• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Zmluva Zmluva o vykonaní a organizovaní školenia a inštruktážnej činnosti 400,00 s DPH 29.02.2016 PhDr. Vladimír Straka - VOP ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom Mgr. Milan Zolota riaditeľ školy 07.03.2016
  Zmluva Doprava - škola v prírode 460.- s DPH 20.04.2016 Krusa Trading, spol. s.r.o ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom RNDr. Milan Zolota riaditeľ školy 28.04.2016
  Zmluva Audítorské a poradenské služby s DPH 25.05.2015 Ing. Slávka Molčanyiová, PhD. ZŠsMŠ Pavlovce nad Uhom 27.05.2015
  Zmluva Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov s DPH 01.09.2015 FIDELIA-SK s.r.o. ZŠsMŠ Pavlovce nad Uhom 01.09.2015
  Zmluva Dodávka mäsa a mäsových výrobkov s DPH 01.09.2015 FIDELIA-SK s.r.o. ZŠsMŠ Pavlovce nad Uhom 01.09.2015
  Zmluva Trvanlivé potraviny s DPH 01.09.2015 FIDELIA-SK s.r.o. ZŠsMŠ Pavlovce nad Uhom 01.09.2015
  Zmluva Prenájom budovy 349,60 s DPH 09.10.2015 PRAMEŇ RADOSTI, Vysoká nad Uhom  09.10.2015
  Zmluva Prenájom budovy s DPH 24.08.2015 PRAMEŇ RADOSTI, Vysoká nad Uhom  24.08.2015
  Zmluva Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny s DPH 02.09.2015 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom 26.08.2015
  Zmluva Prenájom budovy 1 148,00 s DPH 03.08.2015 Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, Spišská Nová Ves  04.08.2015
  Zmluva Škola v prírode - ubytovanie, strava a ost. služby 3 267.26 s DPH 11.04.2016 Vzdelávacie a regeneračné centrum s.r.o. ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom Mgr. Milan Zolota riaditeľ školy 28.04.2016
  Zmluva Server 2012 - zhotovenie a začlenenie do siete 5 450,00 s DPH 26.07.2013 MICOMP spol.s r.o ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom 27.07.2013
  Zmluva Rekonštrukcia WC, chlapci, dievčatá A2, B2 27 946.72 s DPH 28.06.2016 Reproinvest, s.r.o ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom RNDr. Milan Zolota riaditeľ 29.06.2016
  Zmluva Telefónna ústredňa Asterisk VOIP 732,00 s DPH 11.03.2013 Minet Slovakia s.r.o ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom 12.03.2012
  Zmluva Prenájom budovy 37,60 s DPH 24.06.2013 Prameň radosti PRAMEŇ RADOSTI, Vysoká nad Uhom  25.06.2013
  Zmluva Oprava a údržba strechy 520 m2 - pavilón B3 9 849,00 s DPH 12.07.2013 INODA s.r.o ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom 13.07.2013
  Zmluva Zmluva o plnom servise a údržbe s DPH 09.03.2016 XEROX LIMITED ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom Mgr. Milan Zolota riaditeľ školy 09.03.2016
  Zmluva Prenájom budovy 604,00 s DPH 10.10.2014 Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, Spišská Nová Ves  10.10.2014
  Zmluva Prenájom budovy 350,40 s DPH 11.11.2014 Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže, Spišská Nová Ves  12.11.2014
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Kancelárska technika 20 000.00 bez DPH 27.11.2014 09.12.2014 31.12.2018 15.01.2015 MICOMP spol.s r.o ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom 28.11.2014
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7820
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
   • tel: +421 56 649 42 12
   • +421 56 649 42 12
   • Školská 3 Pavlovce nad Uhom 072 14 www.zspavlovceuh.sk 072 14 Pavlovce nad Uhom Slovakia
   • 35543825
   • 2021672015
   • info@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • podatelna@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • staznosti@zspavlovceuh.sk +421 56 290 80 33 +421 56 649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA riaditel@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl.205
   • Mgr. Erika Bartošová zastupca1@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 206 +421 948 520 413
   • PhDr. Martina Horňáková zastupca2@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 207 +421 948 520 417
   • Lenka Šlinská slinska.lenka@zspavlovceuh.sk +421 948 888 249
   • Mgr. Mária Hašuľová karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • PaedDr. Erika Zolotová, PhD. vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Jana Javorová pam@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 204 +421 948 864 090
   • Mgr. Jozef Krupa skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 202 +421 948 115 430
   • Ing. Lukáš Jenčo ekonom@zspavlovceuh.sk +421 56/290 80 33 +421 56/649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje