Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 235/2023 FA čistenie klimatizácií 665,21 s DPH 26.09.2023 SERVISKOL - J. Kolesár  26.09.2023 28.09.2023
Faktúra 234/2023 FA int.vybavenie 190,80 s DPH 26.09.2023 INSGRAF s.r.o. 26.09.2023 28.09.2023
Faktúra 233/2023 FA prac.zošity 66,00 s DPH 21.09.2023 TAKTIK vydavateľstvo 21.09.2023 28.09.2023
Faktúra 232/2023 FA str. lístky 120,00 s DPH 21.09.2023 Ticket Service, s.r.o. 21.09.2023 28.09.2023
Faktúra 231/2023 FA služby CO 3Q/2023 50,00 s DPH 21.09.2023 Mgr. Peter Vaľo 21.09.2023 28.09.2023
Faktúra 230/2023 FA práce technika POaBTS 3Q/2023 150,00 s DPH 21.09.2023 Peter VAĽO 21.09.2023 28.09.2023
Faktúra 229/2023 Vyúčt.FA za bezpečn.zariadenie 177,90 s DPH 21.09.2023 Ing. Peter Kubík - ARMPEK 28.09.2023
Faktúra 7007/2023 Dobropis el.en. ZŠ 08/23 304,51 s DPH 18.09.2023 Vychodoslov.energetika as 18.09.2023 28.09.2023
Faktúra 1015/2023 PredFA bezpečnostné zariadenie 177,90 s DPH 14.09.2023 Ing. Peter Kubík - ARMPEK 14.09.2023 28.09.2023
Faktúra 227/2023 Vyúčt.FA učebnice 145,20 s DPH 14.09.2023 AITEC,s.r.o. 28.09.2023
Faktúra 228/2023 FA reflexné prvky 250,48 s DPH 14.09.2023 ALTIMA LZ s.r.o. 14.09.2023 28.09.2023
Faktúra 226/2023 FA nedopl.el.energie MŠ 8/23 57,58 s DPH 13.09.2023 Vychodoslov.energetika as 13.09.2023 14.09.2023
Faktúra 225/2023 FA prac.oblečenie 729,50 s DPH 13.09.2023 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 13.09.2023 14.09.2023
Faktúra 224/2023 FA O2 tel.sl. 8/23 53,73 s DPH 13.09.2023 O2 Slovakia, s.r.o 13.09.2023 14.09.2023
Faktúra 223/2023 FA eduk.publikácie 28,70 s DPH 08.09.2023 LiberaTerra, s.r.o. 08.09.2023 14.09.2023
Faktúra 222/2023 Vyúčt.FA za eduk.publikácie 15,96 s DPH 08.09.2023 AITEC,s.r.o. 14.09.2023
Faktúra 221/2023 FA palivo do kosačky 68,00 s DPH 06.09.2023 Benzinka Palin s.r.o. 06.09.2023 14.09.2023
Faktúra 220/2023 FA PZS 8/23 42,30 s DPH 06.09.2023 GHP Medical Services, s.r.o. 06.09.2023 14.09.2023
Faktúra 1014/2023 Zál.faktúra učebnice 145,20 s DPH 05.09.2023 AITEC,s.r.o. 05.09.2023 14.09.2023
Faktúra 1013/2023 Zál.faktúra učebnice 15,96 s DPH 05.09.2023 AITEC,s.r.o. 05.09.2023 14.09.2023
zobrazené záznamy: 1-20/7423