• Správa o hospodárení

    • Správa o hospodárení Občianskeho združenia pri ZŠ Pavlovce nad Uhom

     školský rok 2022/2023

      

     Príjmy za školský rok 2022/2023 spolu: 4 849,30 €

     Zostatok na účte 3 001,30
     Hotovosť   575,70 €
     Členský príspevok do OZ 480,00 €
     Školský príspevok na fond hmotnej núdze 0,00 €
     Príjmy 2% z dane 792,30 €

                                                                                                                                          

     Výdaje za školský rok 2022/2023: 2 818,12 €

     Dotácia plaveckého výcviku 500,00 €
     Dotácia lyžiarského výcviku 400,00 €
     Dotácia školského klubu detí 300,00
     Dotácia školy v prírode 459,30 €
     Vecný dar pre deviatakov a ocenenie najlepších žiakov 335,70 €
     Zakúpenie pomôcok pre telesnú výchovu 0,00 €
     Zakúpenie lyžiarskej výbavy 0,00 €
     Podpora projektov školy 160,00 €
     1. Klokanko 60,00 €
     2. Deň detí 111,00 €
     3. Kostým pre Mikuláša 90,45 €
     4. Slávik Slovenska 21,20 €
     5. Hviezdoslavov Kubín 20,00 €
     6. Týždeň zdravia, Týždeň boja proti šikane a Vianočný turnaj 51,50 €
     7. Deň otvorených dverí 50,30 €
     Cestovné náklady na súťaže 62,80 €
     Fond hmotnej núdze 0,00 €
     Zápis do 1.ročníka 95,20 €
     Režijné náklady Občianskeho združenia 260,65 €
     1. Registrácia 2% dane 57,77 €
     2. Kvety na začiatok a záver školského roka 75,00 €
     3. Poplatok za výpis registra 0,00 €
     4. Poštovné 0,00 €
     5. Bankové poplatky + poštovné 107,80 €
     6. Pohonné hmoty 20,10 €
     7. E-kolok 0,00 €
     8. Webinár k OZ 0,00 €
     Akcie Občianskeho združenia 0,00 €

      

     Zostatok v školskom roku 2022/2023:

     Zostatok na účte 1 485,83  €
     Zostatok v pokladni 545,35  €
     Zostatok spolu 2 031,18  €

      

     V Pavlovciach nad Uhom  31.08.2023      

      

        

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
   • tel: +421 56 649 42 12
   • +421 56 649 42 12
   • Školská 3
    Pavlovce nad Uhom
    072 14
    www.zspavlovceuh.sk
    072 14 Pavlovce nad Uhom
    Slovakia
   • 35543825
   • 2021672015
   • info@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12
   • podatelna@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12
   • staznosti@zspavlovceuh.sk
    +421 56 290 80 33
    +421 56 649 42 12 klapka 203
    +421 948 033 093
   • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA
    riaditel@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl.205
   • Mgr. Erika Bartošová
    zastupca1@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl. 206
    +421 948 520 413
   • PhDr. Martina Horňáková
    zastupca2@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl. 207
    +421 948 520 417
   • Lenka Šlinská
    slinska.lenka@zspavlovceuh.sk
    +421 948 888 249
   • Mgr. Mária Hašuľová
    karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 klapka 208
   • PaedDr. Erika Zolotová, PhD.
    vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Jana Javorová
    pam@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl. 204
    +421 948 864 090
   • Mgr. Jozef Krupa
    skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk
    +421 56/649 42 12 kl. 202
    +421 948 115 430
   • Ing. Lukáš Jenčo
    ekonom@zspavlovceuh.sk
    +421 56/290 80 33
    +421 56/649 42 12 klapka 203
    +421 948 033 093
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje