• Úvodná strana

    • Naše občianske združenie Rodičia a priatelia ZŠ Pavlovce nad Uhom vzniklo 23.12.2010. Našou snahou je vytvoriť spojivo žiak-rodičia-škola, preto našim cieľom je najmä:

      

     • spoluprácu  s pedagogickými pracovníkmi pri výchove a umeleckom  vzdelávaní žiakov - podporovať fyzické a duševné zdravie ako aj duchovný rast žiakov, učiteľov a rodičov v procese výchovy a vzdelávania
     • pomoc pedagogickému zboru pri organizovaní mimo vyučovacích činností spojených so vzdelávaním,  kultúrnou činnosťou, športovými aktivitami, prezentáciou, propagáciou školy a žiakov
     • zabezpečiť pozitívne zmeny individuálneho a spoločenského vedomia za účelom humanizácie mládeže
     • podporovať rozvoj vzdelávania mládeže a ich uplatňovanie v spoločenskej praxi
     • organizačne a materiálne sa podieľať na realizácii rekvalifikačných programov v záujme aktívnej zamestnanosti občanov
     • financovať náklady spojené s rozvojom ďalších aktivít Základnej školy s materskou školou v Pavlovciach nad Uhom, v súlade s predmetom činnosti OZ
     • vytvárať ekonomické podmienky a potrebné štruktúry pre napĺňanie cieľov združenia
     • podieľať sa na príprave a realizácií projektov zameraných na podporu aktivít školy
     • podporovať pozitívnu propagáciu školy smerom k verejnosti a zabezpečovať získavanie zdrojov na aktivity realizované občianskym združením

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
   • tel: +421 56 649 42 12
   • +421 56 649 42 12
   • Školská 3 Pavlovce nad Uhom 072 14 www.zspavlovceuh.sk 072 14 Pavlovce nad Uhom Slovakia
   • 35543825
   • 2021672015
   • info@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • podatelna@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12
   • staznosti@zspavlovceuh.sk +421 56 290 80 33 +421 56 649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
   • RNDr. Milan Zolota, PhD., MBA riaditel@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl.205
   • Mgr. Erika Bartošová zastupca1@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 206 +421 948 520 413
   • PhDr. Martina Horňáková zastupca2@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 207 +421 948 520 417
   • Lenka Šlinská slinska.lenka@zspavlovceuh.sk +421 948 888 249
   • Mgr. Mária Hašuľová karierove.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • PaedDr. Erika Zolotová, PhD. vychovne.poradenstvo@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 klapka 208
   • Jana Javorová pam@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 204 +421 948 864 090
   • Mgr. Jozef Krupa skolska.jedalen@zspavlovceuh.sk +421 56/649 42 12 kl. 202 +421 948 115 430
   • Ing. Lukáš Jenčo ekonom@zspavlovceuh.sk +421 56/290 80 33 +421 56/649 42 12 klapka 203 +421 948 033 093
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje