Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 157/2024 FA čist.mat. 244,69 s DPH 17.07.2024 Lyreco CE, SE 17.07.2024 25.07.2024
Faktúra 156/2024 FA čist. a kanc.mat. 405,23 s DPH 17.07.2024 Lamitec, spol. s r.o. 17.07.2024 25.07.2024
Faktúra 155/2024 FA stravné lístky 480,00 s DPH 17.07.2024 Ticket Service, s.r.o. 17.07.2024 25.07.2024
Faktúra 154/2024 FA O2 tel.sl. 6/24 83,60 s DPH 15.07.2024 O2 Slovakia, s.r.o 15.07.2024 25.07.2024
Faktúra 7006/2024 Dobropis el.en. ZŠ 6/24 146,88 s DPH 15.07.2024 Vychodoslov.energetika as 15.07.2024 25.07.2024
Faktúra 153/2024 FA poskyt. služby mVL 3,4,5/24 18,35 s DPH 10.07.2024 Seyfor Slovensko, a.s. 10.07.2024 25.07.2024
Faktúra 152/2024 FA palivo do kosačky 190,80 s DPH 10.07.2024 Benzinka Palin s.r.o. 10.07.2024 25.07.2024
Faktúra 151/2024 FA kontrola a doplnenie lekárničiek 424,42 s DPH 08.07.2024 Lekáreň ALMA Uheláková 08.07.2024 25.07.2024
Faktúra 150/2024 FA nedopl.el.energie MŠ 6/24 59,50 s DPH 08.07.2024 Vychodoslov.energetika as 08.07.2024 25.07.2024
Faktúra 149/2024 FA ST internet ZŠ+MŠ 07/24 44,80 s DPH 08.07.2024 Slovak Telekom, a.s. 08.07.2024 25.07.2024
Faktúra 148/2024 FA tlač+kopír. 6/24 40,76 s DPH 03.07.2024 XEROX LIMITED 03.07.2024 25.07.2024
Faktúra 147/2024 FA vodné+stočné MŠ 1 polrok 2024 125,74 s DPH 03.07.2024 Vsl.vodárenská spoločnosť 03.07.2024 25.07.2024
Faktúra 146/2024 FA vodné+stočné ZŠ 2Q/2024 628,68 s DPH 03.07.2024 Vsl.vodárenská spoločnosť 03.07.2024 25.07.2024
Faktúra 142/2024 FA plyn ZŠ 7/24 3 920,80 s DPH 02.07.2024 Vychodoslov.energetika as 02.07.2024 11.07.2024
Faktúra 140/2024 FA školenie VO 35,00 s DPH 02.07.2024 Inštitút celoživotného vzdelávania 02.07.2024 11.07.2024
Faktúra 141/2024 FA tel.sl. 6/24 0,64 s DPH 02.07.2024 Uniphone, s.r.o. 02.07.2024 11.07.2024
Faktúra 145/2024 FA diáre 52,38 s DPH 02.07.2024 MEGGY-T s.r.o. 02.07.2024 11.07.2024
Faktúra 143/2024 FA plyn ŠJ+MŠ 7/24 546,80 s DPH 02.07.2024 Vychodoslov.energetika as 02.07.2024 11.07.2024
Faktúra 144/2024 FA PZS 6/24 43,20 s DPH 02.07.2024 GHP Medical Services, s.r.o. 02.07.2024 11.07.2024
Faktúra 4091/2024 FA potraviny ŠJ 141,64 s DPH 28.06.2024 Pekáreň Kelpek, s.r.o. 28.06.2024 05.07.2024
zobrazené záznamy: 1-20/7907