• Nie je online ako online

   • 19. 2. 2021
   • Aj online vyučovanie môže byť zábava. Žiaci 3.B triedy to ukázali na maškarnom online vyučovaní. Na online vyučovacie hodiny sa prihlásili Hemnoina, kostra, snehuliak, kvetinka, Ciky-Luka, Pipi dlhá pančucha, Černoknažník a učiteľku nahradila Kleopatra.

   • Vyučovanie pokračuje dištančne

   • 7. 2. 2021
   • V súvislosti so zhoršenou epidemiologickou situáciou v okrese Michalovce a na základe odporúčania regionálnej hygieničky MUDr. Janky Staškovej, bolo prehodnotené obnovenie vyučovania prezenčnou formou a prijali sa opatrenia na ochranu verejného zdravia obyvateľstva. Na základe týchto skutočností rozhodol zriaďovateľ školy, že vyučovanie bude od 8.2.2021 prebiehať naďalej dištančne a prevádzka v MŠ bude prerušená. O prípadných zmenách epidemiologickej situácie Vás budeme informovať.

   • AKTUÁLNE INFORMÁCIE!!!

   • 4. 2. 2021
   • Vážení rodičia, milí žiaci!

    Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Pavlovce nad Uhom oznamuje zákonným zástupcom detí materskej školy a žiakov 1. stupňa, že starosta obce zriadil mobilné odberné miesta na testovanie v kultúrnom dome a vo vestibule základnej školy. Rodičia sa môžu prísť otestovať v piatok 5.2.2021 v čase od 8:00 do 19:00 hod. Prezenčná výučba sa na prvom stupni a v materskej škole začne 8.2.2021, ak to umožnia výsledky testovania. Vyučovať sa bude podľa rozvrhu platného pred začiatkom dištančného vzdelávania na prvom stupni (platného od 3.11.2020 do 11.1.2021).

   • AKTUÁLNE INFORMÁCIE

   • 29. 1. 2021
   • Vážení rodičia, milí žiaci.

    Riaditeľstvo základnej školy Vám oznamuje, že výpisy hodnotenia za 1. polrok školského roka 2020/2021 budú odoslané elektronicky prostredníctvom školského informačného systému. Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok). Na základe aktuálnej situácie pokračujeme v dištančnej výučbe. Zároveň Vám oznamujeme, že prevádzka v materskej škole je naďalej prerušená.

   • Dištančné vzdelávanie pokračuje

   • 19. 1. 2021
   • Vážení rodičia, milí žiaci. Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie pokračujeme v dištančnom vzdelávaní žiakov. V snahe zapojiť do vzdelávacieho procesu čo najviac žiakov hľadáme najvhodnejšie možnosti. Uvedomujeme si, že nie všetci žiaci majú také technické možnosti, aby sa mohli zúčastňovať na online vyučovaní. Pre týchto žiakov pripravujú triedni učitelia učebné materiály vo forme pracovných listov. Tie môžu vyzdvihnúť zákonní zástupcovia žiaka vždy v stredu v čase od 10:00 do 12:00 hod. za dodržania všetkých protiepidemiologických opatrení. Žiaci prvého stupňa majú možnosť sledovať televízne vysielanie-reláciu Školský klub, ktorú vysiela RTVS v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom na Dvojke (v pondelok až štvrtok v čase od 9:00 do 10:00). Pevné zdravie všetkým!

   • OZNAM !!!

   • 6. 1. 2021
   • Vážení rodičia, milí žiaci!

    Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Pavlovce nad Uhom oznamuje, že na základe odporúčania ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, konzília epidemiológov, hlavného hygienika SR, regionálneho hygienika ako aj ministra zdravotníctva bude od 11. januára 2021 prebiehať  vyučovanie na 1. aj  2. stupni dištančným spôsobom.  Prevádzka v materskej škole bude do 24. januára 2021 prerušená. Viac informácií Vám poskytnú triedni učitelia.

   • Vianočný pozdrav 2020

   • 21. 12. 2020
   • Vážení rodičia,

    v čase mimoriadnej epidemiologickej situácie si naši žiaci pre Vás pripravili Vianočný pozdrav v podobe básničiek, tančekov, kolied. Takýmto spôsobom Vám chceme spríjemniť vianočné obdobie.

   • Čaro Vianoc

   • 29. 12. 2020
   • Pred odchodom na vianočné prázdniny, vo štvrtok 17. decembra 2020, zavládla v ŠKD 2. oddelenie príjemná predvianočná atmosféra. Vo vianočnom kvíze sme si porozprávali o vianočných zvykoch a tradíciach. Pozreli sme si adventné a vianočné rozprávanie a prečítali sme si príbeh o Betlehemskej hviezde. Zábava bola pri skladaní vianočného puzzle a riešení vianočných úloh. Veľkou radosťou pre deti bola vianočná tombola, v ktorej si každý našiel malý darček.

   • " Na Kračun u Pavlovci"

   • 29. 12. 2020
   • V stredu 16. decembra 2020 žiaci ŠKD 1. oddelenie zasadli k slávnostne prestretému stolu. V úvode akcie si pozreli príbeh zo série Biblia pre najmenších - „Narodil sa Ježiš“. Oboznámili sa so zvyklosťami, ktoré nám zanechali naši predkovia. Na slávnostne prestretom stole nechýbali oblátky, med a cesnak. Na rozkrojenom jabĺčku sa nám zjavila hviezda, pod obrusom nechýbali šupiny z kapra a nohy od stola boli zviazané reťazou. Žiaci sa na akcii dozvedeli význam týchto zvykov a navzájom porozprávali o tradíciách, ktoré sa zachovali a tradujú v ich rodinách. Príjemnú a pokojnú atmosféru blížiacich sa sviatkov dotvárali tóny slovenských kolied. Jednotlivé aktivity na akciách ŠKD prebiehali v skupinách v súlade s odporúčaním a usmernením MŠVVaŠ SR v čase COVID-19.

   • Vianočné tvorivé dielne

   • 29. 12. 2020
   • V utorok 15. decembra 2020 sa v jednotlivých triedach   1. až 4. ročníka konali na poslednej vyučovacej hodine vianočné tvorivé dielne. Žiaci si so svojimi učiteľmi pripomenuli blížiace sa sviatky a za zvukov vianočných piesní a kolied vyrábali vianočné pohľadnice a ozdoby. Svoj výtvor si žiaci odniesli na pamiatku domov. Pozrite sa, ako to u nás na tvorivých dielňach vyzeralo.

   • Zimná rozprávka

   • 29. 12. 2020
   • Dňa 10.12.2020 triedu 3.A navštívila zimná rozprávka. Hneď z rána si žiaci vypočuli ľudovú rozprávku Rukavička (M. Rázusová – Martáková). Pomohli ujovi horárovi nájsť v lese stratenú rukavičku a spoznali lesné zvieratká, ktoré sa v rukavičke ukryli pred zimou. Vytvorili si vlastné farebné rukavičky v ktorých ukryli lesné zvieratká. Na chvíľu sa z nich stali aj spisovatelia a ilustrátori, ktorí v skupinkách vyrobili knihy a zahrali divadielko. Na záver dňa si ozdobili vianočný stromček, ktorým si spríjemnia čakanie na Vianoce.

   • Mikulášska zábava - ŠKD 1.oddelenie

   • 29. 12. 2020
   • V pondelok 7. decembra 2020 žiaci privítali v triedach Mikuláša so sprievodom a v zábave sme pokračovali aj v ŠKD 1. oddelenie. Žiaci si vyskúšali hod „snehovou“ guľou, lov sobov, prechod cez zamrznuté jazero, chytanie sladkostí do mikulášskych čiapok, hľadali stratený mikulášsky nos. Súťažili v ozdobovaní vianočného stromčeka v hre „Rýchly a rýchlejší“ a v netradičnom zbieraní vianočných gúľ. Hľadali stratenú hlavu nešťastného snehuliaka a dokresľovali snehové vločky. Aktivity sa žiakom veľmi páčili.

   • Mikulášska zábava - ŠKD 2.oddelenie

   • 29. 12. 2020
   • V pondelok 7. decembra 2020 pokračovala mikulášska nálada aj v ŠKD 2. oddelenie, kde sa v ķaždej skupine konali zábavné aktivity a súťaže. Žiaci riešili čertovskú šifru, prečítali si čertovské rozprávanie a počítali čertovské príklady. Zahrali sa na maliarov a nakŕmili Mikuláša cukríkmi, ktorý sa ohrial pri "ohníku". Nechýbala papierová guľovačka, mikulášska sánkovačka, balónový hokej a samozrejme sladkosti z mikulášskych balíčkov.

   • Triedne aktivity s Mikulášom

   • 29. 12. 2020
   • 7.decembra na našich žiakov prvého stupňa Mikuláš nezabudol a prišiel v sprievode anjela a čerta. Žiaci v jednotlivých triedach mu povedali krásne básničky a on ich za to odmenil sladkým balíčkom.

   • Vianočné prázdniny- prerušenie prevádzky v MŠ a ZŠ

   • 18. 12. 2020
   • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ, Školská 3, Pavlovce nad Uhom Vám oznamuje, že na základe Rozhodnutia zriaďovateľa bude prevádzka v materskej škole a v základnej škole počas vianočných prázdnin od 21.12.2020 do 8.1.2021 prerušená. Predpokladaný nástup detí do MŠ a ZŠ bude dňa 11.01.2021, t.j. v pondelok.

    Prípadné zmeny, ktoré by mohli vyplynúť zo zhoršenia epidemiologickej situácie Vám oznámime prostredníctvom web stránky školy.

   • Ochraňujme prírodu

   • 30. 11. 2020
   • Dňa 20.11.2020 sa uskutočnila akcia pre žiakov 3.B triedy v rámci II. oddelenia ŠKD s názvom „Ochraňujme prírodu“. V úvode žiaci diskutovali o tom, akým spôsobom môžu prispieť k ochrane prírody so zameraním sa na recykláciu odpadu. Vysvetlili sme si správny spôsob triedenia odpadu a vytvorili informačný plagát. Následne si žiaci zasúťažili v rôznych aktivitách, kde využili rôzne druhy odpadu a nakoniec si vytvorili rôznorodé EKO záložky do kníh.

   • Týždeň boja proti drogám

   • 29. 11. 2020
   • V dňoch od 23. do 27. novembra 2020, prebiehal na pôde našej školy Týždeň boja proti drogám. Žiaci 1.stupňa sa zapojili do ankiet, besied, literárnej a výtvarnej tvorby. Šikovnosť triednych  kolektívov sa prejavila v tvorbe veľkého množstvo plagátov, v rámci dňa zdravej výživy si žiaci pochutnali na zdravej desiate, pripravili výstavku ovocia a zeleniny, vitamínovú bombu a ovocný šalát, žiaci 2. oddelenia ŠKD mali aktivitu pod názvom- Stravujeme sa zdravo. Týždeň boja proti drogám sme zakončili tancom a športovými aktivitami, ktoré prebiehali v triedach. Vďaka všetkým aktivitám, do ktorých sa žiaci pod vedením svojich vyučujúcich zapojili je zrejmé, že problematika drog nie je nikomu z nás ľahostajná a že vieme, ako proti nim bojovať.

   • Stravujeme sa zdravo

   • 29. 11. 2020
   • V rámci Týždňa boja proti drogám sa vo štvrtok 26.11.2020 v ŠKD 2. oddelenie uskutočnilo zábavno-náučné popoludnie, zamerané na zdravý životný štýl. Žiaci v jednotlivých skupinách ŠKD si spolu s vychovávateľkou a asistentkami hravou formou overili svoje vedomosti o zdravom stravovaní. V úvode si pozreli prezentáciu o potravinovej pyramíde a vypracovali pracovné listy. Zahrali sa aj na lekárov, ktorí vyliečili chorého medvedíka a hľadali zdravé a nezdravé potraviny. V priebehu popoludnia si všetci pochutnali aj na zdravom olovrante.

   • Miluj život a nie drogy!

   • 29. 11. 2020
   • V rámci Týždňa boja proti drogám sa pre žiakov ŠKD 1. oddelenie v stredu 25. novembra 2020 konala beseda „Miluj život a nie drogy!“ Na úvod žiakov privítali dve kamarátky Janka a Danka, ktoré pozvali žiakov k nim na návštevu. Žiaci si vypočuli ich príbeh, pomáhali dievčatám zvládnuť a správne riešiť problémové situácie, zahrali sa na záchranárov a aktívne sa zapájali do pripravovaných aktivít. Vypracovali si zaujímavé pracovné listy, zhotovili plagát, hľadali si kamarátov a z akcie odchádzali s poznaním, že život bez drogy a s priateľmi je krajší. Akcie sa zúčastnilo 25 žiakov. Aktivity prebiehali po skupinkách.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
   • zspavlovceuh@zspavlovceuh.sk
   • Erika.Zolotova@zspavlovceuh.sk
   • webmaster@zspavlovceuh.sk
   • tel: +421 56 649 42 12
   • Školská 3 Pavlovce nad Uhom 072 14 www.zspavlovceuh.sk 072 14 Pavlovce nad Uhom Slovakia
   • 35543825
   • 2021672015
   • info@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • podatelna@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • staznosti@zspavlovceuh.sk +421 56 290 80 33 +421 56 649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA riaditel.pnu@gmail.com riaditel@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl.205
   • Mgr. Erika Bartošová Erika.Bartosova@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 206 +421 948 520 413 +421 56/649 43 36 +421 56/649 42 12 kl.200 +421 56/649 42 12 kl.201 +421 948 158 553
   • PhDr. Martina Horňáková Martina.Hornakova@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 207 +421 948 520 417
   • PaedDr. Erika Zolotová, PhD. vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Mgr. Eva Baková karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Ing. Lukáš Jenčo ekonom@zspavlovceuh.sk +421 56/290 80 33 +421 56/649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • Jana Javorová pam@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 204 +421 948 864 090
   • Mgr. Jozef Krupa skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 202 +421 948 115 430
   • skolska.kniznica@zspavlovceuh.sk
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje