• Čítanie knihy Filipove dobrodružstvá

   • 12. 3. 2024
   • Dňa 7.3.2024 žiaci 4. ročníka pokračovali v čítaní 2. kapitoly z knihy Filipove dobrodružstvá, ktorá mala názov: Filip na zlovestnom ostrove. V tejto kapitole sa Filip a jeho kamaráti stretli s tabakovými banditmi, netvorom Alkoholínom a šelmou Drogerou, ktorí sa snažili prehovoriť Filipa  a jeho kamarátov, aby zostali na zlovestnom ostrove a stali sa ich priateľmi. Filip s kamarátmi sa však nedali nahovoriť na zlé veci, nasadli na loď a čo najskôr zo zlovestného ostrova vyplávali. Po prečítaní kapitoly žiaci spoločne zodpovedali na kladené otázky, prečítali krátke básničky a pokračovali vo vyfarbovaní omaľovánok, ktoré sú súčasťou knihy.

   • Energetické nápoje a ich škodlivosť

   • 12. 3. 2024
   • Dňa 21.02.2024 sa konala beseda so žiakmi 5. a 6. ročníka na tému: „Energetické nápoje a ich škodlivosť“. Besedu viedla pani Mgr. Klaudia Serenčková pracovníčka Komunitného centra. Žiaci sa pomocou prezentácie dozvedeli, že niektoré energetické nápoje obsahujú v jednom balení toľko kofeínu ako tri šálky kávy. Ten má množstvo účinkov na organizmus, vrátane aeróbnej vytrvalosti a sily, odďaľuje únavu dospelých, vykonávajúcich fyzickú aktivitu avšak u detí a mladistvých je efekt vyšší a spôsobuje nežiadúce zvýšenie frekvencie srdca, podráždenosť, zvýšenie krvného tlaku, poruchu srdcovej činnosti, žalúdočnú nevoľnosť, poruchy spánkového režimu/ dôležitého pre správny rast, vývoj a učenie/, narúša pozornosť v škole, či zmeny nálad. Podľa reakcií sa žiaci z besedy dozvedeli nové informácie a bola pre nich zaujímavá.

   • Čítanie knihy Filipove dobrodružstvá

   • 3. 3. 2024
   • Dňa 21.2.2024 sa žiaci 4. ročníka oboznámili s knihou Filipove dobrodružstvá. V úvode si pripomenuli pojmy ako zdravá výživa, dobré životné návyky a tiež návykové  drogy. Zoznámili sa s  postavami ako pán doktor, bocian Klap, jašterička Evelínka, slon Herkul, klokan  Zambi, či medveď Dudo, ktorí s Filipom navštívia krajinu zdravia. Po prečítaní prvej kapitoly, ktorá mala názov Filip v krajine zdravia, odpovedali na kladené otázky z príbehu a za odmenu dostal každý žiak omaľovánku, ktorá pomocou básničiek a obrázkov deti naučí, ako zdravšie žiť, ako si chrániť priateľstvo a vysvetlí, prečo sa treba vyhýbať drogám a iným závislostiam. 

   • Riziká fajčenia a iných mäkkých drog

   • 3. 3. 2024
   • Dňa 25. 01. 2024 sa v priestoroch našej školy uskutočnila beseda s pracovníčkou komunitného centra v Pavlovciach nad Uhom pani Mgr. Klaudiou Serenčkovou. Beseda sa niesla pod názvom: Riziká fajčenia a iných mäkkých drog - pre žiakov 6. - 7. ročníka. Hlavným cieľom besedy bolo dosiahnuť u žiakov porozumenie toho, prečo je fajčenie škodlivé. Žiakom bolo vysvetlené a diskutovalo sa s nimi o tom, čo všetko môže fajčenie spôsobiť im samotným ako aktívnym fajčiarom,  ale aj ľuďom okolo nich ako pasívnym fajčiarom. Beseda sa žiakom páčila a väčšina z nich sa aktívne zapájala do diskusie.

   • Jarné prázdniny

   • 23. 2. 2024
   • Jarné prázdniny budú v dňoch od 26.2.2024 do 1.3.2024. Vyučovanie bude pokračovať v pondelok 4.3.2024.

   • Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu

   • 12. 2. 2024
   • Oznamujeme Vám, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti žiakov a na odporúčanie RÚVZ Michalovce bude v základnej aj materskej škole v termíne od 13.02.2024 do 16.02.2024 prerušený výchovno-vzdelávací proces. Opatrenie má zamedziť ďalšiemu šíreniu respiračných ochorení. Žiaci majú na uvedené dni voľno. Počas prerušenia nebude v prevádzke školská jedáleň ani školský klub detí. Nástup do školy je v pondelok 19.02.2024.

   • Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu

   • 6. 2. 2024
   • Oznamujeme Vám, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti žiakov a na odporúčanie RÚVZ Michalovce bude v základnej aj materskej škole v termíne od 07.02.2024 do 09.02.2024 prerušený výchovno-vzdelávací proces. Opatrenie má zamedziť ďalšiemu šíreniu respiračných ochorení. Žiaci majú na uvedené dni voľno. Počas prerušenia nebude v prevádzke školská jedáleň ani školský klub detí. Nástup do školy je v pondelok 12.02.2024.

   • Zábavné popoludnie v školskej knižnici

   • 31. 1. 2024
   • Dňa 17. januára sa v školskej knižnici uskutočnila akcia s názvom Zábavné popoludnie v školskej knižnici, ktorú sme zamerali na tvorbu plagátov. Plagáty sme tvorili na tému Prečo čítať? Akcie sa zúčastnili žiaci z tretieho, štvrtého, piateho a šiesteho ročníka. V úvode sme sa porozprávali o tom, prečo žiaci čítajú a čo nové im čítanie kníh prináša. Výsledkom našej akcie boli zaujímavé plagáty a príjemný zážitok zo spoločnej tvorby.

   • Geografická olympiáda - školské kolo

   • 31. 1. 2024
   • 19. 1. 2024 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. 15 žiakov 5. – 9. ročníka si overilo svoje vedomosti z geografie a  praktické zručnosti pri práci s atlasom.  Z celkového počtu prihlásených žiakov bolo 8 úspešných riešiteľov: 5.ročník:Jakub Dudáš, Viktória Litunová, 7. ročník: Ján Jambrozy,  8. ročník: Alexandra Baláková, Daniel Kurcík, Samuel Kička 9. ročník: Paula Sijartová, Sára Kušnírová.

    Do okresného kola postupujú:

    G kategória (5. ročník) – Jakub Dudáš, Viktória Litunová,

    F kategória (6.-7. ročník) – Ján Jambrozy

    E kategória (8.-9. ročník) - Alexandra Baláková, Sára Kušnírová.

   • Športové popoludnie

   • 31. 1. 2024
   • Naši žiaci majú šport a športové aktivity radi. Potvrdilo to aj podujatie s názvom Športové popoludnie, ktoré sa uskutočnilo 19.1.2024. V úvode podujatia sa  diskutovalo o význame pohybu a zdravom životnom štýle, následne žiaci súťažili v niekoľkých disciplínach. Súperili v prenose pingpongovej loptičky na čajovej lyžičke, potom sa tímy preťahovali lanom, preverovali si pohybové zručnosti v šatkovej naháňačke, prehadzovanej a loptovej vojne. Počas akcie mali žiaci k dispozícii teplý čaj. V závere získali dobrý pocit a sladkú odmenu.    

   • Zimné radovánky

   • 17. 1. 2024
   • Dňa 15.1.2024 sa žiaci 1. stupňa zúčastnili spoločnej zimnej akcie, ktorej zámer bol jasný – urobiť žiakom radosť. Hoci nám Perinbaba snehovú nádielku nedopriala, žiaci si pobyt na čerstvom vzduchu poriadne užili. Svoju tvorivosť a vynaliezavosť ukázali pri stavaní snehuliaka z fit lôpt, hrou na Perinbabu, papierovou guľovačkou, florbalovým hokejom či „suchým“ slalomom. V závere samozrejme nechýbala ani sladká odmena.

   • Zvieratká v zime

   • 17. 1. 2024
   • Dňa 11.01.2024 sa pre žiakov I. oddelenia ŠKD uskutočnila akcia Zvieratká v zime. V úvode sme si pomocou maľovaného čítanie prezradili Tajomstvo uja horára, ktorý každý deň pomáha lesným zvieratkám v zime. Prezentáciou sme sa zoznámili so zvieratkami, ktoré pred zimou odlietajú do teplých krajín, ktoré sa ukladajú na zimný spánok a so zvieratkami, ktoré aj počas zimy obývajú naše lesy a polia. Spoznali sme stopy zvierat, ktoré nechávajú počas zime v snehu a pripomenuli sme si ako sa ujo horár spolu s poľovníkmi starajú o to, aby zvieratká žijúce v lese mali dostatok potravy. Neskôr sme si spoločne vypracovali pracovný list, ktorý bol zameraný na priraďovanie správneho tieňa k zvieratku. V závere sme si v skupinkách poskladali puzzle lesných zvierat, priradili sme k zvieratkám ich stopy a pre vtáčiky sme vyrobili kŕmidlá. Akcie sa zúčastnilo 13 žiakov.  

   • Čítanie knihy C.Raynerovej - Nenič svoje múdre telo

   • 17. 1. 2024
   • Dňa 11.1.2024 sa žiaci 4.ročníka  oboznámili s knihou  od C. Raynerovej- Nenič svoje múdre telo, ktorá svojim obsahom výborne vykresľuje  deťom mladšieho školského veku škodlivosť drog a psychoaktívnych látok v našom organizme. V prvej  kapitole, ktorá mala názov Fajčenie a tvoje telo  sa oboznámili s negatívami fajčenia. Na základe bohatých a účelne  pôsobivých ilustrácií, získali žiaci odpovede na mnohé otázky ,oboznámili sa s rizikami fajčenia ktoré poškodzuje  zdravie človeka, naopak pomôžu im naučiť sa zdravšie žiť a ochrániť sa pred škodlivými látkami a zlými návykmi. Po prečítaní prvej kapitoly si každý žiak samostatne vypracoval pracovný list.

   • Rodičovské združenie

   • 15. 1. 2024
   • Vážení rodičia!

    Pozývame Vás na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v stredu 17.1.2024 v čase o 15:00 do 17:00 formou konzultácií v jednotlivých triedach.

   • Problematika AIDS

   • 7. 1. 2024
   •  Dňa 12.12.2023 sa na našej škole uskutočnila beseda pod názvom Problematika AIDS. Každoročne si na škole pripomíname významné dni a pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS , ktorý bol 01.12.2022 našu školu navštívila pracovníčka Komunitného centra pani Mgr. Klaudia Serenčková. Žiaci sa dozvedeli o rôznych spôsoboch prenosu vírusu HIV na človeka, štádiách infekcie a možnostiach prevencie. Cieľom besedy bolo formovať pozitívny postoj žiakov k problematike HIV/AIDS a zamyslieť sa nad príbehmi nakazených. Beseda bola podnetná a mnohým žiakom vyvrátila ich skreslené informácie, ktoré mali doteraz. 

   • Vianočné variácie

   • 7. 1. 2024
   • Vianočná atmosféra zavládla v stredu 20. decembra 2023 aj v ŠKD.
    Žiaci 1. a 2. oddelenia sa spoločne zišli pri sviatočnom stole s tradičnými symbolmi Vianoc. Pripomenuli sme si vianočné tradície a zvyky, prečítali príbeh Betlehemskej hviezdy a pozreli vianočné rozprávanie. Žiaci sa zabávali pri vianočných hrách a súťažiach. Zbierali snehové vločky, hľadali stratené rybky, postavili papierových snehuliakov a našli prekvapenie v tajomnom balíčku. Odmenou pre všetkých boli príjemné zážitky a chvíle vianočných túžob a očakávaní.

   • Tvorivé dielne

   • 16. 12. 2023
   • Tvorivé dielne na tému Vianoce pre žiakov prvého stupňa  sa uskutočnili 13. decembra 2023. 

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
   • tel: +421 56 649 42 12
   • +421 56 649 42 12
   • Školská 3 Pavlovce nad Uhom 072 14 www.zspavlovceuh.sk 072 14 Pavlovce nad Uhom Slovakia
   • 35543825
   • 2021672015
   • info@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • podatelna@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • staznosti@zspavlovceuh.sk +421 56 290 80 33 +421 56 649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA riaditel@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl.205
   • Mgr. Erika Bartošová zastupca1@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 206 +421 948 520 413
   • PhDr. Martina Horňáková zastupca2@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 207 +421 948 520 417
   • Lenka Šlinská slinska.lenka@zspavlovceuh.sk +421 948 888 249
   • Mgr. Mária Hašuľová karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • PaedDr. Erika Zolotová, PhD. vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Jana Javorová pam@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 204 +421 948 864 090
   • Mgr. Jozef Krupa skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 202 +421 948 115 430
   • Ing. Lukáš Jenčo ekonom@zspavlovceuh.sk +421 56/290 80 33 +421 56/649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje