• Rozpočet

    • Návrh rozpočtu pre školský rok 2023/2024

      

     Zostatok spolu na účte 1 485,83
     Hotovosť 545,35
     Plánované príjmy  
     Príspevok 1. - 9.ročník 480,00
     Príjmy 2= dane 700 €
     Príjmy spolu 3 211,18

      


      

     Výdavky  
     Dotácia plaveckého výcviku 400,00 
     Dotácia školského klubu detí 300,00  €
     Dotácia školy v prírode 200,00  €
     Vecný dar pre deviatakov 400,00  €
     Podpora projektov školy 400,00  €
     Ocenenie najlepších žiakov školy 400,00  €
     Cestovné na súťaže 200,00  €
     Dotácia záujmových útvarov 400,00  €
     Úhrada registrácie na súťaže 0,00  €
     Dotácia lyžiarského výcviku 0,00  €
     Zakúpenie lyžiarskej výbavy 100,00  €
     Zápis do 1. ročníka 100,00  €
     Režijné náklady OZ 161,23  €
     Akcie OZ 250,00 

      


      

     Výdaje spolu: 3 211,23 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

     V Pavlovciach nad Uhom 21.11.2023

     Výbor OZ

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
   • tel: +421 56 649 42 12
   • +421 56 649 42 12
   • Školská 3 Pavlovce nad Uhom 072 14 www.zspavlovceuh.sk 072 14 Pavlovce nad Uhom Slovakia
   • 35543825
   • 2021672015
   • info@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • podatelna@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • staznosti@zspavlovceuh.sk +421 56 290 80 33 +421 56 649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA riaditel@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl.205
   • Mgr. Erika Bartošová zastupca1@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 206 +421 948 520 413
   • PhDr. Martina Horňáková zastupca2@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 207 +421 948 520 417
   • Lenka Šlinská slinska.lenka@zspavlovceuh.sk +421 948 888 249
   • Mgr. Mária Hašuľová karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • PaedDr. Erika Zolotová, PhD. vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Jana Javorová pam@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 204 +421 948 864 090
   • Mgr. Jozef Krupa skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 202 +421 948 115 430
   • Ing. Lukáš Jenčo ekonom@zspavlovceuh.sk +421 56/290 80 33 +421 56/649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje