•  Najambicióznejším projektom examu pre školy je Komparo. Ide o unikátny systém periodického testovania žiakov ZŠ v kľúčových momentoch vzdelávania: na vstupe, počas štúdia a na výstupe. Zúčastnené školy získavajú cennú spätnú väzbu: objektívne dáta o tom, aká je úroveň vedomostí ich žiakov v rôznych predmetoch, ako sa vyvíja v čase (sledovanie trendov) a aké sú výsledky ich žiakov v porovnaní s inými porovnateľnými školami. Súčasťou projektu KOMPARO sú aj testy všeobecných študijných predpokladov, ktoré umožňujú merať aj pridanú hodnotu poskytovanú jednotlivými školami.

      

     Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) je štátnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, zriadenou Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. Vznikol 1. septembra 2008 ako súčasť zmien vo vzdelávacom systéme, ktoré zavádza nový školský zákon na Slovensku.

     Medzi základné úlohy NÚCEM patrí:

     • zabezpečovanie externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zadávanej Ministerstvom školstva SR
     • zabezpečenie externého testovania žiakov 9. ročníkov základných škôl SR - Testovanie 9
     • zabezpečovanie medzinárodných meraní podľa programov, do ktorých sa Slovenská republika zapája v súlade s ich pravidlami

     NÚCEM

     Aktuálne informácie o stredných školách nájdete na stránkach ŠVS.

     ŠVS

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
   • tel: +421 56 649 42 12
   • +421 56 649 42 12
   • Školská 3 Pavlovce nad Uhom 072 14 www.zspavlovceuh.sk 072 14 Pavlovce nad Uhom Slovakia
   • 35543825
   • 2021672015
   • info@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • podatelna@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • staznosti@zspavlovceuh.sk +421 56 290 80 33 +421 56 649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA riaditel@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl.205
   • Mgr. Erika Bartošová zastupca1@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 206 +421 948 520 413
   • PhDr. Martina Horňáková zastupca2@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 207 +421 948 520 417
   • Lenka Šlinská slinska.lenka@zspavlovceuh.sk +421 948 888 249
   • Mgr. Mária Hašuľová karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • PaedDr. Erika Zolotová, PhD. vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Jana Javorová pam@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 204 +421 948 864 090
   • Mgr. Jozef Krupa skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 202 +421 948 115 430
   • Ing. Lukáš Jenčo ekonom@zspavlovceuh.sk +421 56/290 80 33 +421 56/649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje