• Nebezpečenstvo Elektronickej šikany

   • 1. 5. 2023
   • Dňa 26.04.2023 sa na našej škole konala beseda na tému: Nebezpečenstvo Elektronickej šikany. Beseda bola určená žiakom 5. ročníka. Pomocou webovej stránky ovce.sk im pani pracovníčka Komunitného centra Mgr. Klaudia Serenčková prezentovala problémy dnešnej doby - šikana, kyberšikanovanie, nástrahy internetu a pod. Cieľom bolo informovať žiakov o čo najbezpečnejšom využívaní internetu, najmä sociálnych sietí a poukázať na nebezpečenstvo šikany vo virtuálnom prostredí, ako aj na spôsob ako sa voči kyberšikane chrániť.  Beseda bola poučná a v prostredí žiakov určite splnila svoj účel.

   • Okresné kolo bedmintonu

   • 1. 5. 2023
   • Okresné kolo bedmintonu žiačok sa konalo 25.4.2023 vo Vinnom. Umiestnili sme sa na 2.mieste a reprezentovali nás žiačky 8.B Miroslava Štafurová a Lenka Tóthová.

   • Príroda okolo nás

   • 1. 5. 2023
   • Dňa 28.4.2023 sa uskutočnila v ŠKD II. oddelenie akcia Príroda okolo nás.

    Pobyt v prírode má pre deti obrovský význam. Okrem toho, že má pozitívny vplyv na ich zdravie, vďaka rôznym tvorivým činnostiam si formujú aj svoj vzťah k prírode, k planéte, k rastlinám k zvieratám i k ľuďom. V  aktivitách a hrách, ktoré sme pre deti pripravili si rozvíjali vedomosti o prírode a jej ochrane. Družstvo „Sokolov“ a „Orlov“ priraďovali listy k stromom, hľadali potravu pre určené zvieratá, pomenovali zviera na obrázku, hľadali čo do prírody nepatrí, vyhľadali rastlinu podľa obrázka. Po splnení úloh sme súťažili, ktoré družstvo nazbiera viac šišiek. Družstva boli odmenené sladkosťou a pochvalou za splnené úlohy.

   • Zázraky prírody

   • 1. 5. 2023
   • V ŠKD 1. oddelenie sa dňa 24. apríla 2023 uskutočnilo zábavno-náučné popoludnie o prírode. Žiaci si pozreli prezentáciu o krásach a zaujímavostiach prírody. V interaktívnom cvičení určovali názvy lesných zvierat a rastlín podľa opisu a obrázkov. Na prechádzke v obrazovom lese hľadali listnaté, ihličnaté stromy a lúčne aj liečivé kvety. Na záver žiaci vypracovali pracovný list s osemsmerovkou a vymaľovali si omaľovanku ku Dňu Zeme.

   • Traja pátrači v školskej knižnici

   • 1. 5. 2023
   • Dňa 21. apríla 2023 sa v školskej knižnici uskutočnila akcia s názvom Traja pátrači v školskej knižnici. Žiaci sa zahrali na knižných detektívov. Pomocou hádaniek museli odhaliť známe knižné postavy, prostredníctvom indícií a obrázkov sa snažili vypátrať názvy kníh, ktoré potom v školskej knižnici vyhľadali a odhalili autora. Žiaci sa zabavili i niečo nové naučili. V závere boli odmenení sladkosťou.

   • Beseda s lesníkmi

   • 1. 5. 2023
   • Apríl je od roku 1952 tradične časom, kedy si pripomíname význam lesov vôkol nás a ich nenahraditeľnosť. Pri tejto príležitosti dňa 24.apríla navštívili našu školu pracovníci Lesného závodu Vihorlat, pani Jana Mackaľová a pán Richard Laurič. V úvode besedy si žiaci zopakovali  vedomosti z prírodovedy čo je les, čo tvorí lesné spoločenstvo, aké rastliny a živočíchy môžeme v lese nájsť a vidieť. Potom nasledovali aktivity o lesných zvieratách, kde mali žiaci podľa nápovedných obrázkov, hádať meno zvieraťa, pričom mali napodobňovať zvuky a pohyby týchto zvierat. V aktivite o lesných plodoch si mal každý žiak vymyslieť svoje lesné meno a pomocou drevenej obrázkovej tabule hádali názvy drevín podľa listov a ihličia. V závere teoretickej časti  žiaci v dvojiciach skladali drevené puzzle s motívmi listov stromov a zvierat, žijúcich v lese. V praktickej časti besedy sa žiaci spolu s vyučujúcimi presunuli na školský dvor, kde si zopakovali vedomosti o tom, čo patrí a nepatrí do lesa a prírody a vyzbierali odpadky, ktoré našli v okolí školy. V závere si zasúťažili v disciplíne o najlepšieho skokana a za odmenu dostal každý žiak zošit s logom Lesného závodu. Beseda sa žiakom veľmi páčila, preto nám pracovníci Lesného závodu Vihorlat sľúbili, že nás o rok opäť navštívia.

   • Hospodárenie v rodine

   • 1. 5. 2023
   • Dňa 24. 4. 2023 sa žiaci 6.B triedy stretli v MU3, kde si overovali vedomosti z finančnej gramotnosti – Hospodárenie v rodine, ako zaobchádzať s peniazmi. Žiaci pracovali pri počítačoch. Zoraďovali slová od najlacnejšieho po najdrahšie, nakupovali suroviny potrebné na prípravu jedla a potom počítali, koľko eur zaplatia. Zaujímavou bola pre nich aktivita „Rodinný rozpočet“, kde v priebehu celého mesiaca zaznamenávali príjmy a výdavky svojej rodiny. Na základe rodinného rozpočtu zistili, ako ich rodina hospodári s peniazmi do konca mesiaca. Niektorí boli spokojní, iní sklamaní. Cieľom stretnutia bolo správne rozdeliť peniaze pre potreby rodiny - hospodáriť s peniazmi, správne nakupovať a rozlišovať potrebné a nepotrebné veci. Žiakom sa aktivity páčili, boli aktívni a disciplinovaní.

   • V zdravom tele zdravý duch

   • 1. 5. 2023
   • Dňa 13.4.2023 sa žiaci 5.B zúčastnili akcie V zdravom tele zdravý duch. V úvode žiaci jednotlivo odpovedali na rôzne otázky aby zistili, či majú zdravý životný štýl. Potom sme sa rozprávali o tom, čo všetko by sme mali robiť pre naše zdravie a naopak, čomu by sme sa mali vyhýbať. Pomocou potravovej pyramídy sme si vysvetlili, v akom pomere by mali byť v našom jedálničku zastúpené jednotlivé zložky potravy. Následne si žiaci vypracovali ,,zdravý" pracovný list. Potom sme sa presunuli na školský dvor, kde sa žiaci venovali športovým aktivitám - hrali futbal, loptové hry a zajazdili si na kolobežkách.

   • Nenič svoje múdre telo

   • 12. 4. 2023
   • Dňa 4.4.2023 pokračovali žiaci 4.ročníka v čítaní knihy  od C. Raynerovej- Nenič svoje múdre telo. V tretej a vo štvrtej kapitole, ktoré mali názov Chemikálie, Drogy  a tvoje telo  sa oboznámili s drogami a s rôznymi chemickými látkami, ktoré majú  rozličné praktické využitie, avšak nepriaznivo vplývajú na ľudský organizmus a poškodzujú zdravie človeka. Po prečítaní kapitoly si v dvojiciach vypracovali pracovný list a vylúštili tajničku.

   • Veľkonočné tvorivé dielne

   • 12. 4. 2023
   • 29. marca 2023 sa žiaci 1. stupňa stretli, aby si pripomenuli prichádzajúce veľkonočné sviatky. Panie učiteľky im pripravili všelijaký materiál a pomôcky. A tak žiakom nič nebránilo v tvorení veľkonočných dekorácií, ktoré si samozrejme zobrali domov. 

   • Beseda o knihe

   • 12. 4. 2023
   • Marec už tradične patrí knihe a ani tento rok sme nevynechali príležitosť prečítať si zaujímavé príbehy:

    V 1. ročníku sa žiaci zoznámili s chrobáčikmi, ktoré pomáhali Meduške. Vymaľovali si ich a vyrobili veľké slniečko na motúze, ktoré im bude pripomínať názov knihy Eleny Čepčekovej.

    Druháci pri čítaní knihy Márie Ďuríčkovej Danka a Janka stretli podarené dvojičky a spolu s nimi zažili všelijaké veselé príhody - napríklad tú s Gevenduchou. Žiaci si zasúťažili v kvíze, urobili si pracovný list a za odmenu získali záložku do knihy.

    Žiaci 3. ročníka spoznali kamarátky Mimi a Lízu. Pretože Mimi je nevidiaca a vidí len ušami a rukami, pokúsili sa čítať ako nevidiaci a naučili sa napísať svoje meno braillovým písmom. Pri hľadaní rozdielov na dvoch obrázkoch zistili rozdiel medzi slovami pozerať a vidieť.

    Štvrtáci si názov kniha Dany Hlavatej Čo si šiši? pripomenuli vylúštením tajničky. Potom si na príbehy afrických zvierat spomenuli pri skladaní puzzle a pri omaľovánkach.

   • Vytvárame leporelo

   • 12. 4. 2023
   • Dňa 27.3.2023 sa uskutočnila v školskej knižnica akcia s názvom Vytvárame leporelo. Žiaci tretieho ročníka si vyskúšali tvorbu leporela, ktoré pomenovali Obľúbené rozprávky tretiakov. Leporelo vytvorili zo šiestich strán. Na každej strane leporela je obrázkom a názvom znázornená nejaká rozprávka. Svoje miesto si tu našli rozprávky ako Mimi a Líza, Ako išlo vajce na vandrovku, Mačky vo vreci, Tri múdre kozliatka a ďalšie. Sme radi, že sa žiakom takáto aktivita páčila a tešíme sa na ďalšie stretnutia v školskej knižnici.

   • Deň vody

   • 12. 4. 2023
   • Dňa 29.3.2023 bola pre žiakov 6.B zorganizovaná akcia Deň vody. Najprv žiaci do pojmovej mapy vpisovali slová, ktoré s vodou súvisia, potom sme si vysvetlili dôležitosť vody pre žijúce organizmy a pre náš každodenný život. Neskôr uvažovali, akými spôsobmi môžeme k šetreniu vody prispieť my v našich domácnostiach. Následne žiaci vypracovali pracovný list, v ktorom si upevnili a doplnili svoje znalosti o vode, takisto sa dozvedeli mnoho zaujímavostí. V závere si pripravili obrázky, ktoré boli umiestnené na nástenku nad umývadlom vo všetkých triedach 2.stupňa, aby žiakom pripomenuli, že každá zastavená kvapka prispieva k šetreniu vody.

   • Pomáhame prírode

   • 12. 4. 2023
   • Dňa 17.3 2023 sa konala akcia Pomáhame prírode, ktorej sa zúčastnili žiaci 7.B a 9.B triedy. V úvode sme diskutovali o tom, čo všetko znečisťuje prírodu, o následkoch znečisťovania, no venovali sme sa najmä spôsobom, ktorými môžeme prírode aspoň čiastočne pomôcť. Následne žiaci riešili osemsmerovku,v ktorej hľadali pojmy súvisiace s danou tematikou. V závere sme sa presunuli do vonkajšieho areálu školy, kde žiaci pozberali odpadky znečisťujúce naše okolie.

   • Veľkonočné prázdniny

   • 5. 4. 2023
   • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom oznamuje, že veľkonočné prázdniny budú od 6. apríla do 11. apríla 2023. Vyučovanie pokračuje v stredu 12.apríla 2023.

   • Rozprávkovo

   • 31. 3. 2023
   • V rámci mesiaca knihy, sa 20. marca 2023 v ŠKD 1. oddelenie uskutočnilo rozprávkové popoludnie. Žiaci sa zapojili do aktivít, ktoré podporujú záujem o detskú literatúru a rozprávky. V zábavnom kvíze si vyskúšali svoje vedomosti o literárnej tvorbe pre deti, knihe a hľadali rozprávkové postavy. Určovali názvy rozprávok podľa úryvku a ilustrácie. Zahrali sa aj na Popolušku a súťažili v stavaní veže.

   • Aktuálne problémy spoločnosti

   • 31. 3. 2023
   • V mesiaci marec sa pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka uskutočnili aktivity pod názvom „Aktuálne problémy spoločnosti“, ktoré prebiehali počas hodín etickej výchovy: 7. ročník (Mgr. G. Gencová), 8.ročník (Mgr. P. Králik), 9. ročník (Mgr. J. Pastír).  Najprv žiaci vysvetlili pojem problém a určili aké problémy môžu byť (osobné, lokálne, globálne, veľké, malé,....). Prostredníctvom tvorivých aktivít žiaci diskutovali o aktuálnych problémoch spoločnosti: najmä extrémizmus, imigrácia, rasizmus, vplyv médií a osobitne sociálnych médií na vytváranie postojov, korupcia a klientelizmus, a tým si rozvíjali kritické myslenie a občianske kompetencie s dôrazom na budovanie osobnostných postojov a hodnôt v duchu humanizmu, tolerancie a demokracie.

   • Základný lyžiarsky kurz

   • 31. 3. 2023
   • V dňoch od 13. – 17 . 02. 2020 sa už tradične v Kežmarských Žľaboch – Ždiar Strednica uskutočnil Základný lyžiarsky kurz pre žiakov 7. až 9. ročníka. Cieľom kurzu bolo osvojiť sa základy v zjazdovom lyžovaní pre začiatočníkov. Žiaci si pod vedením PaedDr. Renaty Tomkovej, Mgr. Márii Hašuľovej a Mgr. Jozefa Pastíra osvojili: pripínanie a odopínanie lyží, obraty na lyžiach na rovine a svahu, chôdzu na lyžiach, zjazd po spádnici z mierneho svahu, brzdenie na záver zjazdu obojstranným prívratom, striedané brzdenie počas jazdy, oblúky v kĺzavom prívrate na záver zjazdu do zastavenia, prechod menších terénnych nerovností, prenášanie hmotnosti na vonkajšiu lyžu, nácvik zosúvania šikmo a prechod na oblúk z prívratu hornej lyže.

    Základného lyžiarskeho kurzu sa zúčastnilo 24 žiakov. Na tretí deň žiaci navštívili bazén, vírivku a saunu v priestoroch wellnessu ubytovne CROCUS. V štvrtok sa žiaci mali možnosť prihlásiť sa súťaž v zjazde na lyžiach. Súťažilo sa v dvoch kategóriách.

    Umiestnenie za 1. kategóriu:

    1 miesto – Matej Stanko

    2. miesto – Milan Komárik

    3. miesto – Noema Vargová

    Umiestnenie za 2. kategóriu:

    1. miesto – Jozef Balák

    2. miesto – Daniel Kurcík

    3. miesto – Nikola Tomčiová

    Špeciálnu cenu za húževnatosť, odhodlanie a trpezlivosť získal Ivan Adam z 9.B triedy. V posledný deň kurzu žiaci navštívili Tatranskú Lomnicu.

    Základný lyžiarsky kurz splnil naše očakávania, tešíme sa opäť na budúci rok 2023-2024.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
   • tel: +421 56 649 42 12
   • +421 56 649 42 12
   • Školská 3 Pavlovce nad Uhom 072 14 www.zspavlovceuh.sk 072 14 Pavlovce nad Uhom Slovakia
   • 35543825
   • 2021672015
   • info@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • podatelna@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • staznosti@zspavlovceuh.sk +421 56 290 80 33 +421 56 649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA riaditel@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl.205
   • Mgr. Erika Bartošová zastupca1@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 206 +421 948 520 413
   • PhDr. Martina Horňáková zastupca2@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 207 +421 948 520 417
   • Lenka Šlinská slinska.lenka@zspavlovceuh.sk +421 948 888 249
   • Mgr. Mária Hašuľová karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • PaedDr. Erika Zolotová, PhD. vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Jana Javorová pam@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 204 +421 948 864 090
   • Mgr. Jozef Krupa skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 202 +421 948 115 430
   • Ing. Lukáš Jenčo ekonom@zspavlovceuh.sk +421 56/290 80 33 +421 56/649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje