• Prerušenie vyučovania až do odvolania

   • 25. 3. 2020
   • - Vyučovanie bude prerušené až do odvolania.

    - Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.

    Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna. Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí. Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020.

    - Minister už v súvislosti s prerušenou výučbou na školách rokoval s riaditeľom RTVS Jaroslavom Rezníkom. Vyučovacie programy na Dvojke sa predĺžia zo súčasných 45 minút na 100 minút s dôrazom na žiakov so špeciálnymi vzdelávaco-výchovnými potrebami.     Rovnako predstavil novú platformu na dištančné vzdelávanie – webovskú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka bude k dispozícii v najbližších dňoch.

     

   • OZNAM

   • 13. 3. 2020
   • Vážení rodičia, milí žiaci!

    Riaditeľstvo základnej školy Vám oznamuje, že v čase od 16.3. do 27.3.2020 bude vyučovanie prebiehať dištančnou formou. Žiakom budú vyučujúci zadávať úlohy priebežne prostredníctvom Edu Page.

   • Prerušenie vyučovania

   • 12. 3. 2020
   •  Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

    Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa uskutoční v pôvodnom termíne, t. j. 1. apríla 2020 a 2. apríla 2020.

   • 2% z dane

   • 10. 3. 2020
   • Dovoľujeme si Vás osloviť aj v roku 2020, so žiadosťou o poukázanie 2% z dane pre Občianske združenie Rodičia a priatelia ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom. Za vašu ochotu Vám vopred ďakujeme.

   • TESTOVANIE 9-2020

   • 25. 2. 2020
   • Vážení rodičia deviatakov,

    dovoľte nám, aby sme Vás informovali o významnej udalosti v škole, ktorú navštevuje vaše dieťa.

    1. apríla 2020 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl pod názvom E-TESTOVANIE 9-2020. Žiaci budú testovaní z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.

    Základná škola s materskou školou Pavlovce nad Uhom patrí k vybraným školám na Slovensku – k tzv. certifikačným školám, preto v spolupráci s NÚCEM-om umožníme žiakom 9. ročníka absolvovať Testovanie 9-2020 aj modernou elektronickou formou.

    Viac informácií nájdete na odkazoch:

    https://sites.google.com/site/zssmspavlovcenaduhom/e-testovanie/elektronicke-testovanie-9

    https://sites.google.com/site/zssmspavlovcenaduhom/testovanie-9

     

    Deviatakom prajeme veľa šťastia!

    Riadny termín celoslovenského testovania deviatakov

    Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9–2020 sa v školskom roku 2019/2020 uskutoční 1. apríla 2020 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra

    Náhradný termín celoslovenského testovanie deviatakov

    Náhradný termín testovania sa uskutoční 15. a 16. apríla 2020 (streda, štvrtok) v krajských mestách, pre žiakov, ktorí sa z objektívnych príčin nemohli zúčastniť riadneho termínu

     

    Dôležité informácie pre deviatakov a ich rodičov

    Čo je cieľom testovania 9?

    Cieľom testovania je získať prehľad o výkonoch žiakov na výstupe zo stupňa ISCED 2, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší prehľad o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy.

     

    Obsah testovania 9

    Začiatok testovania 9

    • Začiatok písania testov Testovanie-9 je 1.apríla 2020 (streda) o 8.00 h

    Povolené pomôcky

    • kalkulačky, rysovacie pomôcky, pero, ktoré píše namodro

    Zakázané pomôcky

    • mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

    Časový harmonogram Testovanie 9

    Administrácia testov z Matematiky:

    8:15 – 9:50

    Administrácia testov zo Slovenského jazyka a literatúry:

    10:30 – 11:45

   • Zimné radovánky

   • 8. 3. 2020
   • V tomto školskom roku žiakom počasie nedoprialo vyšantiť sa vonku na snehu. Ako alternatívu sme zvolili „Radovánky v telocvični“. Dňa 28.2. sa žiaci 1. a 2. ročníka zahrali rôzne hry v telocvični školy. V závere samozrejme nesmela chýbať sladká odmena.

    Komentár: PaedDr. Erika Zolotová, PhD.

   • Žiaci pre žiakov

   • 8. 3. 2020
   • 27. 2. 2020 sa na chodbe B 2 uskutočnilo zábavné odpoludnie pre žiakov 3. a 4.ročníka pod názvom „Žiaci pre žiakov“.  Žiačky 8.ročníka si pod vedením svojich vyučujúcich ANJ pripravili pre nich zábavné úlohy v anglickom jazyku, ktoré „prvostupniari“ výborne zvládli. Prekladali jednoduché vety z angličtiny do slovenčiny len na základe počutia, v časovom limite hľadali farby, precvičili si číslovky a pomenovanie základných druhov oblečenia. Za svoju statočnosť a súťaživosť boli všetci odmenení sladkou odmenou.

    Komentár: Mgr. Gabriela Gencová

   • Vesmír očami detí

   • 8. 3. 2020
   • Dňa 25.2.2020 sme v našej materskej škole privítali pracovníkov Hvezdárne, ktorí nám porozprávali ako vesmír vznikol, koľko planét je v našej slnečnej sústave, formou rozprávky o hviezdach a planétach. Potom prebiehal rozhovor o tom, aký tvar, farby a koľko planét obieha okolo Slnka. Dozvedeli sme sa, že Jupiter je najväčšia a najsilnejšia planéta a má najviac kamarátov – mesiacov. Najmenšou planétou je zase Merkúr, ktorý je pri Slnku najbližšie a je najteplejší zo všetkých. Najďalej je Neptún a je najchladnejší. Videli sme aj neposlušnú planétu Urán, ktorá je lenivá a okolo Slnka sa otáča poležiačky. Jedinou planétou, kde je možný život je naša Zem. Deťom sa táto prezentácia veľmi páčila, odniesli si z nej kopu nových vedomostí a zážitkov.

    Komentár: Jana Gregušová

   • Poznaj a chráň

   • 8. 3. 2020
   • Vo štvrtok 27.2.2020 sa pre žiakov II. stupňa uskutočnila akcia s názvom Poznaj a chráň. So žiakmi sme diskutovali o tom čo skúma environmentálna výchova, charakterizovali sme si pojmy chránený a invázny druh a uviedli sme si najznámejšie chránené rastliny a živočíchy nielen v našom okolí. Žiaci si následne overili svoje vedomosti pomocou tajničky a nakoniec si vyrobili z plastovej fľaše kŕmitka pre vtáky.

    Komentár: Mgr. Zuzana Porvazová

   • Turnaj minihádzaná

   • 8. 3. 2020
   • Dňa 26.2.2020 sa žiačky prvého stupňa zúčastnili 4. turnaja minihandball ligy v Chemkostav aréne v Michalovciach. Jednotlivé družstvá bol rozdelené do 2 kategórii a hrací čas bol 7 minút. Naše žiačky odohrali 4 zápasy v kategórii mladších žiačok s bilanciou tri výhry a jedna prehra. Po celkovom súčte skóre sme sa umiestnili na 1. mieste a získali sme tak ďalšie body do koncoročného vyhodnotenia všetkých turnajov.

    Komentár: Mgr. Zuzana Porvazová

   • Jarné prázdniny

   • 28. 2. 2020
   • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pavlovce ad Uhom oznamuje, že v dňoch 2.3.2020 - 6.3.2020 budú jarné prázdniny. Vyučovanie pokračuje v pondelok 9.3.2020.

   • Fašiangový karneval

   • 23. 2. 2020
   • Dňa 21.februára sa uskutočnil školský fašiangový karneval. Deti mali možnosť zatancovať si, súťažiť a vyhrať rôzne zaujímavé ceny. Všetky masky boli zaujímavé a pestré. Už teraz sa na všetkých tešíme aj na budúci rok!

   • Русское слово – Ruské slovo

   • 23. 2. 2020
   • 19. februára 2020 sa na ZŠ T. J. Moussona v Michalovciach uskutočnil 14. ročník súťaže v prednese ruskej poézie a prózy – Ruské slovo. Zúčastnilo sa ho 120 súťažiacich z 23 základných a stredných škôl. Našu školu reprezentovali v kategórii Próza – Antónia Lacková (9.A) a v kategórii Spev – Antónia Lacková (9.A) a Katarína Hrešová (8.B). Darilo sa nám v kategórii Spev, v ktorej sa naše žiačky umiestnili na peknom 2. mieste.

    Komentár: Mgr. Gabriela Gencová

   • Fašiangy, čas karnevalov

   • 23. 2. 2020
   • Keďže je fašiangové obdobie, tak sme sa rozhodli, že deťom pripravíme karnevalovú slávnosť, ktorá sa uskutočnila v piatok 21.2.2020. Celá trieda sa niesla v duchu rozprávok, kde sa dievčatá premenili na princeznú Elzu a Annu so snehuliakom Olafom, červenú čiapočku, lienku Berušku, včielku Máju, chlapci sa stali policajtom, kovbojom, hasičom, psíkom Riderom. Zábava bola v plnom prúde, mali pripravené aj súťaže, pri ktorých si zašportovali. Každý získal za svoju peknú masku diplom a sladkú odmenu. Ďakujeme rodičom, ktorí prispeli ku karnevalovej oslave výbornými muffinkami, sladkým a slaným pečivom, na ktorých si deti pochutili.

    Komentár: Jana Gregušová

   • Chystáme sa na karneval

   • 23. 2. 2020
   • V týždni od 17.2.2020 – 21.2.2020 si deti vystrihovali, lepili z rôznorodého materiálu, karnevalové škrabošky, šašov z plastových pohárov a balónov. Hrali sa rôzne hry s farebnými loptičkami a pracovali s pracovnými zošitmi Matematika, kde si upevnili svoje matematické schopnosti a vyfarbovali šašove nohavice. V závere celého týždňa si podľa hudby zacvičili a zaspievali „Šašo veľký maličký, rád si s nami zacvičí“.

    Komentár: Jana Gregušová

   • Beseda Kriminalita mládeže

   • 16. 2. 2020
   • Dňa 10.2.2020 sa uskutočnili besedy pre žiakov 3. a    8. ročníka. Besedy boli zamerané na kriminalitu, ktorú pácha mládež. Príslušník PZ poručík Majoroš z OO PZ v Pavlovciach nad Uhom vysvetlil prítomným žiakom pojmy ako sú trestno-právna zodpovednosť, škoda na majetku, na zdraví, záškoláctvo. Zdôraznil, že v 14 rokoch sa stávajú trestne zodpovední a za svoje činy musia niesť následky a podľa zákona sa následne zodpovedať. Pozornosť venoval aj priestupkom proti verejnému poriadku – rušenie nočného pokoja, výtržníctvo. Žiakov zaujali aj priestupky z úseku alkoholizmu, toxikománie a z oblasti zneužívania osobných internetových príspevkov na virtuálnej sieti. O tom, že beseda o kriminalite žiakov zaujala, svedčili aj otázky zo strany prítomných žiakov.

    Komentár: Ing. Eva Grajcárová

   • Generálna skúška E-TESTOVANIA 9

   • 16. 2. 2020
   • 12. februára 2020 si 17 žiaci deviateho ročníka preverili a otestovali svoje vedomosti pred blížiacim sa Testovaním 9-2020. Cieľom generálnej skúšky E-T9 bolo absolvovať všetky procesy spojené s oficiálnym E-Testovaním 9 a otestovaním systému pri plnej záťaži využívania sieťových prostriedkov. Úlohy vypracovali v stanovenom časovom limite. Držíme im palce v ostrom testovaní, ktoré sa uskutoční 1.4.2020.

   • Dobré ráno, dobrý deň

   • 16. 2. 2020
   • V dňoch od 10.2. 2020 do 14.2.2020 sa vzdelávacie aktivity niesli v téme „Deň a noc“. Rozprávali sme si o tom, že deň sa začína ráno, ľudia pracujú, deti sa hrajú a končí sa, keď slniečko zapadá. Keď prejde deň, ľudia si oddýchnu, aby mali kopu síl do ďalšieho dňa. V tom nám pomáha kamarát Budíček, ktorý si deti vyrobili z papiera, pracovali s pracovnými zošitmi, zaspievali si pesničky a zacvičili si s loptičkou Hopsajkou. V piatok bol svätý Valentín a preto sme sa rozhodli urobiť radosť niekomu koho máme radi krásnym srdiečkom.

    Komentár: Jana Gregušová

   • „ S úsmevom a tancom „ – polročná veselica

   • 16. 2. 2020
   • 30. januára 2020 sa v školskej jedálni našej školy zišli žiaci 3. – 9. ročníka, aby s úsmevom a tancom oslávili koniec I. polroka. Účasť bola hojná. Akcie sa zúčastnilo 73 žiakov. O dobrú zábavu sa postarali Mgr. Ing. Anton Kocela a chlapci 7. a 9. ročníka (Juraj Adam, Martin Gaži, Marek Gombár, Milan Popik, Jozef Lacko), ktorí pre svojich spolužiakov zahrali niekoľko piesní. Medzi jednotlivými kolami žiaci plnili zábavné úlohy, za splnenie ktorých boli odmenení sladkou odmenou a posilnili sa občerstvením, ktoré bolo pre nich pripravené.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
   • zspavlovceuh@zspavlovceuh.sk
   • Erika.Zolotova@zspavlovceuh.sk
   • webmaster@zspavlovceuh.sk
   • tel: +421 56 649 42 12
   • Školská 3 Pavlovce nad Uhom 072 14 www.zspavlovceuh.sk 072 14 Pavlovce nad Uhom Slovakia
   • 35543825
   • 2021672015
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje