• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Faktúra 271  Gymnastické dresy  133.60  s DPH 26.11.2012 LOOK sport s.r.o. Bratislava  21.02.2013
  Faktúra 1047  mlieko  202.42  s DPH 20.02.2012 JGD Nižný Žipov  Beáta Orosová Vedúca školskej jedálne 27.08.2013
  Faktúra 1031  mliečne výrobky  105.14  s DPH 31.01.2012 JGD s.r.o Nižný Žipov  Beáta Orosová Vedúca školskej jedálne 27.08.2013
  Faktúra 1032  chlieb, pečivo  102.12  s DPH 06.02.2012 Pekáreň Palín  Beáta Orosová Vedúca školskej jedálne 27.08.2013
  Faktúra 1035  potraviny  73.32  s DPH 06.02.2012 Nowaco Slovakia s.r.o Nové Mesto nad Váhom  Beáta Orosová Vedúca školskej jedálne 27.08.2013
  Faktúra 1034  potraviny  181.86  s DPH 07.02.2012 Spozana Balogová Anna Pavlovce nad Uhom  Beáta Orosová Vedúca školskej jedálne 27.08.2013
  Faktúra 1036  ovocie zelenina  88.37  s DPH 08.02.2012 Amigo  Beáta Orosová Vedúca školskej jedálne 27.08.2013
  Faktúra 1050  pečivo  81.36  s DPH 13.02.2012 Pekáreň Palín  Beáta Orosová Vedúca školskej jedálne 27.08.2013
  Faktúra 1037  ovocie, zelenina  37.02  s DPH 13.02.2012 Amiogo veľkosklad ovocia a zeleniny  Beáta Orosová Vedúca školskej jedálne 27.08.2013
  Faktúra 1039  potraviny  137.47  s DPH 14.02.2012 Top catering s.r.o  Beáta Orosová Vedúca školskej jedálne 27.08.2013
  Faktúra 1038  mäso  84.42  s DPH 14.02.2012 Mäso Zemplín Michalovce  Beáta Orosová Vedúca školskej jedálne 27.08.2013
  Faktúra 1040  školské ovocie  22.40  s DPH 15.02.2012 Hook Košice  Beáta Orosová Vedúca školskej jedálne 27.08.2013
  Faktúra 1041  školské ovocie  10  s DPH 15.02.2012 Hook Košice  Beáta Orosová Vedúca školskej jedálne 27.08.2013
  Faktúra 1042  potraviny  171.68  s DPH 17.02.2012 Next trade s.r.o Nové Mesto nad Váhom  Beáta Orosová Vedúca školskej jedálne 27.08.2013
  Faktúra 1043  ovocie, zelenina  90.37  s DPH 20.02.2012 Amigo veľkosklad ovocia a zeleniny  Beáta Orosová Vedúca školskej jedálne 27.08.2013
  Faktúra 1044  mäso  84.98  s DPH 21.02.2012 Mäso Zemplín Michalovce  Beáta Orosová Vedúca školskej jedálne 27.08.2013
  Faktúra 1028  ovocie, zelenina  46.68  s DPH 30.01.2012 Amigo veľkosklad ovocia a zeleniny Michalovce  Beáta Orosová Vedúca školskej jedálne 27.08.2013
  Faktúra 1045  potraviny  137.41  s DPH 21.02.2012 Fega frost Nové , Kežmarok  Beáta Orosová Vedúca školskej jedálne 27.08.2013
  Faktúra 1046  potraviny  129.64  s DPH 22.02.2012 Nowaco, Nové mesto nad Váhom  Beáta Orosová Vedúca školskej jedálne 27.08.2013
  Faktúra 1048  potraviny  369.05  s DPH 24.02.2012 Inoda s.r.o  Beáta Orosová Vedúca školskej jedálne 27.08.2013
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7423
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
   • tel: +421 56 649 42 12
   • Školská 3 Pavlovce nad Uhom 072 14 www.zspavlovceuh.sk 072 14 Pavlovce nad Uhom Slovakia
   • 35543825
   • 2021672015
   • info@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • podatelna@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • staznosti@zspavlovceuh.sk +421 56 290 80 33 +421 56 649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA riaditel.pnu@gmail.com riaditel@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl.205
   • Mgr. Erika Bartošová Erika.Bartosova@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 206 +421 948 520 413 +421 56/649 43 36 +421 56/649 42 12 kl.200 +421 56/649 42 12 kl.201 +421 948 158 553
   • PhDr. Martina Horňáková Martina.Hornakova@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 207 +421 948 520 417
   • PaedDr. Erika Zolotová, PhD. vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Mgr. Eva Baková karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Ing. Lukáš Jenčo ekonom@zspavlovceuh.sk +421 56/290 80 33 +421 56/649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • Jana Javorová pam@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 204 +421 948 864 090
   • Mgr. Jozef Krupa skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 202 +421 948 115 430
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje