranžovej fázy. Triedy LIENKY VČIELKY budú do 24.9.2021 v karanténe. Počas karantény bude zabezpečené dištančné vzdelávanie. Rodičom odporúčame sledovať zdravotný stav detí a v prípade podozrenia na príznaky ochorenia COVID 19 kontaktovať ošetrujúceho lekára. Prípadné zmeny Vám oznámime prostredníctvom stránky školy.

    V prípade, že dieťa spĺňa výnimku z karantény, môže ju zákonný zástupca uplatniť prostredníctvom tlačiva „Oznámenie o výnimke z karantény“

    Výnimku z karantény spĺňa osoba, ktorá:

    • je najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID19 s dvojdávkovou schémou, alebo
    • je najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID19 s jednodávkovou, alebo
    • je najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo
    • prekonala ochorenie COVID19 v období pred nie viac ako 180 dňami, a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia.
   • Oznam školskej jedálne

   • 3. 9. 2021
   • Oznamujeme rodičom žiakov zapísaných na obedy v školskom roku 2021/2022, ktorý podpísali Čestné vyhlásenie o neuplatnení si nároku na daňový bonus, že toto vyhlásenie bude posúdené ÚPSVaR Michalovce a v prípade uznania budú mať títo žiaci obedy hradené prostredníctvom dotácie avšak najskôr od 1.10.2021. To znamená, že za obedy za mesiac September 2021 je potrebné zaplatiť podľa vystavenej poštovej poukážky.

   • Základné informácie k pravidlám fungovaniu školy v školskom roku 2021/2022 podľa Školského semaforu

   • 23. 9. 2021
   • Školský semafor  https://www.minedu.sk/data/att/20698.pdf

     

    Základné informácie pre žiakov pri vstupe do areálu školy

    Každý žiak pri nástupe do školy je povinný predložiť vypísané a podpísané tlačivo  „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Na základe platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva žiak a zamestnanec musia mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania.

    Naďalej platí vykonávanie ranného filtra (meranie teploty a dezinfekcia rúk). Vyučovanie sa uskutočňuje bez obmedzenia, za prísnych epidemiologických opatrení.

     

    Oznam pre zákonných zástupcov

    Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom oznamuje zákonným zástupcom,  že na základe školského semafora sú povinní predkladať škole tlačivo  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka , a to pri nástupe do školy i po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní vrátane víkendov a sviatkov.

    Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.

     

    Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

    Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

    Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

    Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

     

   • Otvorenie školského roka 2021/2022

   • 26. 8. 2021
   • Vážení rodičia, milí žiaci.

    Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Pavlovciach nad Uhom Vám oznamuje, že otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční vo štvrtok  2. septembra 2021 o 8.30. Škola bude pre žiakov otvorená od 8:15 hod. za dodržania všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení. Žiaci musia mať pri vstupe do budovy školy rúško. Zároveň Vám oznamujeme, že prevádzka  v materskej škole bude od 2. septembra v čase od 7:00 do 16:00 hod. - taktiež za zachovania všetkých protiepidemiologických opatrení a odporúčaní. Na stretnutie s Vami sa teší kolektív pracovníkov Základnej školy s materskou školou v Pavlovciach nad Uhom.

   • Čo potrebuje prvák do školy

   • 26. 8. 2021
   • Zošity:

    511 bez pomocnej linajky – 5 ks

    511 s pomocnou linajkou  - 5 ks

    512 – 5 ks,

    510 – 5 ks, 624 (slovníček) – 1 ks

    460 (veľký hrubý čistý zošit) – 2 ks

    Písacie potreby:

    ceruzka č. 2 – 2 ks, drevené farbičky, strúhadlo, guma, atramentové pero (stačí neskôr), pravítko

    Výtvarná výchova :

    výkresy A3 – 20 ks, výkresy A4 – 20 ks, vodové farby, plastelína, voskovky, tyčinkové lepidlo na papier, farebný papier – 1 sada, štetce – 2 ks (tenký a hrubý), nožnice so zaobleným koncom, nádoba na vodu (nie malé mištičky), plášť (zástera, stará košeľa, tričko) – VŠETKO  V  PEVNEJ  KRABICI  S MENOVKOU

    Telesná výchova:

    tepláky s mikinou, tričko s krátkym rukávom, ponožky, tenisky (trampky, botasky) s bielou podrážkou – VŠETKO  VO  VRECÚŠKU  S MENOVKOU

    Hygienické potreby:

    uterák, pohár, mydlo, toaletný papier, hygienické vreckovky, ochranné rúško – 2 ks – VŠETKO  VO  VRECÚŠKU  S MENOVKOU

    Prezúvky: pevná obuv (nie šľapky)

   • Rozlúčková slávnosť s deviatakmi

   • 30. 6. 2021
   • „Keď končí sa spoločná cesta, smiech zanikol v tichu opustenej triedy,

    zostali po nás iba prázdne miesta, na zemi kúsok roztrúsenej kriedy.

    V pamäti zbieraš vzácne chvíle a v ušiach znie Ti ozvena krokov,

    poslednou stránkou triednej knihy zatváraš krásnych deväť rokov.“

     

    29. júna 2021 sa uskutočnila rozlúčka so žiakmi deviateho ročníka. Z malých a nesmelých prváčikov, ktorí pred deviatimi rokmi plní očakávania zasadli do školských lavíc, vyrástli mladí šikovní ľudia plný snov,  ideálov a chuti do života. Po letných prázdninách sa z našich žiakov stanú mladí študenti stredných škôl.

    Držíme im palce !

   • Rozlúčka predškolákov so škôlkou

   • 30. 6. 2021
   • Dňa 28.6.2021 bol pre predškolákov vzácny deň, pretože sa lúčili so škôlkou, nakoľko od septembra budú navštevovať 1. ročník ZŠ. Deti pod vedením pani učiteliek mali nacvičený pekný program, ktorý vypĺňali básničky a piesne. Nechýbal ani sľub, že sa budú učiť na jednotky.

    Želáme budúcim prváčikom, aby sa im aj v škole darilo, aby mali aj tak taký dobrý pocit, ako mali v škôlke.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
   • zspavlovceuh@zspavlovceuh.sk
   • Erika.Zolotova@zspavlovceuh.sk
   • webmaster@zspavlovceuh.sk
   • tel: +421 56 649 42 12
   • Školská 3 Pavlovce nad Uhom 072 14 www.zspavlovceuh.sk 072 14 Pavlovce nad Uhom Slovakia
   • 35543825
   • 2021672015
   • info@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • podatelna@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • staznosti@zspavlovceuh.sk +421 56 290 80 33 +421 56 649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA riaditel.pnu@gmail.com riaditel@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl.205
   • Mgr. Erika Bartošová Erika.Bartosova@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 206 +421 948 520 413 +421 56/649 43 36 +421 56/649 42 12 kl.200 +421 56/649 42 12 kl.201 +421 948 158 553
   • PhDr. Martina Horňáková Martina.Hornakova@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 207 +421 948 520 417
   • PaedDr. Erika Zolotová, PhD. vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Mgr. Eva Baková karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Ing. Lukáš Jenčo ekonom@zspavlovceuh.sk +421 56/290 80 33 +421 56/649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • Jana Javorová pam@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 204 +421 948 864 090
   • Mgr. Jozef Krupa skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 202 +421 948 115 430
   • skolska.kniznica@zspavlovceuh.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje