• Vianočné prázdniny- prerušenie prevádzky v MŠ a ZŠ

   • 18. 12. 2020
   • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Školská 3, Pavlovce nad Uhom Vám oznamuje, že na základe Rozhodnutia zriaďovateľa bude prevádzka v materskej škole a v základnej škole počas vianočných prázdnin od 21.12.2020 do 8.1.2021 prerušená. Predpokladaný nástup detí do MŠ a ZŠ bude dňa 11.01.2021, t.j. v pondelok.

    Prípadné zmeny, ktoré by mohli vyplynúť zo zhoršenia epidemiologickej situácie Vám oznámime prostredníctvom web stránky školy.

   • Ochraňujme prírodu

   • 30. 11. 2020
   • Dňa 20.11.2020 sa uskutočnila akcia pre žiakov 3.B triedy v rámci II. oddelenia ŠKD s názvom „Ochraňujme prírodu“. V úvode žiaci diskutovali o tom, akým spôsobom môžu prispieť k ochrane prírody so zameraním sa na recykláciu odpadu. Vysvetlili sme si správny spôsob triedenia odpadu a vytvorili informačný plagát. Následne si žiaci zasúťažili v rôznych aktivitách, kde využili rôzne druhy odpadu a nakoniec si vytvorili rôznorodé EKO záložky do kníh.

   • Týždeň boja proti drogám

   • 29. 11. 2020
   • V dňoch od 23. do 27. novembra 2020, prebiehal na pôde našej školy Týždeň boja proti drogám. Žiaci 1.stupňa sa zapojili do ankiet, besied, literárnej a výtvarnej tvorby. Šikovnosť triednych  kolektívov sa prejavila v tvorbe veľkého množstvo plagátov, v rámci dňa zdravej výživy si žiaci pochutnali na zdravej desiate, pripravili výstavku ovocia a zeleniny, vitamínovú bombu a ovocný šalát, žiaci 2. oddelenia ŠKD mali aktivitu pod názvom- Stravujeme sa zdravo. Týždeň boja proti drogám sme zakončili tancom a športovými aktivitami, ktoré prebiehali v triedach. Vďaka všetkým aktivitám, do ktorých sa žiaci pod vedením svojich vyučujúcich zapojili je zrejmé, že problematika drog nie je nikomu z nás ľahostajná a že vieme, ako proti nim bojovať.

   • Stravujeme sa zdravo

   • 29. 11. 2020
   • V rámci Týždňa boja proti drogám sa vo štvrtok 26.11.2020 v ŠKD 2. oddelenie uskutočnilo zábavno-náučné popoludnie, zamerané na zdravý životný štýl. Žiaci v jednotlivých skupinách ŠKD si spolu s vychovávateľkou a asistentkami hravou formou overili svoje vedomosti o zdravom stravovaní. V úvode si pozreli prezentáciu o potravinovej pyramíde a vypracovali pracovné listy. Zahrali sa aj na lekárov, ktorí vyliečili chorého medvedíka a hľadali zdravé a nezdravé potraviny. V priebehu popoludnia si všetci pochutnali aj na zdravom olovrante.

   • Miluj život a nie drogy!

   • 29. 11. 2020
   • V rámci Týždňa boja proti drogám sa pre žiakov ŠKD 1. oddelenie v stredu 25. novembra 2020 konala beseda „Miluj život a nie drogy!“ Na úvod žiakov privítali dve kamarátky Janka a Danka, ktoré pozvali žiakov k nim na návštevu. Žiaci si vypočuli ich príbeh, pomáhali dievčatám zvládnuť a správne riešiť problémové situácie, zahrali sa na záchranárov a aktívne sa zapájali do pripravovaných aktivít. Vypracovali si zaujímavé pracovné listy, zhotovili plagát, hľadali si kamarátov a z akcie odchádzali s poznaním, že život bez drogy a s priateľmi je krajší. Akcie sa zúčastnilo 25 žiakov. Aktivity prebiehali po skupinkách.

   • Šarkaniáda v 3.B

   • 29. 11. 2020
   • Jesenné dni využili žiaci 3.B triedy púšťaním šarkanov. Žiaci sa dostatočne vyšantili na školskom ihrisku. 

   • OZNAM pre žiakov 2. stupňa

   • 13. 11. 2020
   • Vážení rodičia, milí žiaci!

    Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Pavlovciach nad Uhom Vám oznamuje, že u žiakov 2. stupňa pokračuje dištančná forma vzdelávania. Pre žiakov, ktorí nemajú prístup na internet, škola pripravuje učebné materiály. Učebné materiály na dištančné vzdelávanie sú k dispozícii každú stredu v budove základnej školy, môže ich vyzdvihnúť aj zákonný zástupca žiaka, ktorý privádza žiakov prvého stupňa alebo ak školu navštevuje mladší súrodenec žiaka 2. stupňa bez prístupu k digitálnym technológiám.

   • Jesenné prázdniny

   • 5. 11. 2020
   • Vážení rodičia, 

    oznamujeme Vám že jesenné prázdniny budú v dňoch 6.11.2020 - 9.11.2020. Vyučovanie bude pokračovať v utorok 10.11.2020 pre žiakov 1. - 4. ročníka podľa rozvrhu prezenčne (v škole), pre žiakov 5.-9. ročníka dištančne (online).

   • OZNAM - Materská škola

   • 4. 11. 2020
   • VÁŽENÍ RODIČIA,

    VEDENIE ŠKOLY VÁM OZNAMUJE, ŽE PREVÁDZKA MŠ BUDE POČAS JESENNÝCH PRÁZDNIN V DŇOCH 6.11. A 9.11.2020 PRERUŠENÁ.

   • Jesenné šantenie

   • 1. 11. 2020
   • V utorok 27. októbra 2020 bola pre deti zo ŠKD 1. oddelenie pripravená akcia „Jesenné šantenie“ - popoludnie plné zaujímavých a hlavne zábavných hier a súťaží. Jednotlivé aktivity sa realizovali v skupinkách. Deti si zasúťažili v chytaní „monster očí“, zahrali si „metlobal“ a súťažili v „lietaní na metle“. Letecký preukaz najšikovnejšej bosorky získala Dagmar Butková a z chlapcov bol najrýchlejší Dalibor Žiga. Druháci si zahrali hru „Duch Ducháčik“ a prváci pomáhali čarovnej víle hľadať stratenú hviezdičku z jej čarovnej paličky. V súťaži „Ježibabie preteky“ si žiaci overili svoju silu, obratnosť, rýchlosť a šikovnosť. Akcie sa celkovo zúčastnilo 25 detí, pripravené hry a súťaže sa im veľmi páčili.

   • Jesenné šantenie

   • 1. 11. 2020
   • V stredu 28. októbra 2020 sa pred začiatkom jesenných prázdnin v ŠKD 2. oddelenie uskutočnilo zábavné popoludnie hier a súťaží. Žiaci v jednotlivých skupinách ŠKD si spoločne s vychovávateľkou a asistentkami skrášlili triedy s jesennou a halloweenskou výzdobou. Zabavili sa pri hľadaní tekvičiek, maľovaní na tvár, zahrali si metlobal a zemiakový bowling a súťažili v hľadaní domčeka a v balónových pretekoch. Odmenou pre všetkých boli sladkosti a dobrá nálada.

   • Svet okolo nás

   • 1. 11. 2020
   • Dňa 12.10.2020 sa uskutočnila akcia pre žiakov 2.B triedy v rámci I. oddelenia ŠKD s názvom Svet okolo nás. Diskutovali sme o tom, čo všetko tvorí svet vôkol nás, žiaci si vyfarbovali omaľovánku, zasúťažili si v triedení obrázkov zameraných na rast rastlín a nakoniec si vyskúšali pozorovanie lupou a mikroskopom.

   • Týždeň boja proti šikane

   • 1. 11. 2020
   • V dňoch 19.10.- 23.10. 2020 sa na našej škole uskutočnil  Týždeň boja proti šikane. Žiaci sa prostredníctvom školského rozhlasu a na vyučovacích hodinách dozvedeli o rôznych  formách šikanovania a aj to, ako sa brániť. V utorok všetci žiaci školy podpísali Slávnostnú zmluvu o neútočení. Svojim podpisom potvrdili, že budú rešpektovať spolužiakov,  nebudú nikoho ponižovať ani zosmiešňovať. V stredu žiaci tvorili plagáty na tému šikanovanie, práce boli vystavené vo vestibule školy. Štvrtok sa formou dotazníka  uskutočnil prieskum o šikanovaní na našej škole. 

   • Návšteva obecného cintorína

   • 25. 10. 2020
   • V stredu 21. októbra 2020 deti zo ŠKD 1. oddelenie využili krásne slnečné počasie na návštevu obecného cintorína. Deti boli poučné o bezpečnosti na ceste i počas presunu. Na vychádzke sme dodržiavali zásadu ROR a po príchode sme dezinfikovali ruky. Deti si zaspomínali na svojich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami.

   • Deň jabĺčka v 4.B

   • 25. 10. 2020
   • Žiaci 4.B triedy si 21.októbra pripomenuli Deň jabĺčka. Najprv si doplnili informácie o priaznivých účinkoch na náš organizmus vďaka pravidelnej konzumácii  tohto chutného ovocia prostredníctvom prezentácie a rozhovoru, potom získané vedomosti zapísali do pripravených pracovných listov v tvare jablka. Vystrihli si farebné jabĺčka a vytvorili spoločný plagát. V závere nasledovala ochutnávka domácich jabĺk. Naším cieľom bolo nenásilným a  hravým spôsobom podporovať u detí konzumáciu ovocia. Deti boli jablkovým dňom nadšené, veď predsa maškrtiť sa dá i zdravo.

   • Hovorme o jedle

   • 25. 10. 2020
   • V rámci podujatia Týždeň zdravia a zdravého životného štýlu si projekt Zdravá škola z ponuky tém súťaže Hovorme o jedle vybral tému Mäso, hydina, ryby, vajcia, strukoviny. V období zložitej situácie sme realizovali činnosť formou náučných skupinových hier. V duchu myšlienky, že aj rozprávka nás môže poučiť, sme naše každodenné aktivity začínali rozprávkou. Boli zrealizované nasledujúce aktivity: Zvieratá na farme (mäso) - netradičná prednáška o mäse vybraných úžitkových zvierat, O múdrej sliepočke (hydina) - náučné rozprávanie o hydine vo výžive a výskum, Rozprávka o zlatej rybke (ryby) - príprava projektu o využití rýb v školskom stravovaní, Išlo vajce na vandrovku (vajcia) - spracovanie informácií  o vajciach a ich význame hravou formou a Čarovné fazuľky (strukoviny) - praktické dotyky so strukovinami.

   • OZNAM !!!

   • 23. 10. 2020
   • Vážení rodičia,

    Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Pavlovce nad Uhom vám oznamuje, že na základe rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva a Ústredného krízového štábu prijíma tieto opatrenia:

    • Od pondelka 26. októbra 2020 prechádza druhý stupeň ZŠ na dištančnú výučbu. Žiaci 5. – 9. ročníka zostávajú doma, vyučovanie pokračuje online formou. Ak bude situácia priaznivá, v pondelok 30. novembra 2020 by sa mali žiaci vrátiť do škôl. Ak nie, bude sa pokračovať v dištančnej výučbe.
    • Materská škola a prvý stupeň ZŠ ostávajú na prezenčnej výučbe, to znamená, že vyučovanie prebieha ako doteraz.
    • Jesenné prázdniny sa presúvajú z 29. a 30. októbra 2020 na 30. októbra a 2. novembra 2020. Ide o piatok a pondelok, vzhľadom na to, že cez víkend sa má konať plošné testovanie a v pondelok prebehne dezinfekcia. Okrem toho pribudnú nové prázdniny aj v piatok 6. novembra 2020 a v pondelok 9. novembra 2020 - opäť ide o obdobie v čase plošného testovania.

    V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte triednych učiteľov svojich detí a vyučujúcich jednotlivých predmetov.

   • Zdravé stravovanie

   • 18. 10. 2020
   • Vo štvrtok 15. októbra 2020 sa deti zo Školského klubu detí 1. oddelenie zúčastnili akcie "Zdravé stravovanie". Aktivity prebiehali v skupinkách. Prváci sa naučili správne stolovať a pripraviť si príbor, zahrali si "zemiakový futbal", spoznávali rôzne druhy ovocia a zeleniny, skladali puzzle obrázky, triedili strukoviny a "zavárali uhorky". Pre druhákov bol pripravený pracovný list - "Nájdi správnu cestu k zdraviu". Na interaktívnej tabuli deti určovali čo patrí k zdravému životnému štýlu. Víťaz hry "Orechová skrývačka" získal sladké jabĺčko. Deti sa zahrali "Na farmárov"- najviac zeleniny si do svojej záhradky vysadila Viktória Litunová.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
   • zspavlovceuh@zspavlovceuh.sk
   • Erika.Zolotova@zspavlovceuh.sk
   • webmaster@zspavlovceuh.sk
   • tel: +421 56 649 42 12
   • Školská 3 Pavlovce nad Uhom 072 14 www.zspavlovceuh.sk 072 14 Pavlovce nad Uhom Slovakia
   • 35543825
   • 2021672015
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje