• Čarovná jeseň

   • 18. 10. 2020
   • V týždni od 13.-16. októbra 2020 detičky spolu so svojimi šikovnými rodičmi vyrobili z tekvičiek a iných plodov našich záhrad nádherné príšerky.

   • Hlavolamy a pokusy

   • 18. 10. 2020
   • Vo štvrtok 15.10.2020 sa v ŠKD 2. oddelenie uskutočnilo zábavné popoludnie, v ktorom žiaci riešili logické a matematické hlavolamy. Vyskúšali si pokusy s vodou, balónom, rukavicou a bežnými surovinami z domácnosti, pri ktorých odhalili tajomstvo fyzikálnych a chemických javov. Spoločne sme sa zabavili pri lietajúcich vidličkách, dvíhaní fľaše so slamkou, vodnej dúhe, ako zaparkovať neposlušné vajce a nechýbali ani triky s kartami. Žiaci tak mali možnosť zábavnou formou nazrieť do sveta vedy.

   • Účelové cvičenia

   • 13. 9. 2020
   • Dňa 11.septembra sa uskutočnila  praktická časť ÚČELOVÝCH CVIČENÍ  pre žiakov 5. – 9. ročníka. Činnosť so žiakmi bola zameraná na riešenie mimoriadnych situácií, pohyb a pobyt v prírode,   zdravotnú prípravu a technické športy.

   • Cvičenia v prírode

   • 7. 9. 2020
   • 4. septembra boli cvičenia v prírode pre žiakov 1. až 4. ročníka. Uskutočnili sa po triedach, pod vedením svojich vyučujúcich, na školskom ihrisku. Žiaci súťažili v rôznych disciplínach, maľovali kriedou na asfalt, hrali sa detské hry. Žiaci strávili pekné chvíle so svojou triedou a vyučujúcimi.

   • Otvorenie školského roka 2020/2021

   • 7. 9. 2020
   • Otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutočnilo 2.septembra 2020. Konalo sa netradične, poznačené pandémiou koronavírusu. Žiaci si vo svojich triedach cez školský rozhlas vypočuli hymnu Slovenskej republiky a príhovor riaditeľa školy. Triedni učitelia podali úvodné informácie k priebehu školského roka, informovali o nariadeniach regionálneho úradu verejného zdravotníctva, pokynoch ministerstva školstva Slovenskej republiky a hlavného hygienika. 

   • Čo potrebuje prvák do školy

   • 28. 8. 2020
   • Zošity:

    511 bez pomocnej linajky – 5 ks, 511 s pomocnou linajkou - 5 ks, 512 – 5 ks,

    510 – 5 ks, 624 (slovníček) – 1 ks, 460 (veľký hrubý čistý zošit) – 2 ks

    Písacie potreby:

    ceruzka č. 2 – 2 ks, drevené farbičky, strúhadlo, guma, atramentové pero (stačí neskôr), pravítko

    Výtvarná výchova :

    výkresy A3 – 20 ks, výkresy A4 – 20 ks, vodové farby, plastelína, voskovky, tyčinkové lepidlo na papier, farebný papier – 1 sada, štetce – 2 ks (tenký a hrubý), nožnice so zaobleným koncom, nádoba na vodu (nie malé mištičky), plášť (zástera, stará košeľa, tričko) – VŠETKO V PEVNEJ KRABICI S MENOVKOU

    Telesná výchova:

    tepláky s mikinou, tričko s krátkym rukávom, ponožky, tenisky (trampky, botasky) s bielou prodrážkou – VŠETKO VO VRECÚŠKU S MENOVKOU

    Hygienické potreby:

    uterák, pohár, mydlo, toaletný papier, hygienické vreckovky, ochranné rúško – 2 ks

    VŠETKO VO VRECÚŠKU S MENOVKOU

    Prezúvky: pevná obuv (nie šľapky)

   • Otvorenie školského roka 2020/2021

   • 28. 8. 2020
   • Vážení rodičia, milí žiaci.

    Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Pavlovciach nad Uhom Vám oznamuje, že otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční v stredu  2. septembra 2020 o 8.30. Škola bude pre žiakov otvorená od 8:15 hod. za dodržania všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení. Zároveň Vám oznamujeme, že prevádzka  v materskej škole bude od 2. septembra v čase od 7:00 do 16:00 hod. - taktiež za zachovania všetkých protiepidemiologických opatrení a odporúčaní. Na stretnutie s Vami sa teší kolektív pracovníkov Základnej školy s materskou školou v Pavlovciach nad Uhom.

   • K záveru školského roka...

   • 29. 6. 2020
   • Vážení pedagógovia, rodičia, milí žiaci a všetci priatelia školy,

    školský rok 2019/2020 bol úplne iný než tie ostatné. Bol taký, aký sme si predtým ani nevedeli predstaviť. Sme radi, že sme ho spoločnými silami zvládli.

    Ďakujeme vám, milí učitelia, vychovávateľky, asistentky, že ste sa snažili priblížiť k žiakom hľadaním nových možností a dokázali ste tak pružne reagovať na nové okolnosti, ktoré nám život priniesol.

    Milí rodičia, stali ste sa učiteľmi svojich detí, tiež vám patrí vďaka za pochopenie a povzbudenie. Bez ocenenia snahy a ochoty vašich detí by to nešlo. Boli ste hnacím motorom v chvíľach, keď sa možno nechcelo a motivácia sa pomaly strácala, spoločnými výsledkami sme sa dostali do cieľa. Milí žiaci, skúsili ste si inú formu učenia sa, išlo vám to skvele a dúfame, že vás vysvedčenia potešia.  

    Výchovno-vzdelávacia činnosť realizovaná dištančnou formou nám ukázala nové možnosti komunikácie s deťmi, rodičmi i učiteľmi navzájom, všetci sme získali lepšie zručnosti pri používaní technológií, ale určite sa tešíme na osobný kontakt a na to, že škola ožije a nezostane bez detí.

    V mene vedenia školy všetkým prajeme, aby ste si dobre oddýchli, načerpali novú silu a energiu, ktorú v novom školskom roku budeme potrebovať. Zamestnancom školy a rodičom želáme príjemné dovolenkové dni, žiakom slnečné prázdniny a pevne veríme, že v septembri sa stretneme.

   • Našim deviatakom

   • 29. 6. 2020
   • Milí deviataci,

    veríme, že si z našej školy odnesiete to, čo vám najviac vštepovala – túžbu po vzdelaní a pevné odhodlanie naplniť svoj život zodpovednosťou. Zodpovednosťou za seba a za tých, ktorých sa v živote dotknete tak, aby aj v nich zostali pekné spomienky. Veríme, že ste schopní dosiahnuť v živote všetko, čo budete veľmi chcieť, preto chcite čo najviac.

    My všetci vám prajeme, aby táto škola zostala miestom, kde sa budete môcť kedykoľvek vrátiť a nájdete tu priateľov, radu i pomoc. Vykročte do sveta prekvapení a nájdite v ňom svoje šťastie. My, vaši bývalí učitelia, vám to zo srdca žičíme.

   • OZNAM

   • 25. 6. 2020
   • Vážení rodičia!

     

    Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Pavlovce nad Uhom oznamuje, že preberanie vysvedčení za školský rok 2019/2020 bude v čase doposiaľ nezrušenej mimoriadnej situácie prebiehať za  prísnych hygienických opatrení nasledovne:

     

    1. stupeň – 29.6.2020 (pondelok) v čase 8:00 – 12:00 hod.

    2. stupeň – 30.6.2020 (utorok) v čase 8:00 – 12:00 hod.

     

    Vysvedčenie môže prevziať žiak alebo zákonný zástupca žiaka (len s preukazom totožnosti).

   • Medzinárodný deň detí

   • 1. 6. 2020
   • Milé deti,

    nech na Vašej tvári žiari iba úsmev

    a v srdci šťastie každým dňom.

    Prajeme Vám k Medzinárodnému dňu detí

    veľa zdravia i lásky

    a slnko nech Vám svieti pre radosť.

   • OZNAM

   • 26. 5. 2020
   • Vážení rodičia, milí žiaci.

    Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Pavlovciach nad Uhom Vám oznamuje, že na základe nízkeho záujmu o nástup do školy bude vzdelávanie od 1.6.2020 pokračovať dištančnou formou. Žiaci, ktorí nemajú prístup na internet, si môžu učebné materiály na dištančné vzdelávanie vyzdvihnúť každú stredu v čase od 10:00 do 12:00 hod. v budove základnej školy. Preberanie materiálov bude prebiehať za prísnych hygienických opatrení. Učebné materiály môže vyzdvihnúť zákonný zástupca žiaka.

   • Deň matiek

   • 10. 5. 2020
   • Drahé mamy!

    Pri príležitosti Vášho sviatku Vám prajeme za Vašu lásku, dobrotu a schopnosť vytvoriť teplo domova, veľa zdravia, trpezlivosti a radosti zo života.

   • Oznam

   • 5. 5. 2020
   • Vážení rodičia, milí žiaci.

    Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Pavlovciach nad Uhom Vám oznamuje, že žiaci, ktorí nemajú prístup na internet, si môžu učebné materiály na dištančné vzdelávanie vyzdvihnúť každú stredu v čase od 10:00 do 12:00 hod. v budove základnej školy. Preberanie materiálov bude prebiehať za prísnych hygienických opatrení. Učebné materiály môže vyzdvihnúť zákonný zástupca žiaka.

   • Zápis do MŠ

   • 4. 5. 2020
   • Vážení rodičia,

     

    Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom oznamuje, že zápis detí do materskej školy sa uskutoční od 11. mája 2020 do 13. mája 2020 v čase od 8:00 hod. do 12.00 hod. v priestoroch základnej školy.

    Zápis bude prebiehať na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení nasledovne:

    • zápis bude organizovaný bez osobnej prítomnosti detí
    • rodičia budú vstupovať po jednom
    • každý rodič je povinný mať rúško alebo mať inak prekryté ústa a nos (šatka, šál)
    • pri väčšom množstve rodičov je povinný odstup minimálne 2 metre
    • k zápisu je potrebné doniesť rodný list a zdravotný preukaz poistenca dieťaťa          

    Prosíme všetkých rodičov, aby využili online zápis prostredníctvom elektronickej prihlášky, ktorú nájdete  na internetovej stránke školy: www.zspavlovceuh.sk v časti Učitelia, žiaci, rodičia: Elektronická prihláška.

    V prípade, že z akýchkoľvek dôvodov neviete alebo nemôžete prihlásiť dieťa elektronickou prihláškou, kontaktujte zástupkyňu riaditeľa školy, p. Janu Gregušovú na tel. čísle +421 948 158 553 v pracovných dňoch od 8.00 – 14.00 hod.

     

    Podmienky prijímania do MŠ:

    • do materskej školy sa prijímajú deti spravidla od 3 do 6 rokov veku, a to priebežne alebo pre nasledujúci školský rok
    • prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
    • dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do materskej školy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky

     

    Elektronický zápis bude spustený od 5.5.2020.

    Po odoslaní elektronickej prihlášky Vám bude doručený e-mail (uvedený v prihláške) o potvrdení prijatia prihlášky. Následne Vás budeme telefonicky kontaktovať za účelom overenia elektronickej prihlášky a dokončenia zápisu. 

    Kontrola údajov uvedených v prihláške sa uskutoční po opätovnom otvorení škôl po skončení mimoriadnej situácie v SR.

     

    RNDr. Milan Zolota, PhD.

               Riaditeľ školy

     

   • Klasifikácia predmetov v 2.polroku 2019/2020

   • 3. 5. 2020
   • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Pavlovce nad Uhom oznamuje, že na základe usmernenia MŠVVaŠ na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 a na základe uznesenia pedagogickej rady z dňa 30.4.2020, bude ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom klasifikovať/neklasifikovať/hodnotiť jednotlivé vyučovacie predmety nasledovne. Klasifikácia predmetov 2.polrok 2019/2020

    Vážení rodičia,

    ak si myslíte, že vaše dieťa má toho veľa, prípadne niečomu nerozumie, neváhajte kontaktovať p. učiteľky a p. učiteľov, ktorí vám ochotne poradia a pomôžu.

    Konzultačné hodiny a e-mailové adresy učiteľov nájdete tu: konzultačné hodiny

     

     

   • Zápis detí do 1. ročníka základnej školy

   • 14. 4. 2020
   • Vážení rodičia budúcich prvákov,


    zápis do Základnej školy s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom sa na základe usmernenia MŠVVaŠ SR koná v termíne od 15.4.2020 do 30.4.2020 bez osobnej prítomnosti detí.
    Žiadame všetkých rodičov budúcich prvákov, aby využili možnosť online zápisu prostredníctvom elektronickej prihlášky na internetovej stránke školy: www.zspavlovceuh.sk v časti Učitelia, žiaci, rodičia: Elektronická prihláška.
    Kontrola údajov uvedených v prihláške sa uskutoční po opätovnom otvorení škôl do dvoch týždňov po skončení mimoriadnej situácie v SR, v  Základnej škole s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom.
    V prípade, že z akýchkoľvek dôvodov neviete alebo nemôžete prihlásiť dieťa elektronicky, volajte zástupkyni riaditeľa školy na tel. číslo +421 948 520 413 v pracovných dňoch od 8.00 – 15.00 hod.
    Ak Vám technické možnosti neumožňujú online zápis, môžete dieťa zapísať osobne na pôde školy 22.apríla 2020 v čase od 8.00-14.00 hod. K zápisu je potrebné doniesť občiansky preukaz, rodný list aj preukaz poistenca dieťaťa.
    Upozorňujeme rodičov detí narodených v termíne od 1.9.2013 do 31.8.2014, že zápis je povinný a za nesplnenie tejto povinnosti môže byť udelená sankcia.


    RNDr. Milan Zolota, PhD.
               Riaditeľ školy

     

   • Oznam pre rodičov deviatakov

   • 14. 4. 2020
   • Situácia, v ktorej sa momentálne všetci nachádzame je pre nás nielen nová, ale aj nebezpečná. Minister školstva Mgr. Branislav Gröhling po rokovaní vlády SR vydal niekoľko opatrení týkajúcich sa základných škôl. Vydal opatrenia, ktoré sa týkajú hlavne žiakov končiacich základnú školu. S deviatakmi súvisí aj podávanie prihlášok na stredné školy.
    Aktuálne informácie:
    Prihlášku na SŠ zo strany zákonného zástupcu je možné podať do 15. 5. 2020.
    Nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.
    Podanie prihlášky na SŠ zo strany riaditeľa ZŠ do 21. 5. 2020.
    Skôr ako sa prihláška odošle na strednú školu je potrebný podpis zákonného zástupcu dieťaťa. Zákonný zástupca bez prítomnosti dieťaťa priamo v budove školy podpíše prihlášku v dňoch 22. 4. a 23. 4. 2020 v čase: od 10:00 do 14:00  - samozrejme s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení (rúško, rukavice, vlastné pero).
    Zároveň zákonnému zástupcovi dieťaťa bude vydaný ZÁPISNÝ LÍSTOK.
    Zápisný lístok vydá škola zákonnému zástupcovi iba jeden.
    Ak sa žiak nezapíše v určenom termíne, rozhodnutie o prijatí stráca platnosť.

     

    RNDr. Milan Zolota, PhD. - riaditeľ školy

    Mgr. Eva Baková - výchovná a kariérová poradkyňa
     

   • Poďakovanie za spoluprácu

   • 29. 3. 2020
   • Milí rodičia

    V tejto náročnej dobe, ktorá je skúškou pre nás všetkých – učiteľov, rodičov i deti, hľadáme možnosti, ako zvládnuť vyučovací proces z domu. Sú medzi vami takí, ktorí sa zapájajú do vyučovania, komunikujú s učiteľmi a snažia sa čo najlepšie prejsť zadané úlohy s deťmi. Z jedného dňa na druhý ste prevzali na seba úlohu učiteľa a ide vám to veľmi dobre. Aj ťažké úlohy možno zvládnuť, ak je na obidvoch stranách pochopenie, vychádzanie si v ústrety, dohoda, rešpekt a spolupráca. Za vašu pomoc vám patrí vďaka.
    Ak si myslíte, že vaše dieťa má toho veľa, prípadne niečomu nerozumie, neváhajte kontaktovať p. učiteľky a p. učiteľov, ktorí vám ochotne poradia a pomôžu, pretože toto môžeme zvládnuť len vtedy, ak spojíme sily. Na stránke školy nájdete konzultačné hodiny, e-mailové adresy učiteľov, môžete sa dohodnúť na vzájomnej komunikácii (vo väčšine prípadov už prebieha).
    Na internete koluje v týchto dňoch odkaz, s ktorým sa úplne stotožňujeme:
    Je v poriadku, keď vaše dieťa nezvládne všetky úlohy.
    Je v poriadku, keď Vy nedokážete všetko vysvetliť vašim deťom.
    Nehádajte sa kvôli domácim úlohám!
    Namiesto toho buďte v týchto ťažkých chvíľach s deťmi, to najdôležitejšie je pre nás všetkých zdravie, všetko ostatné sa dá zvládnuť. Na to ešte bude čas.

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
   • zspavlovceuh@zspavlovceuh.sk
   • Erika.Zolotova@zspavlovceuh.sk
   • webmaster@zspavlovceuh.sk
   • tel: +421 56 649 42 12
   • Školská 3 Pavlovce nad Uhom 072 14 www.zspavlovceuh.sk 072 14 Pavlovce nad Uhom Slovakia
   • 35543825
   • 2021672015
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje