• Plán práce

    • Občianske združenie pri Základnej škole s Materskou školou v Pavlovciach nad Uhom

      

     Plán práce na školský rok 2022/2023

      

     September 2022:               

     1. Výbor Občianskeho združenia za škol. rok 2021/2022
     2. Príprava programu členskej schôdze
     3. Správa o činnosti O.Z. za škol. rok 2021/2022
     4. Správa o hospodárení O.Z. za škol. rok 2021/2022
     5. Návrh rozpočtu O.Z. na škol. rok 2022/2023
     6. Návrh plánu práce na škol. rok 2022/2023

      

     November 2022:             

     1. Otvorenie
     2. Privítanie nových členov OZ a triednych dôverníkov
     3. Správa o činnosti O.Z.
     4. Správa o hospodárení za školský rok 2021/2022
     5. Návrh výšky členského príspevku na školský rok 2022/2023
     6. Návrh rozpočtu na školský rok 2022/2023
     7. Plán práce na školský rok 2022/2023
     8. Voľby do správnej rady O.Z. 
     9. Diskusia
     10. Návrh na uznesenie a záver

      

     Január 2023:                          

     1. Otvoreni
     2. Plnenie rozpočtu za prvý polrok šk. roka 2022/2023
     3. Príprava tlačív na 2% dane
     4. Rôzne
     5. Diskusia
     6. Návrh na uznesenie a záver

      

     Apríl 2023:                            

     1. Otvorenie
     2. Kontrola uznesenia
     3. Vyhodnotenie a prejednávanie pripomienok z triednych RZ – prípravy akcie O.Z – „Deň detí“
     4. Plnenie rozpočtu za 1.polrok školského roka 2022/2023
     5. Rôzne
     6. Diskusia
     7. Návrh na uznesenie a záver

      

     Jún 2023:                               

     1. Otvorenie
     2. Kontrola plnenia uznesenia
     3. Vyhodnotenie a prejednávanie pripomienok z triednych RZ
     4. Kontrola čerpania rozpočtu
     5. Rôzne – príprava záveru školského roka
     6. Návrh na uznesenie a záver

      

     Občianske združenie v Pavlovciach nad Uhom, dňa 20.11.2022

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
   • tel: +421 56 649 42 12
   • Školská 3 Pavlovce nad Uhom 072 14 www.zspavlovceuh.sk 072 14 Pavlovce nad Uhom Slovakia
   • 35543825
   • 2021672015
   • info@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • podatelna@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • staznosti@zspavlovceuh.sk +421 56 290 80 33 +421 56 649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA riaditel.pnu@gmail.com riaditel@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl.205
   • Mgr. Erika Bartošová Erika.Bartosova@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 206 +421 948 520 413 +421 56/649 43 36 +421 56/649 42 12 kl.200 +421 56/649 42 12 kl.201 +421 948 158 553
   • PhDr. Martina Horňáková Martina.Hornakova@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 207 +421 948 520 417
   • PaedDr. Erika Zolotová, PhD. vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Mgr. Eva Baková karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Ing. Lukáš Jenčo ekonom@zspavlovceuh.sk +421 56/290 80 33 +421 56/649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • Jana Javorová pam@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 204 +421 948 864 090
   • Mgr. Jozef Krupa skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 202 +421 948 115 430
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje