• Slávnostné ukončenie školského roka 2023/2024

   • 2. 7. 2024
   • Dňa 28.6.2024 sa žiaci slávnostne s pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami zhromaždili v školskej jedálni, kde ich privítali riaditeľ školy spolu so zástupcami vedenia školy, starosta obce Anton Kocela, vedúca OZ Rodičia a priatelia ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom Božena Mihaliková. Poďakovanie vyjadrili všetkým žiakom za ich úspechy a aktivity počas školského roka. Nasledovalo oceňovanie žiakov za výborné výchovno-vzdelávacie výsledky.

    Po slávnostnej rozlúčke sa žiaci rozišli do tried, kde ich čakala celoročná výplata – vysvedčenie.

    Všetkým žiakom, pedagógom a zamestnancom školy prajeme príjemný oddych, veľa slnečných dní počas prázdnin a dovolenky v nádeji pevného zdravia i viere, že sa uvidíme opäť v septembri.

   • Slávnostná rozlúčka deviatakov

   • 2. 7. 2024
   • „Keď končí sa spoločná cesta, smiech zanikol v tichu opustenej triedy,
    zostali po nás iba prázdne miesta, na zemi kúsok roztrúsenej kriedy.
    V pamäti zbieraš vzácne chvíle a v ušiach znie Ti ozvena krokov,
    poslednou stránkou triednej knihy zatváraš krásnych deväť
    rokov.“

     

    27. júna 2024 sa konala veľmi pekná slávnostná rozlúčka deviatakov so školou. Z malých a nesmelých prváčikov, ktorí pred deviatimi rokmi plní očakávania zasadli do školských lavíc, vyrástli mladí šikovní ľudia plný snov, ideálov a chuti do života. Po príhovoroch riaditeľa školy RNDr. Milana Zolotu, PhD., MBA a Boženy Mihalikovej, vedúcej OZ Rodičia a priatelia ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom, bolo všetkým deviatakom slávnostne odovzdané posledné vysvedčenie zo základnej školy a po letných prázdninách sa z našich žiakov stanú mladí študenti stredných škôl. Držíme im palce !

   • Rozlúčka predškolákov so školou

   • 2. 7. 2024
   • 26.6.2024 sa predškoláci našej materskej školy lúčili dopoludnia so svojimi kamarátmi a vyjadrili poďakovanie pani učiteľkám za starostlivosť, láskavý prístup a prijemnú atmosféru počas svojho pobytu v materskej škole. Poslednýkrát ako škôlkari kultúrnym programom potešili svojich rodičov. Sľubom vyjadrili odhodlanie stať sa vzornými žiakmi, k čomu im samozrejme držíme palce.   Ako spomienku na materskú školu si prevzali darčeky. Príjemným zavŕšením rozlúčky bolo pohostenie pre detičky pripravené rodičmi a voľná zábava.

   • Prijatie žiakov starostom obce

   • 2. 7. 2024
   • Starosta obce Anton Kocela dňa 25.6.2024 v obradnej sieni obecného úradu v Pavlovciach na Uhom prijal 19 žiakov, ktorí reprezentovali našu školu v obvodových okresných a krajských kolách súťaží.

   • Školský výlet 5.- 9. ročník

   • 2. 7. 2024
   • Dňa 10.6.2024 sa žiaci 5. – 9. ročníka zúčastnili exkurzie Steelparku v Košiciach. V rámci prehliadky si mohli pozrieť viaceré interaktívne expozície. Žiaci 5.,6. a 7. ročníka sa zúčastnili aj labáku na tému Tajomstvo vody. Táto aktivita bola zameraná na ekológiu, je tvorená viacerými úlohami zameraných na kolobeh vody v prírode, recykláciu, šetrenie a čistenie vody v prírode ale aj v domácnostiach. Pre žiakov 8. a 9. ročníka bolo pripravené Einsteinovo laboratórium. Táto aktivita bola konkrétne z optiky. Žiaci absolvovali prácu s optickým meraním vzdialeností, tvorbu hologramov, vysvetlenie ich vzniku a vysvetlenie funkcií fotoaparátov pri fotení predmetov, ktoré sa pohybujú. Žiakom sa exkurzia páčila a popritom si užili aj veľa zábavy.

   • Školský výlet 1.-4. ročník

   • 16. 6. 2024
   • Vo štvrtok 13.6.2024 sa žiaci 1. až 4. ročníka zúčastnili školského výletu v Košiciach. Najprv navštívili Bábkové divadlo, kde si pozreli poučný a magický príbeh z pera najznámejšieho talianskeho spisovateľa pre deti Carla Collodiho, Pinokio. Neskôr navštívili Letecké múzeum v Košiciach. Tam si pozreli zbierku originálnych lietadiel, vrtuľníkov, stíhačiek. Žiakov zaujala aj prehliadka interiéru bývalého vládneho špeciálu Tupolev TU-154M, ktorým leteli bývalí prezidenti, ministri, pápež Ján Pavol II a dokonca aj skupina Rolling Stones.

   • Tešíme sa na leto

   • 16. 6. 2024
   • Dňa 5.6.2024 sa v školskej knižnici uskutočnila akcia s názvom Tešíme sa na leto. Pri tejto príležitosti sme vyhodnotili najaktívnejších čitateľov školskej knižnice v školskom roku 2023/2024. Na 1. mieste sa umiestnil Michal Butka z 1.A triedy. Na 2. mieste Karin Baňasová zo 4.B triedy. Na 3. mieste Anna Adamová a Jasmína Šidelková zo 4.B triedy. Výhercovia boli odmenení diplomom „NAJ ČITATEĽ“, sladkosťou a záložkou do knihy. Srdečne im blahoželáme.

   • Rodičovské združenie

   • 9. 6. 2024
   • Vážení rodičia!

    Pozývame Vás na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v stredu 12.6.2024 v čase o 15:00 do 17:00 formou konzultácií v jednotlivých triedach.

   • Beseda - Poskytovanie prvej pomoci

   • 9. 6. 2024
   • Dňa 29.5.2024 sa uskutočnila beseda zameraná na poskytovanie prvej pomoci pre žiakov 3.,4.,5. a 6 ročníka. Lektorkou bola inštruktorka Územného spolku Červeného kríža Mgr. Marcela Vincová. Žiaci si precvičili ako sa zachovať, keď sa nám, alebo niekomu stane úraz. Zopakovali si dôležité telefónne čísla a cez modelové situácie si overili svoje vedomosti z prvej pomoci. Vyskúšali si uloženie zraneného do stabilizovanej polohy, použitie izotermickej fólie, defibrilátora a ako správne masírovať srdce. Hravou formou zvládli základy prvej pomoci. Beseda bola zaujímavá a my dúfame, že vedomosti, ktoré získali im môžu pomôcť pri záchrane ľudského života.

   • Medzinárodný deň detí 2024

   • 1. 6. 2024
   • V našej škole sme našim žiakom materskej a základnej školy pripravili deň plný športu, zábavy, tanca a smiechu. Žiaci si mohli vyskúšať jazdu na koni a tí menší jazdili na poníkovi. Súťažilo sa v Dopravnom labyrinte a v hľadaní pokladu. Každý, kto mal záujem, si mohol dať na tvár niečo namaľovať, a tak sme mali školský areál plný Spidermanov a víl. Veľkí žiaci si zmerali sily aj vo futbale. Pohybovo zdatnejší sa zapojili do Zumby.  Nafukovací hrad bola atrakcia nielen pre malých, ale poriadne sa v ňom vyšantili aj veľkí. Nechýbal aj Fotokútik a samozrejme občerstvenie. Deň detí sme ukončili tombolou. Veselé a usmievavé tváre našich detí boli znamením, že tieto akcie sa vydarili. Už teraz sa tešíme na budúci rok.

   • Plavecký výcvik

   • 1. 6. 2024
   • V dňoch od 15.05.2024 – 17.05.2024 žiaci 3. až 6. ročníka absolvovali základný a zdokonaľovací plavecký výcvik. Hodiny plávania prebiehali v mestskej plavárni Michalovce a následne v Thermalparku Zemplínska Šírava. Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín. Počas troch dní si plavci precvičovali už získané  zručnosti v jednotlivých štýloch plávania: kraul, prsia a znak. Začiatočníci (neplavci) si osvojovali základy plávania: dýchanie do vody a splývanie. Účastníci  plaveckého výcviku boli na záver za svoje výkony a usilovnosť odmenení mokrým diplomom.    

   • Spoznávame Európu

   • 1. 6. 2024
   • Dňa 21.5. 2024 sa uskutočnila akcia Spoznávame Európu  pre žiakov 7. ročníka. Žiaci sa prostredníctvom prezentácie dozvedeli o rekordoch jednotlivých kontinentov. Riešili  rôzne úlohy: osemsmerovku s názvami európskych štátov,  skladali puzzle  Európy. V interaktívnom cvičení hádali, kde sa nachádzajú miesta zobrazené na obrázkoch. Akcia bola spestrením a rozšírením výuky geografie s využitím interaktívnych cvičení a hier.

   • Finančná gramotnosť

   • 1. 6. 2024
   • Dňa 14.05.2025 sa uskutočnili aktivity zamerané na finančnú gramotnosť. Žiaci piateho ročníka si precvičili a upevnili kompetencie z finančnej gramotnosti. Cieľom stretnutia bolo vysvetliť žiakom, ako by mali hospodáriť a naplánovať si výdavky ( v ich prípade vreckové ). Úlohy, ktoré žiaci plnili boli pre nich veľmi pútavé a poučné.

   • Dopravný semafor

   • 1. 6. 2024
   • V piatok 17. mája 2024 sa v ŠKD uskutočnila dopravná súťaž zameraná na správnu techniku jazdy na bicykli a kolobežke. Žiaci sa oboznámili so základnými pravidlami cestnej premávky a dopravným značením pre chodcov a cyklistov. Zoznámili sa s povinnou výbavou bicykla a reflexnými prvkami cyklistu. Na dopravnom ihrisku si vyskúšali správnu a bezpečnú jazdu podľa dopravných značiek. Všetci žiaci dostali diplom za účasť na dopravnej súťaži a sladkú odmenu. Cieľom akcie bolo naučiť žiakov využívať získané vedomosti a zručnosti v rôznych dopravných situáciách.

   • Spoznaj svoju vlasť

   • 1. 6. 2024
   • 15. mája 2024 sa pre žiakov 8. ročníka uskutočnilo zábavné odpoludnie pod názvom „Spoznaj svoju vlasť“. Žiaci si hravou a interaktívnou formou overili, čo už vedia o Slovensku. Skladali rozstrihané Slovensko, dopisovali krajské mestá, urobili Fototest, určovali polohu vybraných miest, hádali rieky, odpovedali na otázky o slovenskom podnebí a na záver si zahrali hru Milionár – Slovensko.

   • Prednáška o očkovaní proti HPV vírusu

   • 1. 6. 2024
   • Dňa 15.5.2024 sa konala na našej škole odborná prednáška o očkovaní proti HPV vírusu. To, že očkovaním proti HPV vírusu je možná ochrana nás prišli v rámci očkovacej kampane oboznámiť metodici z lekárskej fakultnej univerzity v Košiciach. Využitím prezentácie žiakov informovali o následkoch, spôsoboch šírenia vírusu a formách prevencie nákazy HPV. Naši žiaci aj vďaka prednáške zistili, že nielen dievčatá ale aj chlapci sú rovnako ohrozenou skupinou, preto je vakcinácia vhodnou voľbou pre obe pohlavia. Na HPV neexistuje liek ale prevenciou môže byť vakcína. Keďže vírus často nevykazuje žiadne symptómy, väčšina ľudí ani nevie, že ho má... Prednáška bola pre žiakov zaujímavá a náučná.

   • Finančná gramotnosť

   • 1. 6. 2024
   • Dňa 30.04.2024 sa uskutočnili aktivity zamerané na finančnú gramotnosť. Žiaci ôsmeho ročníka sa v teoretickej časti oboznámili so základnými pojmami finančnej gramotnosti prostredníctvom prezentácie. Zopakovali sme si, čo sú „životné potreby rodiny“ a prostredníctvom čoho ich uspokojujeme. V praktickej časti si vypracovali pracovné listy zamerané na osobné a rodinné financie. Cieľom týchto aktivít bolo uvedomiť si svoje vlastné potreby a potreby svojej rodiny a vedieť popísať spôsoby, ktorými žiak môže pomôcť uspokojiť potreby v rodine (finančné aj nefinančné). 

   • Deň matiek 2024

   • 12. 5. 2024
   • Dnes má sviatok moja mama,

    kytičku jej z lásky dám.

    Aby sa vždy usmievala,

    na líčko ju pobozkám.

   • Okresné kolá v bedmintone

   • 5. 5. 2024
   • V dňoch 22. apríla 2024 v kategórii chlapcov a 23. apríla 2024 v kategórii dievčat sa na ZŠ F.J. Fugu vo Vinnom konali okresné kolá v bedmintone. Našu školu v kategórii chlapcov reprezentovali žiaci Jozef Demeter (7.A) a Ján Jambrozy (7.B), ktorí obsadili 4.miesto a v kategórii dievčat nás reprezentovali žiačky Miroslava Štafurová (9.B) a Lenka Tóthová (9.B), ktoré obsadili dokonca 2.miesto.

   • Slávik Slovenska - školské kolo

   • 1. 5. 2024
   • Dňa 26.4.2024 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. 15 žiakov sa prezentovalo spevom ľudovej piesni v troch kategóriách.

    V I. kategórií zvíťazil Michael Lörinc, 1.A.

    V II. kategórií zvíťazila Anna Adamová, 4.B.

    V III. kategórií zvíťazila Paula Sijartová, 9.B.

    Všetkým spevákom ďakujeme za účasť a umiestneným žiakom gratulujeme.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
   • tel: +421 56 649 42 12
   • +421 56 649 42 12
   • Školská 3
    Pavlovce nad Uhom
    072 14
    www.zspavlovceuh.sk
    072 14 Pavlovce nad Uhom
    Slovakia
   • 35543825
   • 2021672015
   • info@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12
   • podatelna@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12
   • staznosti@zspavlovceuh.sk
    +421 56 290 80 33
    +421 56 649 42 12 klapka 203
    +421 948 033 093
   • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA
    riaditel@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl.205
   • Mgr. Erika Bartošová
    zastupca1@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl. 206
    +421 948 520 413
   • PhDr. Martina Horňáková
    zastupca2@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl. 207
    +421 948 520 417
   • Lenka Šlinská
    slinska.lenka@zspavlovceuh.sk
    +421 948 888 249
   • Mgr. Mária Hašuľová
    karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 klapka 208
   • PaedDr. Erika Zolotová, PhD.
    vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Jana Javorová
    pam@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl. 204
    +421 948 864 090
   • Mgr. Jozef Krupa
    skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl. 202
    +421 948 115 430
   • Ing. Lukáš Jenčo
    ekonom@zspavlovceuh.sk
    +421 56/290 80 33
    +421 56/649 42 12 klapka 203
    +421 948 033 093
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje