• Plán práce

    • Občianske združenie pri Základnej škole s Materskou školou v Pavlovciach nad Uhom

      

     Plán práce na školský rok 2023/2024

      

     September 2022:               

     1. Výbor Občianskeho združenia za škol. rok 2022/2023
     2. Príprava programu členskej schôdze
     3. Správa o činnosti O.Z. za škol. rok 2022/2023
     4. Správa o hospodárení O.Z. za škol. rok 2022/2023
     5. Návrh rozpočtu O.Z. na škol. rok 2023/2024
     6. Návrh plánu práce na škol. rok 2023/2024

      

     November 2023:             

     1. Otvorenie
     2. Privítanie nových členov OZ a triednych dôverníkov
     3. Správa o činnosti O.Z.
     4. Správa o hospodárení za školský rok 2022/2023
     5. Návrh výšky členského príspevku na školský rok 2023/2024
     6. Návrh rozpočtu na školský rok 2023/2024
     7. Plán práce na školský rok 2023/2024
     8. Voľby do správnej rady O.Z. 
     9. Diskusia
     10. Návrh na uznesenie a záver

      

     Január 2024:                          

     1. Otvoreni
     2. Plnenie rozpočtu za prvý polrok šk. roka 2023/2024
     3. Príprava tlačív na 2% dane
     4. Rôzne
     5. Diskusia
     6. Návrh na uznesenie a záver

      

     Apríl 2024:                            

     1. Otvorenie
     2. Kontrola uznesenia
     3. Vyhodnotenie a prejednávanie pripomienok z triednych RZ – prípravy akcie O.Z – „Deň detí“
     4. Plnenie rozpočtu za 1.polrok školského roka 2023/2024
     5. Rôzne
     6. Diskusia
     7. Návrh na uznesenie a záver

      

     Jún 2024:                               

     1. Otvorenie
     2. Kontrola plnenia uznesenia
     3. Vyhodnotenie a prejednávanie pripomienok z triednych RZ
     4. Kontrola čerpania rozpočtu
     5. Rôzne – príprava záveru školského roka
     6. Návrh na uznesenie a záver

      

     Občianske združenie v Pavlovciach nad Uhom, dňa 21.11.2023

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
   • tel: +421 56 649 42 12
   • +421 56 649 42 12
   • Školská 3
    Pavlovce nad Uhom
    072 14
    www.zspavlovceuh.sk
    072 14 Pavlovce nad Uhom
    Slovakia
   • 35543825
   • 2021672015
   • info@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12
   • podatelna@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12
   • staznosti@zspavlovceuh.sk
    +421 56 290 80 33
    +421 56 649 42 12 klapka 203
    +421 948 033 093
   • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA
    riaditel@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl.205
   • Mgr. Erika Bartošová
    zastupca1@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl. 206
    +421 948 520 413
   • PhDr. Martina Horňáková
    zastupca2@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl. 207
    +421 948 520 417
   • Lenka Šlinská
    slinska.lenka@zspavlovceuh.sk
    +421 948 888 249
   • Mgr. Mária Hašuľová
    karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 klapka 208
   • PaedDr. Erika Zolotová, PhD.
    vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Jana Javorová
    pam@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl. 204
    +421 948 864 090
   • Mgr. Jozef Krupa
    skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl. 202
    +421 948 115 430
   • Ing. Lukáš Jenčo
    ekonom@zspavlovceuh.sk
    +421 56/290 80 33
    +421 56/649 42 12 klapka 203
    +421 948 033 093
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje