• Aká je úloha kariérového poradcu?

     Kariérový poradca je pracovník, ktorý radí klientom pri riešení ich problémov na profesijnej a vzdelávacej dráhe.

     Aké pracovné činnosti vykonáva?

     Problémom môže byť rozhodovanie žiakov základných škôl o prvotnej profesijnej orientácii a o štúdiu na strednej škole, rozhodovanie žiakov stredných škôl o štúdiu na vyšších alebo vysokých školách, rozhodovanie absolventov škôl o zamestnaní alebo o rekvalifikácii na iné povolanie, výber kurzov ďalšieho vzdelávania. Ich práca zahŕňa tak poskytovanie informácií, ako aj komplexné poradenstvo zohľadňujúce stav a konkrétnu situáciu klienta. Môže pracovať na úrade práce, v pedagogicko-psychologickej poradni alebo v podobnej poradenskej organizácii, v škole, v personálnej agentúre alebo podobnej firme.
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
   • tel: +421 56 649 42 12
   • +421 56 649 42 12
   • Školská 3 Pavlovce nad Uhom 072 14 www.zspavlovceuh.sk 072 14 Pavlovce nad Uhom Slovakia
   • 35543825
   • 2021672015
   • info@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • podatelna@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • staznosti@zspavlovceuh.sk +421 56 290 80 33 +421 56 649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA riaditel@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl.205
   • Mgr. Erika Bartošová zastupca1@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 206 +421 948 520 413
   • PhDr. Martina Horňáková zastupca2@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 207 +421 948 520 417
   • Lenka Šlinská slinska.lenka@zspavlovceuh.sk +421 948 888 249
   • Mgr. Mária Hašuľová karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • PaedDr. Erika Zolotová, PhD. vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Jana Javorová pam@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 204 +421 948 864 090
   • Mgr. Jozef Krupa skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 202 +421 948 115 430
   • Ing. Lukáš Jenčo ekonom@zspavlovceuh.sk +421 56/290 80 33 +421 56/649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje