• Charakteristika MŠ

   • Materská škola Pavlovce nad Uhom

    Materská škola poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť  deťom vo veku od troch do šesť rokov , deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Poskytuje aj možnosť poldenného pobytu.Je jednotriedna s deťmi od 3do 6 rokov. Budova je po rekonštrukcii. Prízemie predškolského zariadenia  tvorí vstupná chodba ,trieda, spálňa, zborovňa, zástupca riaditeľa, miestnosť s príslušenstvom pre prevádzkových zamestnancov, prípravovňa a výdajňa jedál, umyvárka a WC. Interiér materskej školy je vybavený  sektorovým námetovým nábytkom.  Nábytok je umiestnený  do priestoru po celej  triede usporiadané podľa centier aktivít. Tieto centra sú vybavené rôznym prírodným, výtvarným , pracovným materiálom, hračkami, konštruktívnymi stavebnicami, detskou literatúrou, spoločnými hrami, didaktickými pomôckami, audiovizuálnou technikou ,počítačom, kopírkou .V herni je vytvorený voľný priestor pre hry, pracovné , pohybové aktivity a pohybové hry. Na základe samostatného rozhodovania si deti pri hrách vyberajú určité činnosti. Prostredie je útulné a príjemné. O estetickú úpravu sa starajú učiteľky spolu s deťmi. Učiteľky navodzujú priaznivú sociálno – emocionálnu atmosféru v triede, cieľavedome vytvárajú podnetné prostredie pre spontánne riešenie a inšpirujú detí k aktívnej pomoci pri tvorbe prostredia.

    Exteriér materskej školy tvoria preliezky, pieskoviska a hojdačky. Celá plocha školského dvora je trávnatá. Dvor je oplotený z bezpečnostných dôvodov, pretože sa nachádza blízko hlavnej cesty. Umožňuje deťom vykonávať pohybové činnosti. Na dvore sa nachádzajú listnaté, ihličnaté stromy a kvetinový záhon.

    Čo ponúkame:

    Ø  prostredie triedy- vytvorené centra aktivít

    Ø  pozitívnu atmosféru a sociálnu klímu

    Ø  aktívnu účasť vo výchovno – vzdelávacom procese

    Ø  spoluprácu a primeranú komunikáciu s rovesníkmi a dospelými

    Ø  samostatne, tvorivo myslieť

    Ø  samostatné rozhodovanie sa pri výbere činnosti, predmetov , hračiek a pomôcok

    Ø  vytvorené bezpečné, hygienické, estetické a funkčné hrové prostredie

    Ø  priestor pre spoločné aktivity a pohybové hry

    Ø  uľahčujeme dieťaťu dostupnosť k hračkám a pomôckam

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
   • tel: +421 56 649 42 12
   • +421 56 649 42 12
   • Školská 3 Pavlovce nad Uhom 072 14 www.zspavlovceuh.sk 072 14 Pavlovce nad Uhom Slovakia
   • 35543825
   • 2021672015
   • info@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • podatelna@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • staznosti@zspavlovceuh.sk +421 56 290 80 33 +421 56 649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA riaditel@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl.205
   • Mgr. Erika Bartošová zastupca1@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 206 +421 948 520 413
   • PhDr. Martina Horňáková zastupca2@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 207 +421 948 520 417
   • Lenka Šlinská slinska.lenka@zspavlovceuh.sk +421 948 888 249
   • Mgr. Mária Hašuľová karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • PaedDr. Erika Zolotová, PhD. vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Jana Javorová pam@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 204 +421 948 864 090
   • Mgr. Jozef Krupa skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 202 +421 948 115 430
   • Ing. Lukáš Jenčo ekonom@zspavlovceuh.sk +421 56/290 80 33 +421 56/649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje