• Správna a Dozorná rada

    • Správna rada:    

     Mgr. Ľubica Adamová – predsedníčka o.z.

     Lenka Šlinská - podpredsedníčka o.z.

     Marián Chytil - hospodár o.z.

     Bc. Alica Salayová - pokladník o.z.

     PaedDr. Gabriela Kičková

     PaedDr. Miroslav Kertés

     Ing. Lukáš Jenčo

      

     Dozorná rada:   

     Božena Mihaliková

     Miriam Šimonová

     Henrieta Dudášová

      

     Triedni dôverníci:        

     Trieda

     Titul, meno, priezvisko

     1.A

     Miriam Šimonová

     2.A

     Juraj Gomár

     3.A

     Lenka Šlinská

     4.A

     Michaela Popiková

     4.B

     Mgr. Ľubica Adamová

     5.A

     Marcela Lacková

     5.B

     Henrieta Dudášová

     6.A

     Jana Tancošová

     6.B

     Alexandra Balogová

     7.A

     Vladimír Čičák

     7.B

     Lenka Šlinská

     8.A

     Juraj Gombár

     8.B

     Mgr. Zuzana Kičková

     9.A

     Marcela Badiová

     9.B

     Mgr. Mária Sijartová

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
   • tel: +421 56 649 42 12
   • +421 56 649 42 12
   • Školská 3
    Pavlovce nad Uhom
    072 14
    www.zspavlovceuh.sk
    072 14 Pavlovce nad Uhom
    Slovakia
   • 35543825
   • 2021672015
   • info@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12
   • podatelna@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12
   • staznosti@zspavlovceuh.sk
    +421 56 290 80 33
    +421 56 649 42 12 klapka 203
    +421 948 033 093
   • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA
    riaditel@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl.205
   • Mgr. Erika Bartošová
    zastupca1@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl. 206
    +421 948 520 413
   • PhDr. Martina Horňáková
    zastupca2@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl. 207
    +421 948 520 417
   • Lenka Šlinská
    slinska.lenka@zspavlovceuh.sk
    +421 948 888 249
   • Mgr. Mária Hašuľová
    karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 klapka 208
   • PaedDr. Erika Zolotová, PhD.
    vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Jana Javorová
    pam@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl. 204
    +421 948 864 090
   • Mgr. Jozef Krupa
    skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl. 202
    +421 948 115 430
   • Ing. Lukáš Jenčo
    ekonom@zspavlovceuh.sk
    +421 56/290 80 33
    +421 56/649 42 12 klapka 203
    +421 948 033 093
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje