Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Kniha dodávateľských faktúr s DPH 22.03.2015
Faktúra Základná škola s materskou školou s DPH 22.03.2015
Faktúra Číslo Obnos s DPH Číslo Číslo Dátum 22.03.2015
Faktúra s DPH 22.03.2015
Faktúra S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok s DPH 22.03.2015
Faktúra 264  16.56  s DPH 15.11.2012 KOMENSKÝ s.r.o. Košice  21.02.2013
Faktúra 07214, Pavlovce nad Uhom, Školská 3 s DPH 22.03.2015
Faktúra Kniha dodávateľských faktúr s DPH 22.03.2015
Faktúra Číslo Obnos s DPH Číslo Číslo Dátum 22.03.2015
Faktúra Základná škola s materskou školou s DPH 22.03.2015
Faktúra 07214, Pavlovce nad Uhom, Školská 3 s DPH 22.03.2015
Faktúra s DPH 22.03.2015
Faktúra S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok s DPH 22.03.2015
Faktúra 1 (IBEU-N 29/05) 5 794,33 s DPH 18.03.2005 SPP a.s. 17.06.2015
Faktúra 2 (IBEU-N 62/05) 231,66 s DPH 13.06.2005 SPP a.s. - VO 17.06.2015
Faktúra 3 (IBEU-N 80/05) 231,66 s DPH 13.07.2005 SPP a.s. - VO 17.06.2015
Faktúra 216 ANNA MATIOVÁ 83,55 s DPH 18.08.2014 Kvety Anna Matiová, Pavlovce nad Uhom  ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom 08.10.2014
Faktúra 195 ANNA MATIOVÁ 64,50 s DPH 04.08.2014 Kvety Anna Matiová, Pavlovce nad Uhom  ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom 08.10.2014
Faktúra 20140022 20 ks PC 3 408,00 s DPH 21.03.2014 Martin Gavala - MGtech Základná škola s MŠ Pavlovce nad Uhom 21.03.2014
Faktúra 220 2U spol. s.r.o. 89,04 s DPH 28.08.2014 2U spol. s.r.o ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom 08.10.2014
zobrazené záznamy: 1-20/7907