• Jesenné prázdniny

   • 27. 10. 2022
   • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom oznamuje, že od zajtra 28.10. do 1.11.2022 budú jesenné prázdniny. Nástup do školy po prázdninách je 2.11.2022 (v stredu).

   • Exkurzia do Múzea v Trebišove

   • 24. 10. 2022
   • 21. októbra 2022 sa žiaci 2. - 4. ročníka zúčastnili exkurzie do Múzea v Trebišove. V múzeu žiaci absolvovali komentovanú prehliadku expozície Poľovníctvo a ochrana zveri, pri ktorej ich múzejná pedagogička zoznámila s typickými živočíchmi jednotlivých kontinentov a ich životom v rôznych prostrediach – les, savana, prales a pohoria. Žiaci si mohli nadobudnuté poznatky overiť v rôznych hrách a aktivitách. Následne si ešte pozreli expozície Remeslá a Etnografia Dolného Zemplína a poľnohospodárske stroje rodiny Andrássyovcov. Poslednou zastávkou v Trebišove bol obchod s detskými hračkami Dráčik. 

   • Testovanie pohybových predpokladov žiakov

   • 24. 10. 2022
   • Dňa 20. 10. 2022 sa uskutočnilo Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníka. Cieľom projektu testovania pohybových predpokladov žiakov je informovať rodičov o stave pohybových predpokladov dieťaťa v porovnaní s deťmi, ktoré boli otestované v rámci celého populačného ročníka v SR. Zároveň poradiť/nasmerovať deti na športy, kde môžu uplatniť vrodené predpoklady.

   • Týždeň zdravej výživy

   • 24. 10. 2022
   • Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do Týždňa zdravej výživy. V priebehu jedného týždňa zrealizovali množstvo aktivít, ktorými sa zároveň naša škola prihlásila do súťaže Hovorme o jedle 2022. Žiaci druhého i prvého stupňa sa riadili témou Potraviny - zdroj života. Jednotlivé aktivity boli zverejnené v školskom rozhlase a prebiehali v dvoch častiach - teoretickej a praktickej. Aktivity zohľadňovali ústrednú tému, pričom každý deň v týždni mal vlastný názov aktivity. Do aktivít sa zapojilo 106 žiakov našej školy.

   • Spoznávaj svet naokolo

   • 24. 10. 2022
   • Dňa 14.10.2022 sa pre žiakov 1.oddelenia ŠKD uskutočnila akcia s názvom Spoznávaj svet naokolo. Najprv sme si povedali, čo všetko tvorí prírodu a následne žiaci z popletených slovíčok určovali názvy zástupcov a zložiek prírody. Potom na obrázkoch spoznávali a vyfarbovali zvieratká, ktoré neskôr prilepili na plagát podľa prostredia, v ktorom žijú. Na záver si žiaci zhotovovali vtáčikov, na výrobu ktorých boli použité prírodniny - fazuľa, hrach či šošovica.

   • Čáry máry alebo záhada strateného prútika

   • 24. 10. 2022
   • 12.10.2022 žiaci mali 1. až 5. ročníka divadelné predstavenie kočovného divadla Portál. Predstavenie malo názov Čáry máry alebo záhada strateného prútika. Detektívna rozprávka o hľadaní strateného prútika bola príbehom o čarodejnici, ktorá pri svojom pátraní stretla zaujímavých ľudí.

   • Týždeň boja proti šikane

   • 17. 10. 2022
   • V dňoch 10.10.- 14  .10. 2022 sa na našej škole uskutočnil  Týždeň boja proti šikane. Žiaci sa prostredníctvom školského rozhlasu a na vyučovacích hodinách dozvedeli o rôznych  formách šikanovania a aj to, ako sa brániť. V utorok všetci žiaci školy podpísali Slávnostnú zmluvu o neútočení. Svojim podpisom, ale aj skutkami potvrdili, že budú rešpektovať spolužiakov, budú k nim ohľaduplní, nebudú nikoho ponižovať ani zosmiešňovať. V stredu žiaci tvorili plagáty na tému šikanovanie, práce boli vystavené vo vestibule školy. Štvrtok sa na 1. stupni a na 2. Stupni  formou dotazníkov  uskutočnil prieskum o šikanovaní na našej škole. V piatok sa uskutočnila beseda s pracovníčkou Komunitného centra Mgr. Klaudiou Serenčkovou  na tému Slušné správanie so žiakmi 4. ročníka. Týždeň boja proti šikane sme vyhodnotili a žiakov za súťaž o najlepšie plagáty odmenili sladkými cukríkmi.

   • Deň otvorených dverí 2022

   • 17. 10. 2022
   • Október  prináša veľmi veľa sviatkov a medzi ne patrí aj Európsky deň rodičov a škôl, ktorý si pripomína celá Európa. Na Slovensku má tradíciu od roku 2002 a jeho cieľom je zapojiť rodičov do výchovno-vzdelávacieho procesu ich detí, vytvoriť nové partnerské vzťahy medzi rodičmi, pedagógmi a deťmi, otvoriť školu rodičom. Po dvoch rokoch pandémie sa dvere našej školy otvorili dokorán dňa 8.10.2022. Všetci sa mohli zapojiť do rôznych športových hier a súťaží pre malých aj veľkých, futbal, aerobik, outdorové cvičenia. Nechýbalo občerstvenie, pestrý program a tombola.

   • Piataci v školskej knižnici

   • 10. 10. 2022
   • Dňa 22. septembra navštívili školskú knižnicu žiaci 5.A a 5.B triedy. Návšteva knižnice sa uskutočnila v rámci vyučovania na hodine literatúry, ktorej témou bola práve návšteva knižnice. Žiaci si zopakovali pravidlá správania sa v školskej knižnici a pripomenuli si ako funguje výpožičný poriadok. Vysvetlili sme si, podľa čoho sú jednotlivé knihy usporiadané a ako si knihu vyhľadať. Okrem toho sme si povedali, aké typy knižníc existujú, a tiež to, aký je rozdiel medzi knižnicou a kníhkupectvom. Žiaci vyjadrili pozitívny vzťah ku knihám i to, že školskú knižnicu určite opäť navštívia.

   • Digitálne planetárium Hvezdárne Michalovce

   • 10. 10. 2022
   • 28. septembra 2022 žiaci 1. - 4. ročníka navštívili prenosné digitálne planetárium, ktoré k nám priviezli zamestnanci Hvezdárne Michalovce. Žiakom ukázali slnečnú sústavu, Mesiac, Slnko, Mliečnu dráhu a súhvezdia. Žiaci cestovali vesmírom k planétam Jupiter a Saturn, cestou stretli kométu, ocitli sa na medzinárodnej vesmírnej stanici a pozorovali pohyb Slnka na oblohe, polárnu žiaru, pohyb hviezd na nočnej oblohe, padanie meteoritov a asteroidu na Mesiac. Bol to fantastický zážitok.

   • Účelové cvičenia a Cvičenia v prírode

   • 11. 9. 2022
   • Dňa 8. septembra 2022 sa uskutočnila teoretická časť ÚČELOVÝCH CVIČENÍ. 9. septembra 2022 sa uskutočnila praktická časť pre žiakov 5. – 9. ročníka a CVIČENIA V PRÍRODE pre žiakov 1. stupňa. Činnosť so žiakmi bola zameraná na riešenie mimoriadnych situácií, pohyb a pobyt v prírode, zdravotnú prípravu a šport.

   • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

   • 5. 9. 2022
   • Nový školský rok 2022/2023 sme otvorili  v školskej jedálni našej školy. Pre rodičov prvákov sa týmto výnimočným dňom začali nové radosti a povinnosti na ceste za poznaním. Aj tento rok sa k žiakom, pedagógom a rodičom prihovoril riaditeľ školy RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA, starosta obce Anton Kocela a za Občianske združenie rodičov a priateľov školy Mgr. Martina Čisárová. Všetkým žiakom zaželali výborné študijné výsledky a veľa trpezlivosť v nadchádzajúcich desiatich mesiacoch.

   • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

   • 31. 8. 2022
   • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Pavlovciach nad Uhom Vám oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční v pondelok  5. septembra 2022 o 8.30 v budove školy. Zároveň Vám oznamujeme, že prevádzka  v materskej škole bude od 5. septembra v čase od 7:00 do 16:00. Školské vyučovanie a činnosť v materskej škole bude aj naďalej na základe predloženia vyhlásenia o bezpríznakovosti. Tlačivo Vám odovzdajú triedni učitelia, prípadne si ho môžete stiahnuť TU.

   • Oznam školskej jedálne

   • 25. 8. 2022
   • Vedúci ŠJ oznamuje rodičom, ktorí majú záujem o prihlásenie žiakov na obedy v šk. roku 2022/2023, že je potrebné odovzdať vyplnenú Prihlášku na stravovanie, najneskôr v deň nástupu do školy, t.j. 5.9.2022.

     Zároveň upozorňujeme rodičov na zmenu  zákona o dotáciách: dotácia sa od 01.08.2021 neposkytuje všetkým žiakom navštevujúcim ZŠ. Preto :

    -Žiadame rodičov, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi, alebo ich príjem je najviac vo výške životného minima a chcú, aby sa ich dieťa stravovalo v ŠJ formou štátnej  dotácie, aby odovzdali  úradné potvrdenia o vyššie uvedených skutočnostiach z ÚPSVaR vedúcemu ŠJ najneskôr  do 31.08.2022.

    - Nárok na dotáciu na stravovanie majú aj deti rodičov, z ktorých si ani jeden neuplatnil na dieťa nárok na daňový bonus na vyživované dieťa / deti od dovŕšenia 6 rokov veku a nedovŕšenia 15 rokov veku/ žijúce s ním v domácnosti podľa osobitných predpisov. Rodič sa preukazuje čestným vyhlásením, ktoré odovzdá najneskôr v deň nástupu do školy, t.j. 5.9.2022.
     

    Bez odovzdania uvedených dokladov nie je možné uplatniť si nárok na dotáciu na stravovanie v ŠJ.

    Prihlášku na obedy a čestné vyhlásenie si môžete stiahnuť TU.

   • Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022

   • 30. 6. 2022
   • Posledný júnový deň priniesol už tradičný záver školského roka. Nastal čas zhodnotiť celoročné snaženie žiakov, každý z nich sa mohol obzrieť za rokom svojej práce, zhodnotiť svoje úsilie a možno aj uvedomiť si, v čom musí na sebe ešte zapracovať v ďalšom roku. Žiaci sa slávnostne s pedagógmi zhromaždili v jedálni školy, kde ich privítal riaditeľka školy RNDr. Milan Zolota, PhD. Žiakom sa prihovoril aj starosta obce, Anton Kocela a Mgr. Martina Čisárová, predsedníčka OZ Rodičia a priatelia ZŠ Pavlovce nad Uhom. Nasledovalo oceňovanie žiakov za výborné výchovno-vzdelávacie výsledky, úspešnú reprezentáciu školy v rôznych olympiádach a súťažiach.

   • Rozlúčková slávnosť žiakov deviateho ročníka

   • 30. 6. 2022
   • Po deviatich rokoch posledný krát na základnej škole zazvonil zvonec najstarším žiakom – deviatakom dňa 29.6.2022. Krásnym programom sa rozlúčili so svojimi pedagógmi, kamarátmi, ale aj s celým personálom školy.

   • Rozlúčka predškolákov so škôlou

   • 30. 6. 2022
   • Ani sme sa nenazdali a z našich drobcov vyrástli krásne veľké deti, ktoré sú pripravené na vstup do základnej školy. Čas hier, plačúcich bábik, mrakodrapov zo stavebníc postupne nahradí skoré vstávanie, nosenie školských tašiek na ich útlych chrbátikoch, učenie a písanie domácich úloh. A tak sa dňa 29. 06. 2022 sa spoločne rozlúčili s materskou školou budúci prváčikovia.

   • Prijatie žiakov starostom obce

   • 30. 6. 2022
   • Dňa 28.júna 2022 prijal starosta obce, pán Anton Kocela v obradnej sieni obecného úradu žiakov, ktorí úspešne reprezentovali školu v súťažiach. Všetci z pozvaných žiakov boli odmenení hodnotnou knihou a následne sa podpísali do Pamätnej knihy obce. V závere nechýbalo ani sladké občerstvenie.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
   • tel: +421 56 649 42 12
   • +421 56 649 42 12
   • Školská 3 Pavlovce nad Uhom 072 14 www.zspavlovceuh.sk 072 14 Pavlovce nad Uhom Slovakia
   • 35543825
   • 2021672015
   • info@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • podatelna@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • staznosti@zspavlovceuh.sk +421 56 290 80 33 +421 56 649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA riaditel@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl.205
   • Mgr. Erika Bartošová zastupca1@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 206 +421 948 520 413
   • PhDr. Martina Horňáková zastupca2@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 207 +421 948 520 417
   • Lenka Šlinská slinska.lenka@zspavlovceuh.sk +421 948 888 249
   • Mgr. Mária Hašuľová karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • PaedDr. Erika Zolotová, PhD. vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Jana Javorová pam@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 204 +421 948 864 090
   • Mgr. Jozef Krupa skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 202 +421 948 115 430
   • Ing. Lukáš Jenčo ekonom@zspavlovceuh.sk +421 56/290 80 33 +421 56/649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje